Credite ipotecare (BT vs Unicredit)

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19962
Mărime: 964.54KB (arhivat)
Publicat de: Morosan A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE ... 3
 2. MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII ... 6
 3. LISTA TABELELOR ȘI GRAFICELOR .. 7
 4. CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PIAȚA CREDITULUI IPOTECAR ÎN ROMÂNIA . 8
 5. 1.1.PIAȚA CREDITELOR IPOTECARE .. 8 1.2.TIPURI DE INSTITUȚII DE CREDIT ÎN DOMENIUL LOCATIV 15
 6. CAPITOLUL 2-CARACTERISTICI ALE CREDITULUI IPOTECAR . 20
 7. 2.1.DEFINIREA CREDITULUI IPOTECAR .. 20
 8. 2.2.GARANTAREA CREDITULUI IPOTECAR 20
 9. 2.2.1.IPOTECA POATE FI CONSTITUITĂ ȘI ASUPRA IMOBILULUI CONSTRUIT PE TERENUL ALTUIA 24
 10. 2.2.2.IPOTECA POATE FI TRANSFERATĂ ASUPRA ALTUI IMOBIL ... 25
 11. 2.3.DOBÂNZI ... 26
 12. 2.4.PROTEJAREA BENEFICIARILOR PRIN PROCEDURI STRICTE PRIVIND CONTRACTAREA ȘI DERULAREA CREDITULUI IPOTECAR ... 28
 13. 2.5.ASIGURAREA BUNULUI IPOTECAT 30
 14. 2.6.EXECUTAREA CREANȚELOR INSTITUȚIILOR AUTORIZATE CARE ACORDĂ CREDITE IPOTECARE . 32
 15. 2.7.CONTRACTUL DE CREDIT IPOTECAR 33
 16. 2.7.1.CLAUZE OBLIGATORII 34
 17. 2.7.2.ALTE CLAUZE ALE CONTRACTULUI .. 38
 18. CAPITOLUL 3-STUDIU DE CAZ PRIVIND OFERTA BT ȘI UNICREDIT . 43
 19. 3.1.CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ... 46
 20. 3.1.1.VÂRSTA .. 46
 21. 3.1.2.VENITUL NET 46
 22. 3.1.3.GRADUL DE ÎNDATORARE 47
 23. 3.2.CARACTERISTICI ALE CREDITELOR OFERITE DE CELE DOUĂ BĂNCI . 49
 24. 3.2.1.VALUTA ÎN CARE ACORDĂ CREDITE . 49
 25. 3.2.2.PERIOADA .. 50
 26. 3.2.3.VALOAREA CREDITULUI ȘI AVANSULUI .. 51
 27. 3.2.4.DOBÂNZI 52
 28. 3.2.5.COMISIOANE ȘI ALTE COSTURI ... 56
 29. CONCLUZII ... 66
 30. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE . 71

Extras din licență

INTRODUCERE

După cum ne spune traducerea proverbului latin Tempora mutantur et nos mutamur in illis-timpurile se schimbă și noi odată cu ele.

Astfel, de-alungul istoriei, omenirea a evoluat inevitabil, odată cu trecerea timpului. De la cautarea de adăpost în peșteri la folosirea resurselor oferite de natură pentru construirea unui adăpost, mai apoi la făurirea de unelte utile în construcții, la descoperirea și fabricarea de noi și noi materiale de construcții cât mai fiabile, modul în care indivizii au obținut un loc în care să locuiască a fost supus unor schimbări constante.

În zilele noastre dezvoltarea profesională, intelectuală și culturală a devenit țelul fiecărui individ.Trăind în comunități în continuă creștere, în prezent, foarte puțini oameni își mai construiesc singuri propria casă deoarece este mai practică și mai rapidă varianta contractării unui constructor, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, varianta construirii propriei locuințe nu este comodă întrucât nevoile privitoare la spațiul de locuit se schimbă constant în funcție de etapele vieții fiecăruia(studenție, căsătorie, nevoia unui birou acasă, nașterea unui copil etc).Așadar este mult mai simplu să achiziționezi o locuință, fără a mai fi nevoit să aștepți o perioadă lungă de timp pentru ca aceasta să fie construită.

