Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic

Licență
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 14285
Mărime: 606.21KB (arhivat)
Publicat de: Edgar Fodor
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ADELA BARA

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Descrierea problemei economice 4
 3. 1.1 Prezentarea firmei sau domeniului abordat 4
 4. 1.2 Principalele atribuţii şi responsabilităţi pe compartimente 5
 5. 1.3 Activităţile firmei 6
 6. 1.4 Prezentarea activităţii care va fi informatizată 8
 7. Capitolul 2. Tehnologii informatice utilizate 10
 8. 2.1 Oracle Database 10g Enterprise Edition 10
 9. 2.2 SQL 12
 10. 2.3 Visual C#.NET 15
 11. Capitolul 3. Analiza şi proiectarea sistemului informatic 20
 12. 3.1 Specificarea cerinţelor sistemului informatic 20
 13. 3.2 Analiza sistemului existent 23
 14. 3.2.1 Identificarea entităţilor şi a caracteristicilor acestora 23
 15. 3.2.2 Identificarea procedurilor necesare 27
 16. 3.3 Proiectarea noului sistem 28
 17. 3.3.1 Proiectarea schemelor bazei de date 28
 18. 3.3.2 Proiectarea prelucrărilor 37
 19. Capitolul 4. Realizarea aplicaţiei informatice 41
 20. 4.1 Implementarea aplicaţiei 41
 21. 4.2 Prezentarea aplicaţiei 48
 22. Concluzii 55
 23. Bibliografie 56
 24. Anexe 58

Extras din licență

Introducere

Sistemul financiar bancar ce are ca obiect instrumentele şi tehnicile de plată reprezintă un domeniu de pregnantă importanţă în desfăşurarea operaţiunilor economice şi financiare în economia de piaţă.

Evoluţiile în domeniu, care au fost determinate atât de creşterea considerabilă a dimensiunilor fluxului de plăţi şi respectiv de eforturi organizatorice de a opera cu maximă eficienţă, dar şi cu tehnologii noi angajate în domeniu au condus la constituirea unui segment independent de abordare ştiinţifică a sistemului bancar.

Sistemul financiar bancar, ca o parte specifică a relaţiilor monetare privind instrumentele şi tehnicile de plată s-a dezvoltat puternic susţinută de tehnologia modernă, de progresiile informaticii şi telecomunicaţiilor.

Sistemul bancar al unei ţări este definit prin reţeaua instituţiilor de credit rezidente în ţara respectivă şi a relaţiilor economice în care componentele acesteia sunt parte.

Banca este definită ca fiind o entitate de stat sau particulară ale cărei funcţii principale sunt atragerea mijloacelor băneşti temporar disponibile ale clienţilor în conturile deschise ale acestora, acordarea de credite pe diferite termene, efectuarea de viramente între conturile deschise la diferite bănci, emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente, vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare.Băncile au devenit instituţii indispensabile vieţii economice contemporane. Ele înlesnesc tranzacţiile comerciale din interiorul său din exteriorul unei ţări,oferă instrumente pentru efectuarea plăţilor, se implică în schimbul valutar. Aceste instituţii sunt astăzi universul în jurul căruia gravitează banii. Astfel, băncile s-au impus ca autorităţi supreme, datorită puterii pe care o au asupra banilor. Totodată, în contextul epocii moderne, nu trebuie omise mutaţiile care au apărut în relaţiile bancă-client, în produsele şi serviciile oferite şi, nu în ultimul rând, în managementul bancar.

În prezent, componenta IT a devenit deosebit de importantă în orice bancă comercială, de această depinzând însăşi existenţa băncii. Utilizări ale tehnologiilor informaţiei în domeniul bancar îşi propune să evidenţieze nu numai multiplele posibilităţi de valorificare a potenţialului IT, dar şi soluţiile adoptate de o serie de bănci comerciale de-a lungul timpului. Utilizarea depozitelor de date în sistemele informatice bancare s-a dezvoltat ca urmare a conştientizării impactului componentei informaţionale asupra business-ului.

Capitolul 1. Descrierea problemei economice

1.1 Prezentarea firmei sau domeniului abordat

În [1] detaliile despre bancă sunt prezentate prin faptul că BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursă de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 930 de agenţii . La 31 decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri. Calitatea servicilor este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipă BRD. Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.

Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe:

• Banca persoanelor fizice;

• Banca întreprinderilor;

• Banca de investiţii.

