Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 23669
Mărime: 231.39KB (arhivat)
Publicat de: Ion Niculae
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Drd. Caruntu Genu Alexandru
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu-Jiu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. 1. Bilantul contabil – sursa de informatii a analizei economico-financiare
 3. 1.1.Teorii privind bilantul
 4. 1.2. Functiile si felurile bilantului contabil
 5. 1.3. Bilantul contabil – noutiune si structura
 6. 1.4. Determinarea rezultatului exercitiului cu ajutorul contului de profit si pierdere
 7. 1.5. Anexa la bilant
 8. 1.6. Raportul de gestiune
 9. CAPITOLUL II
 10. 2.Analiza activitatii de productie si comercializare
 11. 2.1. Analiza situatiei generale a activitatilor de productie si comercializare pe baza indicatorilor valorici
 12. 2.2. Analiza cifrei de afaceri
 13. 2.2.1. Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri
 14. 2.2.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri
 15. 2.3.Analiza valorii adaugate
 16. 2.3.1. Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate
 17. 2.3.2. Analiza factoriala a valorii adaugate
 18. 2.4. Analiza productiei exercitiului si a productiei marfa fabricata
 19. 2.5. Situatia neta a patrimoniului
 20. 2.6. Fondul de rulment - performanta a potentialului financiar
 21. 2.7. Trezoreria neta
 22. CAPITOLUL III
 23. 3. Analiza Financiara
 24. 3.1. Pregatirea informatiei contabile pentru analiza financiara
 25. 3.2. Analiza financiara
 26. 3.3. Analiza echilibrului financiar
 27. 3.3.1 Analiza lichiditatii
 28. 3.3.2. Analiza solvabilitatii si a capacitatii de autofinantare
 29. 3.4. Contul de profit şi pierdere – sursă de informaţii pentru determinarea rezultatelor întreprinderii
 30. 3.4.1. Abordări contemporane privind contul de profit şi pierdere
 31. 3.4.2. Tipologie de prezentare a contului de rezultate
 32. 3.4.3. Definirea veniturilor şi cheltuielilor
 33. 3.4.4. Clasificarea veniturilor şi a cheltuielilor
 34. 3.4.5. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor
 35. 3.5. Profitul legitim şi nelegitim
 36. 3.6. Metodologia de determinare a profitabilităţii
 37. 3.6.1. Analiza profitabilităţii de exploatare
 38. 3.6.2. Analiza profitabilităţii activităţii curente
 39. 3.6.3. Analiza profitabilităţii activităţii globale (operaţionale)
 40. 3.6.4. Analiza soldurilor intermediare de gestiune (sig)
 41. CAPITOLUL IV
 42. 4. STUDIU DE CAZ: ANALIZA REZULTATELOR LA S.C. TEMPORIS S.R.L.
 43. 4.1. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. TEMPORIS S.R.L.
 44. 4.1.1. STATUTUL SOCIETĂŢII
 45. 4.1.2. Obiectul de activitate al societăţii: principalele lucrări şi servicii
 46. 4.1.3. Organizarea teritorială şi funcţională a societăţii
 47. 4.1.4. Principalii indicatori economico – financiari la S.C. Temporis S.R.L.
 48. 4.2. Reflectarea indicatorilor din contul de profit şi pierdere la S.C. Temporis S.R.L. pe perioada 2005 - 2006
 49. 4.3. Analiza veniturilor şi cifra de afaceri evoluţie – structură – analiza factorială
 50. 4.3.1. Evoluţia indicatorilor de venituri şi a cifrei de afaceri
 51. 4.3.2. Structura cifrei de afaceri
 52. 4.3.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri şi reflectarea modificării cifrei de afaceri în indicatorii economico – financiari la S.C. Temporis S.R.L..
 53. 4.3.4. Influenţa modificării C.A. în principalii indicatori ai S.C. Temporis S.R.L.
 54. 4.5. Analiza rezultatelor înregistrate pe perioada 2005 - 2006
 55. 4.5.1. Analiza rezultatului exploatării
 56. 4.5.2. Analiza rezultatului brut Rb: (Profit)
 57. 4.6. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri
 58. 4.7. Elemente de analiză a randamentului economico – financiar al firmei pe baza rezultatelor înregistrate
 59. 4.8. Corelaţia dintre volum valoric al activităţii – costuri - profit la S.C. Temporis S.R.L.

Extras din licență

CAPITOLUL I

1. Bilantul contabil – sursa de informatii a analizei economico-financiare

1.1.Teorii privind bilantul

Modelul “bilant contabil”, precum si analiza acestuia raman in atentia specialistilor pentru a valorifica potentialul in managementul performant al activitatii umane.

Situatiile financiare se intocmesc la finele exercitiului si sunt cunoscute sub denumirea de conturi anuale sau bilant.

Bilantul contabil ca element al metodei contabilitatii in calitatea sa de suport teoretic de reprezentare si caracterizare a activitatii economico-financiare ,a constituit indeosebi la sfarsitul secolului al 19-lea ,obiect de studiu si analiza stiintifica pentru numerosi cercetatori .

1.2. Functiile si felurile bilantului contabil

Bilantul contabil indeplineste mai multe functii dintre care amintim :

1. functia de generalizare;

2. functia de informare;

3. functia de analiza.

Functia de generalizare a bilantului este o manifestare a procedeului generalizarii in cadrul metodei contabilitatii, a procesului cunoasterii contabile si o expresie a momentului final al afluxului de prelucrare a datelor si informatiilor contabile ditr-o unitate economica .

Functia de informare este asigurata de bilant datorita informatiilor foarte importante pe care le contine ,informatii referitoare la mijloacele ,sursele si procesele economice si financiare ale unitatii economice care sunt deosebit de utile managerilor acestora .

