Arhitectura pe Teritoriul României

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 5746
Mărime: 28.18KB (arhivat)
Publicat de: Tudor Nicola
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.Arhitectura populară

1.1. Casa tradiţională

Într-un capitol anterior ne-am referit la casa tradiţională privită sub aspectul ei funcţional, acela de locuinţă. În acest capitol abordăm casa din punct de vedere arhitectural: materiale şi tehnici de construcţie, elemente componente şi modalităţi de exprimare artistică, tipuri de case potrivit celor două criterii de bază: elevaţia şi planul.

1.1.1.Tipuri de case

După elevaţie diferenţiem două tipuri de case: a.case pe un nivel şi b.case pe două nivele. Cea mai veche şi mai răspândită în toate regiunile ţării noastre este casa pe un singur nivel.

Potrivit planului, cel de al doilea criteriu de clasificare, casa pe un singur nivel s-a dezvoltat pe orizontală, din casa cu o singură încăpere până la casa cu patru încăperi înscrise într-un plan dreptunghiular.

Casa cu o singură încăpere (monocelulară) a fost tipul cel mai vechi care a evoluat rapid spre casa cu două încăperi. Tipul da casă cu două încăperi cunoaşte variantele:

a.casa cu tindă

b. casa cu cămară

Casa cu două încăperi este tipul arhaic al casei pe o arie întinsă a Europei. O întâlnim la albanezi, bulgari, unguri, ucraineni, polonezi, slovaci, cehi, constituind, astfel, un fenomen cultural comun diferitelor etnii.

Adăugarea la planul casei cu tindă a încă unei încăperi în partea opusă camerei de locuit, numită camera dinainte, a dat naştere casei cu trei încăperi ( casa (camera de locuit), tinda ,casa dinainte), care va deveni tipul de locuinţă dominant începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în varianta casei având tinda pe mijloc.

Prin închiderea unei părţi din tindă, formând o încăpere numită celar, a luat naştere casa cu patru încăpei (camera de locuit, tinda, camera dinainte, celarul) Acest tip de casă cunoaşte o largă răspândire în Ţara Bârsei, Munţii Apuseni, regiunea Hunedoarei, zona Lăpuşului şi parţial în Vâlcea.

Casa pe două nivele apare în zona subcarpatică şi este atestată mai întâi în Gorj încă din secolu al XVIII-lea, iar în Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea, la început în Mărginimea Sibiului. Casa pe două nivele este mai răspândită în zonele viticole şi pomicole din sudul Carpaţilor Meridionali unde era nevoie de amenajarea unui spaţiu destinat depozitării vinului şi fructelor. Unele au la nivelul superior un foişor la care se accede printr-o scară exterioară de lemn. La începutul secolului al XX-lea se răspândeşte şi în sudul Transilvaniei şi în nordul Moldovei.

1.1.2. Materiale şi tehnici de construcţie

Materialele folosite la construirea caselor şi anexelor gospodăreşti tradiţionale au fost lemnul, pământul şi piatra. În zonele de munte lemnul de molid a fost principalul material de construcţie în timp ce în zonele deluroase materialul de bază a fost stejarul. În zonele de câmpie pereţii caselor s-au construit din îngrădituri de nuiele lipite cu lut, mai târziu din lut amestecat cu pleavă, iar la construirea scheletului acoperişurilor s-a folosit lemnul.

Pentru învelitoarea acoperişurilor în zonele înalte s-a folosit şindrila din lemn, în zonele colinare şi de şes paiele şi stuful, în timp ce în Dobrogea s-au folosit frecvent olanele ceramice.

Încă din prima jumătatea a secolului al XIX-lea, sub influenţa arhitecturii urbane, în unele zone, printre care şi Ţara Bârsei, s-a introdus cărămida pentru construirea pereţilor şi ţigla pentrru învelitoarea acoperişurilui.

a.Temelia caselor a constat în faza arhaică în aşezarea pe bolovani mari la colţuri a patru temeie, nişte bârne groase sub care se umplea cu bolovani de râu.. Cu timpul, printre pietre s-a pus argilă, mai târziu mortar de var cu nisip.

În unele zone zidăria din faţă s-a lărgit odată cu streaşina şi a dat naştere târnaţului din lemn, numit şi prispă, sală sau foişor.

O altă fază în evoluţia casei, care coincide cu trecerea la casa cu trei încăperi o constituie înălţarea unor temelii din piatră, care a făcut posibilă apariţia pivniţei în temelie, sub casă.

b.Pereţii caselor. La casele cu pereţii din lemn se foloseau bârne lungi, rotunde, aşezate în cununi orizontale şi îmbinate la capete în “cheotoare”, numită şi “cheie bătrânească”.Cu timpul, locul bârnelor rotunde a fost luat de bârnele cioplite în “patru feţe”, îmbinate la capete prin cheotori drepte “în coadă de rândunică”, numite şi “cheie nemţească”.

Dintre sistemele constructive, tehnica cununilor orizontale, numită, în literatura de specialitate şi sistemul blockbau, este cea mai veche şi o întâlnim în regiunea carpatică, în sud-estul european şi în zona Alpilor Dinarici până în zilele noastre.

În unele zone întâlnim sistemul nimit fachwerk, al construcţiilor în paiantă.

Casele cu pereţii de lut, potrivit tehnicilor de construcţie cunosc mai multe variante:

a.case cu pereţii din lut aplicat pe îngrădituri de nuiele

b. case cu pereţii din lut introdus între leaţuri

c. case cu pereţii construiţi numai din lut amestecat cu paie şi pleavă

c. case din chirpici,vălătuci

Casele cu pereţii din piatră sunt mai frecvente în sudul Dobrogei, în sudul Munţilor Apuseni şi în sudul Banatului. În unele aşezări din imediata vecinătate a centrelor dacice din Munţii Orăştiei şi acoperişurile caselor erau construite tot din piatră.

