Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Proiect
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2220
Mărime: 37.77KB (arhivat)
Publicat de: Heracleea Neagu
Puncte necesare: 10
monografie contabila de gestiune la o firma

Cuprins

 1. CUPRINS:
 2. Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC TEXTIL SA…..………3
 3. Capitolul 2. Analiza costurilor de producţie aferente contabilităţii de gestiune studiu de caz 5
 4. Capitolul 3. Concluzii .14
 5. Bibliografie ..15

Extras din proiect

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii

SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu capital privat. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile din contractul şi statutul societăţii. Funcţionarea societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerţului.

Scopul societăţii este producerea şi comercializarea de confecţii textile, prestări servicii, utilizarea terenurilor şi a clădirilor din patrimoniu.

În toate actele, facturile, anunturile expediate de la societate, denumirea societăţii va fi precedată, sau urmată de iniţialele "SA", sediul societăţii, capitalul social şi numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului.

Obiectul de activitate al societăţii este:

1821 -fabricarea de articole de îmbrăcăminte

5141 -comerţ cu ridicata de textile

5242 -comerţ cu amănuntul de îmbrăcăminte

7020 -închirierea bunurilor imobiliare proprii

6025 -transporturi rutiere de mărfuri

9305 -alte activitati de servicii

5241 -vânzări cu amănuntul de textile

5275 -importul de materii prime,materii auxiliare şi alte accesorii destinate producerii de confecţii textile

-importul de masini,prese şi alte utilaje şi a pieselor de schimb aferente specifice domeniului de activitate

-exportul de confecţii

7121 -închirierea mijloacelor de transport terestru

7134 -închirirea altor maşini şi echipamente

7413 -activităţi de studiu al pieţei (interne şi externe) şi de sondaj (marketing)

Obiectul de activitate al societăţii va putea fi modificat prin hotararea AGA. Capitalul social al societăţii este de 10000 lei şi este în întregime privat.El este format din 1000 acţiuni cu o valoare nominală de 10lei/acţ. Capitalul este în întregime subscris şi vărsat.

Acţiunile sunt nominative şi cuprind toate elementele prevăzute de lege. Acţiunile au valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale. Ele nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.

Societatea ţine evidenţa acţiunilor într-un registru special, numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele CA.

Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în adunările generale ale societăţii. Exerciţiul dreptului la vot este suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă.

Odată cu bilanţul anual se va prezenta situaţia acţiunilor, dacă au fost integral plătite şi eventualele vărsăminte neefectuate.

În situaţia în care acţionarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează, societatea îi somează de două ori în scris la interval de 15 zile. Dacă nici după somaţii acţionarii nu vor efectua vărsămintele datorate, consiliul de administraţie PAS poate decide:

-urmărirea acţionarilor în justiţie

-anularea acţiunilor

În locul acţiunilor anulate vor fi emise noi acţiuni purtând acelaşi număr, care vor fi vândute conform reglementarilor legale în vigoare la data respectivă.

Acţiunile vor cuprinde:

a) -denumirea şi durata societăţii

b) -data contractului de societate

c) -numărul de înmatriculare de la Registrul Comerţului şi numărul Monitorului

Oficial în care s-a facut publicarea

d) -capitalul social, nr.acţiunilor şi nr. de ordine, valoarea nominală a acţiunilor.

Structura organizatorică a societăţii cuprinde compartimente de productie şi compartimente tehnice şi functionale, în care se desfăşoară activităţile necesare executării operaţiilor şi lucrărilor care conduc la realizarea şi valorificarea producţiei.

În cadrul societăţii “TEXTIL” activitatile ce ţin de domeniile financiar, contabilitate, salarii, preţuri se desfăşoară în cadrul unui singur compartiment condus de contabilul şef.

Compartimentul financiar-contabil are atributiuni multiple şi relaţii cu toate celelalte compartimente din cadrul societăţii. Relaţiile cu celelalte compartimente sunt atât de intrare cât şi de ieşire.

