CDI - Competentă pedagogică

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 25048
Mărime: 5.08MB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere 2
 3. Capitolul I. - CDI - Scoala Gimnazială Nr.1 Bughea de SusUn spațiu al creației, fereastră deschisă către lume 5
 4. I.1. CDI - laborator de învățătură 10
 5. I.2.Rolul și atribuțiile CDI-ului 12
 6. I.3. Gândirea practică și lecțiile în CDI 26
 7. Capitolul II. - CDI și documentaristul, elemente hotărâtoare ale formarii individului 35
 8. II.1. CDI ca organizație socială 37
 9. II.2. Climatul CDI 39
 10. II.3. Meseria de profesor documentarist și activitățile CDI 39
 11. Capitolul III. - Educația pentru autonomie Scoala Gimnazială Nr.1 Bughea de Sus 48
 12. III.1. Delimitări conceptuale 49
 13. III.2. Termeni corelativi conceptului de autonomie (autonomie-libertate-autoritate) 50
 14. III.3. Autoritatea profesorului și autonomia elevului 51
 15. Capitolul IV. Competență pedagogică. Scoala Gimnazială Nr.1 Bughea de Sus 53
 16. IV.1. Relația pedagogică-premisă a construirii autonomiei elevului 53
 17. IV.2. Comunicarea didactică și rolul ei 70
 18. IV.3. Responsabilitatea didactică 71
 19. Concluzii 74
 20. Bibliografie 75
 21. Indice de termeni 79

Extras din disertație

Introducere

Lucrarea CDI- Școala gimnazială Nr.1 Bughea de Sus-Laborator didactic-are ca scop, evidențierea locului pe care îl ocupă gândirea practică în viața de zi cu zi, atât pentru specialistul nevoit să ia o decizie în domeniul de activitate, cât și pentru omul obișnuit care, în situații de viață diverse trebuie să ia decizii.

Tema lucrării corespunde unor necesități multiple, a căror prezentare va susține dezvoltarea valențelor CDI.

Bughea de Sus este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată numai din satul de reședință. Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile râului Bughea, la nord-vest de municipiul Câmpulung. Este străbătută de șoseaua județeană DJ735, care o leagă spre nord-vest de Albeștii de Muscel și spre est de Câmpulung (unde se termină în DN73).[1]

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bughea de Sus se ridică la 2.997 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.845 de locuitori.[2] Majoritatea locuitorilor sunt români (66,37%), cu o minoritate de romi (30,13%). Pentru 3,44% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[3] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,13%). Pentru 3,5% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.[4]

Școala gimnaziala nr.1 Bughea de Jos, Argeș, a fost construită în anul 1949, urmând ca pe parcurs să fie date în folosință și alte patru săli, în 1963, o sală de sport și două laboratoare în anul 1977 iar lângă școală au fost construite un atelier și o grădinită. În prezent școala dispune de 12 săli de clasă, un laborator de biologie, unul de fizică-chimie și cabinetul de istorie - geografie, cele de limba română și de matematică funcționând în sălile de clasă.

_______________________________________________________________________

1. Google Maps - Bughea de Sus, Argeș (Map). Cartografie realizată de Google, Inc. Google Inc. Accesat în 14 ianuarie 2015.

2.Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab8. Populația stabilă după etnie - județe, municipii, orașe, comune”. Institutul Național de Statistică din România. iulie 2013. Accesat în 5 august 2013.

3. Rezultatele alegerilor locale din 2016, Biroul Electoral Central

4. Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab13. Populația stabilă după religie - județe, municipii, orașe, comune”. Institutul Național de Statistică din România. iulie 2013. Accesat în 5 august 2013.

Școala gimnaziala nr.1 Bughea de Jos, Argeș, a fost construită în anul 1949, urmând ca pe parcurs să fie date în folosință și alte patru săli, în 1963, o sală de sport și două laboratoare în anul 1977 iar lângă școală au fost construite un atelier și o grădinită. În prezent școala dispune de 12 săli de clasă, un laborator de biologie, unul de fizică-chimie și cabinetul de istorie - geografie, cele de limba română și de matematică funcționând în sălile de clasă.

Școala se află situată în plină zonă a Subcarpaților Getici, pe malul drept al cursului mijlociu al râului Bughea, chiar în centrul localității. Față de școlile similare din zonele limitrofe, unitatea se află la distanțele: 7 km de Școala Albești, 4 km de Școala Bughea de Sus, 8 km de Școala Godeni, 15 km de Școala Berevoiești, 7-15 km de școlile din Câmpulung.

Relieful local este format din "muscele" cuprinse între râurile Bratia și Râul Târgului. Localitatea Bughea de Jos este o depresiune în care gospodăriile sunt dispuse radial, pe trei direcții: Mlăci, la vest, Poenandre, în est și Hulubești în sud.

Clima este temperat continentală de tranziție, cu veri călduroase și ierni geroase.

Comuna Bughea de Jos se află la vest de municipiul Câmpulung Muscel la circa 8 km iar accesul se face pe DC 13, iar spre localitățile din jur accesul se face pe drumuri asfaltate.

Școala nu are internat propriu sau cantină, în schimb are amenajat un mic muzeu de istorie locală.

Pe plan local, există o strânsă colaborare între școală, primărie,părinții elevilor, biserică, dispensar și organele de ordine publică.

Școala a beneficiat de finanțare prin fonduri guvernamentale pentru modernizare. În prezent Școala Bughea de Jos beneficiază și de un laborator de informatică performant și conexiune la internet.

