Alegerea carierei de către adolescenți

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 18613
Mărime: 274.00KB (arhivat)
Publicat de: Sonia Florentina A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexe Sonia
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. Rezumatul lucrării: ... . 1
 2. Lista figurilor din text . 4
 3. Lista tabelelor din text 6
 4. Introducere .. 8
 5. CAPITOLUL I ADOLESCENȚA. .. 10
 6. I.1. Caracterizare generală .. 10
 7. I.2.Caracteristici ale dezvoltării fizice la adolescenți .. 12
 8. 1.3. Caracteristici ale dezvoltării psihice la adolescenți .. 13
 9. 1.4. Caracteristici ale dezvoltării intelectuale la adolescenți . .. 14
 10. I.5. Caracteristici ale dezvoltării sociale la adolescenți .. 16
 11. I.6.Identitate si personalitate in adolescență 17
 12. I.7.Factori de risc ai dezvoltării personalitații adolescenților .. 19
 13. CAPITOLUL II ALEGEREA CARIEREI. . 21
 14. II.1.Conceptul de carieră .. 21
 15. II.1.1.Conceptul de alegere a carierei ... . . 21
 16. II.1.2.Definirea alegerii carierei ca preferință ... 21
 17. II.1.3.Definirea operațională a alegerii carierei 22
 18. II.2.Teorii ale alegerii profesionale ... 22
 19. II.2.1.Teoriile nepsihologice ale alegerii profesiei ... 23
 20. II.2.2. Teoriile psihologice ale alegerii profesiei . 24
 21. II.2.3.Teorii generale ale alegerii profesiei ... 25
 22. II.3.Planificarea carierei 27
 23. II.3.1.Luarea deciziei în carieră 28
 24. II.3.2.Explorarea traseelor educaționale ... 31
 25. II.3.3..Autocunoașterea 32
 26. II.4.Motivația alegerii carierei .. 35
 27. CAPITOLUL III INVESTIGAȚII CONCRETE CU PRIVIRE LA MOTIVAȚIA ALEGERII CARIEREI LA ADOLESCENȚI 36
 28. III.1.Metodologia cercetării .. 36
 29. III.1.1.Scopul cercetării . 36
 30. III.1.2.Obiectivele cercetarii . 36
 31. III.1.3.Ipotezele cercetării . 37
 32. III.1.4.Metode și instrumente de cercetare folosite .. 37
 33. III.1.5.Eșantionul cercetării .. 38
 34. III.1.6.Etapele cercetării ... .. 38
 35. III.2.Analiza rezultatelor cercetării . 39
 36. Concluzii generale ... 49
 37. Referințe bibliografice 55
 38. Anexe . 57

Extras din disertație

Introducere

„ Adolescența este pasărea care zboară uneori cu capul în nori și uneori

prea aproape de pământ ” (Victoria Morozan)

Am optat pentru această temă, plecând de la ideea că alegerea carierei la adolescenți este o problemă și o acțiune complexă , de o importantă majoră pentru societate ,în măsura în care în funcție de deciziile acestor tineri ,piața muncii de mâine are asigurată forța de muncă și specialiștii .Problema alegerii profesiei debutează în jurul vîrstei de patru sau cinci ani,de la întrebarea „-Tu ce vrei să te faci când o să fii mare”? Mai târziu ,în adolescență,una din cele mai importante decizii pe care orice adolescent trebuie să o ia este aceea a alegerii profesiei.

Pe parcursul celor 4 ani de liceu se va gândi și răzgândi de nenumărate ori, pe măsura ce își descoperă noi abilități și preferințe, pe măsură ce strânge informații mai mult sau mai puțin relevante despre un anumit domeniu sau profesie. Alegerea unei profesii sau a unei cariere este una dintre alegerile cele mai importante care trebuiesc făcute în anii adolescenței, este o alegere care va marca viitorul tinerilor. Atunci când am întrebat elevii din clasele aXIIa ce vor să facă după absolvirea liceului, răspunsul majorității a fost că "merg la facultate". Alegerea școlii, a universității care va trebui urmată este considerată una din cele mai importante decizii pe care le iau tinerii și familiile lor. Acest proces de luare a deciziilor începe cu mult timp înainte de începerea înscrierilor.Școlile sau universitățile care doresc să-și mărească baza de selecție pentru a crește selectivitatea vor trebui să ia legătura direct cu liceenii din primele două categorii pentru a le determina opțiunea. Informarea lor din timp cu privire la criteriile de admitere și la avantajele oferite de alegerea școlii/facultății respective conduce la creșterea interesului pentru școală și a nivelului de pregătire pentru admitere.

Această lucrare este alcătuită din trei capitole ,astfel:

Capitolul I expune perioada adolescenței ce se caracterizează prin trecerea spre maturizare a copilului și integrare în societatea adultă ,cu solicitările ei sociale, politice, familiale,profesionale etc.. .În această perioada tutela familială și școlară se modifică treptat și capătă diverse forme. Caracteristica dominantă a întregii etape constă în intensa dezvoltare a personalității adolescentului și contemporanizarea ei.

