Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 20492
Mărime: 1.17MB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Bărbuță-Mișu Nicoleta
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1 . Particularități ale operațiunii de leasing . 5
 3. 1.1 Istoricul, apariția și evoluția operațiunii de leasing ... 5
 4. 1.2. Avantajele și limitele leasing-ului 8
 5. 1.3. Legătura dintre operațiunea de leasing și contractul de leasing .. 12
 6. 1.4. Cadrul legislativ în contextul operațiunii de leasing ... 14
 7. 1.5. Procesul derulării operațiunilor de leasing în România .. 15
 8. 1.6. Aria de aplicabilitate a operațiunilor de leasing în România ... 19
 9. CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SECTORULUI DE ACTIVITATE 23
 10. ȘI A FIRMEI ARCELORMITTAL S.A. . 23
 11. 2.1. Particularități ale industriei siderurgice .. 23
 12. 2.2. Evoluția sectorului de siderurgie în România între anii 2011-2016 24
 13. 2.3. Prezentarea generală a firmei ARCELORMITTAL S.A. ... 27
 14. 2.4. Piața, clienții și furnizorii .. 29
 15. 2.5. Conducerea firmei și structura acționariatului 31
 16. Capitolul 3. Analiza performanței financiare a firmei ... 35
 17. ARCELORMITTAL S.A. în perioada 2011-2016 35
 18. 3.1. Analiza performanței firmei pe baza contului de Profit și Pierdere . 35
 19. 3.2. Analiza performanței firmei pe baza ratelor ... 43
 20. Capitolul 4. Finanțarea prin leasing la compania .. 55
 21. ARCELOR MITTAL S.A Galați . 55
 22. 4.1. Analiza politicii de investiții a S.C. ARCELORMITTAL S.A. în perioada 55
 23. 2011-2016 55
 24. 4.2. Bugetarea investiției .. 56
 25. 4.3. Analiza de bonitate în vederea obținerii finanțării prin leasing ... 57
 26. 4.4. Derularea operațiunii de leasing 59
 27. 4.5. Determinarea costului operațiunii de leasing .. 63
 28. 4.6. Efectele operațiunii de leasing asupra Bilanțului Contabil . 63
 29. 4.7. Efectele operațiunii de leasing asupra Contului de Profit și Pierdere .. 66
 30. Concluzii și propuneri .. 75
 31. Bibliografie . 76
 32. Index tabele și figuri 79
 33. Anexe .. 81

Extras din licență

Introducere

În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare

a investițiilor, realizând un studiu de caz pe baza situațiilor financiare ale firmei ArcelorMittal

Galați care are ca activitate: producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje.

Am ales această temă în urma participării la Școala de vară în perioada iulie-septembrie

2017 organizată de compania ArcelorMittal Galați. Fiind în cadrul companiei în postura de

asistent al proiectului: Leasing-ul operațional, am analizat eforturile privind atenția și munca

minuțioasă pe care o depun angajații pentru buna desfășurare și organizare a activității.

În capitolul 1 intitulat: Particularități ale operațiunii de leasing sunt prezentate

particularitățile operațiunii de leasing pornind de la istoricul, apariția și evoluția operațiunii de

leasing urmate de avantajele și dezavantajele pe care le comportă o astfel de operațiune fiind

în strânsă legătură cu, contractul de leasing.

Am încheiat apoi cu procesul derulării operațiunilor de leasing în România și aria de

aplicabilitate a acestora.

Capitolul 2: Prezentarea sectorului de activitate și a firmei ArcelorMittal S.A prezintă

succint particularitățile industriei siderurgice urmate de evoluția sectorului siderurgic în

România în perioada 2011-2016, fiind favorabilă trecerea la prezentarea generală a firmei

ArcelorMittal Galați în ceea ce privește: piața, clienții, furnizorii cât și conducerea firmei

și structura acționariatului aspecte destul de importante pentru analizarea performanțelor

firmei.

Capitolul 3, privind Analiza performanței financiare a frimei ArcelorMittal S.A în

perioada 2011-2016 prezintă performanțele și riscurile firmei analizate pe baza contului de

profit și pierdere. Noțiunile teoretice referitoare la contul de profit și pierdere sunt în strânsă

legatură cu soldurile intermediare de gestiune, fapt pentru care am realizat o scurtă prezentare

a acestora.

Prezentarea studiului de caz este realizată în capitolul 4:Finanțarea prin leasing la

compania ArcelorMittal S.A Galați și cuprinde analiza politicii de investiții a S.C.

