Integrarea socială a copiilor cu dizabilități

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 16543
Mărime: 129.70KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I 7
 3. Considerații generale privind copiii cu dizabilități ... 7
 4. 1.1 Clasificarea internațională a tipurilor de handicap . 8
 5. 1.2 Principiile evaluării copilului cu dizabilități propuse pentru Adunarea Generală a ONU- septembrie 2001 .. 10
 6. 1.3Protecția socială a copiilor cu dizabilități și învățământul special ..11
 7. 1.4Integrarea socială și școlară a copilului cu dizabilități ...13
 8. Capitolul II 17
 9. Studiul teoretic asupra oportunității înființării și dezvoltării unui centru de consiliere și sprijin pentru părinții copilului cu handicap .17
 10. 2.1.Politica familială în România 17
 11. 2.2 Promovarea dezinstituționalizării la standarde colective cât mai ridicate 20
 12. 2.3. Perspective de dezvoltare a unor noi servicii pentru copiii cu dizabilități în România ..31
 13. Capitolul III
 14. Cercetare privind modalitățile de integrare și educare a copiilor cu dizabilități 33
 15. 3.1 Tematica cercetării ...33
 16. 3.2 Lotul studiat ..33
 17. 3.3. Metodologia de lucru .35
 18. 3.4 Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării .36
 19. Concluzii .55
 20. Bibliografie ...57
 21. Anexe .58

Extras din licență

INTRODUCERE

Scoaterea din „conul de umbră” a problematicii protecției copilului și plasarea acesteia într-o zonă de interes, constituie o prioritate națională. Protecția de care trebuie să beneficieze copilul într-un stat democratic reprezintă un element foarte important.

Transpunerea în practică a principiului conform căruia toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi, trebuie să se aplice corespunzător și pentru copii, în așa fel încât aceștia să beneficieze de ajutorul și asistența specială de care au nevoie pentru a-și îndeplini rolul lor în societate.

În definirea și implementarea strategiei sale în domeniul protecției copilului, Guvernul României pornește de la premisa politică majoră a continuării și aprofundării reformei în domeniu, prin valorificarea experienței și rezultatelor pozitive obținute până în prezent și prin acordarea unei atenții sporite față de aspectele care ridică încă probleme majore de sistem.

Prezentul proiect de strategie și acțiune a Guvernului în domeniul protecției copilului reprezintă o revenire și o ameliorare a strategiei anterioare. Principiile pe care Guvernul își fundamentează strategia în domeniul protecției copilului sunt:

1. Principiul interesului superior al copilului

2. Principiul nondiscriminării și egalității șanselor

3. Principiul asigurării unui mediu familial

4. Principiul descentralizrii

5. Principiul solidarității

6. Principiul intervenției intersectoriale și interdisciplinare

7. Principiul parteneriatului

Strategia pe care ANPCA a propus-o ca document de referință în promovarea drepturilor copilului are ca finalități: responsabilitatea comunității în abordarea problematicii copilului, în conformitate cu practica existentă la nivelul țărilor din spațiul euro-atlantic; clarificarea responsabilităților, rolurilor și relațiilor dintre diferitele instituții implicate în problematică, la diverse niveluri; creșterea eficacității ( în sensul rezultatelor obținute) și eficienței ( în sensul utilizării sumelor alocate) în sistem, precum și asigurarea transparenței utilizării fondurilor. Nu în ultimul rând, un rezultat al aplicării strategiei va fi creșterea profesionalismului resurselor umane din sistem, din toate tipurile de servicii și de la diferite nivele, conștientizând importanța actului profesional în domeniu, fiindcă a lucra cu copilul și pentru copil înseamnă în egală măsură competență, devotament și responsabilitate pentru viitor.

Ne propunem să analizăm detaliat situația copiilor cu dizabilități din România, referindu-ne la modalitățile de integrare socială a acestora, în conformitate cu legislația din țara noastră și din Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, ne vom focaliza asupra unor studii de caz referitoare la copii cu dizabilități din Arad.

Statutul persoanei cu dizabilități a cunoscut și trebuie să cunoască un proces de schimbare și continuă îmbunătățire, astfel încât să se ajungă la demnitate și personalitate, atât datorită unei structuri publice descentralizate cu rol de reformă și control, a parteneriatului puternic dezvoltat între structurile de stat și ONG-urile persoanelor cu handicap sau a celor care activează în domeniul protecției persoanelor cu handicap,cât și a descentralizării sistemului de protecție existent și a umanizării acestuia.