Capitolul II ne prezintă elemente teoretice referitoare la conceptul de carieră ,dar și etapele pe care trebuie să le parcurgă un adolescent în procesul de alegere a carierei. Pornind de la autocunoaștere, care este absolut necesară și o bună conștientizare a trăsăturilor de personalitate.Pentru realizarea autocunoașterii se vor utiliza întrebări cum ar fi:Cine sunt? Ce pot face? Ce vreau să fiu? Ce mă motivează? Ce trebuie să fac? Cum să ajung acolo? Răspunsurile date acestor întrebări permit identificarea aptitudinilor,identificarea punctelor slabe și a capacităților dezvoltate până în prezent,identificarea valorilor și a intereselor personale.După analiza propriilor abilități și dorințe, individul trece la confruntarea acestor imagini cu realitatea.Următorul pas îl constituie realizarea unui plan de carieră . În realizarea acestui plan, adolescentul va ține seama de cerințele angajatorilor,de competențele solicitate de aceștia și de propriile resurse,abilități și capacități.

Capitolul III conține informații relevante despre motivația alegerii carierei la adolescenți și detaliază studiul realizat în acest scop. Prin cercetarea pe care am realizat-o, mi-am propus să analizez care ar fi factorii semnficativi care contribuie la alegerea carierei și în ce măsură condiționează aceștia aceast ă alegere, la adolescenții din clasa a XII-a.

..

Capitolul I

ADOLESCENȚA

I.1. Caracterizare generală

“ În numeroase studii ,această perioadă este divizată în mai multe etape sau stadii și autorii nu îi acordă același interval. De exemplu, J. Piaget consideră adolescența între 15 și 18 ani, iar

A. Gesell, între 10 și 16 ani. Alți cercetători împart perioadele de la 11 ani , până la 20 de ani în 4 stadii: preadolescență, adolescență timpurie, adolescență mijlocie și adolescență târzie.

Ursula Șchiopu și E. Verza propun câteva stadii ale adolescenței, după cum urmează: preadolescența(14-16 ani), adolescența propriu-zisă (16-18 până la 20 de ani) și adolescența prelungită care cuprinde tineretul integrat în forme de muncă sau studii (18/20-25 de ani).”

„Perioada adolescenței se caracterizează prin trecerea spre maturizare și integrare în societatea adultă ,cu solicitările ei sociale, politice, familiale,profesionale etc.. .

În această perioadă, tutela familială și școlară se modifică treptat. Nota dominantă a întregii etape constă în intensa dezvoltare a personalității si contemporanizarea ei. Există o mare varietate a dezvoltării psihice în perioada adolescenței.”

“Caracteristicile cele mai importante ale adolescenței sunt

( după St Zisulescu) :”dezvoltarea conștiinței de sine ,afirmarea propriei personalități , integrarea treptată în valorile vieții .”

„Adolescentul tranzitează aceste stadii astfel :

a. Preadolescenta (14-16 ani) - în această etapă se conturează și se adânceste mult individualizarea,conturându-se caracteristicile conștiinței și ale conștiinței de sine este o faza de intensă dezvoltare psihică încarcata de conflicte interioare .

Fenomenul care ne interesează este cel de individualizare care se intensifica atât pe plan intelectual, cât și pe cel de relaționare . Parerile personale încep să fie argumentate și capătă deseori o validare de generație (s-au schimbat vremurile . . . pe vremea noastră . . .). Începe să crească interesul pentru probleme abstracte și de sinteză,dar și pentru participare la roluri mai deosebite. În acest stadiu experiența afectivă se nuanțează și se impregnează de valori.

b. Adolescența propriu - zisă sau marea adolescență (16 / 18 ani la 20 ani) - se caracterizează printr-o intelectualizare intensă (dezvoltarea gândirii abstracte), prin îmbogatirea și lărgirea încorporarii de conduite adulte.Adolescentul caută mijloace personale de a fi și de a apărea în ochii celorlalți . Individualizarea și conștiința de sine devin mai dinamice ,capată insemnătate termeni precum "demnitate" și "onoare". Apropierea de valorile culturale este de asemenea largă. Intensă este și socializarea aspirațiilor , aspectelor vocaționale , profesionalizarea ce se conturează treptat, cuprinzând în esență elemente importante ale concepției despre lume și viață.”

