Principiile Marketingului

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 9584
Mărime: 92.79KB (arhivat)
Publicat de: Eleonora Balazs
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I: IMPORTANȚA IMAGINII IN PROMOVAREA PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI FIRMELOR 3
 3. 1.1. Conceptul de imagine 3
 4. 1.2. Formarea imaginii intreprinderii 4
 5. 1.2.1. Componentele imaginii intreprinderii 4
 6. 1.2.2. Contruirea și consolidarea imaginii intreprinderii 5
 7. CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALA A CANALULUI DE TELEVIZIUNE EUFORIA LIFESTYLE 7
 8. 2.1. Specificul activității și grila de programe 7
 9. 2.2. Structura organizatorică și personalul societății 8
 10. 2.3. Piața de referință a postului 9
 11. 2.4. Evaluarea performanţelor financiare ale firmei 9
 12. 2.4.1. Indicatori de profitabilitate 10
 13. 2.4.2. Indicatori de lichiditate şi solvabilitate 11
 14. 2.4.3. Indicatori de rentabilitate 12
 15. Capitolul III: Analiza mediului de marketing al canalului Tv Euforia Lifestyle 14
 16. 3.1. Mediul intern al firmei 14
 17. 3.2. Mediul extern al firmei 14
 18. 3.2.1. Micromediul 14
 19. 3.2.2. Macromediul 15
 20. 3.3. Analiza Swot 17
 21. Capitolul IV: Cercetare de marketing privind imaginea canalului de televiziune Euforia 18
 22. Lifestyle 18
 23. 4.1. Identificarea problemei decizionale 18
 24. 4.2. Scopul cercetării 18
 25. 4.3. Stabilirea obiectivelor, ipotezelor şi variabilelor cercetării 18
 26. 4.3.1. Obiective 18
 27. 4.3.2. Ipoteze 19
 28. 4.3.3. Variabile 19
 29. 4.4. Definirea colectivităţii cercetate, a unităţii de cercetare şi a unităţii de sondaj 20
 30. 4.5. Stabilirea metodei de recoltare a informaţiilor 20
 31. 4.6. Stabilirea coordonatelor spaţiale, temporale şi modale ale cercetării 20
 32. 4.7. Determinarea mărimii eşantionului 20
 33. 4.8. Alegerea metodei de eşantionare 21
 34. 4.9. Chestionarul 21
 35. 4.10. Codificarea şi centralizarea răspunsurilor 25
 36. 4.11. Analiza rezultatelor 25
 37. 4.11.1. Statistica fiecărei întrebări 25
 38. 4.11.2. Testarea ipotezelor cercetării 33
 39. CONCLUZII 36
 40. BIBLIOGRAFIE 38
 41. ANEXE 40

Extras din disertație

INTRODUCERE

Datorită faptului că atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare, marketingul trebuie, de asemenea, să-şi modifice coordonatele pentru a face faţă noilor provocări teoretice şi practice. Cu toate acestea, marketingul rămâne, în esenţă, activitatea desfăşurată de organizaţii pentru a identifica nevoile şi cerinţele clienţilor lor, pentru a determina căreia dintre pieţele vizate i se poate adresa în cele mai bune condiţii şi pentru a crea produse, servicii şi programe corespunzătoare cu care să se adreseze pieţelor respective. Totuşi, marketingul înseamnă mai mult decât o funcţie izolată a organizaţiei; el reprezintă o filozofie după care se ghidează întreaga organizaţie. Scopul marketingului este acela de a determina satisfacerea clienţilor într-un mod profitabil, construind relaţii valoroase cu aceştia. Oamenii de marketing nu pot îndeplini singuri acest scop. Ei trebuie să lucreze îndeaproape cu alţi oameni din organizaţie şi, de asemenea, cu alte organizaţii din care este format lanţul valorii, pentru a oferi o valoare superioară clienţilor. Ca urmare, marketingul face apel la toţi cei din cadrul organizaţiei pentru a-i determina să gândească ca şi cum ar fi ei înşişi clienţi şi să facă tot ce le stă în putinţă pentru a ajuta, astfel, la crearea şi oferirea unei valori şi a unei satisfacţii superioare clientului. Aceasta reprezintă viziunea susţinută în prefaţa cărţii intitulată sugestiv „Principiile marketingului” (“Principles of Marketing”) de cel care este considerat părintele marketingului modern, profesorul american Philip Kotler, şi de ceilalţi specialişti (Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong) cu care a colaborat la elaborarea lucrării.

Tot din perspectiva marketingului, un rol esenţial în viaţa cotidiană a oamenilor şi, în acelaşi timp, în activitatea organizaţiilor îl deţine comunicarea. Ca urmare, succesul unei organizaţii, atât din punct de vedere economic şi financiar, cât şi pe plan social, este condiţionat şi de modul în care managerii organizaţiei abordează problemele legate de iniţierea şi derularea procesului de comunicare, în general, şi a demersului de natură promoţională, ca parte integrantă a comunicării în marketing, în special.

