Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17026
Mărime: 4.38MB (arhivat)
Publicat de: Iuliana I.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere ..
 3. Capitolul 1. Bazele contabilității produselor și mărfurilor în unitățile de patiserie
 4. 1.1 Aspecte generale privind particularitățile contabilității în unitățile de
 5. alimentație publică ..
 6. 1.1.1 Contabilitatea - definiție, obiect, rol .
 7. 1.1.2 Delimitări și structuri privind contabilitatea stocurilor .
 8. 1.1.3 Sistemul unităților de alimentație publică ..
 9. 1.2 Organizarea contabilității în sistemul unităților de patiserie ..
 10. 1.2.1 Căile de circulație a mărfurilor și a producției în unitățile de patiserie .
 11. 1.2.2 Contabilitatea circulației produselor și mărfurilor în secția de producere
 12. 1.2.3 Regimul prețurilor care stau la baza aprovizionării cu mărfuri și producție .
 13. Capitolul 2. Prezentarea societății “BRANPIC”
 14. 2.1 Scurt istoric
 15. 2.2 Profilul societății și descrierea obiectului de activitate .
 16. 2.3 Structura și organizarea societății BRANPIC
 17. 2.4 Misiunea și valorile societății BRANPIC .
 18. 2.5 Clienții & Concurenții societății BRANPIC
 19. 2.6 Linia de producție a societății BRANPIC
 20. 2.6.1 Materii prime și auxiliare folosite la prepararea produselor .
 21. 2.6.2 Condiții tehnice și de calitate ale produselor
 22. 2.6.3 Procesul tehnologic de fabricare a produselor .
 23. 2.6.4 Nomenclator & Rețete ale produselor BRANPIC
 24. 2.6.5 Programul și raportul de producție al societății BRANPIC .
 25. Capitolul 3. Studiu privind organizarea activității financiar - contabilă a
 26. societății “BRANPIC”
 27. 3.1 Rolul mangementului financiar - contabil în societatea BRANPIC ..
 28. 3.2 Fluxul documentelor financiar - contabile privind producția și vânzarea produselor
 29. de patiserie în societatea BRANPIC ..
 30. 3.3 Monografia contabilă privind principalele operatiui înregistrate în contabilitatea societății BRANPIC . ..
 31. 3.4 Programul utilizat de firma .
 32. 3.4.1 Beneficiile programului SAGA pentru societatea BRANPIC ..
 33. 3.4.2 Funcționalitățile programului SAGA
 34. 3.4.3 Evidenta contabilă a societății BRANPIC
 35. Capitolul 4. Concluzii și recomandări
 36. Bibliografie .. ..
 37. Anexe . .

Extras din licență

Introducere

Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a ține pasul cu aceste fenomene. Tenditele dezvoltării economiilor își schimba direcțiile, în special, de la producerea propriu-zisă a bunurilor la prestarea serviciilor. Valoarea materială cedează locul celei nemateriale, generate de multitudinea de servicii prestate în ziua de astăzi. Industria serviciilor de patiserie se număra printre ramurile generatoare de servicii atât de indispensabile epocii contemporane.

Sectorul serviciilor a înregistrat în ultimele decenii, o creștere semnificativă în economia națională, factor ce prezintă interes teoretic și practic deosebite.

În procesul prestării serviciilor de alimentație publică apar noi relații de piața cu consumatorii, care sunt condiționate de următoarele motive:

Ø Sfera serviciilor de patiserie asigura satisfacerea necesităților fiziologice, formate în baza ”piramidei lui Maslow”, care demonstreza ca oamenii în diverse perioade au diferite necesități, începând cu necesitățile fiziologice, care există pe parcursul întregii vieți și terminând cu necesitățile de autorealizare;

Ø Calitatea serviciilor prestate depinde de nivelul dezvoltării competitivități unităților de alimentative publică;

Ø Intensificarea relațiilor cu consumatorii cere de la personalul angajat să acorde servicii de o calitate înalta pentru stabilirea relațiilor pe termen lung;

Ø Consumatorii serviciilor de alimentație publică au unele așteptări în sporirea calității și competitivității atât a produselor, cât și a nivelului de deservire.

În unitățile de patiserie organizarea evidentei contabile, devine mai complexă, într-o măsură considerabilă, ca rezultat al particularităților activității economice precum:

Ø numeroasele etape de circulație a mărfurilor;

Ø producerea bunurilor proprii;

Ø precum și realizarea mărfurilor;

Ø stabilirea adaosului comercial;

Ø stabilirea prețurilor de realizare, ect.

Pe fondul dezvoltării de ansamblu a activității de comerț, sectorul unităților de patiserie a cunoscut și cunoaște în continuare o creștere accentuată, iar în ultima perioadă, transformări semnificative, acest lucru punând și mai mult în evidență importanța economică și socială a acestuia.

