Activitățile bancare și rolul lor în economie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 34059
Mărime: 294.75KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ
 3. I.1.Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului bancar în ţara noastră.3
 4. I.2.Restructurarea sistemului bancar din ţara noastră, în perioada de tranziţie la economia de piaţă.7
 5. I.3.Privatizarea băncilor comerciale cu capital majoritar de stat, factor esenţial în restructurarea sistemului bancar.11
 6. I.4.Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii sistemului bancar românesc.16
 7. I.5.Rolul băncilor în economie.21
 8. CAPITOLUL II
 9. ACTIVITATEA BĂNCILOR – INTERMEDIEREA FINANCIAR BANCARĂ
 10. II.1.Operaţiuni bancare pasive.24
 11. II.1.1.Concept.24
 12. II.1.2.Fonduri proprii.24
 13. II.1.3.Depozitele constituite la societatea bancară.26
 14. II.1.3.1.Noţiuni generale.26
 15. II.1.3.2.Alte caracteristici ale depozitelor bancare.27
 16. II.1.3.3.Dobânda la depozitele bancare.28
 17. II.1.3.3.1.Rata dobânzii.29
 18. II.2.Operaţiuni bancare active.30
 19. II.2.1.Noţiuni generale.30
 20. II.2.2.Numerarul şi depozitele la Banca Centrală.31
 21. II.2.3.Creditul –pârghie de dezvoltare a activităţii economice.32
 22. II.2.3.1.Categorii de credite.33
 23. II.2.3.2.Principiile generale ale activităţii de creditare.34
 24. II.2.3.3.Fundamentarea deciziilor de creditare.35
 25. II.3.Operaţiuni cu titluri financiare.42
 26. II.3.1.Noţiuni generale.42
 27. II.3.2.Categorii de titluri pe piaţa financiară.43
 28. II.3.3.Operaţiuni cu titluri pe piaţa financiară.45
 29. CAPITOLUL III
 30. STUDII PRACTICE PRIVIND ACTIVITĂŢILE BANCARE BAZATE PE MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII
 31. III.1.Teorii asupra dobânzii.46
 32. III.1.1.Teoria fondurilor de împrumut.47
 33. III.1.1.1.Schimbări în oferta şi cererea fondurilor de împrumut.49
 34. III.1.2.Inflaţia şi nivelul ratei dobânzii.51
 35. III.1.3.Rata dobânzii şi ciclul întreprinderii.54
 36. III.2.Factorii care determină nivelul ratei dobânzii.55
 37. III.3.Determinarea nivelului ratei active de bază. Studiu de caz.57
 38. III.4.Managementul ratei dobânzii.60
 39. III.4.1.Metode de gestionare a ratei dobânzii- prezentare generală.61
 40. III.4.2.Factorii care influenţează mărimea venitului net din dobânda pe termen scurt.63
 41. III.4.2.1.Fluctuaţiile ratei dobânzii.64
 42. III.4.2.2.Diferenţa dintre dobânzile încasate şi cele bonificate de bancă.67
 43. III.4.2.3.Variaţia în volumul active-pasive.69
 44. III.4.2.4.Schimbările în structura portofoliului.70
 45. III.5.Metoda discrepanţei (GAP).72
 46. III.5.1.Consideraţii teoretice.72
 47. III.5.2.Managementul ratei dobânzii prin metoda GAP. Studiu de caz.73
 48. III.5.3.Managementul GAP-ului.81
 49. III.6.Metoda discrepanţei.85
 50. III.6.1.Consideraţii teoretice.85
 51. III.6.2.Managementul ratei dobânzii prin metoda DGAP. Studiu de caz.89
 52. III.7.Comparaţii între GAP şi DGAP.96
 53. III.8.Aplicaţii practice privind fondurile proprii.97
 54. III.8.1. Studiu privind determinarea primei de emisiune, modificarea în capitalul băncii, cursul unei acţiuni după emisiune.97
 55. III.8.2 Studiu privind determinarea valorii reale a acţiunii, a preţului de emisiune, a cursului acţiunii după emisiune.98
 56. III.8.3. Studiu privind determinarea valorii cursului teoretic, a efectului de diluţie şi a valorii de subscriere.99
 57. III.9.Aplicaţii practice privind deciziile de creditare.100
 58. III.9.1. Studiu privind calcularea anuităţilor şi întocmirea tabelului de rambursare a împrumutului.100
 59. III.9.2. Studiu privind determinarea dobânzii.102
 60. III.10.Aplicaţii practice privind analiza de bonitate şi rentabilitate a firmei.104
 61. III.10.1. Studiu privind determinarea indicatorilor de nivel, structură si de performanţă.104
 62. III.11. Aplicaţii practice privind titlurile financiare.107
 63. III.11.1. Studiu privind determinarea preţului de răscumpărare plătit de bancă.107
 64. III.11.2. Studiu privind determinarea taxei scontului
 65. BIBLIOGRAFIE.109

