Sisteme de pensii private

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 16232
Mărime: 791.96KB (arhivat)
Publicat de: Georgiana P.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag. 1
 2. CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA ASIGURĂRILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA pag. 3
 3. 1.1.Necesitatea completării sistemului public de pensii cu un sistem privat de pensii pag. 3
 4. 1.2.Factori obiectivi şi subiectivi care impun introducerea pensiilor private pag. 7
 5. CAPITOLUL 2. SISTEME DE PENSII PRIVATE pag. 11
 6. 2.1.Trasături distinctive ale sistemului de pensii private comparativ cu sistemul public de pensii pag. 11
 7. 2.2. Tipuri de sisteme de pensii private pag. 14
 8. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ PILON 2 SI 3 pag. 18
 9. 3.1. Reforma pensiilor in Romania pag. 21
 10. 3.2. Pilonul II in sistemul pensiilor pag. 24
 11. 3.2.1. Analiza Pilon II- Aspecte generale 2012, analiza la zi 2013 pag. 28
 12. 3.3. Pilonul III in sistemul pensiilor pag. 34
 13. 3.3.1. Analiza Pilon III- Aspecte generale 2012, analiza la zi 2013 pag. 37
 14. CONCLUZII pag. 47
 15. BIBLIOGRAFIE pag. 50
 16. ANEXE pag. 53

Extras din disertație

Sistemele de protecţie socială din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui venit care să ofere un trai decent persoanelor ajunse la vârsta de pensionare. S-a dovedit însă că acest obiectiv nu este întotdeauna uşor de atins, mai ales dacă nu sunt luate din timp măsurile necesare pentru a anticipa sau măcar a reduce efectele negative ale fenomenelor reale cu care se confruntă sistemele moderne de pensii.

Una din componentele de bază ale securităţii sociale a unui stat o constituie sistemul naţional de pensii, el oferind practic imaginea fidelă a evoluţiei politice, economice, demografice şi culturale a statului respectiv. Importanţa sistemului de pensii este amplificată de legătura directă a acestuia atât cu evoluţia costului forţei de muncă, cât şi cu piaţa de capital sau cu economiile indivizilor.

În cadrul sistemelor naţionale de pensii, rolul pensiilor private tinde să devină tot mai important. În susţinerea acestei idei amintim concluzia la care a ajuns societatea de consultanţă Watson Wyatt într-o cercetare realizată în anul 2006: activele primelor 300 de fonduri de pensii private din lume erau evaluate la 10 trilioane USD, valoarea lor crescând în medie cu 11,5% anual. Această valoare impresionantă a activelor devine extrem de tentantă pentru foarte mulţi investitori, care văd astfel nişte oportunităţi de investiţii pe termen lung extrem de bune, în condiţiile asigurării unei prudenţe absolut necesare dacă avem în vedere sumele vehiculate.

Sistemul de pensii din România a intrat începând din anul 1990 într-un proces continuu de schimbări, nu întotdeauna însă cu consecinţe pozitive asupra nivelului pensiilor. Reformele cu adevărat semnificative au apărut abia după anul 2000, fiind favorizate şi de demersurile de aderare a ţării la Uniunea Europeană.

Prin această lucrare încercăm să punem în lumină importanţa majoră pe care o are echilibrul sistemului de pensii - public şi privat -.

Astfel, am început prin a prezenta necesitatea implementării sistemului privat de pensii, factorii care determină acestă implementare, trăsăturile distinctive ale celor două sisteme, avantajele şi riscurile pe care acestea le presupun.

Capitolul al treilea analizează piaţa pensiilor private obligatorii şi piaţa pensiilor private facultative, făcând o prezentare generală a Pilonului II şi Pilonului III.

Dinamica Pilonului II privit în ansamblul său urmăreşte entităţile care au funcţionat sau funcţionează pe piaţă, evoluţia numărului de participanţi, a contribuţiilor virate, a activelor şi a investiţiilor din Pilonul II. Evoluţia în timp a Pilonului III vizează societăţile ce activează pe piaţă, numărul de participanţi, valoarea activelor şi investiţiile fondurilor private facultative.

În analiza fondurilor de pensii facultative privite individual vom urmări dinamica evoluţiei acestora, investiţiile realizate şi indicatorii de rentabilitate.

Concluzia principală care se desprinde din calculele efectuate întăreşte idea importanţei sistemului pensiilor private pentru asigurarea unui trai decent al persoanelor după retragerea din activitate.

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA ASIGURĂRILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

1.1Necesitatea completării sistemului public de pensii cu un sistem privat de pensii

Îmbătrânirea rapidă a populaţiei a forţat guvernele la o reformă naţională a pensiilor, astfel că la sfârşitul anilor 1980 unele ţări au început reformarea sistemelor de pensii publice. Aceste reforme au adoptat cel puţin un subsistem sau pilon de fonduri de pensii private cu contribuţii definite.

Din punctul de vedere al specialiştilor îmbătrânirea progresivă a populaţiei la nivel global va adânci cu siguranţă dificultăţile financiare ale sistemelor publice de pensii şi va afecta, într-un ritm diferit, atât sistemele de pensii tip DB (beneficii definite), cât şi pe cele tip DC (contribuţii definite).

