Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 9562
Mărime: 298.52KB (arhivat)
Publicat de: Aura-Daniela L.
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Master “Ştiinţe Economice”, Specializarea: „Audit şi Control Public şi Privat ”

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 3
 2. 1.1. FUNCTIILE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 4
 3. 1.2. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 5
 4. 1.3. POLITCA SOCIETATII IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 6
 5. 1.4. RESPONSABILITĂŢILE DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE 6
 6. 2. OBIECTIVELE ŞI CONŢINUTUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 7
 7. 2.1. CARACTERISTICILE RESURSELOR UMANE ALE ORGANIZAŢIEI 7
 8. 2.2. DE LA MANAGEMENTUL TRADIŢIONAL LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 9
 9. 2.3. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN RAPORT CU MANAGEMENTUL PERSONALULUI 11
 10. 2.4. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA IMPORTANŢEI ACTIVITĂŢILOR MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 12
 11. 2.5. SCHEMA PROCESULUI MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 13
 12. CAPITOLUL 2 PREZENTAREA FIRMEI 14
 13. CAPITOLUL 3 STUDIUL DE CAZ PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A. DIN PUNCT DEVEDERE AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 22
 14. 3.1. STRUCTURA SI EVOLUTIA PERSONALULUI 23
 15. Personalul salariat ce asigura activitatea de productie : 25
 16. 3.2 INSTRUIREA SI EDUCAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI LA S.C ANTIBIOTICE IASI 36
 17. 3.3 APRECIEREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI LA S.C. ANTIBIOTICE IASI 37
 18. 3.4.EVALUAREA POSTURILOR 38
 19. CONCLUZII SI PROPUNERI 43
 20. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din disertație

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comerciala, institutie, asociatie etc.) în noua societate informationala capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursa strategica.

Resursele umane sunt unice în ceea ce priveste potentialele lor de crestere si dezvoltare, în capacitatea lor de a–si cunoaste si învinge propriile limite.

Succesul unei organizatii, gradul de competitivitate al acesteia, pornesc de la premisa ca oamenii sunt bunul cel mai de pret al organizatiei.

Resursele umane constituie un potential uman deosebit care trebuie înteles, motivat si implicat cit mai deplin in realizarea obiectivelor organizatiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate întotdeauna personalitatii si trasaturilor angajatilor.

În teoriile traditionale ale întreprinderii, salariatii erau privit prin prisma modului în care executau in mod disciplinat anumite operatii prestabilite sau îndeplineau anumite activitati. Astfel s-au cristalizat concepte ca "forta de munca", definind totalitatea aptitudinilor fizice si intelectuale utilizate de salariati în procesul muncii. Aceste concepte (forta de munca, mana de lucru) se utilizau la singular definind ansamblul, masa angajatilor, fara a face trimitere la salariati ca indivizi cu personalitate, nevoi, comportament, educaţie, experienta si valori specifice.

În acceptiunea moderna, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajati doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fiecare în parte, pentru rolul lor important pe care îl poate avea în cadrul organizaţiei. Acest lucru este cu atat mai evident cu cat, in mediul socio-economic actual caracterizat prin concurenţa, dinamism si interdependenta, multe din dificultatile sau succesele organizatiilor au la baza resursele umane şi managementul acestora.

Desprinzându-se din managementul general, managementul resurselor umane este un termen relativ recent pentru ceea ce s-a numit tradiţional "conducerea activităţii de personal" şi presupune o abordare interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din cadrul unei organizaţii. Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale managementului general deoarece trebuie să servească nu numai scopului si intereselor patronului sau conducătorului organizatiei, dar trebuie să actioneze si în interesul angajatilor, al fiintei umane şi prin extensie, în interesul societatii.

În prezent nu există o definitie atotcuprinzatoare, unanim acceptata de specialisti, privind managementul resurselor umane. Având elemente care se completeaza reciproc, fiecare contribuind la definirea conceptului în ansamblul sau, definirea managementul resurselor umane vizeaza:

a) functiunea care faciliteaza cea mai eficienta folosire a oamenilor in vederea realizarii obiectivelor individuale si organizationale;

b)ansamblul activitatilor de ordin operational, de planificare, recrutare, mentinere a personalului, precum si de ordin energetic, cum sunt crearea unui climat organizational corespunzator, care permit asigurarea organizatiei cu resursele umane necesare;

c)complex de masuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selectia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomica a muncii, stimularea materiala si morala, pana în momentul încetarii contractului de munca;

d)funcţia care ofera posibilitatea organizaţiilor să-şi atingă scopul propus prin atragerea şi pastrarea unei forţe de muncă eficiente de buna calitate;

e)fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora într-o logică a sistemului;

f) punerea la dispozitia întreprinderii a resurselor umane cu dubla constrangere, a functionarii armonioase şi eficiente a ansamblului uman precum şi a respectarii dorintei de dreptate, securitate si dezvoltare a carierei fiecarui angajat.

