Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 31094
Mărime: 137.41KB (arhivat)
Publicat de: Andreea O.
Puncte necesare: 13
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

 1. Introducere ...
 2. PARTEA I - Cercetare teoretică
 3. Capitolul I. Regimul matrimonial - expresia libertăţii de voinţă a soţilor în organizarea vieţii patrimoniale de familie ..
 4. Secţiunea 1. Noţiune
 5. 1.1. Noţiunea de regim matrimonial .
 6. 1.2. Reglementare .
 7. Secţiunea a 2-a. Fundamentul regimului matrimonial
 8. 2.1. Căsătoria - fundament al regimului matrimonial ..
 9. 2.2. Regimuri para-matrimoniale extrinseci căsătoriei ...
 10. Secţiunea a 3-a. Natura juridică a regimului matrimonial .
 11. Secţiunea a 4-a. Principiile regimurilor matrimoniale ...
 12. 4.1. Principiul egalităţii în drepturile dintre soţi .
 13. 4.2. Principiul libertăţii alegerii şi modificării regimului matrimonial ..
 14. 4.2.1. Principiul libertăţii alegerii
 15. 4.2.2. Principiul modificării regimului .
 16. 4.3. Principiul subordonării regimului matrimonial scopului căsătoriei .
 17. Secţiunea a 5-a. Clasificarea regimurilor matrimoniale ...
 18. Capitolul II. Regimul primar imperativ - statut fundamental conjugal
 19. Secţiunea 1. Scurte consideraţii privind regimul primar imperativ ...
 20. 1.1. Liniile definitorii ale regimului primar imperativ ...
 21. 1.2. Reglementare ..
 22. 1.3. Trăsăturile regimului primar imperativ .
 23. Secţiunea a 2-a. Regimul primar imperativ în situaţia normală
 24. 2.1. Interdependenţa vieţii familiale
 25. 2.1.1. Locuinţa familiei .
 26. 2.1.1.1. Noţiunea de locuinţă a familiei
 27. 2.1.1.2. Drepturile soţilor asupra locuinţei comune ..
 28. 2.1.1.3. Regimul juridic al locuinţei familiei ...
 29. 2.1.1.4. Bunurile mobile care servesc locuinţei familiei ..
 30. 2.1.1.5. Efectele divorţului asupra locuinţei familiei ..
 31. 2.1.2. Cheltuielile căsătoriei .
 32. 2.2. Independenţa economică şi socială reciprocă a soţilor .
 33. 2.2.1. Independenţa profesională ..
 34. 2.2.2. Independenţa patrimonială ..
 35. Secţiunea a 3-a. Adaptarea regimurilor matrimoniale în situaţie de criză .
 36. 3.1. Extinderea judiciară a puterilor unuia dintre soţi .
 37. 3.2. Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi ...
 38. Capitolul III. Regimul comunităţii legale - forma clasică de organizare a raporturilor patrimoniale conjugale ...
 39. Secţiunea 1. Caracterizare generală ...
 40. 1.1. Principii .
 41. 1.2. Trăsături
 42. 1.2.1. Regim de comunitate parţială
 43. 1.2.2. Regim legal, unic, obligatoriu şi imutabil .
 44. Secţiunea a 2-a. Structura patrimoniului fiecărui soţ ... ...
 45. 2.1. Precizari prealabile ...
 46. 2.2. Bunurile comune ale soţilor şi dovada acestora ...
 47. 2.3. Bunurile proprii .
 48. 2.4. Pasivul matrimonial
 49. 2.4.1. Datoriile soţilor ...
 50. 2.4.2. Regimul juridic al datoriilor soţilor
 51. Secţiunea a 3-a. Funcţionarea regimului comunităţii de bunuri
 52. 3.1. Precizări generale privind gestiunea bunurilor comune ...
 53. 3.2. Gestiunea bunurilor comune şi a bunurilor proprii potrivit codului familiei .
 54. 3.3. Gestiunea bunurilor comune şi a bunurilor proprii potrivit noului cod civil ...
 55. Secţiunea a 4-a. Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei ...
 56. 4.1. Partajul bunurilor comune potrivit codului familiei .
 57. 4.2. Partajul bunurilor comune potrivit noului cod civil .
 58. Secţiunea a 5-a. Încetarea şi lichidarea comunităţii ..
 59. 5.1. Încetarea şi lichidarea comunităţii potrivit codului familiei
 60. 5.2. Încetarea şi lichidarea comunităţii potrivit Noului Cod civil .
 61. Capitolul IV. Regimurile matrimoniale convenţionale .
 62. Secţiunea 1. Regimul comunităţii convenţionale
 63. 1.1. Preliminarii
 64. 1.2. Clauze referitoare la compoziţia comunităţii - comunitate extinsă şi comunitate restrânsă
 65. 1.3. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor ...
 66. 1.4. Clauze privind lichidarea şi partajul comunităţii ..
 67. 1.4.1. Preliminarii .
 68. 1.4.2. Clauza de preciput ...
 69. 1.4.3. Modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale ..
 70. Secţiunea a 2-a. Regimul separaţiei de bunuri
 71. 2.1. Succintă caracterizare ...
 72. 2.2. Separaţia de bunuri potrivit Noului Cod civil ...
 73. 2.2.1. Temeiul juridic ...
 74. 2.2.2. Separaţia patrimoniilor
 75. 2.2.3. Gestiunea bunurilor
 76. 2.2.4. Lichidarea regimului .
 77. PARTEA II. Cercetarea practică
 78. Studiu de caz - Instrumente legale prin care se definesc în practică dispoziţiile legale cu privire la regimurile matrimoniale .
 79. Concluzii .
 80. Bibliografie .

