Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 54864
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Publicat de: Anca M.
Puncte necesare: 12
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALITATEA: CONTABILIATATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ŞI PERFORMANŢELE
 3. ÎNTREPRINDERII
 4. 1.1 Noţiuni generale privind Contul de Profit şi Pierdere 6
 5. 1.2. Armonizarea şi normalizarea contabilă 17
 6. 1.3. Modelul Contului de Profit şi Pierdere în România 25
 7. Capitolul 2 MODELE PRIVIND CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
 8. 2.1. Opţiunea S.U.A. privind contul de profit şi pierdere 33
 9. 2.2. Opţiunea Franţei privind contul de profit şi pierdere 38
 10. 2.3. Opţiunea Marii Britanii privind contul de profit şi pierdere 43
 11. 2.4. Opţiunea Germaniei privind contul de profit şi pierdere 47
 12. Capitolul 3 ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ
 13. 3.1. Noţiuni generale privind calculul principalilor indicatori ce evidenţiază performanţele şi eficienţa unei societăţi comerciale 51
 14. 3.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune 64
 15. Capitolul 4 ANALIZA PERFORMANŢELOR ŞI EFICIENŢEI
 16. S.C. „PetroProject” S.A.
 17. 4.1. Prezentarea generală a S.C. „PetroProject” S.A 70
 18. 4.2. Domenii de activitate 71
 19. 4.3. Descrierea activităţii economico-productive a unităţii. Prezentarea compartimentului financiar-contabil 73
 20. 4.4. Monografia contabilă 75
 21. 4.5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari 79
 22. CONCLUZII 100
 23. BIBLIOGRAFIE 102
 24. Anexa 1
 25. Anexa 2
 26. Anexa 3
 27. Anexa 4

Extras din proiect

Introducere

Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea deciziilor, contul de profit şi pierdere. Analiza economico-financiară a unei întreprinderi porneşte de la o serie de indicatori, indicatori care ne sunt furnizaţi de bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie.

Evaluarea valorii economice a unei entităţi de face plecând de la contul de profit şi pierdere, iar previziunea fluxurilor de trezorerie prin actualizarea performanţelor trecute ale acesteia.

Lucrarea este structurată pe parcursul a patru capitole, abordând gradat problematica.

În primul capitol, intitulat „Contul de profit şi pierdere şi performanţele întreprinderii” sunt prezentate atât noţiunile generale privind contul de rezultate cât şi modelul contului de profit şi pierdere în România, împreună cu conceptul de armonizare şi normalizare contabilă.

Diferenţele între opţiunile contabile ale S.U.A., Marii Britanii, Franţei şi Germaniei sunt prezentate şi analizate în capitolul 2.

Capitolul 3 abordează principalele rate şi indicatori cu ajutorul cărora se realizează analiza economico-financiară a unei entităţi împreună cu soldurile intermediare de gestiune.

În ultima parte a lucrării este prezentat un studiu de caz la firma S.C. „PetroProject” S.A Aceasta începe cu o prezentare generală a entităţii, a domeniilor de activitate ale acesteia precum şi descrierea compartimentului financiar-contabil. Ultimul subcapitol se ocupă de analiza economico-financiară a întreprinderii.

Lucrarea mai conţine patru anexe şi concluziile. Anexele conţin diferite modele ale contului de profit şi pierdere.

CAPITOLUL 1

Contul de profit şi pierdere

1.1. Noţiuni generale privind contul de profit şi pierdere

Dacă la sfârşitul Evului Mediu, când economia bazată pe capital era incipientă,

măsura performanţei unei afaceri era căştigul, în secolul al XIX-lea, marile companii pe acţiuni ce operau în industrie şi comerţ îşi analizau periodic performanţa prin profitul prezentat în contul de profit şi pierdere.

Realizarea de profit şi satisfacerea necesităţilor cumpărătorilor sunt scopurile

oricărei întreprinderi. Pentru aceasta este necesară o informare care să dezvăluie poziţia financiară a întreprinderii şi profitabilitatea acesteia.

Şi astăzi ca şi atunci, conform cadrului contabil general, performanţele întreprinderii se reflectă cu ajutorul Contului de Profit şi Pierdere. Acest cadru cuprinde conceptele şi principiile teoretice care alcătuiesc împreună sistemul de referinţă pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare, precum şi modalităţile de comunicare a informaţiilor.

Preview document

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 1
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 2
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 3
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 4
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 5
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 6
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 7
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 8
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 9
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 10
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 11
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 12
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 13
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 14
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 15
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 16
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 17
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 18
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 19
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 20
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 21
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 22
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 23
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 24
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 25
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 26
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 27
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 28
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 29
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 30
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 31
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 32
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 33
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 34
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 35
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 36
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 37
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 38
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 39
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 40
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 41
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 42
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 43
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 44
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 45
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 46
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 47
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 48
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 49
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 50
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 51
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 52
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 53
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 54
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 55
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 56
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 57
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 58
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 59
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 60
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 61
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 62
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 63
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 64
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 65
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 66
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 67
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 68
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 69
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 70
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 71
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 72
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 73
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 74
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 75
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 76
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 77
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 78
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 79
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 80
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 81
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 82
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 83
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 84
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 85
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 86
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 87
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 88
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 89
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 90
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 91
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 92
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 93
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 94
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 95
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 96
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 97
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 98
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 99
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 100
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 101
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 102
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 103
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 104
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 105
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 106
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 107
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 108
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 109
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 110
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 111
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 112
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 113
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 114
Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Contul de Profit si Pierdere - Sursa de Analiza a SC PetroProject SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Contabilitatea financiară - SC Fabricuta de Vise Mov SRL

1. Precizarea unității patrimoniale , cadrul legislativ, principalii indicatori economico-financiari, particularitățile activității și ale...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Producția și comercializarea de produse de patiserie

CERINTE Se da o companie fictiva care va trebui sa aiba ca obiect de activitate productia si comercializarea de produse de patiserie, conform unui...

De la contul de profit și pierdere la rezultatul global

1. Informatia – element vital in afaceri Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fara ca ele sa fie...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la SC Petroproject SA

Prezentarea generală a S.C. PetroProject S.A. S.C PetroProject S.A este o firmă românească cu un spectru larg de activitate şi o experienţă...

Ai nevoie de altceva?