Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20982
Mărime: 131.30KB (arhivat)
Publicat de: Dan Păduraru
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Nogai

Extras din disertație

INTRODUCERE

Unul dintre principiile care stau la baza administraţiei publice locale este principiul autonomiei locale. Autonomia locală fiind definită de art.3, alin. (1) din Cartea Europeană a Autonomiei Locale ca fiind “dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”.

Administraţia se regăseşte pretutindeni în toată complexitatea vieţii sociale, constituind una dintre cele mai utile activităţi umane.

Legea de organizare administrativă din 1864 precizează că unităţile administrativ-teritoriale sunt comunele şi judeţele, comunele fiind împărţite în comune urbane şi comune rurale. Un moment crucial pentru evoluţia administraţiei publice locale îl constituie apariţia Legii pentru înfiinţarea consiliilor judeţene precum şi a Legii comunale care statuează, pentru prima oară în istoria Ţărilor Române, judeţul şi comuna ca persoane juridice. Adoptarea Constituţiei din 1866 constituie un moment important şi este punctul de plecare al instituţionalizării structurilor moderne ale administraţiei publice locale în România.

După revoluţia din decembrie 1989 a urmat o scurtă perioadă când organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat erau în relaţie directă cu Consiliile Frontului Salvării Naţionale care numeau primarii şi se subordonau Guvernului. Apariţia legii 61/1991 privind administraţia publică locală - pe baza căreia s-au organizat primele alegeri libere, din februarie 1992, după aproximativ un secol - a permis colectivităţilor locale din România să-şi constituie autorităţi administrative proprii, pe principiul autonomiei locale şi al descentralizării.

Cu privire la, finanţele publice ale României care reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor publice de resurse financiare în scopul dezvoltării economice-sociale a ţării, precum şi satisfacerea tuturor nevoilor populaţiei.

Impozitele, taxele, contribuţiile şi împrumuturile de stat, alocaţiile, subvenţiile şi transferurile bugetare constituie nu numai metode de prelevare şi repartizare ale resurselor financiare publice, dar şi instrumente cu ajutorul cărora organele de decizie caută să orienteze dezvoltarea economică şi socială a ţării în direcţia dorită de acestea.

Caracteristica fundamentală a sistemului instituţional o reprezintă, pe de o parte, separarea, pe orizontală, în subsisteme instituţionale ale celor trei puteri din stat: legislativă, executivă, judecătorească, iar pe de altă parte, subordonarea pe verticală a instituţiilor în cadrul fiecăruia din aceste subsisteme.

Autonomia subsistemelor instituţionale aparţinând celor trei puteri ale statului, precum şi controlul public democratic asupra activităţii instituţiilor respective asigură premisele pentru armonizarea alocării resurselor publice în direcţia satisfacerii într-o măsură cât mai ridicată a solicitărilor populaţiei pentru bunuri şi servicii publice, precum şi utilizarea cu eficienţă crescândă a alocaţiilor bugetare.

Capitolul 1. Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale

1.1. Bugetul local definire , conţinut şi locul acestuia în structura sistemului bugetar al României

Termenul de "buget " îşi are originea în limba latină şi desemnează un sac cu bani, fiind regăsit cu acelaşi sens şi în limba franceză, unde semnificǎ sac, pungǎ sau cufǎr în care se pǎstrau obiectele personale sau banii atunci când se întreprindea o cǎlǎtorie.

Definirea juridicǎ a bugetului este întâlnitǎ în România, pentru prima datǎ, în anul 1929, odatǎ cu adoptarea Legii asupra contabilitǎţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public. Bugetul în sensul acestei legi, era actul prin care erau prevǎzute şi în prealabil aprobate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi ale tuturor serviciilor publice.

Bugetul local este acel act în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţii locale, pe o perioadă de un an şi reprezintă un instrument de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, bugetele locale reflectă fluxurile veniturilor şi cheltuielilor colectivităţii locale, modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a deficitelor.