Introdusă încă din secolul al XIX-lea ca material de construcţie, cărămida începe să înlocuiască celelalte materiale de construcţie în aşezările urbane şi treptat în satele apropiate.

c. Acoperişul casei şi al anexelor gospodăreşti tradiţionale s-a construit din materiale şi în tehnici diferite, adaptate întotdeauna condiţiilor climaterice.Aşa se explică înălţimea mare pe care o capătă acoperişul în zonele cu precipitaţii abundente sau acoperişul cu pante reduse în zonele cu vânturi puternice.

Formele tradiţionale ale acoperişurilor sunt:

a..în patru ape

b.în două ape

După materialele din care au fost construite distingem:

a.acoperişuri din paie şi trestie

b. acoperişuri din şindrilă, şiţă şi draniţă

c. acoperişuri din ţigle şi olane

d. acoperişuri din tablă

Acoperişurile din ţigle şi olane au apărut în oraşe de unde s-au răspândit la sate; în Transilvania sunt renumite ţiglele, în timp ce în Dobrogea predomină acoperişurile de olane, făcute de meşteri locali

Materialele şi tehnicile tradiţionale sunt treptat părăsite, o dată cu evoluţia casei spre planuri dezvoltate care părăsesc , la rândul lor, planurile tradiţionale şi caută să asigure un grad mai sporit de confort, dar care se abat de la formele arhitecturale ce au definit un anumit şi inconfundabil stil arhitectural românesc

d. Prispa casei este un spaţiu funcţional construit în primul rând din nevoia ocrotirii pereţilor casei de intemperii, dar totodată locul preferat pentru desfăşurarea imaginaţiei ornamentale a ţăranului şi spaţiu de trecere funcţională şi plastică între mediul înconjurător şi interiorul încăperilor.

Preview document

Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 1
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 2
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 3
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 4
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 5
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 6
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 7
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 8
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 9
Arhitectura pe Teritoriul României - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Arhitectura pe Teritoriul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Viața lui Constantin cel Mare după Eusebiu de Cezareea

Viaţa lui Constantin cel Mare după Eusebiu de Cezareea Introducere: În urma studiului istoriei bisericeşti precum şi a spiritului critic...

Cele două capitale în viziunea călătorilor străini

Ca şi în secolele anterioare şi în secolul XIX numărul călătorilor străini a continuat să fie mare, majoritatea fiind burghezi, de profesii...

Trăsăturile culturii geto-dacice în epoca La Tene

TRASATURILE CULTURII GETO-DACICE IN EPOCA LATENE INTRODUCERE Fara a putea spera ca vom obtine raspunsuri comparabile prin profunzime si multimea...

Religia în Dacia Romana și Moesia Inferior

RELIGIA IN DACIA ROMANA SI MOESIA INFERIOR. CRESTINISMUL Introducere Propovaduirea crestina a intampinat de la inceput unele piedici si...

Germanofilii - elita intelectuală românească în anii primului război mondial

Cartea „Germanofilii: elita intelectuală româneascã în anii Primului Rãzboi Mondial” a fost scrisă de reputatul istoric Lucian Boia și a apărut la...

Evoluția economiei României între 1918 și 1938

Romania unificata in 1918(Romania Mare) este un stat european mijlociu ,cu o suprafata de 295.049 kmp,o populatie de 18 000 000 de locuitori...

Sfetnicii lui Ștefan Cel Mare

LOGOFEŢII • ION DOBRUL 1457 – 1468 • TOMA 1468 – 1474 • IOAN TĂUTU 1475 – 1510 PRIM-SFETNICII • COZMA ŞANDROVICI 1457 • MANOIL CEL MARE 1458...

Domnia lui Ștefan cel Mare

Capitolul 1 Epocă de maximă afirmare politică a Moldovei medievale din prima parte a domniei lui Ştefan cel Mare După moartea lui Alexandru cel...

Te-ar putea interesa și

Sate

Capitolul 1 - Noțiuni introductive Turismul și călătoriile au devenit în ultimii ani, îndeosebi după anii 2000, o componentă foarte importantă a...

Studiu privind regionalizarea în statele Uniunii Europene și perspective pentru România

În ultimul deceniu al secolului XX România şi-a căutat o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. În ansamblul formelor de cooperare pe...

Dezvoltarea Economica a Turismului din România

INTRODUCERE In decembrie 1989, Romania a redevenit o natiune libera. Tara noastra este gata sa primeasca acum turisti din intreaga lume care sa se...

Potențialul turistic etnocultural și manifestările etnofolclorice din România

Potentialul turistic etnocultural si manifestarile etnofolclorice din Romania I. Potentialul turistic etnocultural Arta populara romaneasca...

Dezvoltarea Turismului în Bucovina

Capitolul 1. – Descrierea si amplasarea regiunii 1.1. Cadru general Bucovina este o regiune istorică din nord estul României, teritoriu căreia i...

Dreptul proprietății intelectuale

Durata protectiei dreptului de autor Pentru a putea vorbi de durata protectie dreptului de autor va trebui sa definim in primul rand Dreptul de...

Proiect de practică - gama lucrărilor de construcții realizate de SC Canirov Serv SRL Bacău

PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITATII DE CONSTRUCTII Trecutul, prezentul si viitorul constructiilor Una dintre primele preocupari ale oamenilor a...

Analiza Turismului Cultural în România

Conform unui raport al Ministerului Turismului, numărul turiştilor implicaţi în turismul cultural şi religios depăşeşte 1 milion. Acest lucru se...

Ai nevoie de altceva?