Asigurarea Creditelor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15872
Mărime: 227.41KB (arhivat)
Publicat de: Aura-Daniela L.
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Programul de studii de master: „Management Financiar Bancar ”

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul 1. Asigurarea creditelor 3
 3. 1.1. Generalităţi privind asigurarea creditelor 3
 4. 1.2. Istoricul asigurării creditelor 6
 5. 1.3. Asigurări de credite. Riscuri aferente şi modalităţi de protecţie 8
 6. 1.4. Categorii de credite 13
 7. Capitolul 2. Tipuri de asigurări de credite 18
 8. 2.1. Asigurarea creditelor interne 18
 9. 2.2. Asigurarea creditelor de export 20
 10. 2.3. Asigurarea creditelor de consum 28
 11. 2.4. Asigurarea creditelor pentru investiţii 30
 12. Capitolul 3. Studiu de caz Allianz-Ţiriac Asigurări 31
 13. 3.1. Scurtă prezentare a grupului Allianz şi a companiei Allianz-Ţiriac 31
 14. 3.2. Activitatea de asigurări generale 33
 15. 3.3. Performanţe 37
 16. 3.4. Asigurarea creditelor comerciale interne 40
 17. 3.4.1. Ce trebuie sa ştim despre asigurarea de credite comerciale interne Allianz-Ţiriac 40
 18. 3.4.2. Repere tehnice ale asigurării creditelor comerciale interne Allianz-Ţiriac 43
 19. 3.4.3. Mecanismul asigurării de credite comerciale interne Allianz-Ţiriac 44
 20. 3.4.4 Studiu de caz: calcul primă/ despăgubiri/ analiză costuri beneficii 46
 21. Concluzii 51
 22. Bibliografie 55

Extras din disertație

Introducere

Activitatea de asigurări este foarte importantă în economiile moderne prin contribuţiile acesteia la stabilitatea financiară, la dezvoltarea economică a ţării şi la extinderea relaţiilor economice. Oricine are nevoie de protecţie, fie că ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie de bunuri, de valori, care pot dispărea într-o clipă în urma unui incendiu, a unui cutremur, a unui furt, etc. Pierderea financiară produsă nu poate fi compensată pe altă cale decât prin asigurare. De asemenea, integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de muncă pot fi şi ele afectate, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi. Ca persoane juridice, nevoile de asigurare sunt similare cu cele ale persoanelor fizice, privind asigurările de bunuri, pierdere a profitului, credite, dar ele se manifestă şi ca urmare a răspunderii pe care persoana juridică o are faţă de angajaţii săi.

Această temă intitulată: “Asigurarea creditelor” este actuală prin importanţa şi extinderea ei, necesitând o muncă laborioasă de documentare, coroborare şi îmbinare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

În elaborarea acestei lucrări am valorificat cunoştinţele acumulate în decursul celor 2 ani de studiu. De asemenea, o preocupare principală a fost utilizarea şi valorificarea unei bibliografii actuale.

Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă esenţială şi utilă pentru teoria şi practica asigurărilor, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu.

Asigurările de credite reprezintă un tip special de asigurări, care au un obiect diferit de celelalte tipuri de asigurări generale, respectiv pierderile de natură financiară ale creditorului rezultate ca urmare a nerambursării creditului la scadenţă de către debitor.

Asigurările de credite ocupă un loc deosebit în cadrul instituţiei asigurării şi au rolul de a proteja comercianţii şi producătorii împotriva daunelor financiare generate de insolvabilitatea cumparătorilor.

Principalul motiv pentru care am ales să studiez şi să aprofundez această temă, este acela că asigurările de credite joacă un rol foarte important în economia mondială.

Capitolul 1. Asigurarea creditelor

1.1. Generalităţi privind asigurarea creditelor

În cadrul instituţiei asigurării, un loc deosebit îl ocupă asigurarea creditelor care au drept scop protejarea comercianţilor şi producătorilor împotriva daunelor financiare generate de insolvabilitatea cump[rătorilor.

Din definiţie, reţinem că “asigurările de credite reprezintă un tip special de asigurări, care au un obiect diferit de celelalte tipuri de asigurări generale, respectiv pierderile de natură financiară ale creditorului rezultate ca urmare a nerambursării creditului la scadenţă de către debitor, iar prin particularităţile lor, acestea se constituie ca o necesitate obiectivă a lumii afacerilor contemporane.”

