Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 18231
Mărime: 1.88MB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr Lazăr Roxana-elena
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

 1. Introducere .. 5
 2. 1. Băncile centrale și rolul lor în economie 6
 3. 1.1. Funcțiile băncilor centrale 7
 4. 1.2. Obiectivele băncilor centrale . 10
 5. 2. Criza financiară și economică din anul 2008 14
 6. 2.1. Cauzele crizei . 14
 7. 2.2. Declanșarea actualei crize și cronologia sa 18
 8. 2.3. Efectele crizei . 21
 9. 3. Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare 34
 10. 3.1. Rolul Băncii Centrale Europene în gestionarea crizei financiare din 2008 ... 34
 11. 3.2. Rolul Federal Reserve pentru atenuarea crizei economico-financiare din 2008 ... 42
 12. 3.3. Rolul BNR în gestionarea crizei globale din 2008 51
 13. 4. Concluzii ... 56
 14. 5. Bibliografie ... 59

Extras din licență

Introducere

Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să contribuie și să înlăture efectele crizelor concretizate în creșterea semnificativă a neîncrederii în rândul participanților, în perturbații în sectorul economiei reale și altele. Criza succită o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsabilitățile băncilor centrale. În această lucrare am încercat să prezint rolul pe care băncile centrale îl au în gestionarea crizelor financiare, exemplificând pe cazul crizei din anul 2008.

În primul capitol, intitulat „Băncile centrale și rolul lor în economie” voi trata aspecte generale privind activitatea băncilor centrale. Astfel, voi începe printr-o scurtă definire a ceea ce înseamnă o bancă centrală și voi prezenta funcțiile pe care acestea le îndeplinesc în cadrul sistemului bancar. De asemenea, voi teoretiza obiectivele specifice băncilor centrale în desfășurarea activității lor specifice.

Cel de-al doilea capitol, „Criza financiară și economică din anul 2008”, reprezintă miezul teoretic al lucrării mele. Inițial, voi evidenția cauzele apariției crizei pentru ca mai apoi să continui cu redarea momentului declanșării acesteia și cronolgia sa. În continuare, având în vedere amplitudinea acestui fenomen numit criza globală, voi prezenta efectele pe care criza le-a avut asupra economiei mondiale, efecte care se dovedesc a fi atât economico-financiare, cât și sociale.

Pentru o abordare mai riguroasă a temei tratate se impune, pe lângă baza teoretică, și un studiu practic, drept pentru care am ales să întreprind o analiză a rolului a trei bănci centrale în gestionarea crizei economico-financiare din 2008. Astfel, în cel de-al treilea capitol voi analiza rolul pe care l-a avut Banca Centrală Europeană, Federal Reserve și Banca Națională a României în managementul crizei din 2008.

În urma studiului teoretic și al celui practic întreprins voi desprinde unele concluzii și propuneri pe care le voi așeza la sfârșitul acestei lucrări.

1. Băncile centrale și rolul lor în economie

Operațiunile bancare au apărut și s-au dezvoltat încă din cele mai vechi timpuri, o dată cu dezvoltarea vieții sociale și cu apariția banilor, în cadrul economiilor de schimb. Primele evocări atestă existența băncilor cu 20 de secole î.Hr., în Mesopotamia, locul unde s-a format cultura sumeriană, una dintre cele mai vechi civilizații.

Termenul generic de „bancă” indică o instituție financiară și de credit care îndeplinește, în principal, indiferent de particularitățile existente de la o țară la alta, același rol în viața economică, constând în: atragerea capitalurilor bănești disponibile și acordarea împrumuturilor întreprinzătorilor, mobilizarea unei părți importante din veniturile bănești și economiilor diverselor categorii ale populației și transformarea acestora în capital de împrumut, emiterea titlurilor de credit și a bancnotelor, efectuarea operațiunilor de viramente și de prestări a serviciilor financiare pentru întreprinzători și în beneficiul statului.1

Termenul de ”bancă centrală” cunoaște mai multe abordări în practică și în literatura de specialitate. De asemenea, există și o serie de sinonime, precum: bancă a băncilor, bancă de emisiune, autoritate monetară, instituție monetară, bancă națională.

În „Banca centrală și mediul economic” Căpraru B. definește banca centrală ca fiind „acea instituție (autoritate) care, având un anumit grad de independență, îndeplinește o serie de funcții, atribuții și operațiuni ce decurg din calitatea sa de autoritate monetară ce deține monopolul asupra emisiunii monedei naționale și care are putere de reglementare și control asupra sistemului financiar-bancar”.

Tendința permanentă de integrare supranațională și globalizarea face ca această instituție, stabilită tradițional la nivel național, să se regăsească și la nivel supranațional. Un exemplu în acest sens poate fi Banca Centrală Europeană.

