Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 44642
Mărime: 218.96KB (arhivat)
Publicat de: Anca Alexandru
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ. dr. Cristian Valentin Hapenciuc

Extras din disertație

Metodele statisticii economico-sociale îşi propun să realizeze legătura dintre realitatea economică ce se manifestă în orice mediu de afaceri şi sistemul de management al firmei, furnizându-i acestuia informaţiile necesare luării deciziilor operative şi strategice.

Termenul de piaţă desemnează în sens larg spaţiul de desfăşurare a tranzacţiilor cu bunuri şi servicii la nivel mondial, naţional, regional şi local şi, în sens restrâns, mulţimea actorilor implicaţi în activitatea unui agent economic ce defasoara o activitate comercială. Această a doua accepţiune este sensul folosirii termenului în lucrarea de faţă. Gestiunea pieţei joacă un rol cheie, determinant, în activitatea agenţilor economici.

Factorii ce au contribuit, în ultima decadă, la creşterea importanţei managementului cercetărilor de piaţă în cadrul administrării afacerilor agentului economic au fost modificările socio-politice profunde şi esenţiale, cererea agenţilor economici pentru forţă de muncă din ce în ce mai calificată şi mai bine motivată şi, nu în ultimul rând, creşterea şi diversificarea relaţiilor din mediul concurenţial. Şi aceasta pentru că orice aspect al activităţii unui agent economic este determinat de competenţa, scopul şi eficienţa generală a utilizării resurselor sale umane. Dintre toate atributele managementului organizational, managementul marketingului, în general, şi al cercetării pieţei, în special, este componenta centrală, de care depind toate celelalte activităţi.

Domeniul cercetare de marketing cuprinde acele activităţi destinate să asigure şi să coordoneze lansările de noi produse şi servicii, obţinerea de cote de piaţă cât mai mari, menţinerea standardelor calitative impuse de calitatea asigurată de companii şi de cea cerută de organisme internaţionale de standardizare, cunoaşterea gradului de satisfacţie a clienţilor şi a preferinţelor acestora, identificarea de posibili noi clienţi.

Studiul pieţei reprezintă, pentru orice tip de agent economic, una din cele mai importante investiţii, nu doar prin cheltuielile salariale plătite experţilor de marketing, ci, mai ales, prin cheltuielile cu recrutarea, angajarea şi instruirea permanentă a personalului specializat în activităţi de cercetări de marketing. O forţa de marketing şi vânzări specializată pe efectuarea de studii de marketing salvează o bună parte din cheltuielile firmei, ce ar trebui să suplinească lipsa propriilor cercetători cu angajarea unor terţe firme deoarece administrarea eficientă a oricărei afaceri este indiscutabil legată organic de activitatea de cercetări de marketing.

Termenul de cercetare de marketing este relativ nou apărut în terminologia managerială, înlocuind şi completând clasicul termen de vânzări, orientat doar spre activităţi strict administrative de evidenţă şi gestionare a produselor vândute şi a clienţilor. Aria de acoperire a sintagmei cercetare de marketing, utilizată la nivel microeconomic, este mult mai cuprinzătoare decât domeniul termenului de cercetare de piaţă sau studii de vânzări.

Activităţile din domeniul cercetării de marketing, desfăşurate de către un agent economic, se referă la: estimarea nevoilor sociale ale pieţei în general şi a consumatorilor în special; stabilirea necesarului de vânzări; definirea cerinţelor şi preferinţelor pieţei, asistenţa clienţilor în orice problemă ce ar putea afecta performanţa acestora.

Dacă, în perioada economiei de comandă, planificarea producţiei şi a cantităţilor vândute se desfăşura centralizat, în prezent, aceasta este guvernată de legile pieţei şi ale concurenţei. Activităţile de cercetare de marketing desfăşurate de agenţii economici în economiile moderne de piaţă pot fi regrupate în domeniile: i) planificarea vânzărilor, ii) dezvoltarea pieţei şi cucerirea de noi pieţe şi de noi clienţi, iii) consilierea şi instruirea clienţilor, iv) gestionarea eficienţei vânzărilor, v) obţinerea informaţiilor de piaţă referitoare la cerere, ofertă, preţuri, adică: identificarea preferinţelor şi obiceiurilor consumatorilor, evaluarea atitudinii acestora faţă de produs, marcă şi companie producătoare, studiul concurenţei şi al pieţelor şi capacităţilor firmelor producătoare de bunuri complementare.