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI

CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN

PERIOADA ACTUALĂ

I.1. Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului

bancar în ţara noastră

Structura şi funcţionarea sistemului bancar în perioada economiei planificate prezintă anumite particularităţi. Banca Natională, reprezentând statul, îmbină funcţiile băncii centrale cu cele ale băncilor comerciale. Alături de aceasta funcţionau trei bănci specializate pe sectoare de activitate: Banca de Investiţii, Banca pentru Agricultură şi Industria Alimentară şi Banca Română de Comerţ Exterior, ca instrument al monopolului statului asupra comerţului exterior (prin care se executau plăţile externe şi majoritatea operaţiilor de schimb valutar). Singura instituţie autorizată să primească depuneri de la populaţie era CEC-ul. În aceste condiţii nu putea fi vorba despre existenţa unei pieţe financiare, dată fiind inexistenţa concurenţei între instituţiile bancare, neconvertibilitatea monedei naţionale, rolul formal al ratei dobânzii (caracterizată printr-un nivel scăzut şi prin lipsa de legătură cu realităţile economice de pe piaţa internă şi internaţională) şi finanţarea obligatorie a pierderilor din economie.

Promulgarea legii bancare şi a legii privind statutul Băncii Naţionale a marcat abandonarea modelului specific economiei de comandă şi organizarea sistemului bancar conform principiilor economiei de piaţă.

Noul sistem bancar, a cărui funcţionare actuală a început la 1 decembrie 1990, a fost legal stabilit într-o structură pe trei nivele şi anume: Banca Naţională ca bancă centrală de emisiune, bănci comerciale, bănci şi instituţii de credit.

Banca Naţională este organizată şi condusă în baza Legii privind statutul B.N. a României, lege care stabileşte că această instituţie este o bancă centrală de emisiune şi de coordonare a activităţii monetare şi de credit în economie, cu scopul de a menţine stabilitatea monedei naţionale.

Dintre operaţiile mai importante pe care le efectuează Banca Naţională amintim:

a)Emisiunea monetară. Banca Naţională este unica instituţie autorizată să emită şi să pună în circulaţie bilete de bancă şi monetă metalică;

b)Operaţii cu societăţile bancare şi alte instituţiii de credit. În acest sens, Banca Naţională este autorizată să sconteze şi să resconteze efecte de comerţ prezentate de societăţi bancare şi alte instituţii de credit, să acorde credite acestora şi să deschidă conturi curente societăţilor bancare şi celorlalte instituţii de credit în vederea efectuării operaţiilor de încasări şi plăţi între acestea. De asemenea, Banca Naţională stabileşte taxa oficială a scontului şi condiţiile de efectuare a operaţiilor de scont;

c)Operaţii cu trezoreria statului. Ţine în evidenţa sa contul curent al trezoreriei statului, poate acorda bugetului statului împrumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri şi cheltuieli;

d)Operaţii cu aur şi valută. Întreaga politică valutară este formulată şi condusă de Banca Naţională, exercitând şi controlul asupra tranzacţiilor valutare pe teritoriul ţării.

Se observă că Banca Naţională efectuează, în general,două mari categorii de operaţii şi anume:

- operaţii pasive, prin care banca îşi constituie resusele necesare desfăşurării activităţii ei (capitalul propriu,depozitele celorlalte bănci si ale statului,emisiunea de bancnote,etc.);

- operaţii active, prin care banca îşi utilizează resursele de creditare în economie (rescontul, operaţii cambiale, operaţii de achiziţie a efectelor de stat, operaţii de achiziţii a aurului şi a valutei,etc.).

Separarea funcţiei de emisiune monetară de cea de creditare a dat naştere la apariţia băncilor comerciale. Acestea sunt organizate ca societăti pe acţiuni (spre deosebire de Banca Nationala unde capitalul social apartine in intregime statului) şi au ca obiect de activitate atragerea şi formarea de depozite băneşti, în lei şi valută de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare pentru agenţii economici, operaţii privind activitatea de comerţ exterior şi alte operaţii bancare.

Băncile existente anterior şi-au schimbat radical natura devenind bănci comerciale caracteristice unei economii de piaţă (exemplu: BRCE,Banca Agricolă, Banca Română pentru Dezvoltare).Totodată, au apărut noi instituţii bancare cu capital de stat sau privat pentru a satisface cerintele specifice de creditare ale agenţilor economici şi de finanţare a tranzacţiilor (Banca Comercială Română SA, Banca Comercială ”Ion Ţiriac” SA,etc.)

Banca Română pentru Dezvoltare, spre deosebire de celelalte bănci comerciale, efectuează în plus operaţii şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului ce se realizează integral sau parţial din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale,instituţii financiare şi de la alte bănci.

