Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 9502
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Crăciun
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Matei Stefan

Extras din licență

CAP. 1 – Introducere

1.1 – Prezentarea conţinutului lucrării

În cadrul acestei lucrări voi vorbi despre performanţa financiară a întreprinderilor, o variabilă cu necunoscute, aspecte privind impactul unor contracte speciale asupra recunoaşterii rezultatului, precum şi despre fiscalitatea existentă în domeniul economic, ori despre prevalenţa economicului asupra juridicului.

Pe parcursul primei părţi, cea teoretică, voi începe cu performanţa întreprinderilor, ce este aceasta, cum se poate măsura şi modul de recunoaştere a veniturilor şi a cheltuielilor, după care voi continua cu anumite contracte speciale ce pot influenţa rezultatul: contracte de leasing, vânzare în rate, franciză, factoring şi vânzare în exteriorul ţării. Spre finalul lucrării voi aborda impactul fiscal al contractelor speciale asupra realităţii economice şi efectul lor la nivelul contabilităţii societăţilor comerciale.

1.2 – Motivarea alegerii temei

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", al cărei scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori" (Legea contabilității nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1) ).

Companiile, întreprinderile, instituțiile, societățile de orice fel și mărime, persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi” și situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică - iar aceasta este contabilitatea.

Din punct de vedere istoric, câteva repere merită a fi reținute. În lucrarea "Contabilitate generală" din 1947, ediția a 13-a, autorul, prof. univ. C. G. Demetrescu definește contabilitatea pe trei coordonate:

• scopul - contabilitatea are drept scop stabilirea situației economice și juridice a întreprinderii, exercitarea permanentă a unui control;

• obiectul - contabilitatea este o ramură a științelor sociale care asigură înregistrarea metodică și ordonată a tuturor operațiilor privind mișcările de valori, de drepturi și obligații, precum și modificările determinate de rezultatele activității desfășurate;

• mijloacele - contabilitatea se folosește de mijloace proprii: conturi, balanțe de verificare, jurnale.

Orice alegere făcută la nivel contabil într-o societate o poate conduce spre avuţie sau spre declin, între cele două extreme existând o sumedenie de decizii şi alegeri al căror rezultat final nu poate fi mereu anticipat.

Din dorinţa de a aprofunda unele cunoştinţe contabile şi de a intui efectul fiscalităţii ce apare la sfârşitul exerciţiilor financiare, am ales această temă. Am urmărit în prezenta lucrare aspectele unor contracte speciale atât din punct de vedere contabil, cât şi juridic, în speranţa dobândirii unor cunoştinţe solide, pentru specializarea în domeniul financiar – contabil.

CAP 2 - Performanţa financiară, o variabilă cu încă unele necunoscute

Performanţa, un concept ambiguu şi integrator 1, reprezintă succesul pe care îl poate reprezenta un obiect, o persoană sau rezultatul obţinut în urma unei acţiuni.

“Performanţa este dificil de definit; este un “cuvant-valiza” sau “cuvant-burete” care poate avea cel puţin 3 semnificaţii sau conotaţii: un succes, rezultatul unei acţiuni sau acţiunea în sine.” 2

Preview document

Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 1
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 2
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 3
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 4
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 5
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 6
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 7
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 8
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 9
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 10
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 11
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 12
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 13
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 14
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 15
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 16
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 17
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 18
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 19
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 20
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 21
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 22
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 23
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 24
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 25
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 26
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 27
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 28
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 29
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 30
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 31
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 32
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 33
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 34
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 35
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 36
Contabilitatea între Impact Fiscal și Realitate Economică - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea intre Impact Fiscal si Realitate Economica.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Activitatea de inspecție fiscală - studiu de caz SC Vito&Mar SRL

INTRODUCERE Misiunea principală a orcarei administrații fiscale este de a colecta suma corectă a impozitelor și taxelor și a altor contribuții...

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Contabilitatea decontărilor în numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Management de proiect - finanțarea proiectelor publice și de firmă

1. Finanţarea Proiectelor publice şi de firmă: date generale, etape Ce este finanţarea? Se poate spune că finanţarea reprezintă operaţia de...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

I. Scurta prezentare a intreprinderii INFIINTAREA INTREPRINDERILOR Intreprinderea este definite ca o unitate de productie (de bunuri sau...

Impozitul pe Profit

Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili....

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Ai nevoie de altceva?