Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 20459
Mărime: 189.52KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE ȘI A REGLEMENTĂRILOR FISCALE PRIVIND IMPORTURILE DIN ȚARA NOASTRĂ 4
 3. 1.1. Codul vamal comunitar și regulamentul de aplicare a acestuia 4
 4. 1.1.1. Tariful vamal 4
 5. 1.2. Originea mărfurilor 6
 6. 1.3. Valoarea în vamă 8
 7. 1.4. Regimurile vamale 10
 8. CAPITOLUL II CODUL FISCAL ȘI NORMELE DE APLICARE A ACESTUIA 24
 9. 2.1. Impozitarea directa 24
 10. 2.2. Regimul taxei pe valoarea adăugată 24
 11. 2.2.1. Operațiuni în sfera TVA 25
 12. 2.2.2. Teritorialitatea și locul operațiunilor 26
 13. 2.2.3. Faptul generator si exigibilitatea TVA 26
 14. 2.3. Baza de impozitare și influența cursului valutar 27
 15. 2.3.1. Operațiuni scutite de taxă 29
 16. 2.3.2. Nivelul cotei de taxa pe valoarea adăugată 30
 17. 2.3.3. Regimul deducerilor 30
 18. 2.3.4. Persoanele obligate la plata TVA 31
 19. 2.3.5. Obligațiile persoanei impozabile 31
 20. 2.3.6. Regimul accizei 32
 21. 2.3.7. Operațiunile scutite 35
 22. CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ 45
 23. 3.1. Prezentarea Societății 45
 24. 3.2. Managementul Resurselor Umane în S.C. Galenus S.R.L. Cluj Napoca 46
 25. 3.3. Analiza ratelor de structură ale activului 50
 26. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 59
 27. BIBLIOGRAFIE 62

Extras din licență

INTRODUCERE

Pornind de la activitatea de comerț internațional, de la necesitatea desfășurării acesteia in mod liber, neîngrădit de măsuri fiscale interne, statele din anumite zone ale globului, precum și unele provincii, în interesul bunăstării lor economice, au simțit nevoia constituirii unor zone, teritorii, spații economice eliberate de bariere protecționiste .

Eliminarea acestor bariere a condus la deschiderea economiilor naționale și implicit la dezvoltarea comerțului cu bunuri ceea ce a declanșat un fenomen contemporan cu implicații pozitive dar si negative, globalizarea. Consecințele negative ale globalizării pot fi crizele economice, ca aceea cu care ne confruntăm în prezent și pot fi transmise societăților de comerț exterior importatoare de către cele exportatoare, prin prețuri, dobânzi, comisioane, curs de schimb valutar, inflație etc.

Există in România o înclinație către import mai mare și într-un mod nepotrivit pentru gradul de dezvoltare, față de înclinația către exporturi. Eforturile întreprinzătorilor pentru a câștiga din importuri au crescut deoarece sunt motive care duc la un asemenea comportament: gustul cosmopolit al consumatorilor, avantajul de a lucra pentru o firmă străină care oferă o salarizare mai bună crește efortul de a vinde marfa importată pe piața românească și inițiativa privată care găsește mai ușor un cumpărător la intern decât la extern deoarece producția si exportul implică riscuri mai mari . Ceea ce menționa Valentin Cojanu în 1997 se poate susține 15 ani mai târziu, având in vedere rapoartele INS in privința comerțului exterior al României și in special a importurilor.

Societățile de comerț exterior importatoare funcționează împreună cu propria contabilitate, fiind în primul rând o obligație stabilită prin lege dar și o necesitate prin prisma cunoașterii rezultatelor activității desfășurate. Contabilitatea este cea care „traduce’ în limbajul propriu realitatea economică și juridică a activității economice desfășurate de societate și poate contribui la fundamentarea deciziilor de import, de creditare, de comercializare etc.

Alegerea temei ,,Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră" este una de interes personal, premisa fiind necesitatea de a înțelege mecanismul care stă la baza tranzacțiilor comerciale internaționale și a preluării acestor informații de către contabilitatea societăților de comerț exterior. Pe parcursul anilor de studiu elementele teoretice aprofundate din discipline precum tranzacțiile internaționale, tehnica plaților si finanțării internaționale, comerțul internațional de bunuri și servicii, elemente din dreptul comercial internațional cu privire la contractare, contabilitatea societăților de comerț exterior au creat o viziune expusă în lucrare și exemplificată intr-un studiu de caz.

Capitolului I propune cunoașterea principalelor reglementări la nivel național, regional si internațional în cazul importurilor de mărfuri. Cunoașterea acestora dar si includerea prin proceduri, in modul de organizare si funcționare al activității societăților de comerț exterior conduce la o mai mare adaptabilitate la mediul extern si o eliminare a unor categorii de riscuri politice si comerciale.