Extras din licență

INTRODUCERE

În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales să dezbat posibilitatea soților de a alege între unul dintre cele trei regimuri matrimoniale prevăzute de Noul Cod civil, respectiv: comunitatea legală, comunitatea convențională sau regimul separației de bunuri.

Am ales această temă deoarece consider că acest subiect reprezintă un real interes prin prisma noutăților aduse de Noul Cod civil, în domeniul Dreptului familiei, în special cu privire la regimurile matrimoniale dintre soți.

În legislația României, regimurile matrimoniale au fost legiferate prin Codul civil de la 1864, unde acestea se bucurau de o poziție privilegiată putem spune. Odată cu adoptarea Codului familiei, a fost impus un regim matrimonial legal obligatoriu, interzicându-se în mod expres convențiile matrimoniale, cu excepția regimului comunității legale de bunuri. Elaborarea Noului Cod civil reînvie principiul libertății convenției matrimoniale, datorită exigenței și dinamicii vieții sociale acesta permite soluții mai flexibile în ceea ce privește voința viitorilor soți, lăsându-le libertatea de a alege în ceea ce privește aspectele patrimoniale ale vieții lor conjugale, modificând reglementarea anterioară, respectiv Codul familiei.

De ce această schimbare? Societatea românească a evoluat considerabil, astfel, statulul femeii s-a schimbat, de la sclava și procreatoare a devenit egală în drepturi cu bărbatul. Astfel, Codul familiei care era în vigoare încă din anul 1954, nu prevedea posibilitatea soților de a alege un regim matrimonial convenabil, ci acestora li se impunea un regim legal obligatoriu, însemnând că toate bunurile acestora dobândite în timpul căsătoriei deveneau bunuri comune. Datorită faptului că majoritatea statelor moderne oferă posibilitatea viitorilor soți de a alege tipul de regim matrimonial, reglementările Codului familiei au suferit anumite critici. Așadar, Noul Cod Civil a consacrat în mod expres această instituție, respectiv cea a regimurilor matrimoniale și a reintrodus posibilitatea soților de a alege între trei tipuri de regimuri matrimoniale propice pentru aceștia.

Conform legislației în vigoare, trebuie menționat faptul că libertatea de a alege un regim matrimonial nu este totală, astfel încât soții pot opta doar pentru unul din regimurile alternative regimului legal, respectiv, regimul separației de bunuri sau regimul convențional, aceștia neputând construi propriul lor regim matrimonial și, de asemenea, nu pot opta pentru un regim străin.

În ceea ce privește elaborarea acestei lucrări, aceasta este structurată în patru capitole. În primul capitol am prezentat caracteristicile generale ale regimului matrimonial, respectiv noțiunea, fundamentul, natura juridică și principiile acestora. Capitolul al II-lea conține referiri la regimul primar imperativ, regim ce are drept scop asigurarea, organizarea și funcționarea căsătoriei. Capitolul al III-lea și capitolul al IV-lea analizează fiecare regim în parte, respectiv regimul comunității legale, regimul comunității convenționale și regimul separației de bunuri.

