Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17678
Mărime: 1011.01KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I - CRIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI IMPACTUL EI ASUPRA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR INTERNAȚIONAL
 3. 1.1. Natura crizei ..1
 4. 1.2. Cauzele crizei economico-financiare . ...4
 5. 1.3. Politicile publice în timpul crizei .. ...5
 6. 1.4. Rolul băncilor centrale în asigurarea și gestionarea lichidităților 7
 7. 1.5. Criza și riscul sistemic . ..9
 8. 1.6. Instabilitatea financiară sistemică ...11
 9. CAPITOLUL II - POLITICA MONETARĂ UTILIZATĂ DE BNR ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICE ȘI FINANCIARE.
 10. 2.1. Obiectivul fundamental al politicii monetare 14
 11. 2.2. Instrumentele politicii monetare utilizate de BNR ... ..16
 12. 2.3. Politica monetară și evoluții financiare ..19
 13. 2.4. Concepții cu privire la monedă și strategiile de politică monetară .20
 14. 2.5. Extinderea sferei politicii monetare 24
 15. 2.5.1. Aplicarea politicii macroprudențiale .26
 16. 2.5.2. Utilizarea de către BNR a politicii macroprudențiale 32
 17. 2.5.3. Politica monetară și interdependențele internaționale ... 34
 18. CAPITOLUL III - POLITICA MONETARĂ PRIVIND ȚINTIREA INFLAȚIEI
 19. 3.1.Caracteristicile strategiei de țintire directă a inflației 35
 20. 3.2. Acțiunea BNR ...38
 21. 3.3. Stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară în elaborarea politicii
 22. monetare ...41
 23. 3.4. Evoluția inflației și cauzele acesteia .44
 24. 3.5. Perspectivele inflației 50
 25. CAPITOLUL IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI ..57
 26. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Criza a suscitat o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsbilitățile băncilor centrale. Dacă, în lucrările de factură academică, problema fundamentală care se discută este cea a funcțiilor băncii centrale în economiile contemporane, principala provocare pentru băncile centrale este reconsiderarea cadrului acțiunii lor fără a aștepta finalizarea cercetărilor în curs.

Dificultățile sunt considerabile, iar depășirea lor necesită o strânsă cooperare între economiștii teoriticieni și specialiștii din băncile centrale.

În ultimii treizeci de ani, activitatea băncilor centrale s-a bazat pe sinteza neoclasică, expusă în manualele de macroeconomie standard (Economics).

Postulatul fundamental al acestei sinteze, în care au fost integrate contribuții la dezvolarea științei economice ale unor mari economiști, cum ar fi: I. Fisher, J. M. Keynes și M. Friedman, este că stabilitatea creșterii economice este legată de neutralizarea mișcărilor de prețuri. Prețurile nu trebuie nici să crescă, și nici ,a fortiori, sa scadă. Ca urmare, pentu a asigura o creștere economică stabilă și fară fluctuații majore, este necesară asigurarea stabilității prețurilor. Implicația este că principalul serviciu public pe care o bancă centrală îl poate face economiei și societății cărora le aparține este să pună la dispoziția acestora o monedă de calitate, adică o monedă a cărei valoare nu se modifică în timp, ceea ce revine la a spune că prețurile sunt relativ constante.

În prezent, această politică monetară este pusă sub semnul întrebării. Dintre autorii pestigioși, care au formulat opinii critice cu privire la politica monetară bazată pe această concepție, pot fi amintiți, economistul șef al FMI, O. Blanchard și fostul guvernator al Băncii Franței, J. Larosiere. Privind retrospectiv lucrurile, faptul că băncile centrale nu au reacționat la creșterea excesivă a creditului care a dus la declanșarea crizei este acum evident. Însă, și înainte de izbugnirea crizei, unii economiști, cum ar fi celebrul N. Roubini , au arătat că băncile centrale se confruntă cu efect al globalizării financiare fără a dispune de mecanismele de cooperare necesare pentru a preveni consecințele negative ale acestui proces.

Crizele apar în urma unei perioade în care prețul unor active (financiare sau nu) au crescut artificial foarte mult, și în momentul în care piața devine conștientă cu privire la această supraevaluare reacționează în consecință. Etimologic cuvântul „criză” provine din cuvântul grecesc „krisis” care înseamnă o situație ce necesită luarea unei decizii. Mishkin a definit criza ca fiind „situația în care selecția adversă și hazardul moral se acutizează, piețele nemaifiind capabile să canalizeze resursele către cele mai productive oportunități de investiții”. O abordare similară întâlnim și la Friedman care consideră că ”criza are o puternică dimensiune psihologică.” Panicați de perspectiva pieței, deponenții se aruncă într-un număr periculos de mare asupra depozitelor lor din bănci și deci sistemul bancar intră într-un colaps generalizat.

Criza este asociată adesea lipsei de condiții care să permită adoptarea unei decizii (Morin, 1976). Apariția unei crize poate fi greu anticipată, elementul de surpriză asociat unei astfel de situații fiind fundamental (Reilly, 1993).