Functia de analiza este o combinare si o adancire ,aprofundare a functiei de informare .Ea se bazeaza pe evedentierea factorilor de influenta a fenomenelor si proceselor prezentate prin datele si informatiile din bilant ,cat si a marimii acestei influente. Ea se exprima si realizeaza prin verificarea diferitelor corelatii ce trebuie sa existe intre datele si informatiile din bilantul propriu-zis;corelatii intre grupele bilantului ,intre capitolele si posturile bilantului etc..

Aceasta functie este foarte importanta pentru managerii unitatii economice ,ea gasindu-si o concretizare mai ales in raportul de gestiune ,in care se analizeaza de catre compartimentul financiar contabil .

In practica se intalnesc mai multe feluri de bilanturi ,fapt penru care se pot clasifica dupa mai multe criterii :

1. Dupa statutul juridic al unitatii patrimoniale pentu care se inlocuieste deosebim :

Bilant initial care se intocmeste la infiintarea unei unitati patrimoniale ,careia membrii constituienti intr-o asociatie ii pun la dispozitie mijloacele materiale si banesti ,necesare in vederea realizarii scopului penru care a fost creata .

Bilantul curent ,care se intocmeste in cursul activitatii unitatii patrmoniale ,la termenele impuse de legislatia in viguare. Aceasta se intocmeste pe baza situatiei din conturi ,a soldurilor conturilor preluate ca posturi de bilant .

Bilantul final ,care se intocmeste atunci cand o unitate patrimoniala isi inceteaza activitatea. El se bazeaza pe inventar si pe datele extrase din conturi si cuprinde atat mijloacele economice in dubla reprezentare cat si rezultatele financiare ale unitatii.

Dupa marimea unitatii patrimoniale deosebim :

• Bilantul contabil in sistem de baza ,intocmit de unitatile patrimoniale mari;

• Bilantul contabil simplificat ,intocmit de unitatile mici si mijlocii.

• Dupa perioada de timp in care unitatile patrimoniale sunt obligate prin lege sa intocmeasca bilantul contabil curent ,deosebim :

1. Bilantul anual ;

2. Bilantul contabil intermediar .

Din punct de vedere al sferei de cuprindere ,deosebim :

• Bilanturi primare ,care se intocmesc la nivelul unitatilor patrimoniale ,fiid intocmite exclusiv pe baza datelor din conturi ;

• Bilanturi centralizatoare ,care sunt itocmite la nivelul organelor nationale prin preluarea succesiva si centralizarea datelor si informatiilor din bilanturile primare .

5. Din punct de vedere al reglementarilor legale se pot intocmi :

1. Bilant comercial ;

2. Bilant fiscal.

1.3. Bilantul contabil – noutiune si structura

Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute de art.1 din Legea Contabilitatii il constituie bilantul contabil care trebuie sa dea o imagine clara ,fidela si competa a patrimoniului ,situatiei financiare si rezultatelor obtinute .Se intocmeste obligatoriu annual sau in cazul furnizarii ori incetarii activitatii .

Asadar dupa cum prevede regulamentul de aplicare a legii contabilitatii 92/1991 ,documentul de sinteza care se intocmeste annual de toti agentii economici cu personalitate juridica ,deci la sfarsitul exercitiului financiar ,este bilantul financiar

Bibliografie

1. V. Barbacioru – “ Contabilitatea intreprinderii “, Ed. Economica , Craiova , 1997

2. A . Isfanescu – “Analiza economico-financiara” , Ed. Economica , Bucuresti , 1996

3. D.Margulescu – “ Analiza economico-financiara a intreprinderii “ , Ed. Tribuna Economica , Bucuresti , 1994

4. I.Mihoi , Emil Cazan ,Marius Pantea – “ Analiza situatiei financiare a agentilor economici “, Ed. Mirton , Timisoara , 1997

5. F.Radu – “Analiza economico-financiara a intreprinderii “ , Ed. Universitatea , Craiova , 1997

6. C.Stanescu , A . Isfanescu , C.Baicusi – “Diagnostic global strategic “ , Ed. Economica , Bucuresti , 1997

7. D . Margulescu ,M.Niculecu , V.Robu – “ Diagnosticul economico-financiar “, Ed. Romcart , Bucuresti , 1993

8. I. Stancu – “Finante “ , Ed. Economica , Bucuresti , 1998

9. G. Vintila – “ Diagnosticul financiar si evaluarea intreprinderilor “ , Ed. Didactica si Pedagogica R.A. , Bucuresti , 1998

10. M. Ristea – “ Contabilitatea intreprinderii “ , Ed. Margaritar , Bucuresti , 1997

11.D. Margulescu , C. Caruntu – “Analiza economico-financiara “ ,Ed. Hermes , Bucuresti ,1999

Preview document

Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 1
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 2
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 3
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 4
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 5
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 6
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 7
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 8
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 9
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 10
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 11
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 12
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 13
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 14
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 15
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 16
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 17
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 18
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 19
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 20
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 21
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 22
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 23
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 24
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 25
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 26
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 27
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 28
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 29
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 30
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 31
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 32
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 33
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 34
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 35
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 36
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 37
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 38
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 39
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 40
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 41
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 42
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 43
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 44
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 45
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 46
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 47
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 48
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 49
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 50
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 51
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 52
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 53
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 54
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 55
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 56
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 57
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 58
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 59
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 60
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 61
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 62
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 63
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 64
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 65
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 66
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 67
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 68
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 69
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 70
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 71
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 72
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 73
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 74
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 75
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 76
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 77
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 78
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 79
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 80
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 81
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 82
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 83
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 84
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 85
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 86
Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Ai nevoie de altceva?