Bibliografie

- Cărți

1. Apostoaie M., „Mutații și tendințe în politica monetară în contextul crizelor financiare”, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2012

2. Căpraru B, „Activitatea bancară. Sisteme, operațiuni și practici”, Ed. C. H. Beck, București, 2010

3. Căpraru B., „Banca Centrală și mediul economic”, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2008

4. Glăvan B., ”Împotriva curentului: însemnări asupra crizei financiare actuale”, Ed. Universul juridic, București, 2009

5. Krugman P., „Întoarcerea economiei declinului și criza din 2008”, Ed. Publica, 2009

6. Mâșu S., „Criza, anticriza și noua ordine mondială”, Ed. Solaris Print, București, 2009

7. Mureșan M., Chirleșan D, Roman A., „Băncile, politica monetară și stabilitatea financiară sub impactul crizei globale actuale”, Ed. Junimea, Iași, 2012

8. Otovescu A., „Criza mondială”, Ed. Prouniversitaria, București, 2011

9. Pătrașcu I., „Managementul securității comunitare; prevenirea riscurilor, gestionarea crizelor și utilizarea performantă a resurselor”, Craiova, 2010

10. Popa C., „Banca Centrală Europeană și politicile monetare în zona euro”, București, 2009

11. Simpozion internațional, „Efecte și soluții pentru criza economico-financiară”, București, 2009

12. Wolters K., Lucrările Conferinței Internaționale de drept bancar, „Criza financiară în lume. Rolul reglementării și al supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit”

- Articole

1. Dardac N., „Riscul bancar în contextul crizei financiare internaționale - cazul României”, Colecția de working papers „ABC-ul lumii financiare”, ASE București

2. Dobrescu E.,”Criza financiară actuală și intervenția statului în economie”, iunie 2012

3. Jones C., „The global financial Crisis: overview”, 22 mai 2009

4. José Luis Malo de Molina, “Experiencias y enseñanzas de las crisis económicas: Europa y América Latina”, Universidad Complutense and Fundación Ramón Areces, 16 iulie 2013, Madrid

5. Lăzăroiu D., „Note privind criza financiară mondială”, București, 2009

60

- Rapoarte

1. Raport Banca Centrală Europeană, „The impact of the global economic and financial crisis on Central, Eastern and South-Eastern Europe”, Ocassional paper series, Nr. 114, iunie 2010

2. Raport Comisia Europeană, ”Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses”, 2009

3. Raport Federal Reserve of St. Louis, „The Federal Reserve’s response to the financial crisis: what it did and what it should have done”, octombrie 2012

4. Raport World Bank, „The social impact of financial crises; Evidence from the global financial crisis”, noiembrie 2013

- Surse Web

1. http://www.bnr.ro/

2. http://www.bis.org

3. http://www.caleaeuropeana.ro

4. https://www.ecb.europa.eu

5. http://www.federalreserve.gov

6. http://www.imf.org

Preview document

Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 1
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 2
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 3
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 4
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 5
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 6
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 7
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 8
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 9
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 10
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 11
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 12
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 13
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 14
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 15
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 16
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 17
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 18
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 19
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 20
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 21
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 22
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 23
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 24
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 25
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 26
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 27
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 28
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 29
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 30
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 31
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 32
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 33
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 34
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 35
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 36
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 37
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 38
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 39
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 40
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 41
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 42
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 43
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 44
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 45
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 46
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 47
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 48
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 49
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 50
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 51
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 52
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 53
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 54
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 55
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 56
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 57
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 58
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 59
Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Rolul bancilor centrale in gestionarea crizelor financiare.pdf

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Falimentul Bancar

Capitolul 1. Rolul băncilor centrale în prevenirea şi gestionarea crizelor bancare 1.1. Responsabilităţile băncilor centrale. Autorizarea şi...

Sisteme bancare contemporane - Tendințe și perspective la nivelul UE-27

INTRODUCERE Crizele financiar-bancare reprezintă una dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă economia globală în era globalizării....

Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare

INTRODUCERE Criza a suscitat o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsbilitățile băncilor centrale. Dacă, în lucrările de...

Criza Bancară

Introducere Teoria banilor, a creditului bancar şi a pieţelor financiare constituie sfidarea teoretică cea mai importantă pentru ştiinţa...

Stabilitatea Financiară și Moneda

Introducere Capitalismul pare a fi cel mai eficient sistem economic, al carui reglaj însă, în lipsa unor reglementări adecvate, determină apariţia...

Băncile centrale - rolul, funcțiile și operațiunile acestora

Potrivit definitiei data de Enciclopedia Britanica, o banca centrala, reprezinta o institutie care are ca sarcina reglarea ofertei de moneda din...

Rolul BNR și al Politicii Monetare Postaderare

INTRODUCERE Economia, privită ce un sistem de activităţi umane legate de producţia, distribuţia şi consumul unor bunuri şi servicii, ocupă un loc...

Ai nevoie de altceva?