Provocări globale de securitate cibernetică în logistică

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Cibernetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 17750
Mărime: 725.51KB (arhivat)
Publicat de: Luca Crăciun
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Gabriel Raicu
Facultatea de Navigatie, Transport Maritim si Fluvial
Universitatea Maritima, Constanta
Specializare: Securitate Cibernetica

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1. Considerații introductive și clarificări terminologice .. 6
 3. 1.1. Conceptul de logistică 6
 4. 1.2. Sistem informațional logistic 8
 5. 1.3. Spațiul cibernetic - sistem central al infrastructurii globale .. 12
 6. Capitolul 2. Spațiu cibernetic . 15
 7. 2.1. Vulnerabilități ale spațiului cibernetic . 15
 8. 2.2. Amenințări cibernetice . 16
 9. 2.3. Infrastructuri cibernetice . 21
 10. 2.4. Securitatea cibernetică .. 22
 11. Capitolul 3. Posibile atacuri cibernetice asupra unui sistem informatic ... 24
 12. 3.1. Atacuri cibernetice și riscurile acestora ... 24
 13. 3.2. Logistica maritimă în contextul evoluției tehnologiei informaționale .. 29
 14. 3.3. Metode, tehnici și sisteme de detectare și prevenire a atacurilor cibernetice . 33
 15. Concluzie . 36
 16. Anexă ... 38
 17. Bibliografie . 40

Extras din disertație

Introducere

Datorită evoluției tehnologiei informațiilor și telecomunicațiilor, astăzi, trăim într-o lume din ce în ce mai interdependentă. În urma acestei intedependențe s-au dezvoltat o serie de beneficii dar și dezavantaje, luând în considerare faptul că instituțiile publice și întreprinderile au devenit dependente aproape în întregime de sistemele IT. Guvernele trebuie să fie pregătite pentru noi provocări, în condițiile în care viața zilnică a fiecărui cetățean, economiile naționale, precum și securitatea națională a fiecărui stat depind de un spațiu cibernetic sigur și stabil.

Fenomenul globalizării a determinat statele să renunțe la a exercita puterea supremă, orientându-se către acceptarea de alianțe și influențe din partea unor organisme regionale sau internționale. În prezent, ascensiunea tehnologică oferă entităților sau țărilor mai puțin dezvoltate oportunitatea de a deveni actori de prim rang.

Dezbaterile privind protecția infrastructurilor critice naționale se axează tot mai mult pe dimensiunea cibernetică, având în vedere faptul că toate infrastructurile au fost afectate de revoluția informațională și includ componente informatice, în principal, pentru funcțiile de comandă și control. Protejarea infrastructurilor critice este un subiect care trece cu mult peste domeniul tehnic, fiind o provocare care se leagă de strategie și politică.

Evaluarea impactului care însoțeste proiectul de acțiune privind protecția infrastructurilor critice, precum rapoartele și analizele întocmite de reprezentanții sectorului public și privat conturează o creștere continuă a numărului, amplorii și impactului amenințărilor.

Putem observa că în prezent suntem martorii unei tendințe de a folosi tehnologia informației si comunicațiilor pentru controlul în domeniul politic, economic, militar, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități distrugătoare.

Cu toate acestea, războiul cibernetic a început în anul 2010, odată cu apariția primei arme cibernetice, virusul Stuxnet. Acesta a fost conceput să saboteze subtil infrastructurile critice ale unui stat și să preia controlul. Au urmat ani în care s-au descoperit un număr tot mai mare de agresiuni cibernetice, cu un impact semnificativ asupra securității naționale.

Dacă intuiția ne poate ajuta să gestionăm satisfăcător procese simple, repetitive, nu același lucru se întâmplă în cazul proceselor complexe, cu condiționări multiple, care se petrec în organizații. Mai mult decât atât, organizațiile nu sunt sisteme închise, ele acționează într-un mediu care, la rândul său, induce incertitudini care nu trebuie ignorate.

Lucrarea tratează problematica riscurilor existente pentru o entitate și totodată eficiența și avantajele implementării unor sisteme de securitate.

Așa cum trăim într-o lume a tehnologiei informației, riscul că datele noastre critice de afaceri să fie ținta unui atac cibernetic continuă să crească într-un ritm alarmant, totuși multe afaceri au doar cea mai vagă concepție despre ceea ce este securitatea cibernetică și ce înseamnă pentru ei. Realitatea dură este că toate afacerile se confruntă cu amenințări zilnice.

