Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 30352
Mărime: 3.76MB (arhivat)
Publicat de: Eremia Olaru
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Adrian Netedu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Filosofie Specializarea: Comunicare social şi relaţii publice

Cuprins

 1. Cuvânt înainte
 2. CAPITOLUL I - CE SUNT IMM-URILE?
 3. 1.1 Ce este imaginea
 4. 1.2 Importanţa imaginii în relaţiile publice
 5. CAPITOLUL II - DELIMITĂRI CONCEPTUALE
 6. 2.1 Relaţii Publice şi domenii învecinate. Delimtari definitorii
 7. CAPITOLUL III - CONCEPEREA ŞI ETAPELE CAMPANIEI DE RELAŢII PUBLICE
 8. 3.1 Tipuri de abordări şi campanii de relaţii publice
 9. 3.2 Obiectivele urmărite prin activitatea de relaţii publice
 10. 3.3 Relaţiile publice interne
 11. 3.4 Relaţiile publice externe
 12. CAPITOLUL IV - PRINCIPALELE TEHNICI FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE
 13. 4.1 Tehnici şi procedee relaţioniste din cadrul instituţiei
 14. CAPITOLUL V - RELAŢIILE CU PRESA
 15. 5.1 Relaţiile cu presa
 16. 5.2 Principii de bază în realizarea unor bune relaţii cu presa
 17. 5.3 Campania de presă
 18. 5.4 Comunicare cu mass-media
 19. CAPITOLUL VI - STUDIU DE CAZ
 20. 6.1 Campanie de promovare a imaginei – SC GRUP ŞAPTE SRL
 21. 6.2 Campanie de promovare a produselor – SC GRUP ŞAPTE SRL
 22. CONCLUZII
 23. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CUVÂNT ÎNAINTE

Din 1990, Relaţiile Publice fac parte din ce în ce mai mult din peisajul socio-economic românesc. Dacă până în decembrie 1989, puţini erau cei care au avut ocazia, să audă despre acest tip de activitate, în prezent ea nu mai constituie o noutate pentru firmele mari în special. Spun, firmele mari în special, pentru ca acest domeniu este unul necunoscut şi confundat adesea cu alte domenii, de către firmele mici sau mijlocii. Diversele companii, organizaţii, instituţii guvernamentale de stat, organizaţiile non-guvernamentale, organizaţii non-profit, instituţiile de invăţământ urmează modelul occidental, în care un proces de comunicare desfăşurat după standarde profesioniste, contribuie substantial la consolidarea activitaţii proprii şi la cresterea valorii adaugate.

Domeniul Relaţiilor Publice nu este încă apreciat la adevarata lui valoare şi nu este nici practicat, atât cât să fie vizibil şi educativ pentru public. Ca urmare, o mare parte din managerii IMM-urilor (instituţii mici şi mijlocii) nu ştiu de posibilitatea creării unei imagini publice, a unui prestigiu cu ajutorul relaţiilor publice, de aceea noi ca viitori specialişti, ne propunem să ajutăm oamenii, să se îndrepte către o comunicare transparentă şi deschisă cu publicul-ţintă.

Din 2007, firmele româneşti trebuie să facă faţa provocării competiţionale de pe piaţa europeană. Promovarea şi crearea unei identităţii sociale a firmei, va fi cu siguranţă un avantaj. În prezent, peste 85% din IMM-urile româneşti nu au apelat la o persoană specializată în comunicare, pentru promovarea afacerilor.

Scopul acestei lucrări, este de a evidenţia cât mai clar şi reprezentativ, definirea relaţiilor publice, rolul şi funcţiile acestora în organizaţii, etapizarea unei campanii de relaţii publice şi importanţa acesteia pentru promovarea imaginii şi produselor unei firme. Obiectivul lucrării îl reprezintă însuşirea cunoştinţelor, cercetarea şi implicarea în realizarea unui proiect cât mai complex şi relevant, privind campania de relaţii publice.