Capitolului II analizează codul fiscal și a normelor de aplicare a acestora folosite in tranzacțiile internaționale, tipurile, mecanismele de derulare, avantajele și dezavantajele ale utilizării acestora, modalitățile de înregistrare a operațiunilor in contabilitatea societăților de comerț exterior dar și de derulare a operațiunilor de import, circuitul mărfurilor de la furnizor la cumpărător și barierele economice ce trebuie depășite, mecanismul de formare al prețurilor externe și interne etc.

În cadrul capitolului III, prin studiul de caz propus la o entitate de comerț exterior verificând situațiile financiare anuale.

Bibliografie

1. Bătrâncea Ioan, Diagnosticul și evaluarea societăților comerciale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005;

2. Bojin, O, Bazele contabilității, Editura economică, București, 2003;

3. Cotleț, D. și colaboratorii, Contabilitate financiară, Editura Mirton, 2004;

4. Deaconu A., Bilanțul contabil al agenților economici, Editura Intelcredo, Deva, 2005;

5. Dumitru Turcu, Vasile Rotarescu, Elemente de economia firmei, Editura Politehnică, Timișoara, 2002;

6. Epuran Mihail, Contabilitatea financiară în noul sistem contabil, vol I și II, Editura de Vest, Timișoara, 1995;

7. Feleagă Nicolae și Ionașcu Ion, Contabilitatea Financiară, Editura Economica, București, 2003;

8. Horomnea Emil , Tratat de contabilitate, vol I, Editura Dedcom Libris, Iași, 2001;

9. Ineovan, F., Contabilitate financiară, Editura Mirton, 2004;

10. Lepădatu Gheorghe, Standarde, teorii și sisteme de conducere a contabilității, Editura Pro Universitaria, București, 2009;

11. Manolescu, M..,Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaționale de Contabilitate, Editura Economică, București, 2001;

12. Megan, O., Cotleț, D., Prezentarea informațiilor contabile în noile Situații Financiare, Simpozion “Dumitru Staniloae”, Brașov, 2002;

13. Mateș, D., Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Mirton, 2003;

14. Oprean Ioan, Întocmirea și auditarea bilanțului contabil, Editura Intelcredo, Deva, 2006;

15. Pașca Nicolae, Situații financiare ale unităților economice din România, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2006;

16. Pantea Iacob Petru și Bodea Gheorghe, Contabilitatea românească amortizată cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2005;

17. Pantea Iacob Petru, Managementul Contabilității Romanești Ediția a II-a, Editura Intelcredo, Deva, 2003;

18. Pereș, D. și colaboratorii, Bazele contabilității, Editura Mirton, 2005;

19. Pop Atanasiu, Contabilitatea financiară românească, Editura Intelcredo, Deva, 2005;

20. Maria Mădălina Gîrbină și Ștefan Bunea, Catedra de Contabilitate Internatională și Informare financiară ASE București: Sinteze și studii de caz privind aplicarea I.A.S. revizuite, Editura CECCAR, București 2006;

21. Ristea, M., Contabilitatea financiară a agenților economici, Editura Intelcredo, Deva, 1995;

22. Tarjoc Ștefan, Ștefan Ionel, Hojda Florica-Ioana, Îndrumar Financiar- Contabil, Editura Mirton, 2001;

23. Tilea Doina Maria, Contabilitate. Fundamentele contabilității. Editura ProUniversitaria, București, 2011

- ** Planul de conturi, Monitorul Oficial, partea I, nr. 1.186.bis./29.12.2005

- ** Contabilitatea societăților comerciale, Ed. All Beck,

București, 2004

- ** Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată), modificată și

completată prin Ordonanța nr. 70/2004, cu modificările și

completările ulterioare.

- ** Ordinul MFP nr. 3055/2010 privind reglementările contabile

conform Directivelor Europene.

Preview document

Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 1
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 2
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 3
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 4
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 5
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 6
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 7
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 8
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 9
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 10
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 11
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 12
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 13
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 14
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 15
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 16
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 17
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 18
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 19
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 20
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 21
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 22
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 23
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 24
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 25
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 26
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 27
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 28
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 29
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 30
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 31
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 32
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 33
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 34
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 35
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 36
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 37
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 38
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 39
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 40
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 41
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 42
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 43
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 44
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 45
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 46
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 47
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 48
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 49
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 50
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 51
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 52
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 53
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 54
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 55
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 56
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 57
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 58
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 59
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 60
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 61
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 62
Analiza actelor normative și a reglementărilor fiscale privind importurile din țara noastră - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Analiza actelor normative si a reglementarilor fiscale privind importurile din tara noastra.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?