Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 21241
Mărime: 1.95MB (arhivat)
Publicat de: Anamaria C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Luminita Nicolescu
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti
Specializare: management și marketing european
Model de strategie de patrundere pe o piata internationala, adaptata pe specificul companiei BitDefender

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1. Considerații teoretice asupra strategiei de pătrundere pe o piață internațională 1
 3. 1.1. Relevanța strategiei de marketing în contextul internaționalizării 1
 4. 1.2. Procesul de marketing strategic 2
 5. Capitolul 2. Fundamentarea strategiei de pătrundere pe o piață internațională în cadrul BitDefender SRL 9
 6. 2.1. Descrierea companiei, misiunea, obiectivele și avantajul competitiv 9
 7. 2.2. Selectarea pieței pentru internaționalizare 11
 8. 2.3. Auditul de marketing 16
 9. 2.3. 1. Studierea macromediului 16
 10. 2.3.2. Studierea micromediului 18
 11. 2.3.2.1. Analiza competitorilor 18
 12. 2.3.2.2. Analiza consumatorilor 21
 13. 2.4. Analiza SWOT 22
 14. 2.5. Segmentarea pieței 26
 15. 2.6. Poziționarea pe piață 28
 16. Capitolul 3. Elaborarea politicilor mixului de marketing pentru pătrunderea BitDefender pe piața selectată 30
 17. 3.1. Politica de produs a BitDefender pe piața din Japonia 30
 18. 3.2. Politica de distribuție a BitDefender pe piața din Japonia 33
 19. 3.3. Politica de preț a BitDefender pe piața din Japonia 35
 20. 3.4. Politica de promovare a BitDefender pe piața din Japonia 37
 21. Capitolul 4. Implementarea strategiei de pătrundere a BitDefender pe piața selectată 39
 22. 4.1. Planul de acțiune 39
 23. 4.2. Modificări la nivelul culturii organizaționale 40
 24. Capitolul 5. Controlul și evaluarea strategiei de pătrundere pe piața niponă 41
 25. 5.1. Controlul strategiei de pătrundere pe piața niponă 41
 26. 5.2. Evaluarea strategiei de pătrundere pe piața niponă 41
 27. Concluzii 42
 28. Bibliografie 43
 29. Anexa 1: Elemente de prezentare a BitDefender SRL 44
 30. Anexa 2: Benchmarking produse antivirus 45
 31. Anexa 3: Keiretsu 48
 32. Anexa 4: Populația pe prefectură în funcție de vârstă 49
 33. Anexa 5: Câștiguri lunare în funcție de ocupație 50
 34. Anexa 6: Avantajele oferite consumatorului 51
 35. Anexa 7: Test comparativ realizat de AV-Test 53
 36. Anexa 8: Premii câștigate de BitDefender 54

Extras din disertație

Introducere

Managementul și marketingul se află într-o strânsă relație, buna desfășurare în practică a acesteia influențând semnificativ existența și performanța organizațiilor pe piață. Descoperirea faptului că succesul în afaceri este determinat de capacitatea de a identifica nevoile consumatorilor și de a oferi produse și/sau servicii care să le satisfacă, a condus la acordarea unei atenții sporite formulării de strategii corespunzătoare activității de marketing.

Lucrarea de față își propune realizarea unui model de strategie de pătrundere pe o piață internațională, fundamentată pe constatările specialiștilor în domeniul managementului și marketingului, cât și adaptată la specificul companiei BitDefender SRL, selectată pentru studiul de caz, fiind o firmă bazată pe cunoștințe, de origine românească. Prin aceasta se urmăresc cele mai importante aspecte care trebuie luate în considerare în cazul internaționalizării activității unei companii pe o piață externă.

