Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16860
Mărime: 253.08KB (arhivat)
Publicat de: Petru Teodorescu
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA AL. I. CUZA IAŞI FACULTATEA DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE MASTER: SUPERVIZARE ŞI PLANIFICARE SOCIALĂ

Cuprins

 1. PARTEA I :
 2. 1. Grupul educaţional - generalităţi
 3. 2. Istoricul atitudinilor faţă de deficienţa mintală
 4. 3. Aspecte ale abordării ştiinţifice a deficienţei mintale
 5. 4. Cine este copilul deficient mintal?
 6. 5. Etiologia deficienţei mintale
 7. 6. Tipologia deficienţelor mintale
 8. 7. Educaţia copilului deficient mintal
 9. 8. Terapia educaţională a copiilor cu deficienţă mintală
 10. 9. Integrarea socială în mediul de viaţă
 11. 10. Proiect institutional- educational CENTRUL DE RECUPERARE A COPILULUI CU HANDICAP SEVER „GALATA”
 12. 11. Rolul si atributiile personalului centrului
 13. 12. Rolul şi atribuţiile personalului din şcoală
 14. PARTEA II :
 15. CAPITOLUL I :
 16. 1. Argument
 17. 2. Obiectivele proiectului
 18. 3. Ipoteze
 19. 4. Metodologie
 20. 5. Analiza chestionarelor
 21. 6. Concluzii
 22. 7. Anexe
 23. CAPITOLUL II : Campanie de sensibilizare a populaţiei şi a cadrelor didactice din judeţul Iaşi, pentru a integra în sistemul de învăţământ normal copiii cu deficienţă mintală
 24. 1. Scopul campaniei
 25. 2. Obiective
 26. 3. Participanţi
 27. 4. Bugetul campaniei
 28. 5. Argumente în favoarea integrarii copiilor cu deficienţa mintală în sistemul de învăţământ normal
 29. 6. Legislaţie
 30. 7. Studii de caz
 31. 8. Concluzii
 32. 9. Bibliografie

Extras din proiect

PARTEA I :

1. Grupul educaţional - generalităţi

Grupul, format din cel puţin două persoane, dar de regulă mai multe, reuneşte participanţi cu scopuri sau interese comune, de natură cognitivă, afectivă sau relaţională, în întâlniri unice sau repetate, dar suficiente pentru ca participanţii:

• să-şi formeze o părere unii despre alţii,

• să elaboreze un set comun de norme care să asigure funcţionarea grupului,

• să stabilească scopuri pentru activităţile comune

• să dezvolte un sentiment al coeziunii de grup,

• astfel încât ei înşişi să se perceapă şi să fie percepuţi de alţii ca entitate distinctă în raport cu alte colectivităţi.

Din definiţia de mai sus se poate observa că membrii grupurilor interacţionează deopotrivă în baza a ceea ce le este comun dar şi în baza diferenţelor care îi individualizează. Le sunt comune scopurile precum şi încrederea că împreună pot realiza, mult sau puţin din ceea ce şi-au propus, dar oricum, altfel decât ar face-o singuri. Astfel de grupuri au ca scop achiziţionarea de cunoştinţie şi deprinderi. Ele sunt conduse de un lider cu competenţe şi experienţă în domeniu şi se desfăşoară cel mai adesea într-o manieră didactică, grupul semănând destul de bine cu o clasă de elevi care sunt încurajaţi să interacţioneze şi să-şi exprime opiniile. Denizia Gal, Metode de grup în asistenţa socială, Cluj-Napoca, 2007:7.

Sarcinile şi activităţile grupului sunt de tip instructiv-educativ: activităţi de predare, învăţare, verificare, evaluare, activităţi în ateliere scolare sau în laboratoare, activităţi cultural educative, desfăşurate în interiorul, dar şi în afara şcolii.

