Infracțiunea - Instituție fundamentală a dreptului penal

Referat
9/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 17 în total
Mărime: 125.35KB (arhivat)
Publicat de: Iacob Negru
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dogotari

Cuprins

  1. Introducere;
  2. Definiția legală;
  3. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii;
  4. Clasificarea legală a infracțiunilor;
  5. Structura infracțiunii;
  6. Concluzii;
  7. Bibliografie.

Extras din referat

Pentru ca valorile sociale să fie ocrotite, și implicit societatea să funcționeze în manieră încît să existe echilibru, legiuitorul a considerat necesar să reprime fapta de natură să tulbure ordinea socială. Astfel, s-a instituit un set de norme juridice ce vor reglementa relațiile de apărare socială, prin care vor fi reglementate faptele ce constituie infracțiuni, precum și condițiile și consecințele angajării răspunderii penale, în cazul comiterii acestor fapte. Instituțiile specifice, fără de care nu ar putea acționa dreptul penal sunt: infracțiunea, răspunderea, pedeapsa. Totuși cea mai importantă instituție este a fi considerată infracțiunea, căci, fără aceasta nu pot fi antrenate toate celelalte două instituții, ele fiind cu totul ineficiente astfel.

1.Definiția legală a infracțiunii este stipulată în Art. 14 a Codului Penal al RM,intrat în vigoare 12.06.2003. (1) Infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

(2) Nu constituie infracțiune, acțiunea sau inacțiunea care, deși, formal, conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni.

- 2.1. Fapta prejudiciabilă Din definiția legală a noțiunii de infracțiune (alin. (1) al art. 14 din CP al RM) reiese că, în primul rând, infracțiunea reprezintă o faptă, un act de conduită exterioară a omului, prezentând un anumit grad prejudiciabil. Prin faptă se vatămă sau se pun în pericol valorile sociale ocrotite de lege, de aceea prin ea se înțelege activitatea înfăptuită împreună cu urmările dăunătoare pe care le-a cauzat. Fapta se poate manifesta sub formă de:

Prin faptă prejudiciabilă se înțelege orice acțiune sau inacțiune prin care se lezează una dintre valorile arătate în alin. (1) al art. 2 din CP al RM și pentru sancționarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse. Gradul prejudiciabil al unei infracțiuni decurge din importanța valorii sociale lezate sau puse în pericol, din întregul conținut obiectiv și subiectiv al faptei. În acest context, art. 15 din CP al RM stabilește că: “Gradul prejudiciabil al infracțiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracțiunii: obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă”. În doctrina penală gradul prejudiciabil ca trăsătură a infracțiunii este cunoscut sub două forme:

- 2.2. Fapta prevăzută de legea penală. Cerința ca fapta să fie prevăzută de legea penală constituie cea de-a doua trăsătură esențială a infracțiunii în general. O faptă se consideră ca fiind prevăzută de legea penală atunci când o dispoziție din această lege arată în ce condiții acea faptă (acțiune sau inacțiune) este socotită ca fiind susceptibilă de a fi considerată infracțiune. Această cerință a infracțiunii, de a fi prevăzută de legea penală, corespunde principiului “nullum crimen sine lege”, principiu consacrat în alin. (2) al art. 1 din CP al RM, care face precizarea că numai codul penal determină faptele ce constituie infracțiuni, precum și în alin. (1) al art. 14 din CP al RM. În însuși conținutul Codului penal și anume în alin. (1) al art. 1, se prevede că: “Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova”3

Bibliografie

Codului Penal al RM,intrat în vigoare 18.04.2002 (Art.14,15,16,17,18,19)

V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol. I, Ediția a II-a, Editura Academiei Române, ALL BECK, București, 2003, p. 90.

A. Barbăneagră ș.a., Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Centrul de Drept al Avocaților, Chișinău, 2003, p. 55.

Н.Ф. Кyзнeцoвa, И.M. Tяжкoвa, Кypc yгoлoвнoгo пpaвa. Общaя чacть, тoм I, Зep- цaлo, Mocквa, c. 139

https://andreivocila.wordpress.com/2010/08/19/notiunea-trasaturile-esentiale-si-continutul-infractiunii/

http://drept.usm.md/public/files/Dreptpenalgeneral3acfb.pdf

https://prezi.com/8zsnjxil_tdk/infractiunea-institutie-fundamentala-a-dreptului-penal/

Conținut arhivă zip

  • Infractiunea - Institutie fundamentala a dreptului penal.pptx

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Contrabanda

Introducere Combaterea contrabandei într-adevar constituie o sarcina de o importanta deosebita. La etapa actuala starea dezastruoasa a economiei...

Expertiză criminalistică

Expertiza criminalistica este o activitate de cercetare stiintifica a urmelor si altor mijloace materiale de proba in scopul identificarii...

Dreptul la Viață în Practica CEDO

1. Aspecte generale asupra Drepturilor Omului Fundamentul drepturilor omului: respectarea dreptului la viață al fiecărei persoane și a demnității...

Dreptul de superficie

Introducere Dreptului de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui bun, deoarece conferă atributele de usus, fructus şi abusus....

Căile Extraordinare de Atac în Procesul Penal

Căile extraordinare de atac în procesul penal Căile de atac sunt mijloace prevăzute de lege prin care Ministerul Public si persoanele îndrituite...

Principiul Prezumției Nevinovăției

I. Principiul prezumţiei nevinovăţiei stă la baza unuia dintre drepturile fundamentale ale omului şi este o regulă de bază a procesului penal...

Te-ar putea interesa și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Favorizarea Infractorului

Introducere Orice societate (comunitate sau colectivitate umană) presupune un contact natural între membrii săi, în cadrul unor relaţii sociale...

Incestul

INTRODUCERE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Ai nevoie de altceva?