Tema aleasă de mine Strategii de promovare a imaginii şi a produselor în IMM-uri am considerat-o ca fiind cea mai reprezentativă, în raport cu specializarea pe care am studiat-o

timp de cinci ani: Comunicare Socială şi Relaţii Publice. Deşi, la început acest domeniu a relaţiilor publice mi s-a părut confuz şi nedistinctiv, acum cred şi stiu, că relaţiile publice au un foarte mare impact şi în ceea ce priveşte modul în care este percepută o organizatie, în condiţiile în care, o comunitate permanent proactivă vine în întâmpinarea unor nevoi. Informarea permanentă şi strategiile de imagine pe termen mediu sau lung, au în vedere crearea şi menţinearea unei imagini cel puţin bună pentru orice companie. Există un intreg arsenal de instrumente şi metode specifice care sunt aplicate separat sau combinate, pentru atingerea acestui scop: crearea şi intreţinerea imaginii. Este necesar ca specialistul în relaţii publice să le cunoască pe toate şi să aibă acel fler absolut necesar pentru a şti ce şi cum să selecteze.

Primul capitol al acestei lucrări, conţine date despre ce reprezintă IMM-urile, ce este imaginea publică şi ce reprezintă ea. Capitolul al doilea cuprinde aspecte distinctive ale relaţiilor publice; delimitări conceptuale ale relaţiilor publice, marketing-ului, publicităţii plătite şi a reclamei cât şi a promoţiilor. Cel de-al treilea capitol conţine conceperea şi etapele campaniei de relaţii publice-abordări şi strategii, planul campaniei de relaţii publice şi obiectivele propuse, activităţi interne şi externe de relaţii publice cât şi rolul şi funcţiile acestora la nivel de organizaţie. Tehnicile folosite în activitatea de relaţii publice în cadrul instituţiei sunt prezentate în cel de-al patrulea capitol. Metode de comunicare cu presa – campania de presă şi etapele ei, comunicatul de presă, dosarul de presă şi conferinţa de presă sunt incluse în cel de-al cincilea capitol. Cel din urma capitol – al şaselea, descrie studiul de caz pentru campania de promovare a imaginii şi a produselor în firma SC GRUP ŞAPTE SRL.

CAPITOLUL I

CE SUNT IMM-URILE?

“Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro şi/sau deţin active totale de până la 4 de milioane de euro”1.

În această categorie:

• Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi care au până la 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro.

• Micro-întreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro.

• Întreprinderile mijlocii sunt definite ca întreprinderi care au până la 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 49 milioane de euro.

Definirea întreprinderilor mici şi mijlocii conform legislaţiei din România:

Bibliografie

Baker M.J., Marketing, Editura S.C.Ştiinţa şi Tehnica S.A., Bucureşti, 1996.

Coman Cristina, Curs de Campanii de relaţii publice, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, anul 2007.

Coman Cristina, Relatii Publice şi Mass-Media, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

Dagenais Bernard, Campania de Relaţii Publice,Editura Polirom, Iaşi, 2003.

David George, Relaţii Publice. Garanţia succesului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.

Douglas Mary, Cum gândesc instituţiile, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

Fârte Gheorghe Ilie, curs Fundamente ale relaţiilor publice II, anul III, sem.2, Editura Universităţii ”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2005.

Kotler Philip, Saunders J., Armstrong G., Wong V., Principiile marketingului-Ediţia Europeană, Editura Teora, Bucureşti, 1998.

Newson Doug, Turk Judy VanSlyke, Kruckeberg Dean, Totul despre Relaţii Publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

Petre Dan, Nicola Mihaela, Introducere în publicitate, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004.

Popescu Cristian Florin, Bâlbâie Radu, Mic dicţionar de jurnalism, Fundaţia Rompres, Bucureşti, 1998.

Pricopie Remus, Relaţii Publice:evoluţie şi perspective, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.

Russel J.Thomas, Lane W.Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, Bucureşti,2003.

Stan Gerard, Curs: Elemente de publicitate, anul V, sem.I, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”,Iaşi, 2007.

Teodorescu Gheorghe, Bejan Petru, Relaţii publice şi publicitate. Discurs, metodă, interpretare, Ed.Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2003.

Teodorescu Gheorghe, curs Campanii de relaţii publice şi publicitate, anul III,sem. II, Editura Universităţii “Alexandru I.Cuza”, Iaşi, 2006.

Teodorescu Gheorghe, curs Fundamente ale Relatiilor Publice (I), anul II, sem. I, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2004.

Todoran Dimitrie, Psihologia reclamei. Studiul de psihologie economică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004.

Tran Vasile, Stănciugelu Irina, Teoria Comunicării, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.