Toate cadrele didactice sunt calificate și în proporție de 100/%,

Deciziile pe care le luăm, presupun întotdeauna alegeri, unele bune, altele mai puțin bune, cu finalități faste sau nefaste asupra noastră sau asupra celor din jurul nostru. Chiar dacă gândirea practică este ceva ce posedăm deja într-o măsură mai mare sau mai mică, este totodată o pricepere pe care o putem ameliora prin exercițiu.

În acest sens lucrarea își propune să evidențieze necesitatea introducerii cursurilor de gândire practică în curriculum școlar, în vederea îmbinării și realizării unei concordanțe dintre perspectiva teoretică și cea practică. În ultimii ani, cerințele dezvoltării socio-economice și schimbările din societatea românească au produs modificări esențiale și în domeniul învățământului. O consecință importantă este creșterea rolului științelor educației și mai ales dezvoltarea acestora, cu atât mai mult cu cât asistăm la o explozie informațională.

Am pornit de la ideea că activitățile cu caracter transdisciplinar desfășurate în școală, în general, constituie o formă aparte de educație axată în primul rând pe latura non formală și vizând, mai ales, formarea de competențe.

Bibliografie

Albulescu, I. ,Pragmatica predării. Pitești, Paralela 45, 2008.

Anghelache, V. ,Managementul schimbării educaționale. Principii, politici, strategii. Iași, Institutul European, 2012.

Antonescu, G.G. Din problemele pedagogiei moderne. București, Editura Didactică și Pedagocică, 1981.

Avramescu, A.; Cândea, V. Introducere în documentarea științifică. București, Editura Academiei,1960.

Bădău, G. ,Inițiere în cercetarea documentară. Alba-Iulia, [s.n.], 2004.

Berceanu, B. R. Panaitescu, I. ,Prezentarea lucrărilor științifice. Metodologia activității autorului. București, Editura Științifică, 1968.

Bocos, M., Instruire interactivă. Cluj - Napoca, Editura Presa Universitara Clujeana,

Bocoș, M-D., Instruirea interactivă, Repere axiologice și metodologice. Iași, Polirom, 2013.

Bontaș, I., Pedagogia. București, Editura All, 1994.

Bontaș, I.,Pedagogia. București, All,1994.

Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, [S.n.] 1982.

Centrul de documentare și informare, scurt istoric, articol disponibil la adresa web http://lewebpedagogique.com/flegbadau/initiere-in-cercetarea-documentara-partea-i/2-centrul-de-documentare-si-informare-cdi/21-centrul-de-documentare-si-informare-scurt-istoric/, accesat la 11 nov. 2016.

Cerghit, I. ,Metode de învățământ. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1997.

Chelcea, S. ,Cum redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane. București, Comunicare.ro, 2007.

Cornea, P. ,Introducere în teoria lecturii. București, Editura Minerva, 1988.

Cornea, P. ,Introducere în teoria lecturii. București, Editura Minerva, 1988.

Cosmovici, A. ,Psihologia rezolvării conflictului. Iași, Editura Polirom, 1997.

Cosmovici, A; Iacob, L. ,Psihologie școlară. Iași, Editura Polirom, 1999.

Crețu, C. ,Curriculum diferențiat și personalizat, Editura Polirom, Iași, 1998.

Crețu, I. ,Mihail Eminescu - biografie documentară, București, Editura pentru Literatură, 1968.

Cucoș, C., Pedagogie. Iași, Editura Polirom, 1996.

Deuts, M., Psihologia educației și dezvoltării. București, Editura Academiei, 2001.

DEX, Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a, București, Univers Encicloedic, 1996.

Dicționar de informatică. București, Editura Didactică și enciclopedică, 1981.

Didactica limbii române și a lecturii - îndrumări metodice pentru profesorii din învățământul primar. Arad, Editura Universității“Aurel Vlaicu”, 2007.

Didactica limbii române și a lecturii (îndrumări metodice pentru profesorii din învățământul primar), Arad, Editura Universității“Aurel Vlaicu”, 2007.

Dulamă, M-E. ,Modele strategii și tehnici didactice activizante. Cluj-Napoca, Clusium, 2002.

Dumitru, I. Al. ,Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă. Timișoara, Editura de Vest, 2000 .

Dumitru-Ion, Al. ,Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă. Timișoara, Editura de vest, 2000.

Dumitru-Ion, Al. ,Educație și învățare. 2001. Timișoara, Editura de vest, 2001.

Preview document

CDI - Competentă pedagogică - Pagina 1
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 2
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 3
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 4
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 5
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 6
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 7
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 8
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 9
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 10
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 11
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 12
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 13
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 14
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 15
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 16
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 17
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 18
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 19
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 20
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 21
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 22
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 23
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 24
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 25
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 26
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 27
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 28
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 29
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 30
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 31
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 32
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 33
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 34
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 35
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 36
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 37
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 38
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 39
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 40
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 41
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 42
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 43
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 44
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 45
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 46
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 47
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 48
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 49
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 50
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 51
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 52
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 53
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 54
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 55
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 56
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 57
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 58
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 59
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 60
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 61
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 62
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 63
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 64
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 65
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 66
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 67
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 68
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 69
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 70
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 71
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 72
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 73
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 74
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 75
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 76
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 77
CDI - Competentă pedagogică - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • CDI - Competenta pedagogica.docx

Alții au mai descărcat și

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Te-ar putea interesa și

Activitati specifice în cdi pentru punerea în valoare a abilităților practice

Introducere Lucrarea de față este rezultatul unei cercetări pe care am facut o si care are ca scop punerea în evidență a relației dintre gândirea...

Profesorul documentarist - furnizor calificat de informație

ARGUMENT Am pornit în eleborarea acestei teze de la premisa că profesorul documentarist este cel care gestionează resursele centrului de...

Ai nevoie de altceva?