Planul (schema) de pensii tip DB (beneficii definite) este acela în care administratorul are obligaţia de a oferi beneficiile (pensiile) stabilite în schema de pensii indiferent de nivelul contribuţiilor, iar riscul investiţional aparţine administratorului.

Planul (schema) de pensii tip DC (contribuţii definite) este acela în care este stabilit nivelul contribuţiilor, nu se cunoşte exact nivelul beneficiilor la pensionare, iar riscul investiţional aparţine participantului la o schemă de pensii.

Sistemele de pensii publice sunt de tipul DB cu caracter redistributiv. Beneficiile sunt definite (stabilite de către Guvern), iar finanţarea este de tipul PAYG ''pay-as-you-go'' respectiv statul colectează resurse financiare din contribuţii şi impozite, asupra populaţiei active aflate în câmpul muncii pentru a le redistribui ca pensii şi sub alte forme populaţiei inactive din punct de vedere economic (pensionarii, invalizii, copii, şomeri, familii ale caror venituri sunt sub pragul sărăciei).

În toate ţările din Europa de Est, raportul dintre numărul beneficiarilor de pensii şi numărul contribuabililor la sistemul de asigurări sociale este mare. Sistemul public de pensii funcţionează după principiul redistributiv, unde statul colectează contribuţii de asigurări sociale de la salariaţi si 21,47 milioane în anul 2009, la sub 19,7 milioane până în anul 2025 şi la 17,1 milioane până în anul 2050.

Conform Asociaţiei Internaţionale de Securitate Socială (ISSA), o rată de fertilitate de cca. 2,2% menţine populaţia la un număr mediu aproximativ constant. Conform definiţiilor INSSE, prin rată de fertilitate se întelege numărul de copii născuţi de o femeie în perioada fertilă. Rata de fertilitate mai mică de 1,3%, ca în cazul României, are ca rezultat un proces continuu de îmbătrânire şi scădere a populaţiei. Rata natalităţii a scăzut de la 13,7 la mia de femei aflate la vârstă fertilă în 1990, până la 10,0 la mia de femei aflate la vârsta fertilă în 2008. În acei ani s-a înregistrat o creştere a speranţei de viaţă la naştere de aproximativ 4 ani.

Bibliografie

1.Constantinescu, D., Constatinescu, M., Fonduri Private de Pensii, Partea I, Editura Bren, Bucureşti, 2005.

2.Dobrescu, S., Şeitan, M., Pensii Private, Editura Juridică, Bucureşti, 2005.

3.Institutul Naţional de Statistică, Proiectarea populaţiei României pe regiuni de dezvoltare la orizontul anului 2050, INS Bucureşti, 2009, p.32.

4.Popa, Mariana, Tănăsescu, Paul, Un sistem privat de pensii, articol publicat în revista Finanţe Bănci Asigurări editată de Tribuna Economică, nr.2/februarie2007, anul X/nr.110, ISSN 1453-7524.

5.Popa, Mariana, Îmbătrânirea populaţiei şi impactul fazei de plată a pensiilor private, lucrare prezentată la a XI-a Conferinţă Internaţională „Finanţele şi Stabilitatea economică în tarile emergente” ASE, Bucureşti, 2010.

6.Popa, Mariana, Estimări ale nivelului pensiilor publice şi private în România, Editura Teşu, Bucureşti, 2011.

7.Elena Enache, Pensiile private in Romania, Tribuna economica v. 19, nr. 3 (2008), p. 30-33.

8.Claudiu Bocean, Sistemul pensiilor private in Romania, Tribuna economica v. 18, nr. 43 (2007), p. 26-29.

9.Maria Iuliana Sandu, Analiza performantei sistemului de pensii din Romania, Bucuresti : A.S.E. , 2012.

10.Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18.07.2007, republicată în Monitorul

Oficial nr. 482 din 18.07.2007, Versiune consolidată în 10.12.2010.

11.Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 470 din 31.05.2006, Versiune consolidată în 31.10.2008.

12.Legea nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind

fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr. 61 din 25.01.2007, Versiune consolidată în 31.10.2008.

13.Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul

Oficial al României, nr. 852 din 20.12.2010.

14.XPRIMM Pensii Newsletters - Buletinul de pensii private 2008-2013.