Motivul principal pentru care am ales să tratez în această lucrare aspecte referitoare la promovare, ca factor cu o influenţă deosebită în activitate organizaţiilor, cât şi la programarea acţiunilor corespunzătoare acestei variabile a mixului de marketing, l-a constituit tocmai dorinţa de a evidenţia, prin puterea exemplului, natura sa complexă. De asemenea, alegerea postului de televiziune Euforia Lifestyle, pentru a servi drept exemplu în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii promoţionale, a reprezentat o provocare. Aceasta s-a datorat faptului că Euforia Lifestyle este, pe de o parte, o organizaţie, un actor al pieţei serviciilor de televiziune, care se adresează prin „produsele” sale şi prin anumite tehnici promoţionale unui public-ţintă, iar, pe de altă parte, este un canal nepersonal de comunicare, prin intermediul căruia decid şi alte organizaţii să-şi promoveze activitatea. De aici au rezultat particularităţile în programarea, operaţionalizarea şi evaluarea demersurilor comunicaţionale atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.

În structura lucrării se regăsesc patru capitole, o secţiune dedicată concluziilor şi o altă secţiune alocată anexelor. În cele ce urmează va fi prezentat pe scurt conţinutul fiecărui capitol.

În cuprinsul primului capitol au fost tratate separat, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, aspecte referitoare la importanta imaginii in promovarea produselor, serviciilor și firmelor.

Capitolul 2 este dedicat prezentarii generale a canalului de televiziune Euforia Lifestyle. In acest capitol este prezentata grila de programe a postului, structura organizatorica precum și performanțele financiare ale postului.

În cel de-al treilea capitol este analizat mediul de marketing al canalului Tv Euforia Lifestyle, ce include mediul intern și extern al firmei. Un alt subpunct al acestui capitol il constituie analiza Swot asupra postului de televiziune.

Capitolul 4 redă, în linii generale, structura programului de marketing elaborat în scopul organizării şi desfăşurării unei viitoare campanii de promovare a imaginii postului de televiziune Euforia Lifestyle.

Lucrarea de faţă este rodul unor continue acumulări şi asimilări de cunoştinţe, al unui efort susţinut şi sistematic de documentare şi al unei îndrumări corespunzătoare. De aceea, în final, doresc să mulţumesc, pe această cale, profesorului (numele prof. Crd.), coordonatorul ştiinţific al acestei lucrării, pentru perspectiva oferită asupra marketingului şi pentru contribuţia sa la realizarea lucrării.

- CAPITOLUL I -

IMPORTANȚA IMAGINII IN PROMOVAREA PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI FIRMELOR

1.1. Conceptul de imagine

Climatul concurențial contemporan este, în prezent, deosebit de complex și aflat intr-o continuă evoluție. Având in vedere o oarecare stabilizare sau chiar diminuare a cererii de produse și servicii pe unele piețe ca și costurile de distributie din ce in ce mai ridicate, este lesne de înțeles de ce firmele arată un interes crescând pentru o orientare startegică a activității lor axată pe componenta promovării.

In acest contex, tot mai mulți manageri acordă o atenție sporită comportamentului consumatorilor, realizând ca informațiile reținute de aceștia sub forma imaginilor de produs, de marcă, de firmă sunt, alături de prêț, orientări importante in fundamentarea corectă a deciziilor strategice la orice nivel.

Importanța imaginii a crescut considerabil odată cu ce nevoile consumatorilor au ajuns în centrul preocupărilor organizațiilor, iar agenții economici au inceput să comercializeze bunuri capabile să satisfacă, pe lângă nevoi de baza, și nevoi de ordin superior care țin de siguranța, respect de sine, autorealizare (Maslow). Pe masură ce nevoile consumatorilor devin din ce in ce mai complexe, iar decizia de cumpărare este tot mai influențată de factori de natură afectivă și simbolică, imaginea capată un rol important in procesul de cumpărare.

In anii ’80 ai secolului trecut, capitalul imaginei devine unul dintre elementele fundamentale ale patrimoniului intreprinderii, managerii firmelor devenind conștienți că acesta poate influența în mod hotărâtor bilanțul și venitul organizației ca elemente esențiale in creșterea credibilității organizației.

De aceea, având în vedere implicațiile pe care le are imaginea asupra activității de ansamblu a unei firme, este nevoie de o clasificare conceptuală și de conținut a acestei noțiuni și a diverselor forme pe care le aceasta le imbracă.

Imaginea este un atribut al vieții psiho-sociale, bazată pe capacitatea psihicului uman de a-și construi reprezentări mentale care ar putea influența puterea de decizie a unui individ sau a unei colectivități.

