Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 13600
Mărime: 528.02KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Tofan
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pişleag Ana
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT BRAŞOV PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. INTRODUCERE .3
 2. I. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE ANALIZEI POZITIEI FINANCIAR-CONTABILE .6
 3. 1.1 Analiza financiară a agenţilor economici.6
 4. 1.2.1. Conţinutul analizei financiare
 5. 1.2.2. Scopul analizei financiare
 6. 1.2.3. Necesitatea şi utilitatea analizei financiare
 7. 1.2.4. Utilizatorii rapoartelor de analiza economico-financiara
 8. 1.2. Aspecte teoretice privind analiza echilibrului financiar-contabil.10
 9. 1.2.1. Analiza situaţiei financiare pe baza bilanţului
 10. 1.2.1.1. Studiul bilanţului
 11. 1.2.1.2 Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiara
 12. 1.2.2. Analiza echilibrului financiar cu ajutorul ratelor de structură
 13. 1.2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii financiare
 14. 1.2.3.1. Analiza lichidităţii financiare
 15. 1.2.3.2. Analiza solvabilităţii financiare
 16. 1.2.4.Analiza Fondului de Rulment
 17. 1.2.5. Analiza Necesarului de Fond de Rulment
 18. 1.2.6. Analiza Trezoreriei Nete
 19. 1.3 Analiza performantei financiar-contabile .20
 20. 1.3.1 Analiza performanţei financiare pe baza contului de profit şi pierdere
 21. 1.3.2. Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune
 22. 1.3.2.1. Solduri Intermediare de Gestiune – activitate
 23. 1.3.2.2. Solduri Intermediare de Gestiune – rentabilitate
 24. 1.3.3. Indicatori de rezultat
 25. II. PREZENTARE GENERALĂ A SC SANPLANT SRL 26
 26. 2.1. Scurt istoric 26
 27. 2.2. Structura organizatorica a S.C. SANPLANT S.R.L 26
 28. 2.3. Analiza mediului extern si intern al S.C. SANPLANT S.R.L 27
 29. 2.4.Concluziile analizei mediului extern si intern la S.C. SANPLANT S.R.L 29
 30. III. ANALIZA POZITIEI FINANCIAR-CONTABILE LA S.C. SANPLANT S.R.L 32
 31. 3.1. Analiza echilibrului financiar la S.C. SANPLANT S.R.L 32
 32. 3.1.1. . Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului
 33. 3.1.2. Analiza echilibrului financiar cu ajutorul ratelor de structură
 34. 3.1.3. Analiza echilibrului financiar cu ajutorul indicatorilor lichidităţii şi solvabilităţii
 35. 3.1.4.Analiza Fondului de Rulment si a Necesarului de Fond de Rulment
 36. 3.1.4.1. Fondul de Rulment propriu si Fondul de Rulment Strain
 37. 3.1.4.2. Analiza Necesarului de Fond de Rulment
 38. 3.1.5Analiza Trezoreriei Nete
 39. 3.2. Analiza rentabilitatii la S.C. SANPLANT S.R.L.46
 40. 3.2.1Analiza performanţei financiare pe baza contului de profit şi pierdere
 41. 3.2.2 Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune
 42. 3.2.3 Analiza indicatorilor de rezultat
 43. CONCLUZII SI PROPUNERI .56
 44. ANEXE.60
 45. Anexa 1 Bilant S.C. SANPLANT S.R.L
 46. Contul de profit si pierdere
 47. Anexa 2 Organigrama S.C. SANPLANT S.R.L
 48. Bibliografie .66

Extras din licență

INTRODUCERE

Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte prejudecăţile primitive, ruinează autoritatea, cu alte cuvinte, în masura în care eliberează, rafinează, umanizează. „

( Thomas Mann,Muntele Vrajit)

Cercetarea stiinţifică care stă la baza temei alese a fost efectuată în cadrul societăţii S.C. SANPLANT S.R.L pe o perioadă de doi ani (2010-2011). Societatea şi-a început activitatea în anul 2001 prin comercializarea de seminţe şi flori microambalate din import. Distribuţia produselor este asigurată prin sediul central din Turda, motiv pentru care am ales ca lucrarea mea de licenţă să aiba la baza bilanţurile contabile ale acestei firme, iar opţiunea mea pentru această temă se reflectă în însăşi importanţa şi actualitatea analizei financiar-contabile, care este în prezent o necesitate absolută pentru orice întreprinzător care doreşte să cunoască şi să controleze cash-flow-ul afacerilor sale, ca firma să poată să faca faţă concurenţei şi să-şi maximeze profitul.

Din păcate în România, multe firme ignoră rolul analizei economico-financiare în gestiunea afacerilor. Ca atare se ajunge la situaţii limită care de multe ori duc la închiderea firmelor. Piaţa analiştilor financiari profesionişti este destul de limitată în România, fapt subliniat în diverse rapoarte ale unor instituţii financiare de prestigiu cum ar fi Banca Mondială.

Pentru a obţine un diagnostic financiar cât mai pertinent care să permită evaluarea poziţiei financiare a firmei, pe parcursul cercetării am luat în considerare relaţia: „analiza financiară- gestiune financiara”. Vocaţia analizei financiare este de a evalua performanţele şi potenţialul financiar al firmei, standingul financiar al firmei (rentabilitatea, profitabilitatea, solvabilitatea, lichiditatea), riscurile financiare ale societăţii, modul de constituire şi structura elementelor patrimoniale, eficienţa utilizării acestora în vederea obţinerii de profit.