CAPITOLUL I

CRIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI IMPACTUL EI ASUPRA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR INTERNAȚIONAL

1.1.Natura crizei

Criza financiară mondială a aparut la început ca o criză de lichiditate. Primele simptome, manifestate la începutul lunii august 2007, au constat în perturbații severe ale pieței interbancare. Aceste turbulențe au constat în marje de profit anormale, reducerea scadențelor, atrofierea și chiar dispariția unor segmente de piață. Prin contagiune, tensiunile amintite au afectat apoi întreprinderile nefinanciare și finanțarea economiei reale. De asemenea, criza a apărut ca o criză de titirizare (securitization). Titirizarea este o tehnică financiară foarte veche, care a fost folosită cu succes în ultimii treizeci de ani pentru refinanțarea creditelor pentru cumpărări de automobile, a creditelor de consum, precum și a creditelor imobiliare. Însă în ultimul deceniu, această tehnică a fost aplicată in condiții discutabile: pentru finanțarea pe termene foarte scurte a unor produse structurate complexe, cu lichiditate zero și cu valoare incertă - deteminată de regulă, nu pe piață, ci prin modele teoretice.

Prin natura lor, asemenea montaje financiare sunt vulnerabile și fragile. Însă, această fragilitate a fost mascată de abundența de lichidități de pe piață și de acțiunea anumitor intermediari financiari, cum ar fi, agențiile de rating și asiguratorii monoline.

Bibliografie

1. Adrian T., Shin H. Liquidite et contagion financiere , Revue de la stabilite financiere , Banque de France, n011, fevrier 2008, p. 2-7.

2. Aglietta M., Mojon B. Central Banching, în: Berger A., Molyneaux P., Wilson J., The Oxford Handbook, chap.9, Oxford University Press, 2010, p. 233-256

3. Bernanche.B. The Great Moderations , February 20, 2004, federalreserve.gov. Retrived 15 April 2011 ).

4. Bernanke B., Mishkin F. Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy, Journal of Economic Perspectieves, vol. 11, n0 2, 1997, p.97-116.

5. Blanchard O.,Dell Ariccia G.Mauro P.

Rethinking Macro-Economic Policy ,IMF Staff Position Note,n0 SPN/10/03,2010.

6. Borio C.,Shim I. What Can (Macro-) Prudetial Policy Do to Support Monetary Policy?, BIS Working Papers, n0 242, December , 2007.

7. Brunnermeier M., Croket A., Goodhart C., Persaud A., Shin H. What Can (Macro-) Prudetial Policy Do to Support Monetary Policy?, BIS Working Papers, n0 242, December , 2007.

8. Cerna Silviu. Țintirea inflației un bilanț provizoriu, Studii financiare, Anul XIV- Serie nouă , Vol 2 (48)/2010, Criza și redefinirea rolului băncilor centrale, Oeconomica, 4, 2010.

9. Căpraru Bogdan . Banca centrală și mediul economic. Repere teoretice, evoluții și analize, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași -2009.

10. Greenspan A.

Risk and Uncertainty in Monetary Policy, American Economic Review, vol. 94, n0 2, 2004, p. 33-40.

11. Gurley J. Shaw E., Money in a Theory of Finance, Washinghton, 1960, p. 72-73.

12. Isărescu M.

13. Isărescu M. Criza financiară internațională și provocări pentru politica monetara din România , discurs susținut cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 2009.

Macroprudențialitatea. Reglementarea, crizele financiare și politica monetară.

14. Meet Dr.Doom.

15. Moreno, Ramon.

16. Roubini N., Mihm S.

17. Schumpeter J.

IMF Survey,Vol.35,n0 19., October 2006, p.308.

“Policymaking from a “macro prudential” perspective in emerging market economies, BIS Working papers, No. 336, ianuarie 2011.

Ecomomia crizelor . Curs fulger despre viitorul finanțelor, Publica, București, 2010, pag. 20.

Poate supraviețui capitalismul? Distrugerea creatoare și viitorul economiei globale, Publica, București, 2011.

18. Tinbergen J. On the Theory of Economic Policy, Amsterdam., North-Holland, 2008)

19. Krugman P.

20. Vinals, Jose.

21. Walter, Stefan.

- ** Întoarcerea economiei declinului și criza din 2008, Editura Publica, București, 2009, p.163.

“The do’s and don’ts of macroprudential policy” EC and ECB Conference on Financial Integration and Stability, Brussels, mai 2011.

“Identification and capital treatment of G-SIFIs”, BIS AGM, iunie 2011.

-www.bnr.ro

-Legea nr. 312/2004, privind Statutul BNR.

-BNR - Raportul anual 2011.

-BNR - Raportul asupra inflației, februarie 2013.

-O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului cu modificările și completările ulterioare.

Preview document

Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 1
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 2
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 3
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 4
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 5
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 6
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 7
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 8
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 9
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 10
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 11
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 12
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 13
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 14
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 15
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 16
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 17
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 18
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 19
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 20
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 21
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 22
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 23
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 24
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 25
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 26
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 27
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 28
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 29
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 30
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 31
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 32
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 33
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 34
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 35
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 36
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 37
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 38
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 39
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 40
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 41
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 42
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 43
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 44
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 45
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 46
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 47
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 48
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 49
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 50
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 51
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 52
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 53
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 54
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 55
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 56
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 57
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 58
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 59
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 60
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 61
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 62
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 63
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 64
Aspecte privind politica monetară utilizată de BNR în perioada crizei economice și financiare - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Aspecte privind politica monetara utilizata de BNR in perioada crizei economice si financiare.docx
 • Bibliografie.docx
 • Concluzii si propuneri.docx
 • CUPRINS.docx
 • Introducere..docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?