Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 10715
Mărime: 758.42KB (arhivat)
Publicat de: Ernest Suciu
Puncte necesare: 9
Universitatea de Știinte Agronomice și Medicina Veterinară București Facultatea deManagement, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

Cuprins

 1. CAPITOLUL I Delimitări conceptuale privind situațiile financiare anuale și contabilitatea produselor finite.3
 2. 1.1. Bilantul contabil. 3
 3. 1.2. Contul de profit si pierdere.8
 4. 1.3. Contabilitatea produselor finite.11
 5. CAPITOLUL II Analiza diagnostic a S.C. “Senin Impex” S.R.L.13
 6. 2.1. Prezentarea societatii S.C. “Senin Impex” S.R.L.13
 7. 2.2. Diagnosticul viabilităţii economico-financiare a SC “Senin Impex”SRL.19
 8. CAPITOLUL III Monografie contabila privind evidența stocului produselor finite la .
 9. 3.1. Contabilitatea produselor finite in cadrul a SC “Senin Impex”SRL .31
 10. 3.2. Monografie contabila privind SC “Senin Impex”SRL
 11. CAPITOLUL IV Analiza SWOT si stabilirea strategiei de dezvoltare a S.C. “Senin Impex “S.R.L.
 12. 4.1. Analiza SWOT .38
 13. 4.2. Matricea de evaluare globală a factorilor interni şi externi, la S.C. “Senin Impex “S.R.L.40
 14. CAPITOLUL V Strategia de dezvoltare a S.C. “Senin Impex “S.R.L.40
 15. 5.1. Strategia de produs.46
 16. 5.2. Strategia de pret.48
 17. 5.3. Strategia de distributie.49
 18. 5.4. Strategia de promovare.50
 19. CAPITOLUL VI Concluzii si propuneri .52
 20. 6.1. Concluzii.
 21. 6.2. Propuneri.

Extras din licență

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

1.1. Bilanțul contabil

În contabilitate, modelarea situatiei patrimoniului se realizează cu ajutorul bilanțului contabil, prin activ si pasiv, definite prin prisma ecomnomicului, juridicului si financiarului.

Din punct de vedere juridic activul, prin compozitia lui grupeaza elementele in bunuri reale si creante (drepturi asupra persoanelor) iar pasivul in capital propriu si datorii.

Prin prisma economica in subdiviziunile activului si pasivului trebuie sa se faca distinctie intre structurile privind activitatea de investitie si activitatea de exploatare, astfel activul se imparte in activ de investitie si in activ de exploatare (stocuri creante, lichiditati), iar pasivul in capitaluri si datorii, din care, datorii financiare si datorii de exploatare.

Perspectiva financiara grupeaza activele in functie de lichiditatea acestora, iar pasivul, in functie de exigibilitatea lor (termen de plata).

Astfel, putem structura activul în active durabile, stocuri, active realizabile si disponibile (lichiditatii) iar cea a pasivului in capitaluri permanente (pe termen lung) si pe termen scurt.

In situatia in care obiectul modelarii bilantiere este fundamentat pe categoria resurse economice, activul desemneaza utilizarea resurselor in activitatea economica sau sociala iar pasivul, originea resurselor (provenienta acestora).

In cadrul activului sunt delimitate în:

Utilizari permanente sau durabile de resurse - bunuri de imvestitie,

Utilizari temporare sau curente - stocuri, creante si valori mobiliare de plasament.

Pasivul prin structura se delimiteaza dupa trei modalitati de formare a resurselor si anume:

Resurse permanente sau pe termen lung -furnizate de proprietar (individual sau asociatii);

Resurse temporare curente - asigurate de terti (furnizori, banci, obligatari);

Resurse rezultat - profiturile realizate in cadrul fiecarui exercitiu financiar.

Concluzionând, putem spune ca activul în componenţa sa evidentieaza destinația si lichiditatea bunurilor economice, iar pasivul clasificarea surselor de finantare in functie de modul de constituire (surse proprii-straine) si exigibilitatea lor.

Analizat prin prisma teoriei modelarii, bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin intermediul caruia se asigura reprezentarea patrimoniului pornind de la partile sale componente catre caracteristicile de ansamblu.

Activul grupeaza bunurile in raportul destinatiei economica si utilizarea lor precum si gradul de lichiditate in:

Active imobilizate:

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Active circulante:

Stocuri de productie in curs de executie;

Creante

Plasamente

Disponibilitati banesti

Active de regularizare si asimilate.

Elementele de pasiv sunt grupate in raport de caile de formare a surselor de finantare precum si in functie de gradul lor de exigibilitate:

Capitaluri proprii

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Capitaluri straine (datorii sau obligatii)

Pasive de regularizare precum si in functie de gradul lor de exigibilitate, permanente si curente.

Preview document

Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 1
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 2
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 3
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 4
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 5
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 6
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 7
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 8
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 9
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 10
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 11
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 12
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 13
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 14
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 15
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 16
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 17
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 18
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 19
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 20
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 21
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 22
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 23
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 24
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 25
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 26
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 27
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 28
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 29
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 30
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 31
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 32
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 33
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 34
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 35
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 36
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 37
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 38
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 39
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 40
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 41
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 42
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 43
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 44
Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Monografie Contabila la SC Senin Impex SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL

“Toată lumea socoteşte fie pentru a face la sfârşitul lunii bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, fie pentru a stabili un buget de vacanţă...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Contabilitatea stocurilor în agricultură

INTRODUCERE Confruntat cu mediul economic şi social în plină transformare, actualul sistem contabil constituie o realizare remarcabilă în ceea ce...

Monografie contabilă

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Monografie contabilă privind stagiul de practică

Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Ai nevoie de altceva?