Din perspectiva marketingului, imaginea reprezintă un ansamblu de semnificații sau opinii realiste, affective, simbolice, cu ajutorul cârora sunt percepute produsele, marca sau firma. Cu alte cuvinte, imaginea presupune o reprezentare mentală a unui obiect care poate fi, ținând cont de sfera de preocupări a oamenilor de afaceri, un produs, un serviciu, o intreprindere sau ori ce altă organizație. Ea este proiectarea unor atitudini, opinii sau prejudecăți aparținând unei personae sau unui grup de personae față de o organizație.

Preview document

Principiile Marketingului - Pagina 1
Principiile Marketingului - Pagina 2
Principiile Marketingului - Pagina 3
Principiile Marketingului - Pagina 4
Principiile Marketingului - Pagina 5
Principiile Marketingului - Pagina 6
Principiile Marketingului - Pagina 7
Principiile Marketingului - Pagina 8
Principiile Marketingului - Pagina 9
Principiile Marketingului - Pagina 10
Principiile Marketingului - Pagina 11
Principiile Marketingului - Pagina 12
Principiile Marketingului - Pagina 13
Principiile Marketingului - Pagina 14
Principiile Marketingului - Pagina 15
Principiile Marketingului - Pagina 16
Principiile Marketingului - Pagina 17
Principiile Marketingului - Pagina 18
Principiile Marketingului - Pagina 19
Principiile Marketingului - Pagina 20
Principiile Marketingului - Pagina 21
Principiile Marketingului - Pagina 22
Principiile Marketingului - Pagina 23
Principiile Marketingului - Pagina 24
Principiile Marketingului - Pagina 25
Principiile Marketingului - Pagina 26
Principiile Marketingului - Pagina 27
Principiile Marketingului - Pagina 28
Principiile Marketingului - Pagina 29
Principiile Marketingului - Pagina 30
Principiile Marketingului - Pagina 31
Principiile Marketingului - Pagina 32
Principiile Marketingului - Pagina 33
Principiile Marketingului - Pagina 34
Principiile Marketingului - Pagina 35
Principiile Marketingului - Pagina 36
Principiile Marketingului - Pagina 37
Principiile Marketingului - Pagina 38
Principiile Marketingului - Pagina 39
Principiile Marketingului - Pagina 40
Principiile Marketingului - Pagina 41
Principiile Marketingului - Pagina 42
Principiile Marketingului - Pagina 43
Principiile Marketingului - Pagina 44
Principiile Marketingului - Pagina 45
Principiile Marketingului - Pagina 46
Principiile Marketingului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Principiile Marketingului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Influentei Mediului de Marketing la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

MEMORIU JUSTIFICATIV In lucrarea de disertatie „Analiza influentei mediului de marketing la Colegiul Economic Bacau” am incercat sa surprind...

Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au...

Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara

INTRODUCERE Analiza mediului trebuie să fie punctul de plecare al managementului oricărei activitatăţi de marketing , deoarece schimbările de...

Marketing

MARKETINGUL INTRODUCERE Marketingul reprezintă interfaţa unui proces social şi managerial prin care se doreşte creearea unui mediu stabil între...

Marketing

Introducere În contextul în care piaţa produselor alimentare din România s-a diversificat foarte mult după 1989 şi mai ales în ultimii ani,...

Planul de Marketing - O Abordare Teoretică

Introducere Fiecare om din societate, are un plan în viaţa lui, şi anume ce vrea sa realizeze pe plan profesional şi personal, pentru realizarea...

Analiza concurenței și strategii competitive Kotler

CONCURENTA Pentru crearea unor mărci puternice, este nevoie de o foarte bună cunoaştere a concurenţei - concurenţă care devine tot mai crâncenă,...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

E-marketingul Serviciilor de Telefonie Mobilă

INTRODUCERE Influenţa Internetului ca piaţă în societatea informaţională şi recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor, assets)...

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Pătrunderea pe piață a firmei SC Milenium Pro Design SRL

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv analiza aspectelor teoretice si practice ale patrunderii pe piata a firmei SC Millenium Pro Design SRL, în...

Studiu Privind Importanța Activității de Marketing la SC Radu Casa SRL

CUVÂNT ÎNAINTE Am ales această temǎ „Studiu privind importanţa activităţii de marketing la ”SC Radu Casa Srl” deoarece , marketingul este o...

Responsabilitatea Socială

INTRODUCERE Am ales ca temă a lucrării „Responsabilitatea socială a unei firme” (SC. STAR TIC SRL) datorită multiplelor posibilităţi de abordare...

Obiectivele și Principiile Marketingului

1.1. Obiectivele şi principiile marketingului Unul dintre cele mai importante domenii ale economiei moderne îl constituie comerţul, el devenind...

Importanța obiectivelor de marketig

ARGUMENT Competenţele pe care am vrut să le dobândesc prin realizarea acestei lucrări sunt: C1. Analizează rolul marketingului în activitatea...

Activitatea de Marketing Bancar pe Piața Produselor și Serviciilor din România

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte activitatea de marketing bancar pe piaţa produselor şi serviciilor din România. Pe lângă...

Ai nevoie de altceva?