Gestiunea Analitică a Materialelor

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 40537
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Publicat de: Anghel Avram
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE ÎN INFORMATICĂ

Cuprins

 1. 1. Introducere 4
 2. 2. Fundamentare teoretică 6
 3. 2.1. Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD) FoxPro 6
 4. 2.2. Structura unei baze de date 6
 5. 2.3. Proiectarea unei baze de date 7
 6. 2.4. Tipuri de fişiere în FoxPro 8
 7. 3. Principalele instrucţiuni foxpro folosite 9
 8. 3.1. Variabile de memorie 9
 9. 3.2. Crearea / modificarea structurii unui fişier bază de date 9
 10. 3.3. Actualizarea/modificarea/editarea unui fişier bază de date 11
 11. 3.4. Activarea (deschiderea) / dezactivarea (închiderea)unui fişier baza de date 11
 12. 3.5. Adăugarea / ştergerea informaţiei din fişierele bază de date 12
 13. 3.6. Comenzi de intrare (citire de la tastatură) 13
 14. 3.7. Instrucţiuni repetitive şi condiţionale specifice programării structurate
 15. Comanda IF ENDIF 16
 16. Comanda DO CASE ENDCASE 19
 17. Comanda FOR ENDFOR 20
 18. Comanda SCAN ENDSCAN 22
 19. Comanda DO WHILE ENDDO 22
 20. 3.8. Ordonarea unei baze de date 23
 21. 3.9. Introducerea şi extragerea informaţiilor din baze de date 27
 22. 3.10. Extragerea informaţiilor din bazele de date Rapoarte (fişiere REPORT) 29
 23. 3.11. Meniuri în FoxPro 30
 24. 4. Prezentarea aplicaţiei de gestiune a materialelor 36
 25. 4.1. Baza de date a aplicaţiei 36
 26. 4.2. Prezentarea meniului principal 38
 27. 4.3. Prezentarea opţiunii NOMENCLATOR GRUPE 39
 28. 4.4. Prezentarea opţiunii EXISTENT MATERIALE 39
 29. 4.5. Prezentarea opţiunii IEŞIRI MATERIALE 41
 30. 4.6. Prezentarea opţiunii CALCUL STOC LA DATA DE 42
 31. 4.7. Prezentarea opţiunii RAPOARTE 43
 32. 4.8. Prezentarea opţiunii SALVARE/RESTAURARE cu PKZIP/PKUNZIP 46
 33. 4.9. Opţiunea EXIT 46
 34. 5. Metodică 47
 35. 5.1. Proiect de activitate didactică nr.1 – Crearea unei baze de date în EXCEL 47
 36. 5.2. Proiect de activitate didactică nr.2–Modificarea şi actualizarea bazei de date 52
 37. 5.3. Proiect de activitate didactică nr.3 – Sortare, calcul, verificare baza de date 57
 38. 5.4. Organizatori cognitivi 62
 39. Harta conceptuală – tehnica ciorchinelui 62
 40. Diagrama arbore verticală 63
 41. Diagrama arbore orizontală 63
 42. Diagrama secvenţială 64
 43. Diagrama Venn 65
 44. Cvintetul 65
 45. Matricea conceptuală 66
 46. Tabel liniar vertical 66
 47. 5.5. Norme de protecţie a muncii în laboratorul de informatică 67
 48. 6. Concluzii şi dezvoltarea ulterioară a aplicaţiei 72
 49. 7. Bibliografie 73
 50. 8. Anexe 74
 51. 8.1. Raport – grupe de materiale 74
 52. 8.2. Raport – existent materiale 75
 53. 8.3. Raport – ieşiri materiale – sintetic 86
 54. 8.4. Raport – ieşiri materiale – analitic 87
 55. 8.5. Raport – documente ieşite 93
 56. 8.6. Raport – stoc sintetic 97
 57. 8.7. Raport – stoc analitic 98
 58. 8.8. ECRI.PRG – program sursă pentru: programul principal 110
 59. 8.9. ECREXI.PRG – program sursă pentru: existent materiale 114
 60. 8.10. ECRGRU.PRG – program sursă pentru: grupe materiale 123
 61. 8.11. ECRIES.PRG – program sursă pentru: ieşiri materiale 128
 62. 8.12. CALCSTO.PRG – program sursă pentru: calcul stoc 138
 63. 8.13. RAPFIN.PRG – program sursă pentru: rapoarte finale 143
 64. 8.14. SAVRES.PRG – program sursă pentru: salvare – restaurare 161

Extras din disertație

1. INTRODUCERE

Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel calculatoarele personale s-au dezvoltat din necesitatea stocării şi prelucrării cât mai rapide a informaţiilor.

