Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 14244
Mărime: 498.65KB (arhivat)
Publicat de: Andreea B.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Dumitru Bucataru

Cuprins

 1. Introducere pag 1
 2. Capitolul I:Consideraţii generale privind analiza rentabilităţii pag 3
 3. 1.1 Obiectivele și necesitatea diagnosticului rentabilităţii pag 3
 4. 1.2 Rentabilitatea – expresie a eficienţei economice pag 7
 5. 1.3 Profitul - imagine fidelă a rentabilităţii pag 9
 6. Capitolul II:Analiza rentabilităţii la S.C. Morărit Panificaţie Roman S.A pag 12
 7. 2.1 Prezentarea societăţii S.C. Morărit Panificaţie Roman S.A pag 12
 8. 2.1.1 Activitatea societăţii comerciale pag 12
 9. 2.1.2 Managementul și structura organizatorică pag 14
 10. 2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune pag 15
 11. 2.3 Analiza structurii și dinamicii profitului pag 25
 12. 2.3.1 Analiza dinamică a profitului pag 26
 13. 2.3.2 Analiza structurală a profitului pag 28
 14. 2.4 Analiza rentabilităţii prin rate pag 30
 15. 2.4.1 Analiza ratelor de rentabilitate pag 30
 16. 2.4.2 Analiza ratelor de profitabilitate pag 31
 17. 2.5 Analiza rezultatelor care exprimă profitabilitatea activităţii firmei pag 39
 18. 2.5.1 Analiza factorială a profitului brut pag 39
 19. 2.5.2 Analiza factorială a rezultatului exploatării pag 41
 20. Capitolul III: Valorificarea rezultatelor rentabilităţii la întreprinderea studiată pag 44
 21. 3.1 Determinarea punctelor forte și slabe ale activităţii
 22. S.C. Morărit Panificaţie Roman S.A pag 44
 23. 3.2 Posibilităţi de îmbunătăţire a rezultatelor rentabilităţii la întreprinderea analizată pag 46
 24. Concluzii și propuneri pag 49
 25. Bibliografie
 26. Anexe

Extras din disertație

Introducere

În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ crizǎ economico-financiarǎ, multe entitǎţi economice se gǎsesc în stǎri dificile, confruntându-se cu probleme diverse precum slǎbirea activitǎţii economice, cu o diminuare drasticǎ a cererii pentru produsele și serviciile sale, cu creșteri ale costului creditelor, cu o volatilitate accentuatǎ a cursului de schimb și cu blocaje financiare în lant.

În acestǎ direcţie, se impun modificări substanţiale la nivelul managementului macroeconomic, dar şi individual, la nivelul fiecărei entităţi economice, iar pentru tratamentul corect al crizei, aşa cum apreciază şi guvernatorul BNR, este necesar un diagnostic corect.

Cercetarea de faţă are ca subiect analiza diagnostic a rentabilităţii unei întreprinderi, care are drept scop efectuarea unei judecăţi cu privirea la eficienţa activităţii unei entităţi economice.

Lucrarea de disertaţie este structurată pe trei capitole, dispuse într-o succesiune logică și care îmbină, în mod echilibrat și firesc, aspectele teoretice cu problemele reale întâlnite în activitatea societăţii analizate.

În cadrul capitolului I Consideraţii generale privind analiza rentabilităţii am urmărit clarificarea înţelesului sintagmei „analiză diagnostic”, prin precizarea obiectivelor acesteia, prin realizarea unei clasificări după diverse criterii a diferitelor tipuri de analiză diagnostic. De asemenea, tot în cadrul acestui capitol, am precizat care sunt etapele ce trebuie parcurse în elaborarea unui diagnostic economico – financiar, care este structura acestuia, precum şi care sunt informaţiile necesare elaborării unui diagnostic.

