Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 12649
Mărime: 777.46KB (arhivat)
Publicat de: Maricica Trandafir
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Dumitru Borţun

Cuprins

 1. CUVÂNT ÎNAINTE 5
 2. INTRODUCERE 6
 3. I. ECUAŢIA RSC – BUSINESS – DEZVOLTARE DURABILĂ 8
 4. I.1. RSC şi dezvoltarea durabilă – conceptualizare şi abordări în literatura de specialitate 8
 5. I.2. Rolul şi motivele abordării responsabilităţii sociale în mediul de afaceri 11
 6. I.3. Principiile universale de sustenabilitate în strategia de business 15
 7. II. RSC ÎN ROMÂNIA – STRATEGIE DE BUSINESS ȘI AVANTAJ COMPETIŢIONAL 20
 8. II.1. Sustenabilitate şi competitivitate 20
 9. II.2. Strategia României în domeniul responsabilităţii sociale corporative 22
 10. II.3. Comunicarea responsabilităţii sociale corporative 25
 11. III. STUDIU DE CAZ 27
 12. III.1. Ipoteze de pornire a analizei de conţinut 27
 13. III.2. Prezentarea companiei IKEA si analiza activităţilor de RSC 27
 14. III.3. Codul de conduită al furnizorilor – standardul IWAY 32
 15. III.4. Dezvoltarea RSC la nivelul companiei FAN Courier 34
 16. III.5. Analiza de conţinut 37
 17. CONCLUZII 42
 18. BIBLIOGRAFIE 43
 19. ANEXE 45
 20. Anexa1 – Notă informativă către angajaţii FAN Courier a standardelor IKEA 45
 21. Anexa 2 – Informare despre prevenirea muncii copilului în cadrul FAN Courier 46
 22. Anexa 3 – Denumire responsabil IWAY 47
 23. Anexa 4. Model Audit IKEA – IWAY 48

Extras din disertație

Sunt de părere că nimic nu ne poate face mai fericiţi aşa cum ne poate face emoţia şi sentimentul că le suntem utili oamenilor din jur.

Cu toţii avem nevoie să fim iubiţi, apreciaţi, reunoscuţi şi încurajaţi. În spaţiul muncii, oamenii au nevoie să simtă că pot avea încredere, să simtă că se pot adăposti sub umbrela aceloraşi valori de brand cu care ei înşişi îşi ghidează viaţa şi să se simtă în siguranţă. Astfel, ei îşi vor putea asuma riscul de a întemeia lucruri noi şi vor putea inova.

E important să înţelegem cât de mare nevoie avem de echipe fericite pentru a avea o afacere prosperă. Un angajat fericit şi cu libertate de exprimare va fi întotdeauna un angajat care va cauta noi metode de a creşte business-ul. Avem nevoie de angajaţi fericiţi în România, peste tot, nu doar în multinaţionale, care să poată rezona cu noile tendinţe, să perceapă importanţa comportamentului responsbil, care să poată dezvolta şi crea pentru generaţiile viitoare, care să înţeleagă cât de important este să gandim pe termen lung.

Începând cu anul 2017, companiile cu peste 500 de angajaţi din România vor avea obligaţia legală de a publica un raport de sustenabilitate care să prezinte impactul asupra mediului, asupra comunităţilor, asupra angajaţilor şi asupra pieţei, conform Directivei 2014/95/UE.

Acesta este semnalul de alarmă venit cu întârziere aş spune, însă care cu siguranţă va avea un impact pozitiv asupra tuturor.

Poate cu forţa reuşim! Lucrarea de faţă va fi un manifest!

INTRODUCERE

Această lucrare de disertaţie reprezintă un prim pas spre înţelegerea şi aprecierea activităţilor de RSC în cadrul companiilor şi modul în care acestea pot influenţa pozitiv dezvoltarea acestora şi a societăţii ăn care trăim. Lucrarea, prin proporţiile ei modeste şi total insuficiente pentru acoperirea unui sector atât de cuprinzător, poate fi considerată o declaraţie în acord cu afirmaţia prezentului conform căreia teoreticienii momentului îmbrăţişează următoarea ecuaţie: CSR+BUSINESS=SUSTENABILITATE.

Astfel, cu o abordare regională şi tematică, această lucrare va examina modul în care RSC-ul devine punct de legătură între business şi dezvoltarea durabilă. Motivaţia din care a luat naştere această lucrare este puternic subiectivă şi este datorată lipsei unor activităţi bine definite de CSR în cadrul companiei FAN Courier, companie în care activez de 2 ani şi jumătate. Fiind reprezentant vanzari pentru această companie, rolul meu este de a încheia parteneriate de lungă durată cât mai avantajoase. Pe perioada activităţii mele am încheiat câteva parteneriate cu companii multinaţionale, care pun un accent semnificativ pe dezvoltarea durabila şi implicit pe activităţile de RSC. Întrucât condiţia principală pentru a putea încheia colaborarea cu aceste companii era background-ul FAN Courier la nivel de RSC, a fost nevoie să se dezvolte intern activităţi pentru alinierea la standardele solicitate de viitorii parteneri.