Gestiunea financiară urmăreşte adaptarea în fiecare moment a resurselor şi utilizărilor de fonduri, ţinând seama de funcţiunea industrială şi comercială a intreprinderii, de situaţia sa particulară şi de evoluţia conjuncturii economice. Domeniul de acţiune al gestiunii financiare este foarte vast şi vizează mai ales operaţiuni financiare: stabilirea bugetelor de trezorerie, procurarea creditelor pe termen scurt, gestiunea încasărilor la termen, situaţia finanţării şi autofinanţării.

Obiectivele gestiunii financiare, adesea contradictorii, situează pe primul loc securitatea intreprinderii, nu numai solvabilitatea, respectiv, capacitatea de a face faţă scadenţelor, dar şi flexibilitatea, adică o structură financiară care să lase suficientă supleţe gestiunii, furnizându-i fondurile necesare exploatării curente, cu riscurile aferente.

Dacă se urmăreşte creşterea se verifică dacă intreprinderea are suficiente resurse pentru investiţii şi un necesar de fond de rulment pentru activitatea curentă fără riscul de a dezechilibra structurile financiare. De asemenea, se verifică dacă intreprinderea are o rentabilitate suficientă pentru a face faţă creşterii, ceea ce impune compararea rezultatelor obţinute cu mijloacele folosite.

Cunoaşterea rezultatelor şi a modului în care s-au format şi repartizat ele între partenerii interni şi externi ai intreprinderii permite evaluarea performanţelor intreprinderii, care se reflectă în echilibrul financiar. Aici se urmăreşte în primul rând dacă structurile financiare ale intreprinderii sunt echilibrate, în sensul aptitudinii intreprinderii de a face faţă angajamentelor pe termen scurt şi lung, ceea ce impune examinarea solvabilităţii şi lichidităţii intreprinderii.

Diagnosticul financiar ca instrument al analizei financiare presupune cunoaşterea acestor rezultate-judecăţi asupra sănătăţii financiare a firmei, punctele forte şi punctele slabe ale gestiunii financiare, prin care se pot aprecia riscurile trecute, prezente şi viitoare în vederea adoptării unor decizii coerente de gestiune.

Pentru obţinerea informaţiilor necesare diagnosticării am apelat la un set de date şi informaţii preluate din documentele contabile de sinteză(bilanţul, contul de profit şi pierdere) care au stat la baza analizei: Ratelor de structură, Lichidităţii şi Solvabilităţii, a Fondului de rulment, Necesarului de Fond de Rulment, a Trezoreriei Nete, Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune şi în final al Capacităţii de Autofinanţare.

Toate acestea au fost expuse din punct de vedere teoretic în primul capitol al lucrării .

Capitolul II cuprinde prezentarea generală a societăţii unde s-a efectuat studiul de caz , sunt evidenţiate misiunea şi obiectivele acesteia cât şi structura organizatorică, relaţiile cu mediul extern şi intern.

Capitolul III este dedicat exclusiv studiului de caz la S.C. SANPLANT S.R.L. În cadrul acestui capitol au fost aplicate şi analizate toate aspectele specifice analizei financiar-contabile tratate în contextul teoretic al primului capitol.

Bibliografie

1.Batrancea M.,Batrancea L.,-Analiza financiara a intreprinderii,Ed.Risoprint Cluj-Napoca,2004.

2. Bătrâncea I.coordonator , Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii , Editura Risoprint Cluj – Napoca , 2004.

3.Doval E.,Managementul investitiilor,Editia a II-a ,Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti 2008.

4.Marin D.,Finantele intreprinderii, Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti 2006

5. Morosan I.,Analiza economico-financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti,2008.

6.Morosan I.,Analiza economico-financiara,Probleme rezolvate,Editia a III-a revazuta si adaugita,Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti,2008

7.Nica D.,Evaluarea intreprinderii, Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti,2007.

8.Pisleag A.,Diagnosticul financiar al intreprinderii.Teorie si aplicatii,Editura Matrix,Bucuresti,2002.

9.Pisleag A.,Sinteze.Proiecte de contabilitate si informatica,Bucuresti,2011.

10.Pisleag A.,Contabilitate financiara curenta,Editura Alma Mater,2011.

11. Pişleag A., Contabilitatea financiară. Curs în tehnologia ID-IFR, Editura FRM, Bucureşti 2012

11.Stefanescu C., Metodologia cercetarii stiintifice in mangement,Editura Fundatiei Romania de Maine,Bucuresti,2009.

12.Valceanu Gh.,Robu V.,Georgescu N., Analiza economica-financiara,Editura Economica,Bucuresti,2004.

*** IASB,Standardele Internationale de Raportare Financiara ,traducere din limba engleza,Editura CECCAR,Bucuresti,2009.

Preview document

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 1
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 2
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 3
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 4
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 5
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 6
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 7
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 8
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 9
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 10
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 11
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 12
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 13
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 14
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 15
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 16
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 17
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 18
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 19
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 20
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 21
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 22
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 23
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 24
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 25
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 26
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 27
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 28
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 29
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 30
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 31
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 32
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 33
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 34
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 35
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 36
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 37
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 38
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 39
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 40
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 41
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 42
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 43
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 44
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 45
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 46
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 47
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 48
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 49
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 50
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 51
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 52
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 53
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 54
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 55
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 56
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 57
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 58
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 59
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 60
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 61
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 62
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 63
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 64
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 65
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 66
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 67
Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Analiza Financiar Contabila Privind Pozitia Financiara a Entitatii Economice Studiu de Caz la SC San Plant SRL.doc
 • Analiza Financiar Contabila Privind Pozitia Financiara a Entitatii Economice Studiu de Caz la SC San Plant SRL.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Analiza situației financiare a firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar

INTRODUCERE Informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Analiza economico financiară a SC Arta Culinară Cluj SA

CAPITOLUL 1 IMPORTANŢA SITUAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. Definirea conceptului de bilanţ Bilanţul este o noţiune de...

Ai nevoie de altceva?