Marketingul este o activitate dinamică, într-o permanentă schimbare şi dezvoltare atât pe orizontală, prin lărgirea şi îmbunătăţirea funcţiilor deja existente, cât şi pe verticală, prin asumarea de noi funcţii. Scopul întregii activităţi de cercetare de marketing a agentului economic este îmbunătăţirea eficienţei firmei, a productivităţii muncii, pentru maximizarea eficienţei de ansamblu a activităţii şi a funcţiei comerciale a acestuia, adică maximizarea profitului. Practica afacerilor de-a lungul secolelor a dovedit că aceasta se poate realiza numai cu asigurarea satisfacţiei cât mai depline a clienţilor în condiţii de protecţie a mediului.

O problemă a organizaţiei comerciale se referă la cine desfăşoară în economiile moderne activitatea de cercetare de marketing. Există concepţia tradiţională conform căreia companiile mari îşi asumă adesea responsabilitatea întregului set de activităţi, dezvoltându-şi un puternic departament de marketing. În cazul agenţilor economici mici şi mijlocii, activităţile de cercetare de marketing intră în responsabilitatea managerului sau a patronului.

O dată cu dezvoltarea concurenţei şi a relaţiilor de piaţă, insuficienţa factorului timp a făcut necesară delegarea unora dintre responsabilităţile de resurse umane către specialişti şi experţi, dovedindu-se mai practică, mai benefică angajarea unor consultanţi independenti sau firme specializate, atunci când este nevoie. Astfel au apărut serviciile de consultanţă în marketing, ce au calitatea de marfă, fiind servicii comerciale prestate pentru agenţii economici, deci având caracter "industrial" şi nu de consum.

Preview document

Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 1
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 2
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 3
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 4
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 5
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 6
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 7
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 8
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 9
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 10
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 11
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 12
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 13
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 14
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 15
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 16
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 17
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 18
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 19
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 20
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 21
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 22
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 23
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 24
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 25
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 26
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 27
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 28
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 29
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 30
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 31
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 32
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 33
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 34
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 35
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 36
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 37
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 38
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 39
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 40
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 41
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 42
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 43
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 44
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 45
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 46
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 47
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 48
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 49
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 50
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 51
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 52
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 53
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 54
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 55
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 56
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 57
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 58
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 59
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 60
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 61
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 62
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 63
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 64
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 65
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 66
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 67
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 68
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 69
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 70
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 71
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 72
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 73
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 74
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 75
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 76
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 77
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 78
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 79
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 80
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 81
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 82
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 83
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 84
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 85
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 86
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 87
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 88
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 89
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 90
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 91
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 92
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 93
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 94
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 95
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 96
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 97
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 98
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 99
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 100
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 101
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 102
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 103
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 104
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 105
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 106
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 107
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 108
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 109
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 110
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 111
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 112
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 113
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 114
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 115
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 116
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 117
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 118
Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Studiului Pietei in Contextul Dezvoltarii Economiei de Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Program de Reabilitare

Spitalul de Boli Infectioase „Sf.Cuvioasa Parascheva „ este situat in partea de nord a orasului Galati pe strada Traian nr.393 ,în cartierul numit...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Te-ar putea interesa și

Economia întreprinderii - SC Valentine SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric S.C. Valentine S.A.a luat fiinţă în 1994 ca societate pe actiuni, prin...

Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu

Odata cu formarea sa, în 1837, Lacu Rosu a devenit o atractie turistica importanta pentru aceasta arie montana, formând împreuna cu Cheile...

Studiu de Caz Realizat la SC Amway

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric De peste 50 de ani,Amway a oferit oamenilor din intreaga lume posibilitatea...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Controlarea migrării și reîntoarcerii în scopul promovării dezvoltării

SUMAR Acesta lucrare prezinta o analiza critica a literaturii si are ca scop stimularea discutiilor in ajutorul unora dintre cele mai remarcabile...

Metode Statistice de Cercetare

1.1 Concepte şi definiţii din domeniul managementului cercetării pieţei şi administrării afacerilor Metodele statisticii economico-sociale îşi...

Politici și strategii de dezvoltare economică a României

1. POLITICA FISCALĂ Politica fiscală se va integra în ansamblul politicilor macroeconomice, fiind subordonată obiectivelor generale vizând...

Euro-marketing

Integrarea economică interstatală, care a debutat în perioada postbelică, constituie un proces contemporan care a cuprins ţări din toate colţurile...

Ai nevoie de altceva?