Filialele Groupe Société Générale:

• BRD Sogelease: leasing;

• RD Corporate Finance: consiliere în domeniul privatizărilor, fuziunilor şi achiziţiilor;

• BRD Finance : credite de consum;

• ALD Automotive: gestiunea flotelor de vehicule;

• BRD Asset Management: gestiunea activelor;

• BRD Pensii: pensii private;

• ECS România: leasing şi managementul echipamentelor IT;

• SOGEPROM: dezvoltare şi promovare imobiliară.

Strategia băncii în materie de comunicare financiară este susţinută de următoarele principii:

• Egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii şi disponibilitatea imediată a acestora;

• Respectarea termenelor în materie de publicare de rezultate;

• Transparenţa şi coerenţa informaţiilor furnizate.

1.2 Principalele atribuţii şi responsabilităţi pe compartimente

În [2] sunt prezentate următoarele atribuţii şi responsabilităţi existente în instituţia bancară:

Director grup: conduce şi dinamizează şi urmăreşte activitatea comercială,coordonează elaborarea strategiei locale, asigurând politicile pentru implementarea acesteia la nivelul grupului.

Director Financiar Contabil Logistică: asigură logistica în ceea ce priveşte implementarea unor noi tehnologii (sisteme informatice, mesagerie, etc.) şi a unor noi produse / servicii.

Director Comercial Clienţi persoane juridice /persoane fizice: asigură buna imagine a băncii pe piaţa cu reocupare specială în ceea ce priveşte calitatea, rentabilitatea şi gestiunea riscurilor; poate înlocui directorul de grup pe perioada absenţei acestuia; gestionează portofoliul marilor clienţi corporativi şi urmăreşte atragerea clienţilor ţintă.

Controlor general: realizează controlul ulterior care se exercită asupra tuturor activităţilor derulate de unităţi; acţionează în scopul prevenirii şi eliminării pierderilor, prejudiciilor şi fraudelor, a minimizarii riscurilor activităţii bancare precum şi a creşterii veniturilor şi diminuării cheltuielilor.

Preview document

Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 1
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 2
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 3
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 4
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 5
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 6
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 7
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 8
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 9
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 10
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 11
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 12
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 13
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 14
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 15
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 16
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 17
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 18
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 19
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 20
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 21
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 22
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 23
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 24
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 25
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 26
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 27
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 28
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 29
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 30
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 31
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 32
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 33
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 34
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 35
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 36
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 37
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 38
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 39
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 40
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 41
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 42
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 43
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 44
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 45
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 46
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 47
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 48
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 49
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 50
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 51
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 52
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 53
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 54
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 55
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 56
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 57
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 58
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 59
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 60
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 61
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 62
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 63
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 64
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 65
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 66
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 67
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 68
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 69
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 70
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 71
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 72
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 73
Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în domeniul economic - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Aplicatiilor cu Baze de Date in Domeniul Economic.docx

Alții au mai descărcat și

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în...

Sistem Informatic de Gestiune a Absolvenților unei Universități

Motivarea alegerii temei Unul dintre motivele principale care a adus la alegerea că tema de diplomă a fost crearea unui sistem informatic care să...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Analiza și Programarea Sistemelor Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I SISTEMUL INFORMATIC , INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI ORGANIZATIILOR ECONOMICO-SOCIALE 1.1. CONCEPTUL DE SISTEM Sistemul reprezinta un...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Aplicațiilor de Comerț Electronic

1 MARKETING ÎN SPATIUL VIRTUAL 1.1 DELIMITARI CONCEPTUALE Definitia de dictionar pentru cyber este stiinta controlului sistemelor complexe,...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Prezentare Oracle

Corporaţia Oracle Corporaţia ORACLE (Nasdaq ORCL), având o cifră de afaceri de 9,3 miliarde dolari şi peste 85000 de angajaţi la nivel mondial,...

Utilizarea sistemelor informatice economice

INTRODUCERE MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea, într-o măsură mai mare sau mai...

Proiect de practică desfășurat în cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București

Proiect de practica desfasurat in cadrul Primariei Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti 1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara...

Marketing direct și comunicare promoțională

Introducere Din punct de vedere etimologic, substantivul comunicare provine din latinescul comunicatio care semnifică împărtăşire, conversaţie....

Direcția Regională de Statistică a Municipiului București - proiect practică

Denumirea institutiei: Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti (D.R.S.M.B) Istoric: Primul Birou de Statistica in Municipiul...

Exprimarea și estetica unui magazin, ambianța și amanajarea

Exprimarea si estetica unui magazin, ambianta si amanajarea I. INTRODUCERE Punctul de vanzare se poate defini ca fiind locul de vanzare permanent...

Ai nevoie de altceva?