Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 21883
Mărime: 102.43KB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Gheorghe-daniel Șefan

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. 1.1. Aspecte introductive privind infracțiunile sexuale în care este implicat un minor ..4
 4. 1.2. Legislația națională privind infracțiunile la viața sexuală în care minorii pot fi subiecți activi sau pasivi 5
 5. CAPITOLUL II
 6. 2.1. Cauze care au condus la săvârșirea unei infracțiuni sexuale de către un minor 9
 7. 2.2. Cauze care au favorizat victimizarea unui minor prin săvârșirea unei infracțiuni la regimul sexual ..11
 8. CAPITOLUL III. Procedura în cauzele cu infractori minori
 9. 3.1. Măsuri de ocrotire a minorilor în procesul penal 14
 10. 3.2. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori 16
 11. 3.3. Judecarea cauzelor cu infractori minori ...18
 12. 3.4. Punerea în executare a măsurilor privind minorii .. ..23
 13. CAPITOLUL IV. Practică judiciară
 14. Studiu de caz: Analizarea unei infracțiuni la viața sexuală săvârșită de către un minor 26
 15. Analizarea speței, situația premisă, forme, modalități, sancțiuni
 16. CONCLUZII 42
 17. BIBLIOGRAFIE ..43

Extras din disertație

INTRODUCERE

Motivarea alegerii temei

Într-un stat cu principii sănătoase, minorul reprezintă aurul societății în cadrul căreia interesul superior al minorului ar trebui să reprezinte elementul primordial.

Motivul pentru care am ales tema „Minorul, subiect al infracțiunii la viața sexuală” îl reprezintă în principal încercarea de a analiza din punct de vedere legal, psihologic și social faptele din spectrul sexual la care minorii sunt parte.

Sexualitatea reprezintă un subiect intens abordat, fiind de cel mai multe ori un factor util și benefic omenirii, cu excepția cazurilor în care sunt implicați minori, fie ca subiecți activi sau pasivi.

Problematica abordată și scopul lucrării

Prezenta lucrare de disertație este conceptualizată dintr-o parte teoretică formată din trei capitole pe parcursul cărora voi analiza problematica implicării minorilor, sub orice formă, în viața sexuală și o parte practică în cuprinsul căreia este tratat un studiu de caz privind săvârșirea unei infracțiuni sexuale de către un minor cu evidențierea particularităților privind procedura penală în cauzele cu infractori.

Scopul lucrării este de a explora prezența și implicarea minorului în viața sexuală sub toate implicațiile ei, de a analiza cauzele care au determinat ca un minor să fie subiect activ al unor astfel de fapte sau, din contră, studierea factorilor care au condus la victimizarea sexuală a unui copil.

Prezenta lucrare își propune să furnizeze o analiză complexă și actualizată a situației de fapt și de drept în care se regăsește un minor implicat într-o faptă penală de natură sexuală, precum și evidențierea lacunelor legislative dar și a aspectelor practice care se doresc a fi armonizate.

Importanța și actualitatea temei de cercetare

Importanța acestui studiu este de a oferi un tablou limpede privind traseul unui minor cu înclinații sexuale din spectrul legii penale de la săvârșirea faptei până la executarea pedepsei în sensul acestei legi.

În cadrul acestei teme de disertație mi-am propus să analizez din punct de vedere juridic penal procedura care trebuie urmată în cauzele cu infractori minori, felul măsurilor de protecție a minorilor în cadrul procesului penal, specificul urmăririi penale în aceste cauze, precum și judecarea și punerea în executare a pedepselor privind minorii ca agresori sexuali.

Actualitatea temei de cercetare este conferită de categoria specială de subiecți care urmează a fi studiată. Astfel, minorii reprezintă factorul vulnerabil al unei națiuni și astfel suntem obligați să manifestăm o implicare activă din punct de vedere social.

De asemenea, având în vedere panta ascendentă în ceea ce privește infractorii minori din domeniul sexual, se impune să identificăm măsuri actuale de prevenire și coerciție a unor astfel de fapte, care să ne conducă spre o societate educată și „scoasă la lumină”.

CAPITOLUL I.

1.1 Aspecte introductive privind infracțiunile sexuale în care este implicat un minor

Încă din cele mai vechi timpuri problema sexualității a reprezentat un subiect controversat, însă aceasta devine cu atât mai sensibilă atunci când sunt implicați copii.

