Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 29749
Mărime: 97.73KB (arhivat)
Publicat de: Niculina Vereș
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul 1 – TEORIA ȘI TACTICA POLIȚIENEASCĂ
 3. Scurt istoric privind evoluția instituției polițienești la români
 4. Instituția polițienească până la Unirea Principatelor Române
 5. Instituția polițienească între Unirea Principatelor și instaurarea dictaturii
 6. Instituția polițienească în perioada dictaturi
 7. Necesitatea studierii teoriei și tacticii polițienești
 8. Definiția, izvoarele și obiectul teoriei și tacticii polițienești
 9. Principiile fundamentale ale teoriei și tacticii polițienești
 10. Noțiunea de principiu fundamental al teoriei și tacticii polițienești
 11. Analiza principiilor fundamentale ale teoriei și tacticii polițienești
 12. Corelațiile teoriei și tacticii polițienești
 13. Executarea activității curente de ordine pe teritoriul municipiilor și orașelor
 14. Forme și mijloace prin care se exercită activitatea de ordine
 15. Regulile generale privind executarea serviciului de către agenții de poliție
 16. CAPITOLUL 2 – EXECUTAREA MĂSURILOR DE ORDINE ÎN SITUAȚII SPECIALE
 17. Noțiuni generale despre măsurile de ordine
 18. Dispozitivul pentru asigurarea măsurilor de ordine
 19. Executarea măsurilor de ordine
 20. Intrarea în dispozitiv a efectivelor de ordine
 21. Modul de acțiune a efectivelor
 22. Particularitățile executării măsurilor de ordine în cazul adunărilor publice și al manifestărilor cultural-artistice și sportive
 23. CAPITOLUL 3 – INTERVENȚIA ORGANELOR DE POLIȚIE PENTRU PREVENIREA FAPTELOR TURBULENTE ȘI RESTABILIREA ORDINII PUBLICE
 24. Reguli generale cu privire la intervenția pentru restabilirea ordinii și liniștii publice
 25. Modul de intervenție și acțiune în unele cazuri de tulburare a ordinii și liniștii publice, care nu sunt de amploare
 26. CAPITOLUL 4 – MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI INTERVENȚIE A ORGANELOR CARE ASIGURĂ ORDINEA PUBLICĂ ÎN MOLDOVA
 27. CONCLUZII
 28. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

MINISTERUL DE INTERNE ȘI CEL EUROPEAN

(argumente istorice)

Cel care studiază istoria Internelor este impresionat de faptul că instituția „ordinei" în ținuturile românești a cunoscut o continuă dezvoltare ținând seama de „realizările" în domeniu pe plan european pe care,, întotdeauna, le-a „acomodat" specificului național. Și nu numai atât. Demnitarii Internelor au fost personalități de frunte ale vieții politice și culturale românești, puternic ancorată la ideile europene ale timpului.

Faptele lor, ideile exprimate cu diferite ocazii își aveau sorgintea în tradițiile și particularitățile vieții politice naționale. Dar, cu toate că studiau la marile universități europene ale timpului, ei nu uitau o clipă specificul național și integrau fapta și gândirea românească în rândul valorilor europene. Preluând mereu din exemplele statelor europene, miniștrii de interne afirmau că munca și legalitatea constituie căile permanente de iețire a României din dezordine, ei raportându-se continuu la interesele generale ale țării și la valorile europene.

Demnitarii Internelor de acum un secol se considerau europeni, ei și nația lor având în spate studiile „intelighenței" autohtone și istoria milenară a românilor, de pavăză a valorilor europene și de obstacol în fața celor care atentau la acestea. „Noi nu ne putem câștiga o pozițiune astăzi în Europa – spunea Ion C. Brătianu, în 1879 – decât arătându-ne că suntem un popor cu viață, unul și nedespărțit, cu aceeași hotărâre. Dar dacă ne vom înfățișa cu discuțiuni și vrajbe, ... cum voiți să inspirăm încredere Europei și să ne impunem chiar acelora care au un interes sa nu existăm ca stat român?..."

CAPITOLUL 1. TEORIE ȘI TACTICĂ POLIȚIENEASCĂ

Scurt istoric privind evoluția instituției polițienești la români

Definirea noțiunii de poliție a generat și continuă să genereze discuții între specialiștii în domeniu.În concepția lui B. Barbu, poliția derivă din cuvântul grecesc polis care are semnificația de oraș. După Eugen Bianu ea derivă din cuvântul politea care înseamnă activități de ordine în stat.

Instituția polițienească până la Unirea Principatelor Române

Ordinea publică, siguranța persoanelor și apărarea avutului erau încredințate comandanților de oști, care, în această calitate aveau atribuții în domeniul pazei, ordinii și liniștii interne. Astfel, în Muntenia șeful poliției era marele spătar, iar în Moldova era hatmanul. În subordinea acestora se aflau, după cum urmează: ispravnicii, pârcălabii, privighetorii ocoalelor, căpitanii de oraș și de margini, polcovnicii de poteră, seimenii, zapcii și străjerii.