Premisele care stau la baza acestei lucrări sunt:

- manifestarea fenomenului de globalizare, care prezintă pentru firme avantaje prin descoperirea unor piețe noi, surse de aprovizionare mai convenabile, încheierea de parteneriate de cercetare, dar și dezavantaje prin intensificarea concurenței;

- trecerea la economia bazată pe cunoștințe, caracterizată prin transformarea cunoștințelor în materie primă, capital, produse și factori de producție, influențând firma prin necesitatea realizării unor schimbări care să-i asigure profitabilitatea;

- dezvoltarea unor tehnologii inovative, de natură informatică, foarte reduse ca dimensiune, care au concretizat un mediu suport pentru utilizarea aplicațiilor software;

- proliferarea metodelor și tehnicilor manageriale folosite în activitatea de marketing, la pregătirea intrării unei firme pe o nouă piață;

- creșterea importanței acordate culturii organizaționale, de care se va ține cont în procesul de internaționalizare, angajații companiei fiind de naționalitate diferită.

Întreprinderea este pilonul care susține economia unui stat, progresul tehnologic și dezvoltarea socială indiferent de regiunea de pe glob. Legăturile comerciale care se crează pe piața mondială asigură evoluția întregii umanități.

Odată cu creșterea la nivel mondial a numărului utilizatorilor rețelei globale de internet, susținută prin majorarea vânzărilor de computere s-a dezvoltat un vast spațiu de interacțiune, care prezintă numeroase pericole la adresa securității identității și proprietății consumatorilor. Ca soluție la această problemă au fost înființate companii care dezvoltă aplicații de protecție informatică.

BitDefender s-a clasat ca producător de antivirusi pe locul 12 în anul 2010, cu o cotă de piață la nivel mondial de 1,34%. Strategia de creștere a companiei vizează sporirea vânzărilor prin expansiunea acoperirii teritoriale. Declararea intenției de a pătrunde pe piața antivirus asiatică de către conducerea BitDefender în cadrul mass media constituie punctul de plecare în planificarea desfășurării activităților de marketing ale firmei într-o țară selectată în mod sistematic, de pe acest continent. Derivând din strategia generală a companiei, strategia de marketing realizată în vederea internaționalizării pe o anumită piață acoperă elementele mixului de marketing, adoptându-se decizii de adaptare și/sau de standardizarea a acestora.

Capitolul 1. Considerații teoretice asupra strategiei de pătrundere

pe o piață internațională

1.1. Relevanța strategiei de marketing în contextul internaționalizării

Planificarea procesului de pătrundere pe o piață externă este o condiție a atingerii rezultatelor stabilite prin obiective. În caz contrar se pune problema dublului cost înregistrat, anume cel efectiv, reprezentat prin investițiile realizate pe piața aleasă, dar și costul de oportunitate, resursele respective putând fi folosite altfel, cu o eficacitate superioară.

În literatura de specialitate, O. Nicolescu (1996), definește strategia drept “ansamblul obiectivelor majore ale organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației” . Pentru a utiliza strategia în domeniul de marketing se vor avea în vedere elementele ”mixului de marketing” : produsul, distribuția, prețul și promovarea, care vor fi combinate pentru a produce reacția dorită pe piața țintă. Diferența generată de internaționalizare se regăsește în ”aplicarea abilităților și tehnicilor de marketing pe piețe aflate în afara pieței interne” .

Compania dispune de mai multe forme de internaționalizare, pe care le poate alege în funcție de riscul pe care este dispusă să și-l asume, capacitățile organizaționale de care dispune și nivelul de control pe care dorește să-l exercite asupra elementelor mixului de marketing. În ordinea creșterii efortului depus, acestea sunt: export ocazional, export experimental, export regulat, filiale de vânzare și unități de producție.

Figura 1.1: Gradul de control al companiei asupra variabilelor comerciale la internaționalizare

Sursa: Ion Verboncu, Dumitru Stancu, Suport de curs la Managementul Corporațiilor Multinaționale, Facultatea de Management, ASE, București, 2010, pag.47

Bibliografie

1. Brookes Richard, Palmer Roger, The New Global Marketing Reality, Palgrave MacMillan, New York, 2004

2. Bradley Frank, Strategic Marketing, John Wiley&Sons, West Sussex, 1942

3. Cohen William A., The Practice of Marketing Management : Analysis, planning, and implementation, Macmillan Publishing Company, New York, 1988