Tema regimurilor matrimoniale este o temă de actualitate și de un mare interes pentru viitori soți. Daca Codul civil de la 1864 prevedea posibilitatea soților de a alege între unul dintre aceste regimuri, aceasta prevedere a fost ulterior suprimată prin adoptarea Codului familiei, drepturile soților au fost îngrădite prin impunerea unui singur regim legal obligatoriu. Prin adoptarea Noului Cod civil, drepturile au fost redobândite de către aceștia, având posibilitatea de alegere între cele trei tipuri de regimuri matrimoniale.

CAPITOLUL I.

REGIMUL MATRIMONIAL - EXPRESIA LIBERTĂȚII DE VOINȚĂ A SOȚILOR ÎN ORGANIZAREA VIEȚII PATRIMONIALE DE FAMILIE

Secțiunea 1. Noțiune

1.1. Noțiunea de regim matrimonial

Regimul matrimonial, fie legal, fie convențional, de tip comunitar sau de tip separatist, are ca obiectiv stabilirea cadrului relațiilor patrimoniale dintre soți, precum și dintre aceștia și terțe persoane.

Libertatea alegerii regimului matrimonial asigură instituirea unui regim matrimonial concret , adaptat nevoilor soților, mentalităților și posibilităților lor și, de aceea, regimurile matrimoniale bazate pe acest principiu sunt preferabile regimurilor matrimoniale legale, unice și imperative , iar alegerea are întotdeuna o natură convențională realizându-se prin încheierea unei convenții matrimoniale. Libertatea de a alege regimul matrimonial concret poate să fie foarte largă, în sensul că permite alegerea unuia dintre regimurile matrimoniale prevăzute prin lege. Pe de altă parte, această libertate nu este absolută, ci limitată de instituirea unui corp de norme imperative de la care nu se poate deroga prin convenție matrimonială și care alcătuiește regimul primar. Pentru situațiile în care, prin convenție matrimonială, nu s-a ales un regim matrimonial concret, prin lege este indicat regimul matrimonial aplicabil soților, care constituie astfel regimul matrimonial legal.

Prin regim matrimonial întelegem totalitatea normelor juridice care reglementează relațiile dintre soți cu privire la bunurile lor și pe cele dintre soți și terți privind bunurile comune .

Lato sensu, noţiunea de „regim” desemnează un ansamblu de norme juridice, în timp ce termenul de „matrimonial” desemnează căsătoria (lat. „matrimonium” - căsătorie ).

Din punct de vedere etimologic, regimul matrimonial se referă la tot ceea ce priveşte căsătoria, fie că este vorba de raporturi personale, fie de raporturi patrimoniale.

Stricto sensu, regimul matrimonial desemnează statutul patrimonial al soţilor .

Tradiţional, noţiunea este folosită într-un sens restrâns, tehnic, pentru a desemna totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile dintre soţi, precum şi raporturile dintre aceştia şi terţi cu privire la bunurile şi datoriile soţilor.

Regimul matrimonial nu acoperă însă totalitatea raporturilor patrimoniale dintre soţi sau dintre soţi şi terţi, precum obligaţia de întreţinere, liberalităţile, drepturile succesorale, ci doar acele raporturi patrimoniale care îşi au izvorul direct în căsătorie.

Bibliografie

I. Cărți, tratate, cursuri, monografii

1. Alex-Ionel Slujitoru, Alexandru-Șerban Rățoi, Petre Piperea, Mirela Piperea, Ioana Pădurariu, Mihaela Paraschiv, Radu-Alexandru Ionescu, Adrian Georgescu-Banc, Dragoș-Nicolae Dumitru, Adriana-Florentina Dobre, Alexandru-Paul Dimitriu, Ana-Gabriela Atanasiu, Irina Sorescu, Mihaela Șerban, Gabriel-Aurelian Dumitru, Cosmin-Marian Văduva; Noul Cod civil. Note. Corelatii.Explicatii, Ed. C.H.Beck, București, 2011.

2. Cristina Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenționale în sistemul Noului Cod civil român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

3. C.M.Crăciunescu, Dreptul de dispoziție al soților asupra bunurilor ce le aparțin, în diferite regimuri matrimoniale, Ed. Universul Juridic, București, 2010.

