Contractul de Asigurare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 19019
Mărime: 65.52KB (arhivat)
Publicat de: Vlaicu Blaga
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. CONTRACTELE ALEATORII 5
 3. 2. CONTRACTUL DE ASIGURĂRI 7
 4. 2.1. Noţiune. Caractere juridice 7
 5. 2.2. Elementele contractului de asigurare 10
 6. 2.3. Clasificarea asigurărilor 13
 7. 2.3.1. Clasificarea asigurărilor după obiectul lor 13
 8. 2.3.2. Asigurări obligatorii sau facultative 13
 9. 2.3.3. Alte asigurări 15
 10. 2.4. Principalele tipuri de asigurări 18
 11. 2.4.1. Asigurarea de bunuri 18
 12. 2.4.2. Asigurarea de răspundere civilă 21
 13. 2.4.3. Asigurarea de persoane 23
 14. 2.5. Reasigurarea 26
 15. 2.6. Contractul de asigurare CARGO 27
 16. 2.7. Contractul de asigurare CASCO 29
 17. 2.8. Părţile contractului de asigurare 31
 18. 2.8.1. Asiguratorul 31
 19. 2.8.2. Intermediarii în asigurări. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 32
 20. 2.8.3. Asiguratul 34
 21. 3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE. DECLARAŢIA DE ASIGURARE 35
 22. 4. CONŢINUTUL, DURATA, ŞI PROBA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 37
 23. 5. EFECTELE CONTRACTULUI DE ASIGURARE 40
 24. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 43
 25. ÎNCHEIERE 45
 26. BIBLIOGRAFIE 47

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Riscul este definit în dicţionarul explicativ al limbii române ca posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă. Dorinţa omului de a proteja familia şi patrimoniul s-a materializat, ca urmare a organizării ştiinţifice a solidarităţii umane, în asigurare. Aceasta presupune acordarea unei indemnizări financiare victimelor unor evenimente, precum catastrofe naturale, accidente.

Din punct de vedere juridic riscul este evenimentul viitor şi incert (dar posibil), de a cărui realizare este legată producerea unor efecte juridice. El are importanţă pentru asigurator, deoarece din analizarea şi evaluarea lui rezultă nivelul primei şi corespunzător al indemnizaţiei de asigurare.

Relaţia asigurare-risc este una de cauzalitate imediată: prezenţa unui risc a creat nevoia de asigurare. Modul în care acest mijloc de protecţie a evoluat este strâns legat de evoluţia civilizaţiei umane, de fenomene demografice, economice şi de modul în care catastrofele naturale au fost percepute de-a lungul timpului. În forme primare, asigurările au fost prezente odată cu primele grupuri sociale organizate, care într-o formă sau alta, încercau să-şi ajute membrii în caz de nevoie.

Prin mecanisme economice, asigurarea poate avea şi rolul de a preveni producerea evenimentului dăunător prin impunerea asiguratului a unei conduite preventive (de exemplu, în cazul asigurării pentru incendiu, persoanele fizice sau juridice care nu iau măsuri de protecţie sunt supuse unor tarife de prime mai mari).

În vremea noastră, aşa cum putem constata în fiecare zi, tehnologia evoluează cu paşi repezi, în fiecare zi apar fel şi fel de aparaturi foarte performante şi foarte costisitoare în diverse domenii ai industriilor şi nu numai, care sunt în permanenţă ameninţaţi de pericolele cu care se confruntă societatea contemporană (calamităţi, nivelul ridicat de infracţionalitate etc.). De aceea, asigurările de bunuri şi dreptul asigurărilor şi-au găsit o importanţă foarte mare, chiar esenţială în evoluţia şi protecţia societăţii umane. Cum dreptul este menit ca să protejeze şi să asigure buna desfăşurare a relaţiilor interumane în vasta lor diversitate într-o societate, la fel şi dreptul asigurărilor, studierea acestei ramuri de drept şi eforturile pentru perfectarea ei sunt foarte importante.

Scopul şi obiectivele tezei. Această teză îşi propune prezentarea cadrului teoretic şi practic necesar înţelegerii noţiunilor şi conceptelor privind contractul de asigurare, interpretarea contractului, legea aplicabilă şi efectele contractului de asigurare

Nivelul de cercetare al temei propuse. Având în vedere importanţa temei propuse, a fost cercetată de mai mulţi specialişti în domeniu, putând exemplifica pe Brânduşa Ştefănescu, Vasile V.Longhin, Violeta Ciurel, Ion Văcărel. De o mare importanţă este lucrarea prof. dr. Francisc Deak, Tratat de Drept Civil - Contracte Speciale, dare şi lucrarea teoreticienilor C. Alexa şi E.Sebe, Elementele contractului de asigurare. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional.

Structura tezei. Pentru realizarea obiectivelor propuse, am considerat necesară structurarea tezei în 6 capitole, astfel.

1. Primul capitol „Contractele aleatorii”, este dedicat tratării noţiunilor generale privind contractele aleatorii

2. Capitolul al doilea, intitulat „Contractul de asigurări”, este structurat în opt secţiuni, care tratează următoarele teme: 2.1. Noţiune. Caractere juridice; 2.2. Elementele contractului de asigurare; 2.3. Clasificarea asigurărilor; 2.4. Principalele tipuri de asigurări; 2.5. Reasigurarea; 2.6. Contractul de asigurare CARGO; 2.7. Contractul de asigurare CASCO; 2.8. Părţile contractului de asigurare.

3. Capitolul al treilea, „Încheierea contractului de asigurare. Declaraţia de asigurare”, se referă la cererea de asigurare, evaluarea riscului şi reguli generale referitoare la acesta, momentul încheierii contractului şi principii pe care se bazează încheierea şi derularea contractului.