Capitolul II Analiza rentabilităţii la S.C. Morărit Panificaţie Roman S.A se constituie într-o analiză diagnostic a rentabilităţii întreprinderii, realizată pe exemplul concret al unei societăţi din industria morăritului și panificaţiei. În acest scop, am realizat o prezentare generală a societăţii, atât din perspectiva istoricului acesteia, cât şi prin prisma activităţii sale generale, urmată de realizarea diagnosticului rentabilităţii, pe baza informaţiilor oferite de contabilitate, în general pe baza Contului de Profit și Pierdere și a Bilanţului Contabil.

Capitolul III Valorificarea rezultatelor rentabilităţii la întreprinderea studiată prezintă punctele forte și slabe ale activităţii societăţii analizate precum și direcţiile de urmat în vederea îmbunătăţirii rentabilităţii.

Unul dintre principiile fundamentale ale economiei de piaţă, şi anume acel potrivit căruia orice activitate trebuie să fie rentabilă, justifică aplicarea metodelor ştiinţifice în studiul sistemelor economice reale, în analiza activităţii unei entităţi economice, în vederea obţinerii unor soluţii optime în conformitate cu obiectivele propuse. Procedeele ştiinţifice moderne de rezolvare a difficultǎţilor cu care se confruntă o entitate economică se bazează pe metode matematice, ţinând cont, însă, şi de realitatea obiectivă.

În concluzie, constatarea punctelor de disfuncţionalitate ale întreprinderii impune adoptarea mǎsurilor de corecţie, pornind de la originea acestora. Astfel se manifestă rolul analizei diagnostic de identificare a cauzelor generatoare de dezechilibre şi de furnizare a soluţiilor.

Capitolul 1: Consideraţii generale privind analiza rentabilităţii

1.1 Obiectivele și necesitatea diagnosticului rentabilităţii

Diagnosticul rentabilităţii, în practica evaluării, are o poziţie cheie, deoarece pe lângă faptul că oferă informaţii despre situaţia prezentă și trecută, oferă posibilitatea de a preciza viitorul activităţii ce constituie obiectul evaluării.

Diagnosticul rentabilităţii ocupă un loc important în cadrul analizelor financiare realizate atât de managerul financiar, cât şi de diverse instituţii specializate în aceastǎ activitate. Diagnosticul este precedat de analiză şi reprezintă fundamentul deciziilor financiare tactice şi strategice adoptate de întreprindere. Aşadar, analiza şi diagnosticul financiar nu pot fi separate; diagnosticul nu poate fi întocmit fără analiză, iar analiza nu are sens dacă nu este urmată de o etapǎ de sinteză şi de interpretare, adică de diagnostic.

Studiul rentabilităţii este necesar în primul rând pentru cumpărător, dar și pentru vânzător cât și pentru procesul privatizării. Cu cât afacerea este mai rentabilă cu atât valoarea ei, și implicit preţul, va fi mai mare. În al doilea rând, cercetarea rentabilităţii este necesară pentru aplicarea metodelor de evaluare bazate pe randament, indiferent de modul de exprimare a acestuia:profit net, dividend pe acţiune, flux de disponibilităţi.

Sursa principală de informare pentru diagnosticul rentabilităţii este ”Contul de profit și pierdere” în care atât veniturile cât și cheltuielile sunt structurate pe genuri de activităţi:

• activitatea de exploatare (de bază);

• activitatea financiară, cu referire la participaţiile cu capital propriu la alte firme, folosirea capitalului împrumutat, veniturile și cheltuielile din diferenţele de curs valutar;

• activitatea excepţională, veniturile și cheltuielile ce nu sunt legate de activitatea normală a întreprinderii: operaţii de capital, despăgubiri și penalităţi, perisabilităţi și/sau lipsuri la inventar, donaţii, subvenţii primite sau acordate, cedare de active.

Diagnosticul financiar al rentabilităţii este un instrument utilizat cu succes de cei care doresc valorificarea rezultatelor și a potenţialului firmei faţă de alţi investitori. Diagnosticul financiar propune unele judecăţi asupra sănătăţii financiare a firmei pornind de la situaţia ”punctelor forte” și a ”punctelor slabe” ale gestiunii financiare. Prin el se pot aprecia riscurile trecute, prezente și viitoare ce decurg din situaţia financiară, precum și performanţele acesteia, oferind acele soluţii pentru diminuarea riscurilor și îmbunătăţirea rezultatelor.