4. C.M. Crăciunescu, Dreptul familiei, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012.

5. C.M Crăciunescu, Regimuri matrimoniale, Ed. All Beck, Bucureşti 2000.

6. Dan Lupașcu, C. M. Crăciunescu - Dreptul familiei, ed. a II-a emendată și actualizată, Ed. Universul Juridic, București 2012.

7. Emese Florian, Dreptul familiei. Căsătoria.Regimuri matrimoniale.Filiația . Ediția 5 revizuită și adăugită Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2016.

8. Fl. A Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H.Beck, București,2015.

9. Gh. Guțu, Dicționar latin-român, Ed. Ştiințifică, Bucureşti, 1973.

10. Ion P.Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de Dreptul Familiei, ed. A VIII-a revazută şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

11. M.Avram, C.Nicolescu, Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010.

12. Marieta Avram, Laura Marina Andrei , Instituția familiei în Noul Cod Civil, Manual pentru uzul formatorilor SNG, Bucureşti, 2010.

13. M.Avram, Drept civil. Familia, ed. a 2-a revizuită și adaugită, Ed. Hamangiu, București, 2016 .

14. Oana Ghița, Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze. Teste grilă, Ed. Hamangiu, 2013.

15. O. Ghiță, R.G.Albăstroiu - Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze. Teste grilă, Ed. Hamangiu, București 2013.

16. P. Vasilescu, Regimuri matrimoniale. Partea generală, Ed. Rosetti, Bucureşti 2003.

17. Paul Vasilescu, Regimuri matrimoniale, Parte generală, Ediția a II-a revizuită, Ed. Universul Juridic, București, 2009.

18. Teodor BODOAȘCĂ, Dr. Aurelia DRĂGHICI, Dr. Ioan PUIE, DREPTUL FAMILIEI, Ed. Universul Juridic, București, 2012.

19. T. Bodoasca, Regimul separatiei de bunuri in reglementarea noului Cod civil roman, in Dreptul nr. 11/2010.

III. Legislație

1. Noul Cod civil, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009 prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

2. Constituția României publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

3. Codul familiei , adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, modificat și completat prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 și republicat în B.Of. nr. 13 din 18 aprilie 1956.

4. Declarația universală a drepturilor omului , adoptată și proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția nr. 217 A (III) din 10 decembrie 1948.

IV. Pagini web

1. Site oficial: http://articole.w7.ro/juridic/drept-civil/regimuri-para-matrimoniale-extrinseci-casatoriei.

2. Site oficial: https://www.juridice.ro/486516/despre-regimul-matrimonial-in-general.html

3. Site oficial: https://www.scribd.com/document/169338379/Dreptul-Familiei-și-Regimuri-Matrimoniale

4. Site oficial: https://www.scribd.com/document/169045199/CAPITOLUL-IV-Efectele-Căsătoriei

5. Site oficial: http://www.academia.edu/5224264/REGIMUL_SEPARAŢIEI_DE_BUNURI

6. Site oficial: http://avocat-gerber.ro/independenţa-economică- şi-socială-reciprocă-a-soţilor.html.

7. Site oficial: https://www.scribd.com/document/349943491/Regimuri-Matrimoniale.

Preview document

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 1
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 2
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 3
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 4
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 5
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 6
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 7
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 8
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 9
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 10
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 11
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 12
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 13
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 14
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 15
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 16
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 17
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 18
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 19
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 20
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 21
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 22
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 23
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 24
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 25
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 26
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 27
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 28
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 29
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 30
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 31
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 32
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 33
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 34
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 35
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 36
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 37
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 38
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 39
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 40
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 41
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 42
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 43
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 44
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 45
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 46
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 47
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 48
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 49
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 50
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 51
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 52
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 53
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 54
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 55
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 56
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 57
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 58
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 59
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 60
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 61
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 62
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 63
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 64
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 65
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 66
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 67
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 68
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 69
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 70
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 71
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 72
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 73
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 74
Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevazute in noul cod civil.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul de proprietate comună

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost...

Filiația Față de Mamă

ÎNTRODUCERE Actualitatea problemei abordate. Familia este un subiect principal al proceselor demografice şi joacă un rol important în dezvoltarea...

Casatoaria în dreptul român

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Ai nevoie de altceva?