Se pune însă problema finanțării achiziției unei locuințe.Prima variantă de finanțare ar fi din economiile proprii, însă aceasta ar presupune un proces foarte îndelungat de economisire întrucât prețurile pe piața imobiliară au fost mereu în continuă creștere(exceptând perioada crizei pieței imobiliare,moment pe care piața începe să îl depășească iar prețurile își reiau trendul ascendent).Alegerea variantei de a economisii suma necesară achiziționării unui imobil ar însemna că un individ va deveni proprietarul propriei locuințe la un moment destul de târziu în viață, însă nevoia acestuia de a avea un spațiu de locuit personal apare mult mai devreme.Datorită acestei nevoi timpurii manifestate de către fiecare persoană a apărut varianta finanțării prin împrumut sau credit a achiziției de locuințe.Astfel tinerii care au un loc de muncă își pot cumpăra o casă foarte devreme în viață pe care urmează să o achite eșalonat de-alungul unei anumite perioade de timp.Se poate deduce astfel că evoluția pieței imobiliare este puternic influențată de nivelul de trai al populației și de variabile macroeconomice cum ar fi rata șomajului, rata inflației, cursul valutar și mai ales nivelul salariilor din economie, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, un factor de influență foarte important este gradul de dezvoltare și de eficiență al sectorului financiar-bancar.Această concluzie pornește de la premisa că principalele moduri de dobândire a unei locuințe sunt achiziționarea acesteia din veniturile personale și contractarea unui credit bancar, în condițiile în care cazurile primirii unei moșteniri sau a unei donații sunt relativ rare.

Băncile și instituțiile financiare joacă un rol foarte important în economie datorită faptului că acestea sunt principalele instituții care susțin piața imobiliară prin acordarea de credite către populație, deși aceast segment de piață al serviciilor de tip retail oferite publicului larg a început să se dezvolte relativ târziu.

Băncile au fost reținute în acordarea de credite pe termen lung către populație din teama expunerii la un risc de creditare crescut dar și din cauza procupării în legătură cu riscul de lichiditate asociat creditării pe termen lung pe seama depozitelor pe termen scurt, preferând astfel orientarea ofertei lor de creditare spre finanțarea agenților economici și a serviciilor către menținerea și dezvoltarea sistemului de plăți.

Odată cu trecerea timpului însă, instituțiile financiare au început să își reorienteze activitatea astfel încât să cuprindă și sectorul retail, oferind produse de economisire și de creditare publicului larg.Astfel, pe lângă creditele de consum și cele de nevoi personale, creditele pentru achiziții de locuințe ocupă astăzi un loc foarte important în oferta de credite a tuturor băncilor.

În România, la fel ca în majoritatea țărilor UE și chiar la nivel mondial, criza economico-financiară declanșată la sfârșitul anului 2008 în SUA a adus schimbări în ceea ce privește condițiile de creditare.Crash-ul piețelor financiare din America, urmat de prăbușirea pieței imobiliare, a scos la iveală faptul că, deși foarte importantă și întemeiată, dorința fiecărui individ de a deține o locuință nu trebuie satisfăcută cu orice preț și în orice condiții.

Odată cu propagarea efectelor negative la nivel internațional printr-un efect de domino și țara noastră a fost afectată de această criză care a scos în evidență legătura strănsă ce s-a format între piața imobiliară și sectorul bancar odată ce băncile sunt o sursă importantă de finanțare a achizițiilor și construcțiilor de imobile.Acest eveniment negativ a ajutat la stabilizarea prețurilor care explodaseră pe piața imobiliară și a dus la reconsiderarea de către bănci,cu mai multă prudență, a condițiilor care ar trebui impuse în creditarea pe termen lung a persoanelor fizice.

În sistemul bancar s-a produs o conștientizare a riscurilor implicate de principala formă de plasare a resurselor, anume creditarea, iar schimbările nu au întârziat să apară.Prețurile locuințelor au scăzut semnificativ odată ce băncile au început să-și execute creanțele conferite de contractele de ipotecă încheiate înainte de perioada crizei.Acestea s-au ales cu un imens portofoliu de proprietăți imobiliare pe care nimeni nu își mai permitea să le cumpere tocmai fiindcă avusese loc o înfânare a creditării după s-a conștientizat faptul că o imensă parte a portofoliilor de credite deținute de bănci, în special cele ipotecare și imobiliare, erau defapt credite neperformante, restante sau chiar pierderi.

