Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 15470
Mărime: 116.44KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Chira
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Achim
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAP.1. PREZENTAREA CREDIT EUROPE BANK 4
 3. 1.1.SCURT ISTORIC 4
 4. 1.2.STRATEGIA GENERALĂ 5
 5. A. Elemente generale 5
 6. B.Obiective generale 6
 7. C.Politici şi instrumente 7
 8. 1.3.STRATEGIA ŞI POLITICA PRIVIND RISCUL DE CREDITARE A IMM-URILOR 10
 9. A.Elemente generale 10
 10. B. Obiectivele şi strategia de creditare a IMM-urilor 10
 11. C.Instrumente şi politici folosite în activitatea de creditare a IMM-urilor 11
 12. D.Prevederi finale 15
 13. 1.4. STATEGIA DE MARKETING REFERITORE LA COMPANIILE DIN SEGMENTUL IMM 16
 14. A. Elemente Generale 16
 15. B. Strategii si obiective in activitatea de creditare a IMM-urilor 17
 16. C. Instrumente si politici utilizat in activiattea de creditare a IMM-urilor 17
 17. CAP 2. ABORDARI TEORETICO METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA BONITAII 19
 18. 2.1 DEFINITIA ANALIZEI BONITATII 19
 19. 2.2 IMPORTANŢA, NECESITATEA, UTILIZATORII ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 21
 20. 2.3. DEFINIREA SI CATEGORIILE DE RISCURI BANCARE 23
 21. 2.4 INSTRUMENTE FOLOSITE IN ANALIZA BONITĂŢII 24
 22. A. Indicatori de performanţa financiară 24
 23. B.Sistemul de rating 26
 24. CAP.3 STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA BONITATII FIRMEI SC AIRPACK SRL 28
 25. FACUTA DE CREDIT EUROPE BANK 28
 26. 3.1 METODOLOGIA ANALIZEI BONITĂŢII LA CREDIT EUROPE BANK 28
 27. A Factori obiectivi 29
 28. B Factori subiectivi 34
 29. C Importanţa indentificării corecte a grupului din care face parte firma analizată 35
 30. D Prevederi finale 36
 31. 3.2 REPERE GENERALE IN ANALIZA BONITATII LA CREDIT EUROPE BANK 37
 32. A.Echilibrul bilantier 37
 33. B. Viteze de rotatie 38
 34. C Elemente de calcul - indicatori 39
 35. D. Dimensionarea creditului 42
 36. *O linie de credit nu poate fi niciodată mai mare decât de trei ori cifra de afaceri( 3*CA); se ţine cont de totalul produselor de credit care au drept destinaţie finanţarea de capital de lucru; 42
 37. E.Administrarea riscului de creditare la Credit Europe Bank 42
 38. 3.3 REFERAT DE ANALIZA SC AIRPACK SRL 44
 39. A Fluxul de definire a clientului 44
 40. B Fluxul determinarii scorului firmei analizate 45
 41. C Aprobarea creditului 47
 42. D Continutul dosarului de analiza 47
 43. CAP. 4 CONCLUZII 52
 44. BIBLIOGRAFIE 53
 45. ANEXE 54
 46. Anexa 1 Structura garantiilor 55
 47. Anexa 2 Definirea Industriilor 56
 48. Anexa 3.1 Cerere de CREDIT – PROMPT IMM 58
 49. Anexa 3.2 AGA 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau naţional. Pe de altă parte, orice bancă isi asumă, într-o oarecare masură, riscuri atunci cand acordă credite deoarece orice credit reprezinta o anticipare a unor încasari viitoare si, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci când unii debitori nu işi onoreaza obligaţiile.Iată deci necesitatea unei analize riguroase a bonitatii clientilor personae juridice inainte de acordarea creditelor.

În lucrarea de faţă am încercat să pun în evidenţă modul particular in care se desfasoara analiza bonitaţii la Credit Europe Bank

Astfel în primul capitol,am realizat o scurtă prezentare a băncii si a principalelor strategii de creditare corelate cu obiectivele din activitatea de vânzare a creditelor pentru sectorul IMM.

Capitolul doi prezintă abordari teoretico metodologice privind analiza bonitatii financiare, cum sunt importanţa acesteia si principalii indicatori folosiţi in analiza financiară. In al treilea capitol am facut referire la banca studiata si am prezintat repere generale in analiza bonitatii, metodologia folosita respectiv urmarirea procedurii de analiza si acordare a creditului Prompt IMM(linie de credit ) in cazul firmei SC AIRPACK SRL.

