Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 12525
Mărime: 92.76KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MIhai Nitu
Fundaţia „Ştefan Lupaşcu” – Institutul de Studii Europene din Iaşi Facultatea de Ştiinţe şi Litere Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

Cuprins

 1. Introducere .4
 2. CAPITOLUL I. CONTABILITATEA MANAGERIALĂ. ASPECTE TEORETICE.5
 3. 1.1. Definirea noțiunii de contabilitate managerială .5
 4. 1.2. Utilizatori ai informațiilor furnizate de contabilitatea financiară.6
 5. 1.3. Caracteristicile calitative ale informațiilor contabilității manageriale.7
 6. CAPITOLUL II. CONTABILITATEA MANAGERIALĂ A CHELTUIELILOR. STUDIU DE CAZ – S.C. THERMOLINE S.R.L. .9
 7. 2.1. Noțiuni privind cheltuielilor .9 2.1.1. Definirea și clasificarea cheltuielilor .9
 8. 2.1.2. Organizarea contabilității cheltuielilor .12
 9. 2.2. Conturi utilizate .14
 10. 2.3. Studiu de caz privind contabilitatea cheltuielilor la societatea comercială Thermoline S.R.L. .31
 11. 2.3.1. Activitati specifice societății comerciale Thermoline S.R.L. .31
 12. 2.3.2. Operațiuni privind cheltuielile .35
 13. Concluzii .46
 14. Bibliografie .48

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se sugerează prin titlu, această lucrare realizează aprofundarea elementului numit cheltuială în contabilitatea managerială prin prezentarea aspectelor teoretice legate de această noţiune apoi prin exemplificarea modalităţilor de calcul şi de lucru cu acest mijloc. La prima vedere, informaţiile contabile sunt greu de inteles şi deseori evităm să intrăm în contact cu această componentă obligatorie a afacerii noastre. Orice firma trebuie să intocmească şi să prezinte situaţiile financiar-contabile cerute prin reglementările legale: acestea sunt situaţiile financiare standardizate pentru orice firmă, iar structura şi conţinutul acestora nu corespund intotdeauna cu nevoile reale de management al afacerii. Dar, dacă incercăm să inţelegem care este legătura între componentele comerciale și manageriale ale afacerii şi informaţiile financiar – contabile, atunci situaţia devine mai uşor de inţeles şi contabilitatea poate deveni un “aliat” în managementul afacerii. Contabilitatea managerială intr-un mediu de afaceri global are interesanta caracteristică de a fi un amestec între două discipline. Prima, contabilitatea, abordează partea tehnică a cuantificării, prelucrării şi comunicării informaţiilor. Cea de a doua, managementul, furnizează o perspectivă asupra problemelor comportamentale specifice controlului asupra unei întreprinderi. Nimeni nu poate fi sigur de momentul în care contabilitatea în cel mai strict sens se sfârşeşte şi incepe managementul, în sensul propriu. Mai intâi de toate, ar trebui să fim de acord asupra faptului că orice formă de contabilitate, care nu este utilă intr-un fel sau altul, ar trebui eliminată. În orice formă a sa, contabilitatea „utilă” este indispensabilă unui anumit management chiar dacă acesta este reprezentat prin funcţionarii unei întreprinderi, prin investitorii actuali şi potenţiali, prin creditorii actuali şi potenţiali sau prin una sau mai multe agenţii guvernamentale. Fiecare dintre aceşti utilizatori ai informaţiilor contabilităţii manageriale se ocupă de relaţiile cu întreprinderea, cel puţin parţial, pe baza situaţiilor financiare - toate fiind adecvate cerinţelor managementului. Lucrarea este structurată în două capitole, astfel: primul capitol realizează trecerea în revistă a aspectelor teoretice legate de contabilitatea managerială, precum definiţie, utilizări, caracteristici, urmând ca în al doilea capitol să se stabilească tipurile de cheltuieli şi să se exemplifice prin intermediul studiului de caz realizat la societatea comercială Thermoline S.R.L.