Activitatea polițienească în București și Iași era încredințată câte unui aga, denumire care a fost înființată în anul 1620 de Radu Mihnea. Avea în subordine străji în mahalale și boiere, o închisoare specială și un tribunal. Aga a devenit mai târziu prefectul de poliție al Capitalei.

În județe, sarcina polițienească era încredințată spre realizare ispravnicilor care erau administratorii județelor și în același timp judecătorii locuitorilor fiind ajutați în activitățile lor de către zapcii, polcovnicii căpitani care asigurau paza de hoți și plăși.

O grijă deosebită a instituției Agiei București, care venea în sprijinul evidenței populației, dar și asigurării unui control asupra persoanelor străine, era eliberarea pașaportului sau așa-ziselor „răvașe de drum" . Trebuie spus că existența unui astfel de act de identitate datează încă din 1782, când, ca urmare a „dezvoltării relațiilor dintre cele două Țări Române cu statele vecine și pentru a opri ieșirea din țară a celor nemulțumiți, precum și pentru a impune un control al celor ce veneau din alte țări" s-a introdus pășușul.

Bibliografie

1) Teorie și tactică polițienească: Ministerul de Interne, Academia de Poliție " Al. I. Cuza", Ed. M.I. 1998

2) Col. (r) Bobocescu Vasile: Istoria Poliției Române, București, Ed. M.I. 2000

3) Gl. Bg. (r) Vasile D. Mihalache, Gl. Bg. (r) Suciu P. Ioan: Istoria Jandarmeriei Române (1850-2000) Ed. SYLVI, București 2000

4) Șimu Giorgel, Constantin Manea, Mihai Boldojar: Manual de Tactică pentru: polițiști, jandarmi, polițiști comunitari, Ed. All Beck, București 2005

5) Coordonator Sultănescu Ion: Tactică Polițienească, Ediția a II-a, Ed. All Beck, București 2003

6) Revista Repere Cultural-Educative Poliția Română, Colecția Memoria Istoriei, Ed. M.A.I. 2010, București

7) Monitorul Oficial nr. 82, din 24 martie 1929, p. 69

8) Monitorul Oficial nr. 33, din 31 martie 1933, p.1074, Ședința Senatului din 14 martie 1933

9) Monitorul Oficial nr. 305, din 09 mai 2002, Legea nr. 218/2002 privind Organizarea și Funcționarea Poliției Române

10) Monitorul Oficial Nr. 721, din 28 octombrie 2010: Hotărârea nr. 1040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Ordine Publică 2010-2013

11) Monitorul Oficial Nr. 888, din 29 septembrie 2004, privind Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 (republicată), privind Organizarea și desfășurarea adunărilor publice

12) Monitorul Oficial nr. 24, din 11 ianuarie 2008, privind Legea nr. 4 din 09 ianuarie 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive

13) Ghidul de aplicare a codului de etică și deontologie al polițistului, www.politiaromana.ro

14) Strategia de Securitate Națională a României: București 2007. www.presidency.ro

15) Regimentul de Patrulă și Santinelă "SCUT", www.mai.md

Preview document

Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 1
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 2
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 3
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 4
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 5
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 6
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 7
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 8
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 9
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 10
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 11
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 12
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 13
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 14
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 15
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 16
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 17
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 18
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 19
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 20
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 21
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 22
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 23
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 24
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 25
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 26
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 27
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 28
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 29
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 30
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 31
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 32
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 33
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 34
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 35
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 36
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 37
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 38
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 39
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 40
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 41
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 42
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 43
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 44
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 45
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 46
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 47
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 48
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 49
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 50
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 51
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 52
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 53
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 54
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 55
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 56
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 57
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 58
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 59
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 60
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 61
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 62
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 63
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 64
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 65
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 66
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 67
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 68
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 69
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 70
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 71
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 72
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 73
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 74
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 75
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 76
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 77
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 78
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 79
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 80
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 81
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 82
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 83
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 84
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 85
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 86
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 87
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 88
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 89
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 90
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 91
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 92
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 93
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 94
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 95
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 96
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 97
Intervenția Organelor de Poliție - Măsurile de Ordine Publică - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Interventia Organelor de Politie - Masurile de Ordine Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul riscurilor și vulnerabilităților privind ordinea și siguranța publică al structurilor de jandarmi

INTRODUCERE Asupra conceptului de ordine publică s-au formulat mai multe definiţii, în raport cu apartenenţa celor care s-au ocupat de anumite...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea

Baza acestei lucrări o constituie strategia de acţiune şi de management al situaţiilor de urgenţă create în urma producerii unui cutremur într-o...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Abandonul școlar

1. Ce este abandonul scolar? Natura problemei. Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Proiect final individual managementul instituțiilor publice - Primăria Județului Tulcea

Cetate veche este de la Dunare sau Istru, / Cu ziduri tari: intransa nu-i lesne de patruns; / Aëgyssus a cladit-o si-i zice tot Aëgyssus" -...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor publice Vaslui

1.Organizarea si functionalitate la Primaria Municipiului Vaslui 1.1 Scurt istoric Avand o linie sinuoasa in ceea ce priveste evolutia,...

Proiect practică la Primăria Târgu Neamț

Generalitati Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ teritoriale si aparatul propriu de specialitate constituie Primaria,...

Ai nevoie de altceva?