Este deosebit de important de subliniat faptul că acțiunea de integrare se plasează pe două direcții:

- Integrarea copiilor deficienți în învățământul public și păstrarea lor în familia naturală

- Integrarea copiilor cu deficiențe asociate, grave, severe sau profunde din căminele spital sau din familie, neșcolarizați anterior, în școlile speciale, cu menținerea lor, acolo unde este posibil, în familie

Mi-am ales această temă pornind de la Strategia Guvernamentală în domeniul Protecției Copilului în dificultate, care se bazează pe următoarele principii:

- Interesul superior al copilului

- Nediscriminare și egalitatea șanselor

- Asigurarea unui mediu familial

- Descentralizarea și responsabilizarea comunității

- Solidaritate

Direcțiile generale ale procesului de reformă a sistemului de protecție a copilului aflat în dificultate sau în situație de risc sunt:

- Prevenirea și reducerea abandonului copiilor de către propriii părinți, prin sprijinirea familiilor aflate în situații dificile

- Restructurarea serviciilor și instituțiilor de tip rezidențial existente, inclusiv a serviciilor pentru copii cu deficiențe sau cu handicap

- Îmbunătățirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ necesar în vederea organizării și funcționării sistemului de protecție a copilului, atât pentru perfecționarea și clarificarea acestuia, cât și pentru alinierea sa la standardele prevăzute de normele și tratatele internaționale în domeniu, la care România este parte.

Pornind de la aceste premise, lucrarea mea este structurată pe trei capitole, după cum urmează:

- Capitolul I - Considerații generale privind copiii cu dizabilități

- Capitolul II - Studiul teoretic asupra oprtunității înființării și dezvoltării unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți

- Capitolul III - Cercetare privind modalitățile de integrare și educare a copiilor cu dizabilități

- Concluzii

Bibliografie

Lucrări generale și de specialitate:

1. A. Albu, C. Albu, Asistenta psihologica si medicala a copilului deficit fizic, Editura Polirom, Iasi, 2000

2. A. Ghergut, Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, editura Polirom, Iasi, 2006

3. Florescu, N, Tratat de patologie, Editura Medicală, București, 1998

4. George Neamțu, Tratat de asistență socială, Editura Polirom, Iasi 2003

5. G. Schwartz, O. D. Moldovan, G. Kelemen, Psihologia copilului, Editura Universitatii “ Aurel Vlaicu” Arad, 2009

6. Mihăilescu , Familia, Ed. Polirom, 1999

7. Planul Național Anti- sărăcie și Promovare a incluziunii sociale, Revista de Asistență Socială, București nr. 3/2002

8. Zamfir, C.., Politica de protecție a copilului în Romania, București, 1995

9. Zamfir și colaboratorii, Politici sociale în România, Editura Expert, București 1999

Legislatie:

1. Buletin informativ al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, În interesul copilului, București, 2003

2. Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului, UNICEF, 1990

3. Constitutia din 21 noiembrie 1991, Emitent: Adunarea Constituanta, Publicat de Monitorul Oficial nr 233 21 noiembrie 1991

4. Comisia Europeană, Drepturile Copilului,1989

5. CASPIS, Dinamica standardului de viață a sărăciei, calcule pe date INS, 2002 Sărăcia este calculată după metodologia CAPSIS, în funcție de cheltuielile de consum

6. Legea nr. 519/2002, Monitorul Oficial nr. 21

7. Ordonanța de Urgență nr. 102/1999, Monitorul Oficial nr. 21

8. Ordonanța de Urgență nr. 192/1999, Monitorul Oficial nr. 32

Preview document

Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 1
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 2
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 3
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 4
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 5
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 6
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 7
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 8
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 9
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 10
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 11
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 12
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 13
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 14
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 15
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 16
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 17
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 18
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 19
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 20
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 21
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 22
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 23
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 24
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 25
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 26
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 27
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 28
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 29
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 30
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 31
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 32
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 33
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 34
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 35
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 36
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 37
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 38
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 39
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 40
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 41
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 42
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 43
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 44
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 45
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 46
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 47
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 48
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 49
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 50
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 51
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 52
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 53
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 54
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 55
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 56
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 57
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 58
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 59
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 60
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 61
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 62
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 63
Integrarea socială a copiilor cu dizabilități - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Argument Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative...

Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală

PARTEA I : 1. Grupul educaţional - generalităţi Grupul, format din cel puţin două persoane, dar de regulă mai multe, reuneşte participanţi cu...

Integrarea Copiilor cu Deficiențe Mintale Ușoare în Învățământul de Masă

INTRODUCERE Am decis să tratez şi să aprofundez această temă deoarece întotdeauna m-a sensibilizat să văd că unele persoane sunt marginalizată....

Școala pentru Toți

I.Descrierea proiectului. Proiectul “Şcoala pentru toţi” are ca scop construirea unei şcoli pentru 200 de copii cu dizabilităţi din Judeţul...

Conferința de presă - o familie pentru orice copil

Comunicat de presă Fundaţia „ZÂMBET DE COPIL” Sediul naţional: Iaşi Bulevardul Independenţei, Nr. 3 Nr. tel. : 0232 090 775 Mail:...

UNICEF - organizația care protejează copiii și mamele din întreaga lume

Cuvânt înainte UNICEF este o organizaţie creată pentru a veni în ajutorul copiilor din întreaga lume. Din momentul în care a fost înfiinţată în...

Școala Incluzivă sau Școala pentru Diversitate - Alternativa Învațământului Integrat

Realitatea şi dinamica vieţii sociale, economice, culturale, precum şi noile provocări ale lumii contemporane au impus ample schimbări în...

Ai nevoie de altceva?