Cea de-a treia verigă a sistemului bancar din ţara noastră o formează băncile şi instituţiile specializate de credit.Acestea sunt instituţii, care prin statutul lor sau prin lege au atribuţii funcţionale principale într-o anumită ramură a economiei naţionale, într-o anumită sferă a creditului şi care execută numai operaţiuni de un anumit gen.Prin specializarea lor,unele din aceste instituţii au ca operaţii predominante în sfera formării resurselor de creditare,în timp ce altele în sfera distribuirii creditelor.În prezent în ţara noastră,numărul acestor instituţii specializate de credit este mic (Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Banca de Import-Export “Eximbank” SA care a fost creată în scopul promovării exporturilor şi a importurilor, prin finanţarea şi acordarea de garanţii atât pentru investiţiile străine în România, cât şi pentru agenţii economici români interesaţi în realizarea de investiţii în străinătate).Urmează ca în viitor, pe baza îmbunătăţirii legislaţiei şi a trecerii la economia de piaţă, numărul lor să crească considerabil.

Bibliografie

1. Aurel O. Berea - Băncile – orientări în activitatea bancară comtemporană, Octavian A. Berea Editura Expert , Bucureşti 1999

2. Maricica Stoica - Managementul bancar, Editura Economică, Bucureşti, 1999

3. Nicolae Hoanţă - Bani şi bănci, Editura Economică, Bucureşti 2001

4. Gheorghe Manolescu Adriana Sârbea Diaconescu - Management bancar, Editura Fundaţiei, România de mâine, Bucureşti, 2001

5. Ion Niţu - Băncile – managementului riscului bancar, Editura Expert, Bucureşti, 2000

6. Cerna Silviu - Sistemul monetar şi politica monetară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996

7. Basno Cezar - Operaţiuni bancare, instrumente şi tehnici de plată, Editura Dardac Nicolae Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996

8. Eugen Prahoveanu - Economie şi politici economice, Editura Economică, 2000

9. Ionescu Lucian - Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996

10. Roşca Teodor - Monedă şi credit, Casa de editură Sarmis, Cluj Napoca, 1996

Preview document

Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 1
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 2
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 3
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 4
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 5
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 6
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 7
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 8
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 9
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 10
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 11
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 12
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 13
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 14
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 15
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 16
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 17
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 18
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 19
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 20
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 21
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 22
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 23
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 24
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 25
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 26
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 27
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 28
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 29
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 30
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 31
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 32
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 33
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 34
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 35
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 36
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 37
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 38
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 39
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 40
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 41
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 42
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 43
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 44
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 45
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 46
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 47
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 48
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 49
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 50
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 51
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 52
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 53
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 54
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 55
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 56
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 57
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 58
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 59
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 60
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 61
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 62
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 63
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 64
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 65
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 66
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 67
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 68
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 69
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 70
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 71
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 72
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 73
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 74
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 75
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 76
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 77
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 78
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 79
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 80
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 81
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 82
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 83
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 84
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 85
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 86
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 87
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 88
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 89
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 90
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 91
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 92
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 93
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 94
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 95
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 96
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 97
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 98
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 99
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 100
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 101
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 102
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 103
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 104
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 105
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 106
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 107
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 108
Activitățile bancare și rolul lor în economie - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Activitatile Bancare si Rolul lor in Economie.docx

Alții au mai descărcat și

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare,...

Instrumente și Tehnici Utilizate pentru Managementul Riscului de Lichiditate

Capitolul 1. Noţiuni teoretice generale 1.1 Riscul de lichiditate Lichiditatea poate fi definită ca fiind capacitatea activelor de a se...

Rolul băncilor comerciale din România în cadrul sistemul bancar

Obiective propuse: • Insușirea noțiunilor de baza privind bӑncile comerciale • Cunoașterea principalelor operațiuni bancare desfӑsurate de...

Rolul băncilor în economie intermedierea financiară și bancară

I. Rolul băncilor în economie 1.1. Rolul băncilor în economia românească Bancile joaca un rol foarte important, atat ca investitori in actiuni si...

Analiza intrumentelor de politică monetară în unele țări membre ale UE, dar care nu sunt membre ale zonei euro

Politica monetara reprezinta ansamblu masurilor si metodelor prin care autoritatile publice cauta sa influienteze conditiile macroeconomice prin...

Proiect BRD

1. Analiza băncii şi a sectorului bancar 1.1 Descrierea succintă a băncii şi poziţionarea ei în sistemul bancar Banca Română pentru Dezvoltare...

Evaluarea Riscului de Rată a Dobânzii la Banca Transilvania prin Metoda Repricing Gap

Introducere Principalele surse ale riscului de dobanda o reprezinta corelatiile imperfecte dintre data maturitatii (pentru ratele fixe de dobanda)...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul clientului față de bănci

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Organizarea Sistemului Bancar din România

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA. REGLEMENTARI JURIDICE ACTUALE. 1.1 STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este...

Banca Românească

Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Managementul riscului de credit

I.1. Rolul bancilor in economia moderna Importanta sistemului bancar intr-o economie moderna. Pe fundalul amplficarii schimburilor comerciale,...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare

Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să...

Ai nevoie de altceva?