Studiul informațional privind impozitele și taxele locale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 15131
Mărime: 123.89KB (arhivat)
Publicat de: Eugenia Staicu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Cernușca Lucian

Cuprins

 1. Introducere . 6
 2. Capitolul 1. Aspecte teoretice privind impozitele și taxele locale ... 6
 3. 1.1. Scurt istoric și definiții ale impozitelor și taxelor 7
 4. 1.2. Noțiuni generale despre administrație publică, autonomie locală
 5. și bugete publice .. 8
 6. 1.3. Reglementări fiscale ale impozitelor și taxelor locale în România . 9
 7. 1.4. Impozitul și taxa pe clădiri ... 9
 8. 1.5. Impozitul și taxa pe teren ... 14
 9. 1.6. Taxa asupra mijloacelor de transport . 17
 10. Capitolul 2. Exemple de calcul ale impozitelor și taxelor locale .. 19
 11. 2.1. Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice ... 19
 12. 2.2. Impozitul pe clădiri pentru persoane juridice . 22
 13. 2.3 Impozitul și taxa pe teren 23
 14. 2.4 Taxa asupra mijloacelor de transport .. 23
 15. Capitolul 3. Studiu de caz privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
 16. în comuna Vinga ...-----. 24
 17. Concluzii 35
 18. Bibliografie . 37
 19. Anexe ( tabele) 38

Extras din licență

Introducere

Prin intermediul acestei lucrări voi încerca să evidențiem rolul impozitelor și taxelor locale in special a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, și a împozitului pe mijoacele de transpot în bugetul local alunei primării; aspecte generale privind apariția, evoluția impozitelor, cadrul legal, modul de calcul și teorii și practici.

Primul capitol al lucrării cuprinde aspecte teoretice ce cuprind un scurt istoric privind evoluția impozitelor și taxelor locale, definițiile acestora, pe urmă este prezentat cadrul legal care prevăd reglementările fiscale ale impozitelor în România, articole si legi din Codul Fiscal al României, cu privire la așezarea impozitelor și taxelor locale în România Tot în acest capitol vom trece în revistă o clasificare a impozitelor percepute în România și reglementate fiscal.

Al doilea capitol al lucrării cuprinde câteva exemple pe fiecare categorie ale modului de calcul al impozitului pe clădiri, teren și autovehicule .

Al treilea capitol al lucrării și ultimul, cuprinde la început o scurtă prezentare a comunei Vinga; localitate unde pe urmă se face o analiză a modului de stabilire a impozitelor și taxelor locale, prezentând toți pașii pe care un consiliul local trebuie să îi parcurgă pentru a stabili în condiții legale taxele și impozitele locale. Ultimele două capitole reprezintă studiul de caz al lucrării de față.

Lucrarea de licență se încheie cu o serie de concluzii și păreri personale despre modalitățiile de stabilire a impozitelor și taxelor locale în România, despre consecințele acestora asupra comunităților locale.

Cap.1

Aspecte teoretice privind impozitele și taxele locale

1.1 Scurt istoric și definiții ale impozitelor și taxelor

Impozitul este o sursă financiară a bugetului de stat care și-au facut apăriția odată cu instituirea statul de drept și a banilor ca mijloc de schimb. De la aparție, impozitele au fost percepute și aplicate diferit, în funcție de nivelul de dezvoltarea economico-socială și de distribuția cheltuielile publice efectuate de fiecare stat.

Primele informații despre impozitele, taxele și cheltuielile publice provin din Antichitate, în special, din istoria statelor antice - grec și roman.

La noi în românia primele informații despre taxe și impozite provin din perioada Principatelor Române, îmbrăcând forma unor dări percepute de autoritățile de atunci și avînd diferte denumiri în funcție de zonă și perioadă: birul, cisla. Acestea erau percepute asupra unor activități cum era: văcăritul, vinăritul, tutunăritul, oieritul ș.a. Acestora li s-au adăugat dări extraordinare - cum erau ploconul, steagului la urcarea pe tron a domnitorului, ajutornițele ș.a. Deseori, stabilirea și perceperea acestor dări erau arbitrare și abuzive.

Etimologic, impozitul (impozitele) reprezintă o plată obligatorie stabilită prin lege, pe care cetățenii o varsă din venitul lor la bugetul statului (în trecut „bir”) - din latină impositum .