Protecția este similară cu cea a securității la domiciliu: trebuie să vă asigurați că ați închis nu doar ușa de la intrare, ci și că toate ferestrele, alte intrări și toate clădirile înconjurătoare sunt blocate și protejate. Consecințele de a nu face acest lucru pot fi devastatoare.

Imaginați-vă, pentru o clipă, că pierdeți toate informațiile firmei dumneavoastră: înregistrări contabile care detaliază toate vânzările, facturile și toate datele clientului și clienților. Faptul este că o treime din toate întreprinderile mici și 65% din întreprinderile mari au raportat o încălcare cibernetică sau un atac cibernetic în ultimele 12 luni. În termeni generali, 1 din 4 întreprinderi au înregistrat un atac cibernetic sau o încălcare în ultimul an, cifră care se traduce în costuri financiare imense și întreruperi ale operațiunilor de zi cu zi - să nu spunem nimic despre costurile reputației, care pot fi catastrofale pentru firma dumneavoastră.

Având datele dumneavoastră furate sau compromise poate însemna că clienții își pierd încrederea în firma și în operațiunile sale. Întrebarea pe care o vor avea în minte este una simplă: pot avea încredere în această firmă cu unele dintre cele mai importante informații ale mele? Întrebările suplimentare includ: cum sunt stocate datele mele și sunt păstrate confidențiale? Dacă nu pot avea încredere în securitatea IT, pot avea încredere în celelalte operațiuni?

Motivația alegerii temei Provocări globale de securitate cibernetică în logistică a fost fundamentată pe creșterea dramatică a importanței acestei discipline de strictă și profundă specialitate în condițiile dinamismului fără precedent al sistemului tehnologic.

Dată fiind complexitatea tematicii și insuficienta abordare a acesteia de către literatura de specialitate, cercetarea nuși poate propune rezolvarea ansamblului problematicii în securitate cibernetică în logistică în noul context de evoluție tehnologică, ci clarificarea unor anumite probleme, precis identificate și formulate, intenționând în același timp definirea modalităților de combatere a riscurilor provocate de dezvoltarea tehnologică.

Necesitatea, actualitatea și oportunitatea tematicii abordate sunt puse în evidență de faptul că „securitatea cibernetică” se constituie ca o realitatea obiectivă a lumii contemporane, caracterizată ca o luptă din ce în ce mai dură pentru supraviețuirea și dezvoltarea firmelor.

Lucrarea este structurată în trei capitole principale, după cum urmează:

Capitolul Considerații introductive și clarificări terminologice, unde sunt definite elemetele de bază ale acestei teme - spațiul cibernetic, logistica, sistem informațional logistic.

Capitolul Spațiu cibernetic, face referire la vulnerabilități ale spațiului cibernetic, amenințări cibernetice, infrastructuri și securitatea cibernetică.

Capitolul Posibile atacuri cibernetice asupra unui sistem informatic, tratează logistica maritimă în contextul evoluției tehnologiei informaționale, atacuri asupra sistemelor și metode, tehnici și modalități de prevenire a atacurilor cibernetice.

Bibliografie

1. Alter, Steven, Information Systems (2002), 4th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

2. Besley, T., Fetzer, T., Mueller, H. (2012), The Economic Costs of Piracy, Centrul Internațional de Creștere, Marea Britanie 3. Biroul de Responsabilitate al Guvernului Statelor Unite (2014), Maritime critical infrastructure protection, Statele Unite ale Americii

4. Bueger, C. (2015), Forthcoming in Marine Policy, Universitatea Cardiff

5. Buzan, B., de Wilde, J., Waever, O., Security: A New Framework for Analysis, Statele Unite ale Americii, 1998

6. Christian Ott Vice, Skuld Singapore Branch Loss Prevention and Recurring Claims Team Leader (2014), Cyber Crime and the Shipping Industry 7. Coandă, E. (2015), Riscuri și vulnerabilități în transportul maritim, București

8. Col.drd. Cătălin-Iulian BALOG (2014) Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I“, Riscuri de securitate în spațiul cibernetic, 9. Cornwall, A. (2007), Development in Practice, Vol. 17, pp. 471-484

10. Fitton, O., Germond, B., Lacy, M., Prince, D. (2014), The Future of Maritime Cyber Security, Universitatea Lancaster, Marea Britanie 11. Gallie, W. (1956), Art as an Essentially Contested Concept, Vol.6, pp. 97- 114

12. Gasper, D. (2005), Securing Humanity: Situating ‘Human Security’ as Concept and Discourse, Jurnal al dezvoltării umane, pp. 221- 245.