În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei, având un impact decisiv asupra modului de organizare şi funcţionare a numeroaselor instituţii şi servicii cum ar fi companiile de comunicaţie, intreprinderile de comerţ, serviciile bancare, serviciile de transport, asigurările, universităţile etc.

Acestea sunt dependente de funcţionarea corectă şi neîntreruptă a sistemelor de baze de date.

Sistemele de baze de date reprezinta o componentă importantă a vieţii cotidiene în societatea modernă. Zilnic, majoritatea persoanelor desfăşoară activităţi care implică interacţiunea cu o baza de date: depunerea sau extragerea unei sume de bani din bancă, rezervarea biletelor de tren sau de avion, cautarea unei cărţi într-o bibliotecă computerizată, gestiunea angajaţilor dintr-o firmă, cumpararea unor produse etc.

Sistemele de gestiune a bazelor de date reprezintă sisteme informatice specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, deci în rezolvarea problemelor de primul tip.

Organizarea datelor ocupă un loc important în proiectarea sistemelor informatice, de aceasta depinzând eficienţa sistemului informatic. Organizarea datelor presupune definirea, structurarea, ordonarea şi gruparea acestora în colecţii omogene de date, stabilirea legăturilor (relaţiilor) între date, între elementele unei colecţii de date, respectiv între colecţii de date, dar şi reprezentarea datelor pe un suport informaţional prelucrabil într-un sistem de calcul.

Pe lângă cerinţele legate de timpul de acces la date, de spaţiul de memorie, organizarea datelor urmăreşte realizarea unicităţii datelor.

Marea majoritate a sistemelor de baze de date existente în momentul de faţă sunt relaţionale şi există un număr mare de astfel de sisteme comerciale care pot fi achiziţionate şi folosite pentru propriile dezvoltări. Modelul relaţional de baze de date a fost introdus în anul 1970 de catre E.F.Codd.

Istoria cercetărilor în domeniul bazelor de date din ultimii 30 de ani s-a dovedit a fi de o productivitate excepţională, ceea ce a făcut ca sistemele de baze de date să reprezinte, după cum se poate demonstra, cea mai importantă dezvoltare în domeniul ingineriei programării. Baza de date reprezintă acum cadrul fundamental al unui sistem informaţional şi a modificat radical modul de operare al multor organizaţii. În particular, dezvoltarea acestei tehnologii de-a lungul ultimilor ani a dus la crearea unor sisteme mai puternice, ce pot fi utilizate într-un mod mai intuitiv. Rezultatul a fost că sistemele de baze de date au devenit din ce în ce mai accesibile pentru o mai largă varietate de utilizatori.

Metodologia sistemelor de gestionare a bazelor de date (SGBD) (În limba engleză Database Management System) relaţionale predomină, aşa cum am amintit, în prezent în aplicaţiile din domeniul afacerilor. Metodologia constă în trei faze principale ale proiectării: conceptuală, logică şi fizică. Prima fază începe cu realizarea unui model de date conceptual, care să fie independent de toate consideraţiile fizice. Apoi, acest model este perfecţionat în decursul celei de-a doua faze şi transformat într-un model de date logic, prin eliminarea construcţiilor ce nu pot fi reprezentate în sistemele relaţionale. În cea de-a treia fază, modelul de date logic este implementat într-un proiect fizic pentru sistemul SGBD avut în vedere. În faza proiectării fizice se iau în considerare structurile de stocare şi metodele eficiente de acces al bazei de date de pe capacităţile de stocare secundare.

Caracteristica principală a aplicaţiilor de baze de date constă în faptul că accentul este pus pe operaţiile de memorare şi regăsire, efectuate asupra unor volume de date, şi mai puţin asupra operaţiilor de prelucrare a acestora aşa cum este cazul în alte domenii de aplicare a informaticii (calcule tehnico-ştiinţifice, proiectare, comandă – control).

Cele mai cunoscute medii de programare pentru baze de date sunt:

- pentru baze de date de dimensiuni mici şi medii: FoxPro, Access, Excel, Delphi

- pentru baze de date complexe: Oracle, Informix, SyBase.

O unitate şcolară nu este o instituţie cu un volum foarte mare de date din punct de vedere administrativ. Cu toate acestea se impune existenţa unei baze de date informatice pentru evidenţa gestiunii materialelor din magazia unităţii.