4. Cel de al patrulea capitol abordează aspecte privind „Conţinutul, durata, şi proba contractului de asigurare”.

5. Capitolul 5, intitulat „Efectele contractului de asigurare”, se referă la drepturile şi obligaţiile asiguratului, drepturile şi obligaţiile asiguratorului şi la sisteme de acoperire a daunei.

6. Ultimul capitole, cel de al 6-lea, intitulat „Încetarea contractului de asigurare”, tratează modalităţile de încetare a contractului de asigurare la expirarea termenului, la producerea cazului asigurat, ori prin denunţarea sau rezilierea acestuia.

În încheierea tezei am prezentat concluziile studiului efectuat şi bibliografia ce a stat la baza elaborării lucrării.

Bibliografie

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 505 din 15 iulie 2011

Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România, actualizată. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16981

Legea nr.32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000. www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22619

Legea nr.47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 19 iulie 1991. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt =11626

II. Tratate, monografii, articole de specialitate

Alexa C., Ciurel V., Sebe E. ş.a. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. Bucureşti: All Beck, 2006. 344 p.

Alexa C., Sebe E. Elementele contractului de asigurare. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. Bucureşti: ALL, 1992. 342 p.

Bistriceanu Gh. Asigurări şi reasigurări în România. Bucureşti: Editura Universitară, 2006. 512 p.

Bistriceanu Gh., Bercea Fl., Macovei E.I. Dicţionar de asigurări. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1991. 395 p.

Cistelecan L., Cistelecan R. Asigurări Comerciale. Târgu Mureş: Dimitrie Cantemir, 1996. 385 p.

Ciurel V. Asigurări şi reasigurări, abordări teoretice şi practice. Bucureşti: All Beck, 2000. 653 p.

Constantinescu D.A., Dobrin M., Ungureanu A.M. ş.a. Tratat de asigurări. Bucureşti: Semne '94, 1999. 696 p.

Preview document

Contractul de Asigurare - Pagina 1
Contractul de Asigurare - Pagina 2
Contractul de Asigurare - Pagina 3
Contractul de Asigurare - Pagina 4
Contractul de Asigurare - Pagina 5
Contractul de Asigurare - Pagina 6
Contractul de Asigurare - Pagina 7
Contractul de Asigurare - Pagina 8
Contractul de Asigurare - Pagina 9
Contractul de Asigurare - Pagina 10
Contractul de Asigurare - Pagina 11
Contractul de Asigurare - Pagina 12
Contractul de Asigurare - Pagina 13
Contractul de Asigurare - Pagina 14
Contractul de Asigurare - Pagina 15
Contractul de Asigurare - Pagina 16
Contractul de Asigurare - Pagina 17
Contractul de Asigurare - Pagina 18
Contractul de Asigurare - Pagina 19
Contractul de Asigurare - Pagina 20
Contractul de Asigurare - Pagina 21
Contractul de Asigurare - Pagina 22
Contractul de Asigurare - Pagina 23
Contractul de Asigurare - Pagina 24
Contractul de Asigurare - Pagina 25
Contractul de Asigurare - Pagina 26
Contractul de Asigurare - Pagina 27
Contractul de Asigurare - Pagina 28
Contractul de Asigurare - Pagina 29
Contractul de Asigurare - Pagina 30
Contractul de Asigurare - Pagina 31
Contractul de Asigurare - Pagina 32
Contractul de Asigurare - Pagina 33
Contractul de Asigurare - Pagina 34
Contractul de Asigurare - Pagina 35
Contractul de Asigurare - Pagina 36
Contractul de Asigurare - Pagina 37
Contractul de Asigurare - Pagina 38
Contractul de Asigurare - Pagina 39
Contractul de Asigurare - Pagina 40
Contractul de Asigurare - Pagina 41
Contractul de Asigurare - Pagina 42
Contractul de Asigurare - Pagina 43
Contractul de Asigurare - Pagina 44
Contractul de Asigurare - Pagina 45
Contractul de Asigurare - Pagina 46
Contractul de Asigurare - Pagina 47
Contractul de Asigurare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Asigurare.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Asigurare

Introducere: Aspectul esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor și teama combinată...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Dreptul Familiei

1) Def dreptul fam- repr totalit normelor jur care reglementeaza rap personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie si adoptie si...

Norma juridică

Norma juridica este un element constitutive al dreptului. Norma juridica reprezinta o regula de conduita, generala, impersonala si obligatorie,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea de Persoane

INTRODUCERE Asigurarile constituie o ramura de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valente. Dincolo de rolul fundamental al acestora...

Asigurări de bunuri și clădiri

Trăim într-o lume a incertitudinilor şi a riscurilor diverse: naturale, umane, sociale şi financiare. Cu toate acestea visăm să avem o locuinţă...

Contract de asigurare - încheierea și rezilierea contractului

Introducere Viaţa oamenilor a fost şi este ameninţată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura şi activitatea complexă pe...

Efectele Contractului de Asigurare

1 Contractul de asigurare. 1.1Caracteristicile contractului de asigurare Definitie :Contractul de asigurare este actul juridic prin care o...

Principii ce stau la baza contractului de asigurare

INTRODUCERE Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, termenul de „contract” se defineste astfel: „acord încheiat, ca urmare a...

Contractul de Asigurare

Capitolul 1 Despre asigurari la general Sectiunea I Notiunea de asigurare Ce reprezinta asigurarile si la ce folosesc? Asigurarea este o...

Contractul de Asigurare

1.Definitia si caracteristicile juridice ale contractului de asigurare Relatiile sociale dintre oameni se realizeaza pe baza unor întelegeri...

Contractul de Asigurare

Introducere Încă din cele mai vechi timpuri un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu...

Ai nevoie de altceva?