Prima parte a lucrării de faţă cuprinde două capitole, primul intitulat “ Ecuaţia RSC - business - dezvoltare durabilă” şi al doilea „RSC în România - strategie de business şi avantaj competiţional”. Primul capitol debutează cu definirea consituenţilor imediaţi din peritextul titlului tezei, urmând apoi bordarea în detaliu. Voi vorbi despre rolul şi motivele abordării responsabilităţii sociale în mediul de afaceri şi despre principiile universale de sustenabilitate în strategia de business. În al doilea capitol mi-am propus să scot în evidenţă modul în care activităţile de RSC pot constitui o strategie de business şi avantaj concurenţial.

A doua parte reprezintă secţiunea aplicativă a proiectului şi constă într-un studiu de caz bazat pe o analiză comparativă a abordării responsabilităţii sociale corporative în cadrul companiei multinaţionale IKEA şi a companiei româneşti FAN Courier. Am făcut această alegere întrucât am putut participa pe parcursul unui an calendaristic la dezvoltarea de activităţi prin care compania românească să se poata alinia la nivelul impus de o colaborare de asemenea proporţii, şi am putut observa îndeaproape cum RSC-ul poate fi cel mai bun avantaj competiţional.

Obiectivele analizei sunt demonstrarea relaţiei de interdependenţă a conceptelor cheie stabilite în partea teoretică precum şi confirmarea importanţei activităţii de CSR în companiile româneşti.

Bibliografie

1.Baron, D. P., (2006). Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship. Journal of Economics & Management Strategy

2.Bowen,H.R., (1953). Social responsabilities of the businessman. Howard

3.Buchholz, R A., (1991). Corporate Responsibility and the Good Society: From Economics to Ecology. Business Horizons

4.Carroll,A., (1979). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. University of Georgia

5.Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) Annual Review.2005. Disponibil la: http://www.sustainability-indices.com/images/review-presentation-2005.pdf

6.European Commission (2011) Communication on CSR for the period 2011-2014

7.Livesey, S.& Graham, J., (2007). Greening of Corporations? Eco-Talk and the Emerging Social Imaginary of Sustainable Development. New York: Oxford University Press

8.Ogrizek, M., (2002). The effect of corporate social responsibility on the branding of financial services. Journal of Financial Services Marketing

9.Porter, M. E., (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press

10.Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press retipărită de Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey în 1997

11.Scott, Bruce R.& George, C. Lodge., (1985). U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston. Harvard Business School Press

12.Sorsa, V.P., (2008). How to explain socially responsible corporate actions institutionally: theoretical and methodological critique, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. (Vol. 13, No. 1)

13. Stancu, A. şi Olteanu, V. (2008).Corporate Social Responsibility in Romania from a EU Perspective

14.The CSR Report. Anuar 2015

Surse online

www.responsabilitateasociala.ro

www.youtbe.com - conferinţa TED Global 2013

www.efqm.org

www.europa.eu

www.unglobalcompact.org

www.un.org

www.sgg.ro/n

www.globalreporting.org

www.ikea.com

www.fancourier.ro

Preview document

Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 1
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 2
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 3
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 4
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 5
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 6
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 7
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 8
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 9
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 10
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 11
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 12
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 13
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 14
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 15
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 16
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 17
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 18
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 19
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 20
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 21
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 22
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 23
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 24
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 25
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 26
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 27
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 28
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 29
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 30
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 31
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 32
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 33
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 34
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 35
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 36
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 37
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 38
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 39
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 40
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 41
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 42
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 43
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 44
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 45
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 46
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 47
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 48
Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Parghia dintre business si dezvoltarea durabila - IKEA si FAN Courier .doc

Alții au mai descărcat și

Strategii în Promovarea unui Produs

Introducere Pentru a avea succesul dorit pe piaţă, înainte de lansarea unui produs, trebuie să analizezi piaţa actuală, săobservi care sunt...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri

CUVÂNT ÎNAINTE Din 1990, Relaţiile Publice fac parte din ce în ce mai mult din peisajul socio-economic românesc. Dacă până în decembrie 1989,...

Comunicarea în spațiul public

Argument Comunicarea face parte din viaţa de zi cu zi şi este modalitatea prin care transmitem idei, sentimente, emoţii şi păreri, pentru a...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Managementul oricărei organizaţii, indiferent de tipul, mărimea, domeniul de activitate sau de mediul socio-cultural în care fiinţează, are drept...

Efectele unui Proces de Rebranding Eșuat

Introducere Să ne imaginăm două situaţii, în acelaşi cadru, cu aceiaşi oameni, aceeaşi oră, aceeaşi zi. În prima situaţie, ieşi din casă,...

Tipurile de Strategii de Promovare a Vânzărilor

INTRODUCERE Promovarea vânzărilor cuprinde ansamblul metodelor şi tehnicilor care vizează stimularea rapidă şi provizorie a comprtamentului...

Ai nevoie de altceva?