În contextul celor prezentate mai sus, am ales să creez o bază de date cu gestiunea materialelor din magazia şcolii şi o aplicaţie care să uşureze munca administratorului în efectuarea rapoartelor lunare cu privire la mişcările de materiale.

Limbajul ales pentru această aplicaţie este foxpro 2.6.

În capitolele următoare voi dezvolta baza teoretică a mediului ales pentru proiect, pentru ca apoi să prezint aplicaţia creată.

2. FUNDAMENTARE TEORETICĂ

2.1. SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE (SGBD) FoxPro

Mediul de programare FoxPro este un sistem software pentru gestiunea bazelor de date, asigurând o interfaţă foarte eficientă şi prietenoasă între sistemul de operare şi programator. A fost realizat de firma FoxSoftware şi este foarte raspândit şi utilizat la noi în ţară, dar şi în străinătate. Din punct de vedere al limbajului propriu-zis de programare (comenzi, funcţii) FoxPro este extrem de asemănător cu dBase. Componenta principală care le diferenţiază este interfaţa grafică de prezentare şi lucru. De fapt, este destul de dificil ca, la o simplă studiere a unui program sursă să se poată preciza dacă acesta a fost scris în FoxPro sau în dBase.

O lungă perioadă de timp, supremaţia în domeniu a aparţinut firmei Ashton-Tate cu produsul ei de bază dBase (III, III+, IV), având ca principali concurenţi firmele Borland (cu produsele Paradox), Nantucket (Cliper). Spre deosebire de dBase şi Paradox, FoxPro este un compilator al aplicaţiilor cu baze de date, asigurând o viteză de lucru mult sporită şi o bună protecţie a datelor. Unele operaţii executate în FoxPro sunt de peste 100 de ori mai rapide decât cele ale concurentului direct, dBase. Obţinerea acestei viteze este dată de folosirea unei tehnologii speciale de optimizare a interogarii bazelor de date (tehnologia Rushmore). De asemenea, este asigurată o compatibilitate aproape totală cu programele dBase (avantaj de loc de ignorat, ţinând cont de volumul mare de aplicaţii scrise deja în acest limbaj). Sunt prevăzute şi o serie de instrucţiuni SQL.

Preview document

Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 1
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 2
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 3
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 4
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 5
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 6
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 7
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 8
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 9
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 10
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 11
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 12
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 13
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 14
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 15
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 16
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 17
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 18
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 19
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 20
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 21
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 22
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 23
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 24
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 25
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 26
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 27
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 28
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 29
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 30
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 31
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 32
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 33
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 34
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 35
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 36
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 37
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 38
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 39
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 40
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 41
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 42
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 43
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 44
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 45
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 46
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 47
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 48
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 49
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 50
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 51
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 52
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 53
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 54
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 55
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 56
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 57
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 58
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 59
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 60
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 61
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 62
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 63
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 64
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 65
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 66
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 67
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 68
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 69
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 70
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 71
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 72
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 73
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 74
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 75
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 76
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 77
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 78
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 79
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 80
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 81
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 82
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 83
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 84
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 85
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 86
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 87
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 88
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 89
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 90
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 91
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 92
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 93
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 94
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 95
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 96
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 97
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 98
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 99
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 100
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 101
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 102
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 103
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 104
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 105
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 106
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 107
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 108
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 109
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 110
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 111
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 112
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 113
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 114
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 115
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 116
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 117
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 118
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 119
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 120
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 121
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 122
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 123
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 124
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 125
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 126
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 127
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 128
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 129
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 130
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 131
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 132
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 133
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 134
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 135
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 136
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 137
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 138
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 139
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 140
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 141
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 142
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 143
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 144
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 145
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 146
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 147
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 148
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 149
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 150
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 151
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 152
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 153
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 154
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 155
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 156
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 157
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 158
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 159
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 160
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 161
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 162
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 163
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 164
Gestiunea Analitică a Materialelor - Pagina 165

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Analitica a Materialelor.doc

Alții au mai descărcat și

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Placa de Bază

Caracteristici generale ale placii de baza Placa de baza este un dizpozitiv ‘de baza’ un ‘pamânt’ pe care ‘se planteaza’ celelalte componente ....

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor și a stocurilor. evaluare, recunoaștere și tratamente contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea operațiunilor financiar-contabile la SC AICBAC SA

SCURTA PREZENTARE A S.C.AICBAC S.A. SC AICBAC SA este o firma infiintata in data de 21 mai 1991 prin preluarea patrimoniului (fermele Itesti,...

Ai nevoie de altceva?