Asigurarea de credite este specifică economiei de piaţă care presupune existenţa unui sistem de credite dezvoltat. În ţara noastră s-a practicat, înainte de 1989, numai asigurarea de credite de export, dar, în procesul de tranziţie, asigurarea de credite s-a amplificat.

În doctrina românească s-a arătat că asigurarea creditelor se realizează prin încheierea contractelor de asigurare, între asigurător, care preia obligaţia de a rambursa asiguratului creditul care nu este restituit de către cel căruia i-a fost acordat, din cauza realizării riscului comercial sau necomercial avut în vedere de părţile contractante ale asigurării.

Alţi autori au accentuat în definiţiile formulate elementele tehnice ale asigurării. Astfel, s-a spus că asigurarea este operaţiunea prin care asigurătorul organizează în mutualitate o mulţime de asiguraţi expuşi la realizarea anumitor riscuri şi îi indemnizează pe unii dintre ei, datorită masei comune de prime colectate, fapt ce a determinat definirea asigurării de credite prin prisma noţiunii de mai sus.

Asigurările de credite, asigurările de garanţii şi asigurările de riscuri financiare fac parte din marea categorie a asigurărilor generale şi sunt reglementate de Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravghere a asigurărilor. Fiecare dintre cele trei forme de asigurare, alcătuiesc câte o clasa distinctă de asigurări, cu riscuri proprii de acoperire. Astfel, potrivit Anexei nr.1 la Legea nr.32/22000, asigurările de credite alcătuiesc clasa a paisprezecea din asigurările generale şi acoperă următoarele riscuri: insolvabilitate, credit de export, vânzare in rate, credit ipotecar şi credit agricol.

De regulă asigurarea creditului vizează două situaţii mai des întâlnite în practică. Prima se referă la un contract de împrumut de bani, iar cea de a doua la situaţia unui contract sinalagmatic în care debitorul benefiaciază de un termen pentru plata unei sume de bani.

Bibliografie

1. Albu-Cîrnu, I. (2002), Asigurarea creditului, Editura Rosetti, Bucureşti.

2. Andronache, V. (2006), Banca şi Operaţiunile Comerciale, Editura Universitară, Bucureşti.

3. Benţe, C. (2002), Economia Asigurărilor, Editura Universităţii, Oradea.

4. Bistriceanu, Gh. D. (2002), Sistemul Asigurărilor din România, Editura Economică, Bucureşti.

5. Ciumaş, C. (2003) Economia Asigurărilor, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

6. Ciurel, V. (2000), Asigurări şi Reasigurări: abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti.

7. Ciurel, V. (2003), Asigurări şi Reasigurări: abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura Teora, Bucureşti.

