Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 15192
Mărime: 129.81KB (arhivat)
Publicat de: Anca B.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I
 3. Creditul şi piaţa creditului , 5
 4. 1.1. Creditul - definiţie, concept şi conţinut 5
 5. 1.2. Caracteristicile şi funcţiile creditului 8
 6. 1.3. Participanţii şi intermediarii pe piaţa creditului 18
 7. Capitolul II
 8. Piaţa creditului 21
 9. 2.1. Formele creditelor 21
 10. 2.2. Analiza dosarului de credit pentru persoanele juridice 38
 11. 2.3. Dobânda şi rata dobânzii 44
 12. Capitolul III
 13. Evoluţia creditelor pentru persoanele
 14. juridice acordate de BCR în ultimii 10 ani 50
 15. 3.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţinare 50
 16. 3.2. Evoluţia creditelor acordate de BCR persoanelor
 17. juridice în perioada 2004-2014 54
 18. Concluzii 64
 19. Bibliografie 66

Extras din licență

Introducere

Economia de piaţă presupune, în mod necesar, existenţa unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Creditul este considerat un instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

Evoluţia ultimilor ani au condus la modificări structurale atât pe partea cererii de credite, cât şi pe partea ofertei. Dezvoltarea creditului acordat populaţiei a fost susţinut de creşterea puterii de cumpărare a populaţiei, în ultimi ani, pe fondul sporului de salarii reale, a intrării de capital în ţară de la populaţia plecată în afara graniţelor ţării, scăderii inflaţiei şi reducerii şomajului.

Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie atât în occident cât şi în ţara noastră. Acest aspect m-a determinat să-mi aleg ca temă a lucrării de licenţă “Evoluţia creditelor pentru persoanele juridice în România în perioada 2003-2013”.

Lucrarea este structurată în introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.

În capitolul I intitulat Creditul şi piaţa creditului, am încercat să definesc noţiunea de credit, să delimitez caracteristicile şi funcţiile creditului, precum şi actorii ce îşi desfăşoară activitatea pe piaţa creditului.

Cel de-al doilea capitol cu titlul Piaţa creditului, prezintă modul cum se analizează dosarul de credit pentru persoanele juridice în vederea obţinerii unui credit, dar şi aspecte privind dobânda şi rata dobânzii.

În cel de-al treilea capitol este prezentat un studiu de caz, care constă într-o analiză aprofundată a operaţiunilor de creditare efectuate de ERSTE Bank, sucursala Tg-Jiu, a produselor şi serviciilor bancare oferite de ERSTE Bank, precum şi a procesului de creditare specific pentru persoanele juridice.

Lucrarea de licenţă se încheie cu Concluzii, ce reprezintă rezultatul cercetării mele în domeniu, în urma analizei efectuate în literatura de specialitate din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL I

CREDITUL ŞI PIAŢA CREDITULUI

1.1. Creditul - definiţie, concept şi conţinut

O bancă reprezintă o instituţie de credit autorizată să efectueze, în principal, activitatea de corelare a fondurilor atât de la persoane juridice, cât şi de la persoane fizice, sub forma depozitelor sau instrumentelor negociabile plătibile la cerere sau la scadenţă, precum şi de acordare a creditelor

O astfel de entitate îşi poate desfăşura activitatea doar în urma obţinerii unei autorizaţii din partea Băncii Naţionale a României, aceasta fiind şi cea care poate retrage autorizaţia acordată unei bănci, persoane juridice române sau unei filiale a unei bănci străine. BNR poate retrage autorizaţia din două motive: la solicitarea băncii sau ca măsură de sancţionare.

Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a relaţiilor economice de piaţă. Operaţiunile economice din care decurge această relaţie sunt: vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii a căror plată urmează să se facă la o dată ulterioară, numită scadenţă şi acordarea de împrumuturi în bani unor persoane fizice pe o perioadă determinată.

Operaţiunea de creditare reprezintă actul prin care banca pune la dispoziţia – sau se obligă să pună la dispoziţia clienţilor – fondurile solicitate sau îşi ia un angajament prin semnătură în favoarea acestora

Termenul " credit" provine din cuvântul latin creditum, care înseamnă a crede sau a avea încredere. Astfel, este evidenţiat un element psihologic indispensabil operaţiunilor de creditare, şi anume, încrederea.

Definiţia creditului are la bază trei opinii cu privire la acest aspect:

- Creditul ca încredere;

- Creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire;

- Creditul ca formă a relaţiilor de schimb.

Creditul ca încredere este o concepţie care plasează la baza relaţiilor de credit ideea de încredere, de unde rezultă caracterul subiectiv al acestora. În practică, această încredere se concretizează în relaţiile dintre creditor şi debitor, în sensul că acesta din urmă trebuie să prezinte o anumită bonitate, astfel încât să genereze încredere din partea creditorului .

Preview document

Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 1
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 2
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 3
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 4
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 5
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 6
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 7
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 8
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 9
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 10
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 11
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 12
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 13
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 14
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 15
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 16
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 17
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 18
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 19
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 20
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 21
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 22
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 23
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 24
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 25
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 26
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 27
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 28
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 29
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 30
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 31
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 32
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 33
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 34
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 35
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 36
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 37
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 38
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 39
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 40
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 41
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 42
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 43
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 44
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 45
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 46
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 47
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 48
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 49
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 50
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 51
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 52
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 53
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 54
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 55
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 56
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 57
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 58
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 59
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 60
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 61
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 62
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 63
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 64
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 65
Evoluția creditelor pentru persoane juridice în România în perioada 2004-2014 - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Creditelor pentru Persoane Juridice in Romania in Perioada 2004-2014.docx

Alții au mai descărcat și

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Analiza și acordarea de credite - sistemul informațional aferent

Capitolul I Banca Naţională a României (BNR) este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Cardul bancar - Instrument necesar în lumea modernă

INTRODUCERE Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece băncile au un rol deosebit de important în economie, iar acesta sporește pe...

Riscul de Solabilitate

Capitolul I: Definiții, concepte privind riscurile În conformitate cu Dicţionarul explicativ al limbii române, cuvântul risc provine din cuvântul...

Ai nevoie de altceva?