Cap.1. PREZENTAREA CREDIT EUROPE BANK

1.1.SCURT ISTORIC

Credit Europe Bank(România)S.A. este activă pe piaţa româneasca începînd cu luna februarie a anului 2000.Având calitatea de instituţie financiară universala, CEB deserveşte toate segmentele economice cu o gamă variată de servicii şi produse cum ar fi:credite de consum, conturi de economii, carduri, credite pentru IMM-uri, certificate de depozit, finanţarea capitalului de lucru precum si finanţarea de proiecte şi aceea a comerţului internaţional.Credit Europe Bank face parte din Grupul FIBA Servicii Financiare , beneficiînd astfel de vasta experienţă a acestuia, alaturi de know-how-ul privind economiile de piaţă aflate în curs de dezvoltare.

CEB este centrul sinergiei create de către celelate subsidiare ale Grupului FIBA pe pieţele financiare din România şi ofera clienţilor săi acces către Credit Europe Servicii Financiare IFN S.A şi către Credit Europe Leasing IFN S.A alături de Credit Europe Ipotecar IFN S.A.Credit Europe Bank S.A. are conturi corespondente deschise la bănci din SUA, Austria, Bel gia, Italia, Germania, Marea Britanie, Suedia. La acestea se mai pot adăuga bănci din Asia, Australia şi Africa.câteva dintre cele mai importante bănci coresprondente ar fi:

• Bank of New York

• Societe Generale – Paris

• Citibank International – Brussels

• Garantibank International - Amsterdam

• Deutsche Bank – Frankufurt

Viziunea CEB este aceea de a fi prima bancă in preferinţele românilor iar misiunea lor este aceea de a fi reperul de excelenţă pentru serviciile financiare din România, oferind beneficii maxime clienţilor, angajaţilor precum şi acţionarilor săi.

Credit Europe Bank dispune de 60 de sucursale, agenţii si puncte de lucru(faţa de cele 10 existente in anul 2000).Ea deserveşte mai mult de 200 000 de clienţi persoane fizice si peste 20.000 de clienţi personae juridice. Cei 1000 de angajaţi sunt orientate inspre oferirea serviciilor de înaltă calitate şi spre menţinerea unor bune relaţii cu clienţi din toată ţara.

Cota de piaţă deţinută de Credit Europe Bank în România se prezinta astfel:

 1 % -din total servicii bancare;

 2 % - credite de consum;

 3,5 %- tranzacţii de schimb valutar;

 7 % - carduri de credit;

În ceea ce priveşte activitatea băncii, în Decembrie 2004, valoarea activelor în Credit Europe Bank a atins suma de 200 milioane Euro, ceea ce repreyenta o creştere de 90%, comparative cu luna Decembrie a anului 2003, depăşind totodată creşterea medie de 53,66% a sistemului bancar Românesc pentru aceeaşi perioadă.Anul 2004, a reprezentat ‘anul retail’ pentru sistemul bancar Românesc.Pentru Credit Europe Bank, o crestere cu 83,74% a portofoliului de credite s+a datorat în principal cresterii creditelor pentru personae fiyice cu 151,57%, în timp ce creditele acordate persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 52,57% în 2004.

Suma totală a potofoliului de credite a atins 116 milioane Euro la sfârşitul anului 2004, din care 66 milioane Euro au reprezentat credite acordate persoanelor juridice, în timp ce 50 de milioane de Euro pe creditele de consum.

Preview document

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 1
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 2
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 3
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 4
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 5
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 6
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 7
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 8
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 9
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 10
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 11
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 12
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 13
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 14
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 15
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 16
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 17
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 18
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 19
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 20
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 21
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 22
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 23
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 24
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 25
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 26
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 27
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 28
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 29
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 30
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 31
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 32
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 33
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 34
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 35
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 36
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 37
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 38
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 39
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 40
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 41
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 42
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 43
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 44
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 45
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 46
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 47
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 48
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 49
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 50
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 51
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 52
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 53
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 54
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 55
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 56
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 57
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 58
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 59
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 60
Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Analiza Bonitatii Firmelor la Credit Europe Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Accizele

1.3Modul de calcul si baza de impozitare (conform Legii nr. 42/1 iulie 1993) Accizele se calculeaza prin aplicarea cotelor procentuale prevazute...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?