Capitolul 2. Analiza costurilor de producţie aferente contabilităţii de gestiune

Întreprinderea dispune de 3 secţii principale de producţie: secţia 1, secţia 2, secţia 3, o centrală termincă, una electrică şi de o secţie auxiliară de reparaţii (anexa1). Din activitatea de bază se obţin două produse : produsul A - sacou bărbătesc şi produsul B - pantaloni de stofă bărbăteşti. Cele două centrale furnizează căldură, respectiv energie electrică secţiilor de bază, sectorului administrativ şi de conducere şi sectorului de desfacere.

Pentru produsele A şi B s-a lansat comanda nr. 1425 din 26 septembrie, pentru cantitatea de 50 de bucăţi din produsul A şi 100 de bucăţi din produsul B.

În luna octombrie s-au realizat 20 de bucăţi din produsul A şi 20 de bucăţi din produsul B, astfel că la începutul lunii noiembrie se înregsitrează producţie neterminată în valoare de 52310 lei.

Iar în cursul lunii noiembrie au avut loc următoarele cheltuieli pentru comanda lansată în fabricaţie, sintetizate în tabelul nr.1 :

tabel nr.1

elementele de sectia 1 sectia 2 sectia 3 TOTAL

nr. cheltuieli produsul produsul produsul

crt. A B A B A B A B

1 materii prime si materiale 16000 5000 – – – – 16000 5000

2 combustibil, energie si apa 400 200 300 100 300 200 1000 500

3 amortizarea imob corporale 700 800 220 310 120 80 1040 1190

4 lucrari si servicii executate de terti 800 500 – – – – 800 500

5 alte cheltuieli (costuri) 1500 1000 1250 903 305 110 3055 2013

TOTAL 19400 7500 1770 1313 725 390 21895 9203

Toate cheltuielile amintite mai sus sunt considerate directe în raport cu comanda de fabricaţie 1425/26.10.09. De asemenea se înregistrează cheltuieli indirecte ale celor 3 secţii după cum urmează :

-Secţia 1 : 10000 lei

-Secţia 2 : 8000 lei

-Secţia 3 : 9000 lei

Pe parcusul lunii noiembrie se realizează restul de produse din comandă, şi anume 30 bucăţi produsul A şi 80 bucăţi din produsul B.

Centrala termică furnizează secţiilor de bază şi secţiei de reparaţii energie termică, din cheltuielile înregsitrate în valoare de 18000 lei, după cum urmează :

-Secţia 1 : 45%

-Secţia 2 :25%

-Secţia 3 :15%

-Atelierul de întreţinere şi reparaţii :15%.

Atelierul de întreţinere şi reparaţii la rândul său înregsitrează cheltuieli în valoare de 10000 lei, pe care le decontează astfel :

-Depozit : 35%

-Secţia 2 : 45%

-Sectorul administrativ şi de conducere: 20%

Pe parcursul perioadei de gestiune analizate au loc următoarele operaţii :

a) Reluarea cheltuielilor aferente producţiei neterminate :

% = 933" Costul produţiei 25300 lei

921 " Cheltuielile activităţii în curs de execuţie"

de bază" A 15600

B 9700

b) Preluarea din contabilitatea financiară în contabilitatea de gestiune

a cheltuielilor astfel :

% = 901 " Decontări interne 30498 lei

921 " Cheltuielile activităţii privind cheltuielile"

de bază" secţia1A 19400

B 7500

secţia2A 1170

B 1313

secţia3A 725

B 390

Preview document

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 1
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 2
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 3
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 4
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 5
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 6
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 7
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 8
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 9
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 10
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 11
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 12
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 13
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 14
Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • PROIECT CTBG
  • PROIECT CTBG.doc
 • struct org textil
  • struct org textil.ppt

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Lucrare practică la contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Contabilitatea cheltuielilor la firma Farmexpert din Ilfov

CAP I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII „ FARMEXPERT” SRL 1.1 Cadrul general de desfăşurare S.C. „ FARMEXPERT” S.R.L este o companie cu...

Aspecte contabile și de raportare financiară privind gestiunea trezoreriei entităților economice

Introducere Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Ai nevoie de altceva?