În marile enciclopedii și dicționare, impozitele sunt definite în mod original, în funcție de specificul național, dar conținutul economic rămâne, în esență, același

Deși în literatura de specialitate există mai multe definiții date impozitelor, considerăm că „la impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) și fără contraprestație directă din partea statului” .

Din definiție rezultă că impozitele au caracter obligatoriu, iar prelevarea acestora se efectuează cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor rezultă din faptul că plata acestora către stat constituie o sarcină impusă persoanelor fizice și/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care datorează impozit. De asemenea, impozitele se prelevă cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului, plătitorii acestora neputând solicita statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată.

a) impozitul nu este un scop în sine, ci urmărește asigurarea satisfacerii sarcinii publice, adică participarea tuturor cetățenilor la cheltuielile publice;

b) scopul inițial al impozitului îl reprezintă procurarea de resurse pentru autoritatea publică dar, de regulă, lui i se asociază și unul aflat dincolo de sfera financiară, anume faptul că este folosit de stat pentru a-și asigura intervenția în viața social-economică;

Asociat impozitelor, există și categoria de taxe. Și taxele sunt instituite prin lege și au un caracter obligatoriu, dar au obiective precizate, colectându-se în scopuri precise. În cadrul taxelor există și taxe care sunt obligatorii numai dacă populația solicită un serviciu și presupun o contraprestație, adică sunt condiționate. Putem exemplifica în acest sens cu unele taxe administrative de genul celor notariale sau a taxelor de pașaport.

Bibliografie

1. Iulian Văcărel, Gh. D. Bistriceanu și colectiv, „Finanțe Publice” ed. a IV-a, Editura Didactică și Pedagogică RA, București 2004, pag. 358

2. Dicționarul explicativ al limbii române, Univers Enciclopedic, Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan, București, 1996, pag. 478.

3. CODUL FISCAL*) adoptat prin Legea Nr. 571 din 22 decembrie 2003, O.U.G. Nr. 127/08.10.2008 Publicată în M.Of. Nr. 705/16.10.2008

4. Referatul, proiectul de hotărâre și expunerea de motive privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în Comuna Vinga

5. www.primariavinga.ro

Preview document

Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 1
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 2
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 3
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 4
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 5
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 6
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 7
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 8
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 9
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 10
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 11
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 12
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 13
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 14
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 15
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 16
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 17
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 18
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 19
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 20
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 21
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 22
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 23
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 24
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 25
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 26
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 27
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 28
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 29
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 30
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 31
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 32
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 33
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 34
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 35
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 36
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 37
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 38
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 39
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 40
Studiul informațional privind impozitele și taxele locale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Studiul informational privind impozitele si taxele locale.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România și rolul său

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Situația financiară a societății comerciale SC Bobinserv SRL

INTRODUCERE Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă...

Te-ar putea interesa și

Progrese și dificultăți în implementarea e-guvernării în România

Capitolul I Conceptul de e-Guvernare şi implicaţii în reforma administraţiei publice în România I. 1. e-Guvernarea: între modă şi necesitate...

Taxa pe valoarea adăugată - un impozit în continuă transformare

Introducere. Am elaborat lucrarea „Taxa pe Valoarea Adăugată un impozit în continuă transformare„ pornind de la premiza că introducerea ei...

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Analiza impozitelor și taxelor locale în formarea venitului bugetului unităților administrativ-teritoriale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Republica Moldova a parcurs o parte însemnată din calea spre tranziţia la relaţiile de piaţă şi spre...

Organizarea și funcționalitatea la SC Sedcom Libris SA Iași

Cap. I Organizarea şi funcţionalitatea la S.C. Sedcom Libris S.A. Iaşi 1.1. Scurt istoric Potrivit documentelor din arhive, S.C. Sedcom Libris...

Bugete Publice și Fiscalitate

Motivatie Societatea la care s-a efectuat proiectul este Directia de Telecomunicatii Botosani, cu sediul în strada Postei, nr. 5, având ca...

Analiză comparativă a impozitelor și taxelor la SC Biff Internațional SRL

SINTEZĂ LUCRARE Teza de diplomă intitulată "Analiza comparativă a impozitelor şi taxelor la S.C. BIFF INTERNATIONAL S.R.L.”, abordează...

Practică Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1.Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala Directia...

Ai nevoie de altceva?