Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 33968
Mărime: 186.37KB (arhivat)
Publicat de: Adela P.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1.Capitolul I Infractiunea instituie fundamentala a dreptului penal pag.3
 2. I.1 Noţiuni introductive pag.3
 3. I.2 Pericolul social trasatura esentiala a infractiunii pag.7
 4. I.3 Fapta care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni pag.10
 5. I.4 Criteriile de apreciere a gradului de pericol social pag.12
 6. I.5 Garantarea substantialitatii normei penale pag.13
 7. 2. Capitolul II Sensul notiunii de pericol concret pentru ordinea publica si arestarea preventiva.
 8. II.1 Notiunea de pericol concret pentru ordinea publica pag.18
 9. II.2 Pericolul social si masura arestarii preventive pag.29
 10. 3. Capitolul III Evolutia practicii judiciare in priovinta pericolului social al anumitor infractiunii pag.45
 11. III.1 Pericol social, evoluţie, individualizare, sancţiune, executare pag 45
 12. III.2 Infracţiuni îndreptate împotriva vieţii şi modalităţile de evoluţie a pedepselor în acest domeniu infractional pag.49
 13. 4. Capitolul IV. Pericolul faptelor comise in stare de recidiva pag.56
 14. IV.1 Analiza criminologică a existenţei stării de recidivă pag.56
 15. IV.2 Determinarea periculozităţii faptelor comise în stare de recidivă pag.59
 16. 5. Capitolul V Inlaturarea caracterului penal al faptei prin lipsa pericolului social.pag.65
 17. V.1 Noţiune şi cadru pag.65
 18. V.2 Lipsa pericolului social, ca trăsătură esenţială a infracţiunii pag.66
 19. V. 3 Lipsa pericolului social concret al faptei prevăzută de legea penală pag.67
 20. V.4 Înlăturarea caracterului penal al faptei prevăzută de legea penală care nu prezintăîn concret gradul de pericol social al unei infracţiuni pag.69
 21. V.5 Condiţii în care fapta prevăzută de legea penală nu prezintă pericolul social alunei infracţiuni pag.72
 22. V.6 Criterii de apreciere a gradului concret de pericol social pag.72
 23. V.7 Efecte juridice pag.73
 24. Concluzii pag.74
 25. Bibliografie pag.76

Extras din licență

CAPITOLUL I

INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL

I.1 Noţiuni introductive

Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală, avându-se în vedere prin această definiţie trei aspecte teoretice ale infracţiunii, (material-social, uman-moral şi juridic-formal ) aşadar caracterizări diferite ale uneia şi aceleiaşi fapte ca infracţiune

Astfel, se abordează aspectele infracţiunii prin prisma deosebirii dintre substanţa reală şi substanţa juridică (formală) a faptelor penale, inventariind nu trei, ci patru asemenea aspecte (anume: social, natural, moral şi juridic) ; iar diferenţierea merită să fie subliniată, deoarece raţiunile, în virtutea cărora dispariţia aşa-numitului aspect natural în 1969 s-a realizat printr-o absolvire a lui către celelalte două aspecte materiale rămase, au a fi explicate deopotrivă prin semnificaţia filosofico-juridică ce rezultă din formularea dongoroziană din 1939 – infracţiunile «pot fi definite ca nişte triste şi regretabile abateri de la conduita pe care, conform evoluţiunii sale normale (fizice şi spirituale), s-ar cuveni ca un om, dintr-o anumită categorie umană, să o aibă faţă de semenii săi»

Având în vedere tradiţia instaurată de codul penal în vigoare privind includerea unei definiţii a infracţiunii într-un text al codului – deşi în majoritatea legislaţiilor o astfel de definiţie nu există, ea fiind considerată ca intrând în competenţa doctrinei – s-a decis menţinerea acestui model de reglementare şi formularea definiţiei infracţiunii în art. 15, o definiţie care a ţinut cont atât de tradiţia dreptului penal român interbelic, cât şi de reglementări europene care consacră o asemenea definiţie în codul penal.

Infracţiunea, în sensul ei cel mai larg, este un act de conduită exterioară a omului, care din cauza tulburării pe care o produce ordinii sociale şi de drept este supusă represiunii penale. Din această accepţiune, rezultă că infracţiunea reprezintă o realitate complexă cu valenţe şi exprimări în plan material-obiectiv, social, moral şi juridico-penal.

Dreptul penal, în totalitate, este structurat în jurul a trei instituţii fundamentale: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa.

Între cele trei instituţii sus-menţionate există o strânsă legătură şi condiţionare, în sensul că existenţa infracţiunii determină existenţa şi funcţionarea celorlalte două. Fără infracţiune nu poate exista răspundere penală şi fără răspundere penală nu se poate concepe aplicarea unei pedepse. Săvârşirea oricărei infracţiuni atrage, pentru cel care a comis-o, o pedeapsă, iar pedeapsa implică, din partea persoanei care o suportă, răspunderea sa penală pentru fapta săvârşită.