15. www.1asig.ro

16.www.aegonpensii.ro

17. www.alico.ro

18 www.cnpas.org

19. www.mmuncii.ro

20. www.insse.ro

21.www.csspp.ro

22. www.cnp.ro

23. www.bnro.ro

24. www.nber.org

25. www.un.org

26. www.1allianztiriac.ro

27. www.pensiiprivate.ro

28. www.eureko.ro

29.www.pensiibcr.ro

30.www.brdpensii.ro

31.www.aviva.ro

32. www.ing.ro

33.www.pensii.generali.ro

Preview document

Sisteme de pensii private - Pagina 1
Sisteme de pensii private - Pagina 2
Sisteme de pensii private - Pagina 3
Sisteme de pensii private - Pagina 4
Sisteme de pensii private - Pagina 5
Sisteme de pensii private - Pagina 6
Sisteme de pensii private - Pagina 7
Sisteme de pensii private - Pagina 8
Sisteme de pensii private - Pagina 9
Sisteme de pensii private - Pagina 10
Sisteme de pensii private - Pagina 11
Sisteme de pensii private - Pagina 12
Sisteme de pensii private - Pagina 13
Sisteme de pensii private - Pagina 14
Sisteme de pensii private - Pagina 15
Sisteme de pensii private - Pagina 16
Sisteme de pensii private - Pagina 17
Sisteme de pensii private - Pagina 18
Sisteme de pensii private - Pagina 19
Sisteme de pensii private - Pagina 20
Sisteme de pensii private - Pagina 21
Sisteme de pensii private - Pagina 22
Sisteme de pensii private - Pagina 23
Sisteme de pensii private - Pagina 24
Sisteme de pensii private - Pagina 25
Sisteme de pensii private - Pagina 26
Sisteme de pensii private - Pagina 27
Sisteme de pensii private - Pagina 28
Sisteme de pensii private - Pagina 29
Sisteme de pensii private - Pagina 30
Sisteme de pensii private - Pagina 31
Sisteme de pensii private - Pagina 32
Sisteme de pensii private - Pagina 33
Sisteme de pensii private - Pagina 34
Sisteme de pensii private - Pagina 35
Sisteme de pensii private - Pagina 36
Sisteme de pensii private - Pagina 37
Sisteme de pensii private - Pagina 38
Sisteme de pensii private - Pagina 39
Sisteme de pensii private - Pagina 40
Sisteme de pensii private - Pagina 41
Sisteme de pensii private - Pagina 42
Sisteme de pensii private - Pagina 43
Sisteme de pensii private - Pagina 44
Sisteme de pensii private - Pagina 45
Sisteme de pensii private - Pagina 46
Sisteme de pensii private - Pagina 47
Sisteme de pensii private - Pagina 48
Sisteme de pensii private - Pagina 49
Sisteme de pensii private - Pagina 50
Sisteme de pensii private - Pagina 51
Sisteme de pensii private - Pagina 52
Sisteme de pensii private - Pagina 53
Sisteme de pensii private - Pagina 54
Sisteme de pensii private - Pagina 55
Sisteme de pensii private - Pagina 56
Sisteme de pensii private - Pagina 57
Sisteme de pensii private - Pagina 58
Sisteme de pensii private - Pagina 59
Sisteme de pensii private - Pagina 60
Sisteme de pensii private - Pagina 61
Sisteme de pensii private - Pagina 62
Sisteme de pensii private - Pagina 63
Sisteme de pensii private - Pagina 64
Sisteme de pensii private - Pagina 65
Sisteme de pensii private - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Sisteme de pensii private.doc

Alții au mai descărcat și

Salariul în Teoria și Practica Economică

1. C A P I T O L U L CONCEPTUL DE VENIT 1.1. Venitul element central al economiei de piaţă Producerea unui bun economic, presupune participarea...

Evaziunea fiscală

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi...

Sistemul de Pensii Private Obligatorii în România vs Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia

INTRODUCERE In contextul unui fenomen tot mai accentuat de imbatranire a populatiei care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Monopolul

1. Aspecte teoretice privind monopolul 1.1. Definirea monopolului Ȋn structura oricărei economii de piaţă, pe lângă concurenţă, apare şi...

Sistemul Public e Pensii din România vs Sistemul Public de Pensii din Germania

1.CATEGORII DE PENSII PUBLICE 1.1. PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care au împlinit vârsta de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Asigurări private de pensii - căi de perfecționare a sistemului de pensii

CAPITOLUL 1 : SISTEMUL PRIVAT DE PENSII 1.1. Introducere în sistemul privat de pensii Sistemul privat de pensii este o apariţie relativ nouă în...

Sistemul Public de Pensii

1. NECESITATEA ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT Realităţile din România de după 1990 au făcut ca Guvernele succesive să-şi orienteze preocupările în...

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a...

Sistemul de Pensii Private din România

Introducere Succesul pilonilor privaţi de pensii este indispensabil pentru bunul mers al mediului de afaceri din România, deoarece satisfacţia...

Analiza Comparativă a Sistemelor de Pensii Private din România și Croația

INTRODUCERE În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populației care pune presiune din ce in ce mai mare asupra mecanismelor...

Reforma sistemului de pensii

I. INTRODUCERE Sistemele de pensii traverseaza în întreaga lume o perioada de criza. Multe dintre tarile Uniunii Europene, dar nu numai, au...

Sistemul Pensiilor Private

Introducere În prezent, în România populaţia se reduce, tendinţa pare ireversibilă, iar fenomenul se suprapune peste cel de îmbătrânire a...

Evaluarea Impactului Reformei Sistemului de Pensii în România

Introducere Germenii nevoii de protecţie au apărut cu mult înainte de revoluţia industrială, ca o necesitate, primele forme de protectie socială...

Ai nevoie de altceva?