2. Istoricul atitudinilor faţă de deficienţa mintală

Deficienta mintala este un complex de manifestari foarte eterogene sub aspectul cauzelor, gradelor sau a complicatiilor. Trasatura comuna este incapacitatea de a desfasura activitati ce implica operatii ale gândirii la nivelul realizarii lor de catre indivizii de aceeasi vârsta, pentru ca functiile psihice (în special cognitive) se dezvolta într-un ritm încetinit si ramân la un nivel scazut fata de nivelul indivizilor normali de aceeasi vârsta.

În toate epocile, copiii cu anomalii erau observaţi de cei din jur, căci aceste fiinţe au solicitat întotdeauna o atenţie sporită. Societatea însă, nu a putut să nu-şi determite atitudinea faţă de aceste persoane.

Pe parcursul secolelor, atitudinea societăţii faţă de aceste persoane cu anomalii în dezvoltarea mintală a fost în dependenţă directă de nivelul de dezvoltare al culturii învăţământului, medicinii, propăşirii economice. Jan Amos Comenius este primul pedagog care vorbeşte despre necesitatea de a manifesta grijă faţă de acele persoane care au un handicap mintal, pentru a-i instrui şi educa. Tot în Epoca Renaşterii apare şi problema referitoare la statutul juridic al deficientului mintal. Totuşi, oricare ar fi legile şi străduinţele oamenilor cărturari de a schimba starea socială a persoanelor cu handicap, societatea nu-şi asumă mare răspundere faţă de persoanele cu capacităţi mintale reduse, destinul acestora rămânând încă mult timp în voia hazardului.

Atitudinea faţă de deficientul mintal în epoci diferite ale timpului este diversă, începând cu exterminarea, ridiculizarea, plasarea în aziluri semi-carcerale până la educare şi adecvare ocupaţională.

R. Perron aduce la cunoştinţă câteva etape în abordarea evoluţiei gândirii şi atitudinilor faţă de deficienţa mintală:

-înainte de 1800, când problema nu exista din punct de vedere ştiinţific, ea reprezentându-se mai ales ca problemă socială ;

-etapa 1800-1870, când se întreprind primele cercetări sistematice şi se înregistrează primele demersuri terapeutice şi educaţionale;

-aproximativ din 1870 până la cel de-al doilea război mondial, când apare o orientare clară către o abordare mai realistă şi în acelaşi timp mai optimistă.

3. Aspecte ale abordării ştiinţifice a deficienţei mintale

Înţelegerea unui fenomen, a unei idei, a conţinutului unui mesaj în cadrul comunicării între doua sau mai multe persoane, depinde în primul rând de gradul de exactitate al acceptării sensului unor noţiuni cheie. În cazul de faţă, este vorba despre noţiunea de deficienţă, utilizată pentru a acoperi o mare diversitate de individualităţi ale unor persoane existente în ansamblul societăţii, cu scopul de a-i identifica şi a-i cunoaşte, a-i ocroti şi educa.

În accepţiune nord-americană: „Deficienţa mintală se referă la limitări substanţiale în funcţionarea prezentă (a unei persoane). Ea este caracterizată prin funcţionarea intelectuală, semnificativ sub medie, existînd corelat cu două sau mai multe dintre următoarele capacităţi adaptative: comunicarea, autoservirea, deprinderile gospodăreşti şi cele sociale, utilizarea serviciilor comunitare, orientarea în mediu înconjurător, sănătate şi securitate personală, petrecerea timpului liber şi munca etc”.

Wood propune o terminologie pe trei paliere:

În acest fel Wood propune înlocuirea noţiunii de “handicap” (insuficient delimitată) prin trei termeni:

-deficienţă sau infirmitate, cuprinde orice pierdere, anomalie sau dereglare a unei structuri sau a unei funcţii anatomice, fiziologice, descriind tulburări la nivelul organismului;

-incapacitate, înglobează orice restricţie, diminuare, lipsă ori pierdere (rezultând dintr-o deficienţă) a capacităţii de a efectua o activitate în condiţii considerate ca normale pt. o fiinţă umană;

-handicapul este definit ca dezavantajul unei anumite persoane ca urmare a unei deficienţe sau incapacitate, care limitează sau împiedică satisfacerea totală sau parţială a sarcinilor considerate ca normale pt. ea (în funcţie de vârstă, sex, factori sociali, etc.)