Pe de altă parte, patiseria este o importanta ramură a circulației mărfurilor, având rolul de bază în organizarea producției de preparate de patiserie și în desfacerea acestora către populație, atât pentru consumul lor pe loc, în unitatea de servire, cât și la domiciliu (ca activitate complementară de servicii).

Prin modul de organizare în profil macro și microteritorial, generat de mecanismele economiei de piață, unitățile de patiserie din alimentația publică capăta o deosebită importanta în transformarea modului de viață a oamenilor, participând direct la îmbunătățirea aprovizionării populație cu produse, într-o gamă sortimentală corespunzătoare și variată, din punct de vedere cantitativ și calitativ, răspunzând celor mai exigente cerințe.

Importanta sectorului de alimentație publică este accentuată de celelalte oportunități ale sale, cele mai cunoscute fiind:

- Asigura posibilități multiple pentru o mai bună folosire și valorificare a resurselor materiale, în principal a celor agroalimentare;

- Orientează și dezvolta gustul consumatorilor, stabilind formarea unor obiceiuri de consum alimentar al oamenilor, atât ca rezultat al dezvoltării și punerii în valoare a științelor legate de artă gastronomică, cât și datorită posibilităților de aplicare a tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime și folosirii celor mai moderne utilaje și instalații;

- În condițiile folosirii celor mai performante utilaje și instalații de prelucrare și producție a preparatelor, în alimentația publică se asigura, concomitent, ușurarea muncii lucrătorilor și creșterea productivității muncii și, implicit, reducerea costurilor de producție, și deci asigurarea unor cote înalte de profit.

Ținând cont de noile condiții de gestiune, când situația din alimentația publică s-a modificat cardinal, au apărut o mulțime de unități de alimentație publică cu diferite forme organizatorico-juridice de proprietate, cu o variată structura ramurala.

Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că existența numeroaselor subdiviziuni a însemnat promovarea câtorva categorii de adaosuri cu caracter aplicativ, ceea ce justifică necesitatea de a găsi niște mijloace și modalități mai adecvate pentru a organiza corect și eficient perfectarea documentației și evidentă operațiilor cu privire la mișcarea mărfurilor și produselor, precum și obținerea informațiilor autentice privind stocurile și mișcarea lor.

De asemenea, acestea contribuie la asigurarea stabilirii controlului operativ privind integritatea și utilizarea corectă a produselor și mărfurilor în toate etapele mișcării lor, inclusiv spațiile de păstrare.

Un rol nu mai puțin important, în acest context, îi revine modului de formare a prețurilor la produsele preparate de întreprinderi, necesitatea căreia apare, în primul rând, în scopul micșorării cheltuielilor și, respectiv, al sporirii rentabilității și, în al doilea rând, în scopul stabilirii unor prețuri cât de cât accesibile consumatorilor.

Evident este faptul, ca în organizarea procesului contabil la aceste entități se simte nevoia perfecționării metodelor de evidenta a circulației mărfurilor, stabilirea unui control care ar asigura integritatea patrimonială a acestor entități, precum și prezentarea oportunatiii corectă a informațiilor cu caracter financiar-contabil.

Scopul acestei lucrări

Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a particularităților privind organizarea contabilității utilizate de societata S.C. Branpic S.R.L. Scopul și obiectivele lucrării rezidă în examinarea contabilității principalelor operații efectuate în unitățile de patiserie în contextul experienței și al cerințelor clientelei, depistarea neajunsurilor aferente domeniului și fundamentarea unui concept de perfecționare a acesteia în conformitate cu noile cerințe. Obiectivele lucrarii au determinat logic structura ei, care cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia și anexe.

Capitolul I - „ Bazele contabilității produselor și mărfurilor în unitățile de patiserie” - conține descrierea particularităților inerente ramurii alimentației publice, influenta acestora asupra organizării contabilității, precum și clasificarea unităților de alimentație publică, ținând cont de funcțiile îndeplinite. De asemenea, au fost examinate metodele de formare și structura prețurilor care stau la baza aprovizionării mărfurilor și produselor în unitățile de patiserie, fiind analizate particularitățile politicilor și procedurilor de formare a prețurilor.

Capitolul II - „ Prezentarea societății BRANPIC” - conține o scurtă prezentare a companiei și a istoricului acesteia, pentru a înțelege mai bine profilul său și pentru a cunoaște valorile după care se ghidează, precum și misiunea care stă la baza organizației. Conține analiza condițiilor tehnice și de calitate ale materiilor prime și auxiliare, și fluxul tehnologic pentru obținerea produselor finale.

Capitolul III - „ Studiu privind organizarea activității financiar - contabilă a societății BRANPIC”- conține rolul managementului fiananciar- contabil, fluxul documentelor fianciar - contabile privind producția și vânzarea produselor de patiserie, monografia contabilă privind principalele operațiuni înregistrate și programul utilizat de societatea BRANPIC. iar la final vom prezenta concluziile aferente acestei lucrări, precum și o serie de recomandări și anexe.

Bibliografie

Ø Cărți:

[1]. Isai, V., Contabilitate financiara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003.