Bibliografie

1. Băban A. 2009 “Consiliere Educațională”, Editura ASCR

2. Birch,Ann. 2002 „Psihologia dezvoltării” București: Editura Tehnică,

3. Bolboceanu A., Briceag S. 2007 „Psihologia învățării. Chișinău” Tipografia Centrală,

4. Bourdieu P & Passeron J. 1977 „ Reproduction în Education”, Society and Culture Sage, London

5. Cosmovici A. 2005 „Psihologie generală” Editura Polirom,

6. Chelcea S. 1975 ,Dicționarul de Sociologie, (Zamfir și Vlăsceanu)

7. Crețu T . 2001 ”Psihologia Vârstelor” Editura Credis ,București

8. Doron R, Parot F. 2007 „Dicționar de psihologie” București: Editura Humanitas,

9. Hayes, Nicky, Orrell, Sue.2003,” Introducere în psihologie”,Editura All, București

10. GontaV.2007. „Psihologia adolescentului”. Chișinău: Tipografia Centrală,

11. Ilut, Petru, 2003 „Sinele și cunoașterea lui, Teme actuale de psihosociologie,”Editura Polirom, Iași

12. Jigău M. 2000 “Consiliere și orientare” CNROP România

13. Larousse, 2000 „Dicționar de psihologie”. București: Editura Univers Enciclopedic,

14. Malim T 2003 „Psihologie socială” Editura Tehnică, București

15. Marcia J, E Adelson ,1998 „Identity în Adolescence în Handbook of Adolescent Psychology”, Ed. Whiley, New York

16. Mihăilă V.2002 “Identitate și adolescență” , Casa Editorială Demiurg, Iași

17. Nicola I. 2001 „Tratat de pedagogie școlară”. Editura Aramis, ediția II. Revizuită,

18. Platon C. 2001 „Serviciul psihologic școlar”. Chișinău: Editura Epigraf,

19. Racu Ig, Perjan C,2007.” Psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică”.

Chișinău: Tipologia Centrală,

20. Sion G. 2003 “Psihologia Vârstelor “Editura Fundației România de Mâine București

21. Șchiopu U ,& Verza E, 1997 “Psihologia Vârstelor Ciclurile Vieții” Editura D.P București

22. Sillamy N, 1998,, Larousse „Dicționar de psihologie”, Univers Enciclopedic, București

23. Tomșa G, 2007 “Consilierea și Managementul Carierei” M.E.C Proiect pt Înv. Rural

24. Tomșa G , 1999 “Orientarea și dezvoltarea carierei la elevi” Casa de Editura și Presă Viața Românească București

25. Verza E &Verza F. 2000, “Psihologia Vârstelor”, Ed. Pro Humanitate, București

26. Vrabie D. 2002 „Psihologia educației” Galați, Editura Geneze,

27. www.Qreferat. com lucrarea “Adolescența”

28. Wood E, Samuel și Greenwood, 2002 „The world of psychology” A Pearson Education

29. Zlate M,Verza E, Golu P,1993.” Psihologia copilului” București: Editura Didactică și pedagogică R. A.,

30. Zlate M , 2001 „Introducere în psihologie” Editura Polirom - Iași

Preview document

Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 1
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 2
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 3
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 4
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 5
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 6
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 7
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 8
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 9
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 10
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 11
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 12
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 13
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 14
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 15
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 16
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 17
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 18
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 19
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 20
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 21
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 22
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 23
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 24
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 25
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 26
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 27
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 28
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 29
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 30
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 31
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 32
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 33
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 34
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 35
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 36
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 37
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 38
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 39
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 40
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 41
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 42
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 43
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 44
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 45
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 46
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 47
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 48
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 49
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 50
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 51
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 52
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 53
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 54
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 55
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 56
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 57
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 58
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 59
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 60
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 61
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 62
Alegerea carierei de către adolescenți - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Alegerea carierei de catre adolescenti.doc

Alții au mai descărcat și

Specificul orientării școlare și profesionale la adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a...

Recenzie Inteligența Emoțională de Daniel Goleman

Inteligenta emotionala include autocontrolul, zelul, perseverenta si capacitatea de automotivare. Toate aceste aptitudini le pot fi insuflate...

Mass - media în educație - aspecte pozitive și negative

Introducere Nu demult dezvoltarea societăţii depindea de industria ţării, însă în momentul de faţă acest lucru este determinat de cât de informată...

Agresivitatea în Adolescență

I. CUVINTE CHEIE: adolescenţă, agresivitate, violenţă II. INTRODUCERE: Agresivitatea este o trăsătură generală a fiinţei umane, o stare psihică...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Incertitudinea vocațională la elevii de liceu

Introducere Alegerea unei cariere este un pas important care influențează cursul vieții unei persoane, întrucât prin alegerile legate de carieră...

Relația dintre cognițiile iraționale și stima de sine în alegerea carierei la adolescenți

A lua o decizie în domeniul carierei înseamnă a alege o soluție de orientare școlară și profesională din mai multe variante posibile. Această...

Carieră în funcția publică final

Teoreticianul Gary Johns considera organizatiile a fi drept inventii sociale destinate realizarii unor scopuri comune prin efort de grup". În...

Influența părinților asupra copiilor în alegerea carierei

Conceptul de orientare in cariera este termenul care acopera gama cea mai larga de activitati, de la informare si evaluare, la consiliere si...

Program de dezvoltare a gândirii la elevii de vârstă școlară medie

Scopul programului:dezvoltarea gândiri la vârsta școlară medie. Obiectivele programului: - Dezvoltare operațiilor gândirii analiza, sinteza,...

Consiliere

I.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE În demersul ei de atingere a idealului educaţional (dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii...

Ai nevoie de altceva?