CAPITOLUL I. CONTABILITATEA MANAGERIALĂ. ASPECTE TEORETICE

1.1. Definirea noţiunii de contabilitate managerială

O definiţie a contabilităţii manageriale afirmă că aceasta este ” o ramură internă a managementului care se ocupă cu identificarea, prezentarea şi interprețarea informaţiilor folosite pentru : formularea strategiilor, planificarea și controlul activităţilor, luarea deciziilor, optimizarea folosirii resurselor, furnizarea de informaţii utilizatorilor interni şi externi”. Aceleaşi elemente le regăsim şi în definiţia dată contabilităţii manageriale de CIMA (Chartered Institute of Management Accountants din Marea Britanie), care, în plus, consideră că folosirea informaţiilor se mai face şi pentru: informarea angajatorilor şi protejarea activelor.

Precizările din definiţia de mai sus se regăsesc în următoarele obiective:

a) întocmirea / elaborarea de planuri pe termen lung (planificarea strategică);

b) întocmirea / elaborarea de planuri pe termen scurt (bugete);

c) achiziţia şi folosirea resurselor financiare (management financiar) şi înregistrarea tranzacţiilor;

d) comunicarea informaţiilor financiare şi operaţionale rezultate din prelucrările contabile;

e) efectuarea de acţiuni corective pentru respectarea obiectivelor asumate (control financiar);

f) verificarea activităţii sistemelor (audit intern, auditul conducerii).

Din parcurgerea acestor obiective rezultă că, în primul rând, contabilitatea managerială se ocupă cu colectarea (strângerea) datelor (din surse interne şi externe), analiza, prelucrarea (procesarea), interprețarea şi comunicarea informațiilor rezultate pentru utilizarealor în cadrul unei anumite organizaţii pentru ca managementul să poată planifica, lua decizii și controla mult mai bine activităţile (operaţiile) acesteia. În al doilea rând, contabilitatea managerială poate să aducă valoare unei organizații prin mai buna utilizare a resurselor financiare şi nefinanciare şi să vină în intâmpinarea nevoilor clienţilor săi mai repede decât concurenţa, oferind servicii şi produse de o mai bună calitate. Se observă că obiectivele enumerate includ practic dezideratele sistemului informaţional al costurilor . În practică nu există o linie de demarcaţie între sistemul informaţional al contabilităţii manageriale şi sistemul informaţional al costurilor. În general, contabilitatea managerială acoperă o sferă mai largă şi foloseşte tehnici mai avansate decât calculaţia costurilor. Totuşi, o cerinţă de bază pentru contabilitatea managerială este existenţa unui solid sistem informaţional al costurilor, capabil să-i furnizeze date fundamentale. Dincolo de aceste consideraţii, reţinem că atât contabilitatea managerială în ansamblul ei cât şi sistemul informaţional al costurilor sunt indreptate spre oferirea informațiilor, adesea cu un grad inalt de detaliere, în sprijinul planificării, controlului, fundamentării deciziilor, punând accentul pe costurileproduselor, activităţilor şi funcţiilor unei organizaţii.

Preview document

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 1
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 2
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 3
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 4
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 5
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 6
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 7
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 8
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 9
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 10
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 11
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 12
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 13
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 14
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 15
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 16
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 17
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 18
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 19
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 20
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 21
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 22
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 23
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 24
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 25
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 26
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 27
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 28
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 29
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 30
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 31
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 32
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 33
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 34
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 35
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 36
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 37
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 38
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 39
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 40
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 41
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 42
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 43
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 44
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 45
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 46
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 47
Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Manageriala a Cheltuielilor - Studiu de Caz - SC Thermoline SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Tendințe Actuale în Contabilitatea Costurilor de Producție

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Contabilitate Managerială

CAP 1 Elemente teoretico-conceptuale Identitatea şi conceptul de contabilitate managerială Creşterea în complexitate a relaţiilor de afaceri în...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Caiet de practică - studiu de caz SC Comat Bacău SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. COMAT BACĂU S.A. 1.1 Obiectivul, organizarea şi funcţionarea S.C. COMAT BACĂU S.A....

Ai nevoie de altceva?