În România, fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti întocmeşte un buget propriu, în condiţii de autonomie. Prin Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale s-au stabilit normele privind formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciilor publice de interes local.

Structura bugetelor reflectă gradul de autonomie al administraţiilor locale faţă de administraţia centrală, precum şi legăturile existente între diferitele administraţii teritoriale. În vederea stabilirii locului bugetelor locale şi a importanţei acestora se calculează ponderea cheltuielilor şi veniturilor locale în totalul celor consolidate. Această pondere diferă de la o ţară la alta, în funcţie de gradul său de dezvoltare, de statutul colectivităţilor locale sau de numărul nivelurilor de administraţie publică locală.

Bibliografie

Anghelache Gabriela, (2003) Pavel Belean Finanţele publice ale Romaniei, Editura Economică, Bucueşti ;

Bălan Emil Drept financiar, (2004) Editura All Back, Bucureşti, 2004;

Drehuţă Emilian, Gheorghe Neamţu, (2000) Bugetul public , Editura Agora, Bacău;

Şoşodean Aleodor, (2002) Metode de evidenţǎ a creditelor bugetare, Editura Mirton, Bucueşti;

Georgescu Andrada-Maria, (2010) Management financiar public local, Editura Pro Universitaria, Bucueşti;

Georgescu Andrada- Maria, (2009) Administrarea finanţelor publice şi a bugetului, Editura Pro Universitaria ediţia a IIa, Bucueşti ;

Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, (2009) Drept administrativ ediţia a 3a, Universul Juridic, Bucueşti;

Talpoş.I, (1997) Finanţele României, vol 1,Editura Sedona,Timişoara, Ediţia a III –a;

Manda Cezar, (2008) Ştiinţa administraţiei- suport de curs, Editura Universul Juridic, Bucueşti;

Văcărel I., (2006) Finanţe publice, ediţia a V-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

Tulai C. (2003) Finanţele publice şi fiscalitatea, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca;

***Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarue 2007;

***Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006;

*** Legea nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare, actualizat în 3 iunie 2011;

*** Legea nr. 11/2010 privind bugetul de stat

***Hotărârea Guvernului nr. 78/1992 privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.30 din 28 februarie 1992.

Preview document

Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 1
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 2
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 3
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 4
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 5
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 6
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 7
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 8
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 9
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 10
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 11
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 12
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 13
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 14
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 15
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 16
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 17
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 18
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 19
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 20
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 21
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 22
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 23
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 24
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 25
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 26
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 27
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 28
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 29
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 30
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 31
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 32
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 33
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 34
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 35
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 36
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 37
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 38
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 39
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 40
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 41
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 42
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 43
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 44
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 45
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 46
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 47
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 48
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 49
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 50
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 51
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 52
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 53
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 54
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 55
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 56
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 57
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 58
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 59
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 60
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 61
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 62
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 63
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 64
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 65
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 66
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 67
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 68
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 69
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 70
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 71
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 72
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 73
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 74
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 75
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 76
Bugetul local și procesul bugetar la nivelul comunității locale - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Bugetul local si procesul bugetar la nivelul comunitatii locale.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Bugetul Local

CAPITOLUL I BUGETUL LOCAL INSTRUMENT PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de buget local 1.1.1. Principii si reguli...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Bugetul

1. Bugetul - elemente introductive 1.1. Conceptul de buget Bugetul a apărut în perioada istorică contemporană din rațiuni ce țin de actul...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sursă principală pentru finanțarea unităților

În Uniunea Europeana teza de baza a dezvoltarii o constituie coeziunea economică şi socială. În acest context pentru România este imperios necesar...

Bugetele Locale

BUGETELE LOCALE Elemente de analiza: - Organizarea finantelor locale; - Venituri si cheltuieli locale; - Procesul bugetar la nivelul...

Bugetul Local

I. CONCEPTUL DE BUGET LOCAL Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor...

Ai nevoie de altceva?