Bibliografie

- Badea D., Anghel A., Anghel C.,(2003), Aspecte contractuale, instituționale și privind refinanțarea portofoliilor ipotecare (partea I) , Revista Română de dreptul afacerilor nr.6

- Beju Daniela(2006), Mecanisme monetare și instituții bancare, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

- Giurcă Vasilescu Laura (2005), Creditul bancar în România: retrospectivă și perspective,Editura Universitaria, Craiova

- Legea bancară nr 58/1998

- Legea nr.114/1996

- Legea nr. 190/1999

- Legea nr. 34/2006

- Martin Simona Cristina (2008), Creditul ipotecar-instrument al relansării și susținerii creșterii economice, Editura Eurostampa, Timișoara

- Matiș Dumitru&Palfi Cristina Alexandrina(2006), Creditul ipotecar în România în ultimii 10 ani, Finanțe, bănci, asigurări nr.11

- Norma nr.15/18.12.2003

- Norma nr.16/18.12.2003

- O.U.G. nr.42/2005

- O.U.G.nr.51/2006

- O.U.G. nr.95/2011

- Peligrad Vlad (2012), Creditul ipotecar: piața primară și piața secundară, Editura C.H.Beck, București

- Regulamentului BNR nr.17/2012 privind condițiile de creditare

- Trenca Ioan (2006), Tehnică bancară: principii, reglementări, experiență: suport de curs,Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

- Zilberstein Savelly&Ciobanu Mihai Viorel (2001), Tratat de executare silită: drept procesual civil, Editura Lumina Lex, București

- http://www.bancatransilvania.ro/

- http://www.bancherul.ro/topul-celor-mai-solvabile-banci--7755

- http://www.conso.ro/credite-imobiliare/bancile-au-dat-numai-1.500-de-credite-ipotecare-in-lei-intr-un-an

- www.hypo.org

- http://privatebanker.ro/archives/4218

- http://www.unicredit-tiriac.ro/

- www.vreaucredit.ro

- http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/topul-celor-mai-mari-15-banci-pe-2012-10606653

Preview document

Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 1
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 2
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 3
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 4
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 5
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 6
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 7
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 8
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 9
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 10
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 11
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 12
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 13
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 14
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 15
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 16
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 17
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 18
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 19
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 20
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 21
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 22
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 23
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 24
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 25
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 26
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 27
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 28
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 29
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 30
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 31
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 32
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 33
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 34
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 35
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 36
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 37
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 38
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 39
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 40
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 41
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 42
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 43
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 44
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 45
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 46
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 47
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 48
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 49
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 50
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 51
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 52
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 53
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 54
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 55
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 56
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 57
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 58
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 59
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 60
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 61
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 62
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 63
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 64
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 65
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 66
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 67
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 68
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 69
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 70
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 71
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 72
Credite ipotecare (BT vs Unicredit) - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Credite ipotecare (BT vs Unicredit).pdf

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Creditul la CEC Târgu-Mureș

CAPITOLUL I CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Conceptul de credit Apariţia creditului a depins de un anumit stadiu de dezvoltare a...

Creditul Ipotecar la BRD

CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE CREDIT 1.1 Natura şi formele creditului De-a lungul timpului, rolul băncilor în dezvoltarea economiei s-a manifestat, în...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Monografie Unicedit Țiriac Bank

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BNCARE.ISTORIC ŞI EVOLUŢIE Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României au fost...

Practică tehnică bancară - Unicredit Țiriac Bank

Centrul european de competenta in UniCredit Uniunea Europeana ajuta la dezvoltarea afacerilor, iar Grupul UniCredit ofera cea mai extinsa retea...

Practică la tehnică bancară - Unicredit

PREZENTARE GENERALA SCURTA DESCRIERE UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata...

Tehnica și evidența operațiunilor bancare la Unicredit Țiriac Bank Iași

I. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, unul dintre...

Caiet de practică la Unicredit Țiriac Bank

1. Prezentarea de ansamblu a unităţii economice 1.1.Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii (număr de...

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare,...

Prezentarea băncilor Unicredit și Procredit

1. Prezentarea companiilor bancare Unicredit Tiriac Elemente de identitate Nume, statut UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului...

Lucrare de practică Unicredit Țiriac Bank - operațiuni de creditare

1.1. Principii şi condiţii generale de creditare Prudenţa bancară este principiul fundamental de politică bancară ce caracterizează întreaga...

Ai nevoie de altceva?