În consecinţă termenul „handicap” desemnează rolul social al persoanei cu deficienţă sau incapacitate. Datorită handicapului, persoana este dezavantajată comparativ cu alte persoane, dezavantajul manifestîndu-se în interacţiunea individului cu mediu social. S-au făcut câteva observaţii pe marginea acestor trei definiţii:

- deficienţele sau incapacităţile pot fi de mai multe feluri: vizibile şi invizibile, progresive ori regresive, ş.a;

- un status handicapant nu este în mod obligatoriu rezultatul unei incapacităţi, deficienţa putând determina apariţia unui handicap fără a fi necesară trecerea prin stadiul intermediar de incapacitate;

- independent de limitele individuale, unii factori sociali şi de mediu pot agrava sau atenua handicapul.

Preview document

Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 1
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 2
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 3
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 4
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 5
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 6
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 7
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 8
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 9
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 10
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 11
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 12
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 13
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 14
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 15
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 16
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 17
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 18
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 19
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 20
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 21
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 22
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 23
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 24
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 25
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 26
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 27
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 28
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 29
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 30
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 31
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 32
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 33
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 34
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 35
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 36
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 37
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 38
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 39
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 40
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 41
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 42
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 43
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 44
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 45
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 46
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 47
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 48
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 49
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 50
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 51
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 52
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 53
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 54
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 55
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 56
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 57
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 58
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 59
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 60
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 61
Grupul educațional - educația copiilor cu deficiență mintală - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Grupul Educational - Educatia Copiilor cu Deficienta Mintala.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Copiilor cu Deficiențe Mintale Ușoare în Învățământul de Masă

INTRODUCERE Am decis să tratez şi să aprofundez această temă deoarece întotdeauna m-a sensibilizat să văd că unele persoane sunt marginalizată....

Analiza comportamentului la copiii cu deficiență mentală

INTRODUCERE Ultimele decenii au cunoscut o reală efervescenţă a cercetării experimentale, a studierii teoretice şi practice şi a apariţiei multor...

Studiu de caz în asistență socială

Studiul de caz a fost realizat la cererea Spitalului de Urgenţă al Judeţului Iaşi, în vederea monitorizării clientului la ieşirea din spital....

Plan de intervenție la vârstnici

Bătrâneţea este starea ce caracterizează o grupă de vârstă particulară, cea a persoanelor de peste 60 de ani (Fontaine 2008 apud Batran, D., 2010)....

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Rolul etichetării elevului în succesul său - insuccesul școlar

CAP. I. ROLUL ETICHETĂRII ELEVULUI ÎN SUCCESUL/INSUCCESUL ŞCOLAR 1. Teoria etichetării Teoria etichetării a fost dezvoltată cu precădere în...

Te-ar putea interesa și

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Rolul familiei în educația copiilor cu CES din ciclul primar

INTRODUCERE Realitatea de astăzi a societății românești, ne determină să recunoaștem, că pe lângă multe alte performanțe economice sau sociale...

Practicarea exercițiilor fizice destinate copiilor defavorizați

Introducere. România parcurge un complex proces de aderare la Uniunea Europeană, proces ce presupune asimilarea orientărilor de politică socială...

Proiecte de finanțare

Proiect 1 1. Prezentarea solicitantului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi este serviciul public specializat...

Modalități de Abordare Educațională a Elevilor cu CES

Elevii cu Cerinţe Educative Speciale (CES) Noţiunea de CES desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei...

Ai nevoie de altceva?