Legiuitorul român dă expresie acestei relaţii în art. 17 al. 2, C.p., în care se arată că – „Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale” În ipoteza în care, datorită unor cauze determinate prevăzute de lege (legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau morală etc.) caracterul penal al faptei săvârşite este înlăturat, nu există nici răspundere penală şi, desigur, nici pedeapsă.

De subliniat că, totuşi, din cele trei instituţii fundamentale, cea a infracţiunii este mai importantă pentru că, aşa cum s-a subliniat în doctrina penală, ea constituie „piatra de temelie a oricărui sistem de drept penal, deoarece reglementările sale se răsfrâng asupra tuturor normelor incriminatoare din acel sistem de drept penal”.

Infracţiunea, ca instituţie fundamentală, presupune, prin urmare, un ansamblu de norme penale prin care se reglementează, în general, condiţiile de existenţă şi trăsăturile caracteristice comune tuturor infracţiunilor descrise în legea penală, şi nu în special, adică prin perspectiva diferitelor infracţiuni ca de exemplu: furt, omor, tâlhărie, fals etc.

În viaţa socială se pot săvârşi fapte (acţiuni, inacţiuni) neconvenabile, care vatămă sau pun în pericol interesele membrilor societăţii, fie că aceste interese aparţin tuturor, adică colectivităţii în ansamblu, fie că ele aparţin numai unora dintre ei. Toate aceste fapte, întrucât tulbură ordinea socială, sunt antisociale, însă ele nu pot fi caracterizate ca infracţiuni decât în măsura în care sunt incriminate prin legea penală şi sancţionate cu o pedeapsă.

Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal sau în diferitele legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un fenomen social, fie ca un fenomen juridic.

Bibliografie

Basarab, M., Drept penal, partea generală, vol.ll, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1992.

Cocaină, Aurică, Recidiva în dreptul penal român, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, 2002.

Dongoroz, V., Comentare la codul penal adnotat, de C.Rătescu, vol.l, Bucureşti, 1937.

Dreptul, nr. 9, 2010.

Foucault, M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975

Mateuţ, Gheorghiţă, Recidiva în teoria şi practica dreptului penal, Editura Lumina Lex, 1997.

Mitrache, Constantin, Mitrache, Cristian, Drept penal român, partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Oancea, I., Drept penal, partea generală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971.

Stănoiu, R.M., Tranziţia şi criminalitatea, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1994.

V. Dongoroz, Drept penal, Bucureşti, 2007.

I. Poenaru, Modificarea codului penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973,

Gheoghita Mateut, Recidiva in teoria si practica dreptului penal Editura Lumina Lex, 1997

13.Viorel Paşca, Reglementarea recidivei în noul Cod penal – o scimbare a paradigmei, în revista Dreptul, nr.9/2010,

George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976

15.Sergiu Tamaş, Dicţionar politic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993,

16.I. Poenaru, Modificarea codului penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993

17.Gh. Nistoreanu, A.Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura AllBeck, Bucureşti, 2002;

18.Al. Boroi, Infracţiuni contra vieţii, Editura AllBeck, Bucureşti, 1999;

19.Al. Boroi, Pruncuciderea şi Uciderea din culpă, Editura MI., Bucureşti, 1992;

20.V. Dongoroz, Siegfried Kahone, Ion Oancea, Rodica Stănoiu, Iosif Hodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Victor Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

Preview document

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 1
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 2
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 3
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 4
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 5
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 6
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 7
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 8
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 9
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 10
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 11
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 12
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 13
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 14
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 15
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 16
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 17
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 18
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 19
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 20
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 21
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 22
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 23
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 24
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 25
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 26
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 27
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 28
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 29
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 30
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 31
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 32
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 33
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 34
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 35
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 36
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 37
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 38
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 39
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 40
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 41
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 42
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 43
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 44
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 45
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 46
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 47
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 48
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 49
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 50
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 51
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 52
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 53
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 54
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 55
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 56
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 57
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 58
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 59
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 60
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 61
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 62
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 63
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 64
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 65
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 66
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 67
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 68
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 69
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 70
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 71
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 72
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 73
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 74
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 75
Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Infractiunea - Institutie Fundamentala a Dreptului Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Rezolutiunea, Rezilierea și Revocarea Contractelor Civile

INTRODUCERE Ordonarea comportamentului uman printr-un sistem de reguli menit în ultima instanţă să asigure cadrul necesar realizării şi ocrotirii...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Procedura falimentului

I.Definirea falimentului Procedura falimentului nu reprezintă o creaţie a legislaţiei moderne, ci rezultatul unui proces adaptare a dreptului la...

Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăția cerută, nejustificată, imputabilă persoanei care a săvârșit-o, așa cum...

Te-ar putea interesa și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Favorizarea Infractorului

Introducere Orice societate (comunitate sau colectivitate umană) presupune un contact natural între membrii săi, în cadrul unor relaţii sociale...

Incestul

INTRODUCERE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Infracțiunea - Instituție fundamentală a dreptului penal

Pentru ca valorile sociale să fie ocrotite, și implicit societatea să funcționeze în manieră încît să existe echilibru, legiuitorul a considerat...

Ai nevoie de altceva?