ARCELORMITTAL S.A. în perioada 2011-2016. Acesta este format din informațiile legate

de investițiile realizate de firmă în ultimii 6 ani. Pentru bugetarea investiției privind

achiziționarea de mașini a fost necesară o evaluare a factorilor cantitativi și calitativi și analiza

scoring prin care firma este încadrată într-o anumită clasă de risc/performanță. Odată finalizată

evaluarea, a urmat apoi derularea efectivă a contractului de leasing incluzând totodată

prezentarea contractului de leasing a societății Arval BNP Paribas Group și Arcelor Mittal,

condițiile specifice încheierii contractului de leasing, consecințele și riscurile contractului de

leasing precum și determinarea costului operațiunii de leasing.

Ca urmare a investiției realizate am analizat efectele operațiunii de leasing asupra

bilanțului contabil cât și efectele asupra contului de profit și pierdere făcând o previzionare pe

6 ani.

În capitolul 5 sunt prezentate concluziile și propunerile referitoare la tema lucrării. S-a

constatat faptul că investiția realizată diminuează în bilanțurile viitoare considerabil atât

resursele din casa și conturile la bănci cât și profitul net cu aceeași sumă a redevenței anuale.

În contul de profit și pierdere, ca modificări asistăm la creșterea cheltuielilor cu

redevențe, locații de gestiune, chirii din cadrul cheltuielilor de exploatare pe perioada

contractului de leasing, iar după achiziția bunului la valoarea reziduală va fi înregistrată

cheltuiala cu amortizarea.

Bibliografie

1. Achim, M. V. - Leasing: o afacere de succes - concept, derulare, contabilitate,

eficiență, Editura Economică, București, 2005.

2. Andreica, M. - Leasing - cale de finanțare a investițiilor pentru IMM, Editura

CRIMM, București, 1997.

3. Aristotel, Retorica, Cartea I/Cap.V, citat după D.Clocotici, Gh.Gheorghiu,

Operațiuni de leasing,Ed,Lumina Lex, 1998.

4. Ariton, D. - Finanțele întreprinderii, Editura Fundației Universitare “Dunărea de

Jos”, Galați, 2002

5. Bărbuță-Mișu, N. - Finanțele întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică, R.A.,

București, 2009.

6. Constantinescu, C. C. - Leasing financiar. Realitate și perspectivă, Editura

Economică, București, 2006.

7. D. Clocotici, G. Gheorghiu, Operațiunile de leasing, Ed. Lumina Lex, București,

2000; G. Tița-Nicolescu, Regimul juridic al operațiunilor de leasing, Ed. All Beck,

București, 2003.

8. M. Negruș, Finanțarea schimburilor internaționale, Politici.Tehnici, Ed.

Humanitas, București, 1991.

9. Puiu, Al., Valențele leasingului în România , Revista “ Tribuna Economică “, nr

42/1996.

10. Puiu, Al., Management în afacerile economice internaționale , Ed. Independența

Economică, București , 1992.

11. Traian Hasnaș, Operațiunile de leasing și contabilizarea lor ,Revista “Tribuna

Economică “, nr.35/1998.

12. Tulvinschi, M. - Leasingul - tehnică de finanțare pe termen lung, Revista finanțe

publice și contabilitate, v. 17, nr. 4, 2006;

13. Turcu, E. - Contractul de leasing, Editura Hamangiu, 2008.

14. Voiculescu, D. , M. Coraș , Leasing, Ed. Științifică și Enciclopedică, București ,

1985.

15. Voiculescu, D. , Din experiența mondială în privatizarea întreprinderilor de stat,

Ed.Tehnică, București , 1990.

Webografie

16. www.unslr.ro

17. www.scribd.com

18. www.leasing.ro

19. www.alb-romania.ro

20. www.publications.europa.eu

21. www.cdep.ro

22. www.minind.ro

23. www.insse.ro

24. www.galati.arcelormittal.com

Preview document

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 1
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 2
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 3
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 4
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 5
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 6
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 7
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 8
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 9
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 10
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 11
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 12
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 13
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 14
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 15
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 16
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 17
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 18
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 19
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 20
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 21
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 22
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 23
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 24
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 25
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 26
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 27
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 28
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 29
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 30
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 31
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 32
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 33
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 34
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 35
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 36
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 37
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 38
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 39
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 40
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 41
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 42
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 43
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 44
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 45
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 46
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 47
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 48
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 49
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 50
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 51
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 52
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 53
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 54
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 55
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 56
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 57
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 58
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 59
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 60
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 61
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 62
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 63
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 64
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 65
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 66
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 67
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 68
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 69
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 70
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 71
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 72
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 73
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 74
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 75
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 76
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 77
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 78
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 79
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 80
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 81
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 82
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 83
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 84
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 85
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 86
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 87
Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Finantarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galati.pdf

Alții au mai descărcat și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Ai nevoie de altceva?