Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 24193
Mărime: 5.87MB (arhivat)
Puncte necesare: 13
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA FINANŢE-BĂNCI FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ZI

Cuprins

 1. INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE DE CERCETARE 5
 2. CAPITOLUL 1. PREZENTARE SOCIETĂȚII BANCARE. ASPECTE MANAGERIALE ÎN CADRUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 7
 3. 1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române 7
 4. 1.1.1. Conducerea și administrarea Băncii Comerciale Române 9
 5. 1.1.2. Rolul și evoluția Băncii Comerciale Române 13
 6. 1.1.3. Misiunea și obiectivele Băncii Comerciale Române 16
 7. 1.2. Prezentarea sucursalei BCR Sebeș 17
 8. 1.2.1. Structura organizatorică 18
 9. 1.2.1.1. Conducerea BCR Sebeș 19
 10. 1.2.2.1. Organigrama Sucursalei Sebeș 19
 11. CAPITOLUL 2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SISTEMUL DE PLĂȚI ÎN ROMÂNIA 21
 12. 2.1. Sistemul de plăți în România 21
 13. 2.2. Structura Sistemului de plăți 23
 14. 2.3. Implementarea Sistemului de plăți 24
 15. 2.4. Componentele Sistemului de plăți 26
 16. 2.4.1. Sistemul cu decontare pe bază brută în timp real – ReGIS 27
 17. 2.4.2. Sistemul electronic cu decontare pe bază netă – SENT 34
 18. 2.4.3. Sistemul de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.. 37
 19. 2.5. Sistemul trans-european de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real -TARGET2 42
 20. 2.6. Zona unică de plați în euro – SEPA 46
 21. 2.7. Monitorizarea Sistemului de plăți 49
 22. CAPITOLUL 3. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND PLĂȚILE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 51
 23. 3.1. Evoluția principalelor instrumente de decontare utilizate de către Banca Comercială Română 51
 24. 3.1.1. Descrierea principalelor instrumente de plati utilizate de Banca Comercială Română 52
 25. 3.1.2. Tendintele evolutive ale instrumentelor de decontare la Banca Comercială Română 58
 26. CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND EXEMPLIFICAREA PRINCIPALELOR INSTRUMENTE DE PLĂȚI FOLOSITE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 63
 27. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 70
 28. Anexe 72
 29. Bibliografie 73

Extras din licență

INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE DE CERCETARE

De-a lungul timpului, pentru economiști, studiul banilor, instituțiilor bancare și piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai fascinante domenii de exploatare. În acest context, finantiștii și bancherii experimentează tentația descoperirii, analizei și inovării fondurilor bănești în care actul plății îndeplinește atât rolul de a transporta banii către fiecare societate cât și coordonarea lor.

Sistemul de plăți este o parte esențială a infrastructurii financiare a economiei de piață în care organizarea și activitatea sectorului bancar sunt determinate de necesitățile piețelor. De asemenea reprezintă o parte integrantă a sistemului monetar dintr-o economie. Activitatea sigură și eficientă a sistemului de plăți constituie atât pentru participanții de pe piață, cât și pentru instituțiile publice, în special băncile centrale, un domeniu de interes deosebit.

Un loc important în această lucrare îl ocupă clarificarea înțelesului unor termeni care se referă la noi proceduri și tehnologii aplicate în domeniul plăților și decontărilor cum sunt sistemele bancare electronice care se bazează fie pe plăți efectuate prin carduri de plată, fie prin transmisia și procesarea electronică a mesajelor de plăți.

Întreaga lucrare este structurată pe patru capitole ce vizează atât aspecte teoretico-metodologice cât și analiza principalelor instrumente de plată utilizate de Sucursala Sebeș a Băncii Comerciale Române.

Prima parte se dorește a fi o scurtă prezentare a Băncii Comerciale Romane, implicit a Sucursalei Sebeș. Am evidențiat cele mai importante aspecte pentru bancă și anume: descrierea activității, precum și rolul și evoluția, misiunea și obiectivele.

În capitolul 2 al lucrării sunt prezentate aspecte privind sistemul de plăți din România, cum ar fi: structura sistemului de plăți, dar și componentele și monitorizarea acestuia.

Capitolul 3 al lucrării cuprinde aspecte specifice privind plățile la Banca Comercială Română. Am descris fiecare instrument de plată folosit de aceasta, evoluție, avantaje și dezavantaje, dar și ce fel de instrumente se vor dezvolta.

Ultimul capitol al lucrării se referă la studiul de caz pe care l-am efectuat la Sucursala Sebeș a BCR, în cadrul căruia am urmărit exemplificarea principalelor instrumente de plată utilizate de către BCR, prin prezentarea fluxului de plăți și de operațiuni.

Pentru lucrare am folosit o bibliografie destul de vasta, detaliată în ultima parte a lucrării, dar și cercetarea la fața locului, la BCR Sucursala Sebeș. Toate acestea dar și detaliile corespunzătoare acestora vor fi prezentate în paginile ce vor urma.