8. Dobrin, M. (2000), Asigurări şi reasigurări, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

9. Gavrilă S. P. (2008), Contractul de asigurare a creditelor pentru export, Editura Hamangiu, Bucureşti.

10. Ioan, V. (2010), Monedă şi credit, Editura Europlus, Galaţi.

11. Negoiţă, I. (2001), Aplicaţii practice în asigurări şi reasigurări, Editura Etape, Sibiu.

12. Negru, T. (2006), Asigurări. Ghid practic, Editura C. H. Beck, Bucureşti.

13. Negru, T. (2007), Dreptul asigurărilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

14. Nemeş, V. (2009), Dreptul asigurărilor, Editura Hamangiu, Bucureşti.

15. Sferdian, I. (2008), Dreptul asigurărilor, Editura C. H. Beck, Bucureşti.

16. Văcărel, I. (2001), Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti.

Preview document

Asigurarea Creditelor - Pagina 1
Asigurarea Creditelor - Pagina 2
Asigurarea Creditelor - Pagina 3
Asigurarea Creditelor - Pagina 4
Asigurarea Creditelor - Pagina 5
Asigurarea Creditelor - Pagina 6
Asigurarea Creditelor - Pagina 7
Asigurarea Creditelor - Pagina 8
Asigurarea Creditelor - Pagina 9
Asigurarea Creditelor - Pagina 10
Asigurarea Creditelor - Pagina 11
Asigurarea Creditelor - Pagina 12
Asigurarea Creditelor - Pagina 13
Asigurarea Creditelor - Pagina 14
Asigurarea Creditelor - Pagina 15
Asigurarea Creditelor - Pagina 16
Asigurarea Creditelor - Pagina 17
Asigurarea Creditelor - Pagina 18
Asigurarea Creditelor - Pagina 19
Asigurarea Creditelor - Pagina 20
Asigurarea Creditelor - Pagina 21
Asigurarea Creditelor - Pagina 22
Asigurarea Creditelor - Pagina 23
Asigurarea Creditelor - Pagina 24
Asigurarea Creditelor - Pagina 25
Asigurarea Creditelor - Pagina 26
Asigurarea Creditelor - Pagina 27
Asigurarea Creditelor - Pagina 28
Asigurarea Creditelor - Pagina 29
Asigurarea Creditelor - Pagina 30
Asigurarea Creditelor - Pagina 31
Asigurarea Creditelor - Pagina 32
Asigurarea Creditelor - Pagina 33
Asigurarea Creditelor - Pagina 34
Asigurarea Creditelor - Pagina 35
Asigurarea Creditelor - Pagina 36
Asigurarea Creditelor - Pagina 37
Asigurarea Creditelor - Pagina 38
Asigurarea Creditelor - Pagina 39
Asigurarea Creditelor - Pagina 40
Asigurarea Creditelor - Pagina 41
Asigurarea Creditelor - Pagina 42
Asigurarea Creditelor - Pagina 43
Asigurarea Creditelor - Pagina 44
Asigurarea Creditelor - Pagina 45
Asigurarea Creditelor - Pagina 46
Asigurarea Creditelor - Pagina 47
Asigurarea Creditelor - Pagina 48
Asigurarea Creditelor - Pagina 49
Asigurarea Creditelor - Pagina 50
Asigurarea Creditelor - Pagina 51
Asigurarea Creditelor - Pagina 52
Asigurarea Creditelor - Pagina 53
Asigurarea Creditelor - Pagina 54
Asigurarea Creditelor - Pagina 55
Asigurarea Creditelor - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea Creditelor.doc

Alții au mai descărcat și

Politica concurențială din România și Uniunea Europeană

INTRODUCERE În viziunea lui Porter , “concurența este factorul determinant esențial în succesul sau eșecul firmelor. Ea determină oportunitatea...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară 1.1 Riscul în general În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce demonstrează...

Asigurarea de Credite

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Asigurarile de riscuri financiare si politice desemneaza aceea categorie de asigurari a caror rentabilitate este...

Creditul Comercial

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Într-o economie de piaţă, definitorie pentru aprecierea stării economico-financiară a oricărei...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Asigurarea creditelor în comerțul internațional

INTRODUCERE Asigurările au devenit din ce în ce mai importante atât la nivel național cât și la nivel mondial. Asigurările dobândind un rol...

Asigurarea Creditului Ipotecar

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI TEORETICE ÎN ASIGURĂRI 1.1 Definiţia şi elementele tehnice ale asigurărilor. În literatura de specialitate noţiunea de...

Asigurarea Creditelor

1. Coordonate teoretice ale riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar Evoluţia vieţii economice demonstrează că incertitudinea, riscul sunt...

Asigurări de Riscuri Financiare

1. Concept, caracteristici şi tipuri de riscuri Riscul reprezintă un eveniment nesigur sau un set de circumstanţe care odată ce se manifestă,...

Asigurarea Creditului - Formele Moderne de Asigurare a Creditului

Inceputurile asigurarilor in Romania.Istoric Istoria asigurarilor in Romania, a inceput sa fie scrisa in Transilvania inca din secolul al XIV-lea....

Asigurarea creditelor de export

1. Introducere În literatura de specialitate, noţiunea de asigurare este destul de bine precizată, dar o definiţie a asigurării unanim acceptată...

ASIBAN

SCURTA PREZENTARE Societatea de asigurare - reasigurare SC ASIBAN S.A.a fost fondata in 1996 la initiativa a cinci actionari: Banca Comerciala...

Ai nevoie de altceva?