13. Kraska, J., Pedrozo, R. (2013), International maritime security law, Statele Unite ale Americii

14. Klein, N. (2011), Maritime Security and the Law of the Sea, Universitatea Oxford 15. Löwy, I. (1992), History of Science, Vol. 30, p.371-396

16. Mr Oliver ,Mr Oliver Fitton, Dr Daniel Prince, Dr Basil Germond and Dr Mark Lacy (2015), The Future of Maritime Cyber Security 17. Ott, C. , Cyber Crime and the Shipping Industry, Singapore 18. Popa, F. (2015), Securitatea și guvernanța spațiului cibernetic contemporan, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca

19. Popa Sorin Eugen (2007), Securitatea sistemelor informatice - note de curs

20. Purcel, G. (2016), Considerații privind securitatea maritimă, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

21. Rod, J. (2015), Cyber Risk - A Joint Hull Committee paper in conjunction with Stephenson Harwood LLP, Londra

22. Sistemul informațional logistic: Componente și macroprocese, accesibil pe http://edumark.ase.ro/RePEc/pdf/cb2.pdf 23. Taking Maritime Cyber Security Seriously, accesibil la [http://www.mtinetwork.com/taking-maritime-cyber-security-seriously/] 24. The Maritime Security Center (2016), Raportul anual (1 iulie 2015 - 30 iunie 2016), Hoboken, New Jersey

25. http://www.seniorerp.ro/

26. www.dexonline.ro

27. www.wikipedia.ro

Preview document

Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 1
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 2
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 3
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 4
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 5
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 6
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 7
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 8
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 9
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 10
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 11
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 12
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 13
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 14
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 15
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 16
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 17
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 18
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 19
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 20
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 21
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 22
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 23
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 24
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 25
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 26
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 27
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 28
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 29
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 30
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 31
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 32
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 33
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 34
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 35
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 36
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 37
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 38
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 39
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 40
Provocări globale de securitate cibernetică în logistică - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Provocari globale de securitate cibernetica in logistica.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza computațională a unui sistem cibernetic-economic

Introducere Analiza de mediu de afaceri reprezintă un subiect de interes atât pentru companii cât și pentru clienții acestora.Însă diferența...

Securitatea și protecția aplicațiilor, sistemelor și serviciilor informatice

1. Introducere Tehnologia informației și a comunicațiilor este cu siguranță industria cu cea mai rapidă și avansată dezvoltare din istoria...

Tehnologia SSD-urilor

Un solid-state drive (expresie engleză cu traducerea liberă „unitate cu cipuri”; prescurtat SSD) este un dispozitiv de stocare a datelor care...

Cyber attacks - Analiza atacurilor informatice realizate prin e-mail

Abstract Datorită expansiunii internetului și a fluxului de date transmis online din ultimii ani, cele mai numeroase atacuri din secolul XX au...

Metoda Dijkstra

1) Fiecărui nod iÎV i s-a asociat o variabilă d(i) numită în continuare eticheta nodului i. Prin definiție d(s) = 0 . În oricare moment al...

România în mișcare

INTRODUCERE România în mișcare este un proiect care are scop evidențierea necesității sistemelor adaptive complexe în viața unui om. Având în...

BCE - Seminare 1-5

BCE Seminar 1 Sistemele dinamice discrete Clasificare: Un sistem dinamic discret este o secven.a de func.ii yt, care exprima valorile...

Proiectarea arhitecturii sistemelor informatice

Aspecte generale ale proiectării sistemelor informatice - Proiectarea sistemului informatic constă în stabilirea soluțiilor logice și specificarea...

Te-ar putea interesa și

Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Rezumat Conceptul de Securitate Umană a fost definit în cadrul activității prodigioase a Organizației Națiunilor Unite în promovarea păcii...

Ai nevoie de altceva?