1.1. FUNCTIILE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

Prin resursa umanaa unei organizatii se întelege totalitatea oamenilor care lucreaza în acea organizatie. Supravietuirea si/sau dezvoltarea organizatiilor depinde de felul în care sunt achizitionate resursele si nivelul de profitabilitate cu care sunt exploatate. Resursele umane sunt una din rezervele neutilizate la maximum în cadrul organizatiilor.

Principalele functii ale managementului resurselor umane sunt:

• Planificarea resurselor umane;

• Popularizarea structurilor;

• Atingerea performantei dorite;

• Compensarea resurselor umane;

• Instruirea si dezvoltarea resurselor umane;

• Îmbunătăţirea abilităţilor profesionale;

• Stabilitatea si mentinerea resurselor umane;

• Comunicarea si negocierea;

Bibliografie

• ***www.antibiotice.ro

• Materialul pus la dispoziţie de Departamentul Marketing şi Relaţii Internaţionale pentru întocmirea raportului;

• Panaite Nica, Aurelian Iftimescu,Management – Concepte şi Aplicaţii, Ed.Sedcom Libris, Iaşi, 2004

• Raportul administratorilor 2010

• Raportul administratorilor 2011

• Raportul administratorilor 2012

• Statutul S.C. Antibiotice S.A. Iaşi

• Tureac C. (2008). Management strategic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

• Novac Carmen MANAGEMENTUL PERSONALULUI - INTRE NECESITATE SI REALITATE - Ghid practic , Ed. Tritonic 2013

• Popa Ion , Fundamentele managementului organizatiei, Editia a III-a, Ed. Pro Universitaria 2013

1. Burloiu , P. “Managementul resurselor umane”, Editura Lumina Lex , Bucureşti, 1997.

2. Lefter, V., Manolescu “Managementul resurselor umane”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 1995.

3. Manolescu, A ” Managementul resurselor umane”, Editura RAI, Bucureşti ,1998.

4. Mathis ,R.,Nica, P.,Rusu, C. (coordonator) ” Managementul resurselor umane”, Editura Economică , Bucureşti , 1997.

Preview document

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Managementul Resurselor Umane in Cadrul Antibiotice Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Operațiunile Tehnice și Organizarea Agenției de Turism

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului implică asigurarea unei game largi de servicii şi facilităţi care sunt furnizate, direct sau indirect, de o...

Recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane la SC AG Group Com Serv SRL

INTRODUCERE Evoluţia în domeniul tehnologiei, creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate în intreprinderi precum şi contextul...

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

LUCRARE DE LICENŢĂ INTRODUCERE Dezvoltarea umană este definită ca un proces care conduce la extinderea gamei de posibilităţi ce se oferă fiecărui...

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la SC Contag SRL

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI MANAGEMENTULUI 1.1. Din istoria managementului Managementul este...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Managementul Resurselor Umane - Studiu de Caz la SC Versilia Company SRL

INTRODUCERE Ştiinţă şi practică deopotrivă, Managementul Resurselor Umane constituie astăzi unul dintre domeniile cele mai fascinante şi cu o...

Planificarea necesarului de resurse umane în unitățile de alimentație

Dezvoltarea turismului intern și internațional, precum și necesitatea satisfacerii nevoilor locale de consum au determinat creșterea considerabilă...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare - Antibiotice SA

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul S.C. Antibiotice S.A. Iaşi 1.1.Scurt istoric Compania Antibiotice este cel mai...

Diagnosticul rentabilității și riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza societății comerciale Antibiotice SA Iași

I. Descrierea firmei Am realizat acest studiu aplicativ la nivelul firmei Antibiotice SA. Firma are sediul în Iasi, strada Valea Lupului nr. 1,...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Antibiotice SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAŞI S.C. Antibiotice S.A. Iaşi este unicul producător din România de antibiotice prin...

Raport de practică Antibiotice Iași

Rezumat Pentru efectuarea stagiului de practică am ales cea mai importantă firmă din oraşul Iaşi, care se ocupă cu producerea şi comercializarea...

Analiza și Diagnosticul Firmei - Proiect de Studiu - Antibiotice

A. Întreprinderea – caracterizare strategică A1. Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine Pe 11...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la SC Antibiotice SA

1.1.Scurt istoric Mesajul Presedintelui Consiliului de Administratie Fiecare om are un vis pe care cauta sa îl transforme în realitate de-a...

Proiect Management - Antibiotice SA

Cu stiinta si suflet, in slujba oamenilor Cu o traditie de jumatate de secol in industria de medicamente generice si cu un portofoliu complex de...

Ai nevoie de altceva?