[2]. Georgescu, C., Georgescu M., Baze de date relationale si multidimenionale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005.

[3]. Moisescu, F., Convergente contabile international, Editura Europlus, Galati, 2010.

[4]. Veronica, G., Perspective si limite in procesul de armonizare financiar-contabila, Editura Tipo Moldova, 2010.

[5]. Girgina, M., Bunea, S., Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) - IFRS (Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare), Bucuresti, 2009.

[6]. Danescu, T., Proceduri si tehnici de udit finaciar, Editura Irecson, Bucuresti, 2007.

[7]. Oprean, I., Popa, I., Lenghel, R., Procedurile auditului si ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.

[8]. Bușan, G., Ciurlău L. Bazele contabilității, Editura Academica Brâncuși, Târgu Jiu, 2014

[9]. Matiș, D., Bazele contabilității. Fundamente și premise pentru un raționament professional autentic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010

[10]. Paliu-Popa, L., Ecobici, N., Contabilitate financiară aplicată. Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010

[11]. Ristea M., Dumitru, C., G., Bazele contabilității, Editura Universitară, București, 2006

[12]. Adriana Duțescu - Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate, Ediția a II-a revizuită, Ed. CECCAR, București 2008

[13]. Ana Alexandrina Matei - Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, manual pentru clasa a XI-a, Ed. CD Press, București 2006

[14]. Aureliana Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre - Contabilitate, manual pentru clasa a IX-a, Ed. Economică Preuniversitaria, București 2007

[15]. CECCAR - Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate -Stocuri, Ed. CECCAR, București 2006

[16]. Luminita Jalbă, Contabilitatea in comerț, Editura Universitară, București, 2011

[17]. Charles T.Horngren, Srikant M.Datar, George Foster, Contabilitatea costurilor, o abordare managerială, Editia a XI-a, Editura ARC 2006

[18]. Ion Pereș, Crăciun Sabău, Dumitru Cotleț, Marius Miculescu, Cristian Pereș, Corina Miculescu, Contabilitatea întreprinderilor în comerț și turism, Editura Eurostampa, Timișoara, 2005

[19]. Mădălina Dumitru, Daniela Artemisa Calu, Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor, Editura Contaplus 2008

[20]. Ministerul Finanțelor, Norme metodologice pentru întocmirea și utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și modelele acestora, Editura Economică

[21]. Michael Morris, Cum să devii manager de succes, Editura All Beck, 2002

[22]. Gh. Gh. Ionescu, Emil Cazan, Management, Editura Universității de Vest

[22]. Marilen Pirtea, Horia Cristea, Cristina Nicolescu, Claudia Boțoc, Managementul financiar al companiei, Editura Mirton, 2010

[23]. Sonia Constanța Muntean, Documentele financiar-contabile actualizate, Editura Intelcredo, 2009

[24] Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanăs, Alina Irimescu, Contabilitatea societăților comerciale, vol.1, Editura Universitară, 2009.

[25] Bojian Octavian - „Contabilitate Genereală”, Editura Eficient, București,1998.

[26] Cicilia Ionescu - „Contabilitate-Baze și proceduri”, Editura Fundației Românede Mâine, București, 2009.

[27] Cistelecan Rodica - „Contabilitate financiară”, Editura Universității Petru Maior Tg-Mureș,2000.

[28] Epuran Mihail,Băbăiță Valeria - „Contabilitatea financiară în noul sistemcontabil” Vol.1, Editura de Vest, Timișoara, 1996.

- Articole de specialitate:

[1]. Legea 15/2011 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 8.8.2011.

[2]. Legea 31/2011 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.

[3]. OMFP 1802/2014, Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

- Pagini web:

[1] http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Inregistrarea-unei-monografii

[2] http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/economie/management- financiar contabila

[3] http://www.plandeafacere.ro/modele-planuri/model-plan-de-afacere-pentru-firma-de-produse-de-panificatie/

Preview document

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 1
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 2
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 3
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 4
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 5
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 6
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 7
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 8
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 9
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 10
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 11
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 12
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 13
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 14
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 15
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 16
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 17
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 18
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 19
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 20
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 21
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 22
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 23
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 24
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 25
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 26
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 27
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 28
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 29
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 30
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 31
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 32
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 33
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 34
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 35
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 36
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 37
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 38
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 39
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 40
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 41
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 42
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 43
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 44
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 45
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 46
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 47
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 48
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 49
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 50
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 51
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 52
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 53
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 54
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 55
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 56
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 57
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 58
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 59
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 60
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 61
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 62
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 63
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 64
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 65
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 66
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 67
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 68
Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Particularitati privind organizarea contabilitatii in unitatile de patiserie.docx

Alții au mai descărcat și

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Producția și comercializarea de produse de patiserie

CERINTE Se da o companie fictiva care va trebui sa aiba ca obiect de activitate productia si comercializarea de produse de patiserie, conform unui...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Te-ar putea interesa și

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Ai nevoie de altceva?