Metodologia de cercetare, denumită şi „Firul Ariadnei” reprezintă un ansamblu de etape, metode şi tehnici de investigare ştiinţifică a fenomenului economic. Metodologia de cercetare înseamnă de fapt, parcurgerea unor etape care fac obiectul capitolelor ce urmează. Succesiunea etapelor este importantă întrucât ordinea în exprimarea ideilor, şi în înţelegerea lor este esenţială pentru a nu te rătăci în mulţimea de informaţii cuprinse în cadrul lucrării.

Pentru a elabora o lucrare bazată pe raţionamente logice şi în care ideile sunt expuse cursiv, într-o anumită ordine, am avut în vedere parcurgerea mai multor etape:

-Alegerea temei de cercetare; ea nu are nimic formal sau întâmplător. Ea condiţionează succesul lucrării de cercetare la fel de mult ca şi oricare altă etapă;

-Documentarea-învăţarea, este o etapă importantă a cercetării ştiinţifice. Documentarea nu este un scop în sine, ci se subordonează integral cercetării ştiinţifice a temei alese. Etapele documentării-învăţării nu sunt rigide, ele se adaptează şi semidiferenţiază în funcţie de domeniu, temă, de experienţă şi vocaţia cercertătorului etc.

-Explicarea fenomenului economic (sau cercetarea propriu-zisă) cu două subetape importante: formularea ipotezei (momentul creator-constructiv) şi verificarea ipotezei şi a concluziilor ştiinţifice (momentul critic-valorizator);

-Redactarea şi susţinerea publică a lucrării;

-Valorificarea lucrării.

Fiecare dintre noi trebuie să ştie să-şi asigure nu numai succesiunea etapelor (cu metodele şi tehnicile lor), dar şi gestiunea resurselor disponibile, încadrarea în resursele de timp (în termenul de elaborare a lucrării) şi în celelalte resurse materiale, umane şi financiare. În ceea ce priveşte întocmirea lucrării, am acordat o atenţie deosebită redactării acesteia într-un interval de timp util, asfel încât să-mi permită reducerea erorilor sau greşelilor posibile să apară în lucrare, precum şi calităţii redactării lucrării.

Fundamentarea concluziilor trebuie să satisfacă următoarele exigenţe: logică, interes practic, eficienţă economică, coerenţă cu teoria economică, formularea de observaţii şi critici asupra teoriei şi practicii economice, indicarea de direcţii şi teme de cercetare.

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII BANCARE. ASPECTE MANAGERIALE IN CADRUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române

Anul 1990 consemnează începutul unui amplu proces de transformări în România, dorința generală fiind aceea a unei schimbări atotcuprinzătoare.

Banca Națională a României a fost reorganizată, în sensul că a cedat operațiunile de natură comercială și a căpătat din nou numai sarcinile de bancă centrală. Fostele bănci de stat au fost transformate în bănci comerciale. Au fost înfințate bănci cu capital privat autohton, precum și sucursale ale unor bănci străine.

La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 1048 se înființează Banca Comercială Română, care se va organiza pe baza H.G. nr. 1195 , de la 12 noiembrie 1990.

Preview document

Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 1
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 2
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 3
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 4
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 5
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 6
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 7
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 8
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 9
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 10
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 11
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 12
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 13
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 14
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 15
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 16
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 17
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 18
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 19
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 20
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 21
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 22
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 23
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 24
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 25
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 26
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 27
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 28
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 29
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 30
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 31
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 32
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 33
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 34
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 35
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 36
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 37
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 38
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 39
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 40
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 41
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 42
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 43
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 44
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 45
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 46
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 47
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 48
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 49
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 50
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 51
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 52
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 53
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 54
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 55
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 56
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 57
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 58
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 59
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 60
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 61
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 62
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 63
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 64
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 65
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 66
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 67
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 68
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 69
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 70
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 71
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 72
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 73
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 74
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 75
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 76
Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Sistemul de Plati in Romania. Aspecte privind Platile la BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Instrumentelor și Modalităților de Plată în Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 1.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATĂ Conceptul de instrument de...

Rolul Băncii Centrale în Sistemul de Plăți din România

CAPITOLUL 1- BANCA CENTRALĂ 1.1.Banca centrală – scurt istoric, atribuţii Toate sistemele bancare, cu excepţia celui din Hong Kong, au o bancă...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Tehnici și instrumente de plată utilizatate în activitatea bancară

INTRODUCERE Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul...

Mediul de Afaceri în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare este o analiza a mediului economic din România , a prolemelor ce care se confrunta aceasta , a masurilor ce se...

Mixul de Marketing în Sistemul Bancar

INTRODUCERE Principiul care a stat la baza alegerii acestei teme pentru lucrarea de licenţă este acela că marketingul modern înseamnă mai mult...

Profitabilitatea și performanțele bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt...

Cum se gestionează conturile bancare

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole. Scopul...

Tehnicile și Instrumentele de Plată Utilizate în Activitatea Bancară

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND TEHNICILE ŞI INSTRUMENTELE DE PLATĂ UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Mecanismele de plăţi în perioada...

Piața Cardurilor în România

PIATA CARDURILOR ÎN ROMÂNIA I. Aparitia si dezvoltarea pietei cardurilor în România Dupa anul 1990, aparitia unui sistem bancar adaptat...

Ai nevoie de altceva?