Zaiţ Adriana, Relaţii Publice, Ediţia a II a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004.

***

Chelcea Septimiu, Tehnici de cercetare sociologică, S.N.S.P.A., Bucureşti, 2001

Iluţ Petru, Abordarea calitativă a socioumanului, Polirom, Iaşi, 1997

Chelcea Septimiu, Chestionarul în investigaţia sociologică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975

Miftode Vasile, Metodologie sociologică, Ed. Lumen, Iasi, 2005

De Singly Francois, Blanchet Alain, Gotman Anne, Kaufmann Jean-Claude, Ancheta şi metodele ei : Chestionarul, Interviul de producere a datelor, Interviul comprehensiv, Prefaţă de Elisabeta Stănciulescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

***

Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 349 din 23 iulie 1999.

***

Site-uri Internet folosite:

http://blogs.iabc.com/chair/archives/2005/07/13/thinking-big-staying-small/

www.grupşapte.ro

Preview document

Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 1
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 2
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 3
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 4
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 5
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 6
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 7
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 8
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 9
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 10
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 11
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 12
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 13
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 14
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 15
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 16
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 17
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 18
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 19
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 20
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 21
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 22
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 23
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 24
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 25
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 26
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 27
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 28
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 29
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 30
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 31
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 32
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 33
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 34
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 35
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 36
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 37
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 38
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 39
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 40
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 41
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 42
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 43
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 44
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 45
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 46
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 47
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 48
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 49
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 50
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 51
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 52
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 53
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 54
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 55
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 56
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 57
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 58
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 59
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 60
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 61
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 62
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 63
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 64
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 65
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 66
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 67
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 68
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 69
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 70
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 71
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 72
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 73
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 74
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 75
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 76
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 77
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 78
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 79
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 80
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 81
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 82
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 83
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 84
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 85
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 86
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 87
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 88
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 89
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 90
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 91
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 92
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 93
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 94
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 95
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 96
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 97
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 98
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 99
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 100
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 101
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 102
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 103
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 104
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 105
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 106
Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Promovare a Imaginii si a Produselor in IMM-uri.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii în Promovarea unui Produs

Introducere Pentru a avea succesul dorit pe piaţă, înainte de lansarea unui produs, trebuie să analizezi piaţa actuală, săobservi care sunt...

Pârghia dintre business și dezvoltarea durabilă - IKEA și FAN Courier

Sunt de părere că nimic nu ne poate face mai fericiţi aşa cum ne poate face emoţia şi sentimentul că le suntem utili oamenilor din jur. Cu toţii...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Comunicare și Influență Socială prin mass-media

Introducere Toate eforturile unui creator de imagine se concentreaza asupra efectelor pe care acesta incearca sa le produca in procesul de...

Comunicarea în spațiul public

Argument Comunicarea face parte din viaţa de zi cu zi şi este modalitatea prin care transmitem idei, sentimente, emoţii şi păreri, pentru a...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Managementul oricărei organizaţii, indiferent de tipul, mărimea, domeniul de activitate sau de mediul socio-cultural în care fiinţează, are drept...

Efectele unui Proces de Rebranding Eșuat

Introducere Să ne imaginăm două situaţii, în acelaşi cadru, cu aceiaşi oameni, aceeaşi oră, aceeaşi zi. În prima situaţie, ieşi din casă,...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de...

Fundamentarea, elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei la SC Maxi-Sim SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Una dintre trăsăturile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Analiza Activitătii de Comerț Electronic în România

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Apariţia comerţului prin Internet a creat oportunităţi, dar şi perspective comerciale imense....

Analiza Creditului Bancar pe Termen Lung în Cadrul CEC Bank

CAPITOLUL 1: CREDITUL BANCAR 1.1. Noţiunea de credit bancar Termenul „credit” vine din limba franceză de la „crédit”, care înseamnă încredere....

Organizarea Activității de Marketing la CEC Bank

INTRODUCERE “Obiectivul activtiăţii de marketing este acela de a face vânzarea de prisos. Scopul este de a-l cunoaşte şi de a-l înţelege pe...

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

1. Introducere 1.1. Integrarea economică europeană Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg...

Creșterea competitivității economice

1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA SECTORUL PRODUCTIV 1.1 Factori de competitivitate Cresterea economica durabila si îmbunatatirea standardului de viata...

Ai nevoie de altceva?