Diagnosticul rentabilităţii este scopul final al analizei financiare orientate spre utilizatorii săi : managerul firmei, salariaţii, investitorii, fiecare apreciind diferit riscurile, potrivit poziţiei sale în firmă.

Diagnosticul financiar are un rol deosebit în activitatea practică prin faptul că oferă o bază de date și informaţii cu diverse utilizări, cum ar fi:orientarea deciziilor de investiţii, de finanţare și de distribuire a dividendelor; elaborarea previziunilor financiare; evaluarea rentabilităţii așteptate de firmă; evaluarea acţiunilor firmei pe piaţa de capital; evidenţierea disfuncţionalităţilor sau elementelor nefavorabile în situaţia financiară și a performanţelor firmei; arată perspectivele probabile de evoluţie a firmei și propune acţiuni de întreprins pentru ameliorarea sau redresarea situaţiei și a perfomanţelor firmei.

Preview document

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 1
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 2
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 3
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 4
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 5
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 6
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 7
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 8
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 9
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 10
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 11
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 12
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 13
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 14
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 15
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 16
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 17
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 18
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 19
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 20
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 21
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 22
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 23
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 24
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 25
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 26
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 27
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 28
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 29
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 30
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 31
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 32
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 33
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 34
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 35
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 36
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 37
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 38
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 39
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 40
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 41
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 42
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 43
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 44
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 45
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 46
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 47
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 48
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 49
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 50
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 51
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 52
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 53
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 54
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 55
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 56
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 57
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 58
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 59
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 60
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 61
Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Analiza Diagnostic a Rentabilitatii la SC Morarit Panificatie Roman SA.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Tema abordată în cadrul acestei lucrări este intitulată „Analiza economico-financiară a impozitului pe profit în România” şi este...

Analiza diagnostic la SC Agro Internațional SRL

CAPITOLUL I OBIECTIVELE ŞI ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC Analiza diagnostic are ca scop final identificarea simptomelor, disfuncţionalităţilor,...

Eficiența investițiilor - studiu de caz - analiza diagnostic la SC Fructo-Juice SRL

INTRODUCERE Eficienta economica a investitiilor este o disciplina fundamentala care ofera un spectru larg de metode si tehnici decizionale cu...

Analiza rentabilității economice și financiare a unei entități economice

Analiza rentabilitatii economice si financiare a unei entitati economice Analiza ratei rentabilităţii economice Ca definiţie, rata...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Circuitul financiar fundamental și agenții care intervin în el

Noțiuni generale Circuitele financiare ca parte a circuitelor economice, se constituie prin interacțiunea fluxurilor născute din operațiuni în...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Analiza financiară - suport de curs

Cap. 1 Fundamente teoretico-metodologice ale analizei economice 1. Abordări metodologice Termenul de analiză provine din limba franceză şi are un...

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic la SC Vel Pitar SA

Grupul Vel Pitar Cu cei 4600 de angajaţi, 5 mori, 12 centre de producţie, ce asigura un volum zilnic ce depăşeşte 300 tone de panificaţie...

Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație

Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii S.C Morărit Panificaţie S.A (cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii, piaţa şi...

Studiu de Fezabilitate - SC Pann SA

INTRODUCERE Întreprinderile din agricultură şi industria alimentară, aflate în procesul de restructurare şi de relansare a activităţii, suferind...

Analiza diagnostic a societății SC Morarit-Panificatie Băneasa SA

Alimentatia, prin codurile sale rituale, semnifica punerea In actiune a simbolurilor cunoscute de Intreaga comunitate. Interdependenta dintre...

Diagnosticul rentabilității și căi de îmbunătățire a profitabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Capitolul 1: Consideraţii generale privind analiza rentabilităţii 1.1. Obiectivele și necesitatea diagnosticului rentabilităţii Diagnosticul...

Ai nevoie de altceva?