Deși activitatea sexuală este un comportament manifestat în mare parte de fiecare copil, ba chiar unii dintre ei adoptă acest tip de practică mult prea timpuriu, esențial este ca aceasta să se producă în condiții în care să nu fie de natură să afecteze dezvoltarea fizică, emoțională sau psihică a minorului implicat într-o asemenea acțiune.

Astfel, legea penală statuează asupra apărării valorilor sociale primordiale în care sunt implicați minorii, respectiv libertatea la viață sexuală, aspect care presupune ca minorul să fie protejat pentru a nu deveni o victimă a unor astfel de infracțiuni, precum și adoptarea unor norme legislative în vederea împiedicării unui minor de a săvârși astfel de fapte.

Conform notei privind unele propuneri pentru modificarea Codului Penal din anul 2021 al Consiliului Superior al Magistraturii, deși societatea românească încă este considerată pragmatică în ceea ce privește cazurile de abuz sexual asupra unui minor, existând tendința de a „ascunde sub preș” aceste situații, în ultimul timp reprezentanții justiției au acordat o atenție deosebită cauzelor sexuale în care sunt implicați copiii și au solicitat luarea unor măsuri ferme și cu impact social, indiferent de vârsta făptuitorului.

Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale au efecte foarte grave și uneori ireversibile asupra procesului de formare al personalității unui minor, indiferent dacă minorul este făptuitor sau victimă, iar uneori nu există pârghii care să repare acest episod traumatizant din viața copilului, indiferent de forma de implicare.

Din punct de vedere psihologic, minorul care a fost implicat într-o formă de abuz sexual, fie că este subiect activ sau pasiv, după consemnarea infracțiunii prezintă unele semne posttraumatice printre care putem enumera sentimentele de culpabilitate, incapacitatea de a reacționa, neputința de a relata evenimentul, ori sentimentul că a provocat o murdărie corporală.

Bibliografie

1. Adrian Neculau și Ferreol Gilles, (2003) Violența.Aspecte Psihosociale, Editura Polirom, București;

2. A.Boroi, (2014) Drept Penal. Partea Generală. Editura a 2- a rev., Ed. C.H.Beck, București;

3. Golu P., Verza E., Zlate M. (1995) Psihologia copilului. București Editura didactică și pedagogică;

4. Ion Miron, V. Bujor (2001) Violența sexuală, aspecte juridico-penale și criminologice, Chișinău;

5. Maria Dorina Pasca (2005) Infractorul minor și integrarea sa în comunitate Editura Ardealul;

6. Mihail Udroiu, (2017) Procedură Penală, Partea Specială, Ed. Ch. Beck, București;

7. Mihail Udroiu, (2020) Codul de Procedură Penală, Comentariu pe articole. Ediția 3, Editura C.H. Beck;

8. Prof.univ.dr.Ioan Griga. (2020) Proceduri Penale Speciale, București;

9. Codul Penal, Codul de Procedură Penală, (2021) Editura Universul Juridic, septembrie;

10. Revista Națională de Drept, nr.5, (2017), Personalitatea infractorului minor: Concept, formare, clasificări, București;

11. Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote) (2007);

12. Consiliul Superior al Magistraturii. Raport privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiunile la viața sexuală cu victime minore.

Preview document

Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 1
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 2
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 3
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 4
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 5
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 6
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 7
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 8
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 9
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 10
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 11
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 12
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 13
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 14
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 15
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 16
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 17
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 18
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 19
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 20
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 21
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 22
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 23
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 24
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 25
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 26
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 27
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 28
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 29
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 30
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 31
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 32
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 33
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 34
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 35
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 36
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 37
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 38
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 39
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 40
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 41
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 42
Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Minorul - subiect al infractiunii la viata sexuala.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Crimă violentă

Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor - elemente de investigație criminalistică și criminologică

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Violul

INTRODUCERE Actualitatea temei de investigaţie Violul este un delict prezent în practic toate societăţile de astăzi, chiar şi în statele despre...

Ucigași în serie - cazul Râmaru

I. Criminalitatea si criminalul De-a lungul timpului, sociologia deviantei si cea a criminalitatii si-au constituit o serie de interpretari si...

Reglementarea social-juridică a Infracțiunilor privind Viața Sexuală

CAPITOLUL I NOŢIUNI TEORETICE PRELIMINARII 1.1. REGLEMENTAREA SOCIAL-JURIDICĂ A INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ . Între drepturile şi...

Infracțiunea de Seducție

Capitolul I Scurt istoric al infracţiunilor privitioare la viaţa sexuală În Moldova, la mijlocul secolului al XVII-lea a fost adoptată cea mai...

Ai nevoie de altceva?