4. Doole Isobel, Lowe Robin, Strategic marketing decision in global markets, Thomson, London, 2005

5. Drucker Peter F., The Practice of Management, Harper&Row, New York, 1954

6. Hollensen Svend, Global marketing : a decision-oriented approach, Prentice Hall Financial Times, Harlow, 2007

7. Johansson Johny K., Global marketing, Mc Graw-Hill Irwin, New York, 2003

8. Joshi Rakesh Monan, International Marketing, Oxford University Press, New Delhi, 2005

9. Keegan Warren, Green Mark C., Global marketing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2005

10. Kotabe Masaaki, Global Marketing Management, John Wiley&Sons, Hoboken, 2008

11. Kotler Phillip, Jain Dipak, Maesincee Suvit, Marketingul în era digitală, Meteor Press, București, 2009

12. Kotler Phillip, Managementul Marketingului, Editura Teora, București, 2000

13. Nagle Thomas T., Hogan John E., Strategia și tactica stabilirii prețurilor, Editura Brand Builders, București, 2008

14. Nastase Marian, Cultura organizațională și managerială, Editura ASE, Bucuresti, 2004

15. Nicolescu Luminița, International Marketing, Editura ASE, București, 2005

16. Nicolescu Luminița, Marketing Internațional. Coordonate pan-europene, concepte, exemple, studii de caz, Editura ASE, București, 2003

17. Nicolescu Ovidiu, Management comparat: Uniunea Europeană, Japonia și S.U.A., Editura Economică, București, 2006

18. Nicolescu Ovidiu, Nicolescu Luminița, Economia, Firma și Managementul Bazate pe Cunoștințe, Editura Economică, București, 2005

19. Nicolescu Ovidiu, Bărbulescu Constantin, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, București, 1996

20. Popa Ion, Management Strategic, Editura Economică, București, 2004

21. Popa Ion, Tranzacții Comerciale Internaționale, Editura Economică, București, 1997

22. Porter Michael, Competitive Advantage, The Free Press, New York, 1985

23. Usunier Jean Claude, Lee Julie Anne, Marketing Across Cultures, Prentice Hall Financial Times, Harlow, 2005

24. Global Competitiveness Report 2004-2005,

http://www.nationmaster.com/graph/eco_tec_ind-economy-technology-index

25. Global Information Technology Report 2010- 2011, World Economic Forum,

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/content/pdf/wef-gitr-2010-2011.pdf

26. Îndrumar pentru afaceri - Japonia,

http://www.dce.gov.ro/Materiale%20site/Indrumar_afaceri/Indrumar_afaceri_Japonia.pdf

27. Traveler Japonia, National Geographic, Biblioteca Adevărul, București, 2010

Preview document

Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 1
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 2
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 3
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 4
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 5
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 6
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 7
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 8
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 9
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 10
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 11
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 12
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 13
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 14
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 15
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 16
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 17
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 18
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 19
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 20
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 21
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 22
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 23
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 24
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 25
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 26
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 27
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 28
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 29
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 30
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 31
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 32
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 33
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 34
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 35
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 36
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 37
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 38
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 39
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 40
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 41
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 42
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 43
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 44
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 45
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 46
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 47
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 48
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 49
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 50
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 51
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 52
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 53
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 54
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 55
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 56
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 57
Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Strategia de patrundere pe o piata internationala in cadrul Bitdefender SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Strategiile de Preț în Marketingul Internațional

Introducere Politica de marketing se realizează printr-o strategie globală ce conţine diferite strategii specifice mixului: : formularea...

Marketing Muzeal

Marketingul muzeal reprezintă un domeniu de activitate foarte slab dezvoltat la noi în ţara. De altfel, acest tip de activităţi, şi aici putem să...

BitDefender

BitDefender™ sau totul despre protecţia antivirus Prin gama de produse BitDefender™, SOFTWIN este un furnizor de soluţii integrate de securitate,...

Studiu de Caz asupra Brandului Bitdefender

BitDefender®… The future of security now BitDefender® a luat fiinţă în Bucureşti, România, în anul 2001. A urmat o ascensiune rapidă, BitDefender...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?