Contractul de Întreținere

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 29810
Mărime: 117.97KB (arhivat)
Publicat de: Julia Roman
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ dr. Florin Motiu
Lucrare de licenta, 2008, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Timisoara

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Introducere 1
 3. 1.1. Istoric.Despre contracte 5
 4. 1.2. Principii şi reguli generale în materia contractelor 10
 5. 1.3. Sediul materiei 12
 6. CAPITOLUL II
 7. Noţiunea, caracterele juridice şi dovada contractului de întreţinere 14
 8. 2.1. Conţinutul noţiunii de întreţinere 14
 9. 2.2. Noţiune 15
 10. 2.3. Caractere juridice 16
 11. 2.4. Dovada contractului de întreţinere 17
 12. CAPITOLUL III
 13. Delimitarea contractului de întreţinere faţă de alte contracte
 14. 3.1. Delimitarea faţă de contractul de vânzare-cumpărare 19
 15. 3.2. Delimitarea faţă de donaţie 23
 16. 3.3. Delimitarea faţă de contractul de rentă viageră 25
 17. CAPITOLUL IV
 18. Condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere
 19. 4.1 Condiţiile de fond 27
 20. 4.1.1. Capacitatea 27
 21. 4.1.2. Consimţământul 28
 22. 4.1.3. Obiectul 30
 23. 4.1.4. Cauza 30
 24. 4.2. Condiţiile de formă 31
 25. 4.2.1. Forma cerută ad validitatem 31
 26. 4.2.2. Forma cerută ad probationem 32
 27. 4.2.3. Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 33
 28. CAPITOLUL V
 29. Efectele contractului de întreţinere 34
 30. 5.1. Obligaţiile întreţinutului 34
 31. 5.2. Obligaţiile întreţinătorului 41
 32. 5.3. Transformarea în bani a obligaţiei de întreţinere 45
 33. 5.4. Rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere 49
 34. 5.5. Natura juridică a contractului de întreţinere 52
 35. CAPITOLUL VI
 36. Practică judiciară 54
 37. CAPITOLUL VII
 38. Concluzii 78
 39. Bibliografie 83

Extras din licență

CAPITOLUL I

1.1. Introducere

În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual. Această afirmaţie este valabilă cu atît mai mult astăzi, când asistăm la o expansiune a fenomenului contractual, atât în materie civilă, cât, mai ales, în domeniul relaţiilor de afaceri, comerciale. Dacă în materie comercială necesităţile găsirii unor noi pieţe de desfacere au impus soluţii ingenioase de adaptare a instrumentelor tradiţionale, în domeniul dreptului civil în general, soluţiile clasice prevăzute în principalul izvor de drept- Codul civil de la 1864- sunt încă viabile în mare măsură .

Cu toate acestea, o serie de relaţii sociale mai „sensibile” au impus legiuitorului, încă din primele decenii ale acestui secol, să elaboreze norme juridice aparte, derogatorii de la dreptul comun al contractelor, care au dus uneori chiar la crearea unor noi ramuri de drept, desprinse din dreptul civil. Astfel sunt, de exemplu, dreptul muncii, dreptul transporturilor, dreptul asigurărilor.

Dreptul special al contractelor este un corp de reguli care guvernează contractele uzuale. El fixează regulile speciale care organizează contractele cele mai frecvente, prin care oamenii schimbă bunuri sau îşi fac servicii.

Legiuitorul român indică, în mod exemplificativ, care sunt drepturile locatorului, ce obligaţii are depozitarul, cum se poate constitui aportul într-o societate civilă. Prin dispoziţii supletive se oferă modele de contracte, iar uneori prin dispoziţii imperative se impun modele de contracte.

Teoria generală a obligaţiilor propune reguli comune tututror contractelor. Ea prezintă astfel o perspectivă abstractă, enunţând regimul aplicabil oricărui contract.

Dreptul contractelor speciale este mai elaborat şi înainte de toate mai concret decât teoria generală a obligaţiilor: el explică principalele clauze ale unui anumit număr de contracte, creionând astfel cadrul esenţial. Reglementarea din lege le dă un conţinut preconstituit, permiţând părţilor să personifice cu uşurinţă contractul şi să-l adapteze scopului urmărit. Este suficient ca o persoană să spună: „vând casa mea acelei persoane care acceptă şi la acel preţ” pentru a cunoaşte care vor fi consecinţele juridice ale încheierii acestui contract .

Dreptul contractelor ar părea că se constituie din trei categorii succesive de reguli, mergând de la cele mai generale până la cele particulare: întâi teoria generală a obligaţiilor; apoi regulile aplicabile contractelor speciale; şi nu în ultimul rând reguli pentru fiecare contract în parte, ale cărui clauze sunt stabilite de părţi. În ansamblu se poate afirma că materia contractelor este eterogenă, uneori fiind greu de găsit regula aplicabilă. Se impune, totuşi, observaţia că în dreptul specializat al contractelor se poate identifica un fond permanent, care se transmite din generaţie în generaţie, cum ar fi locaţiunea, mandatul, vânzarea; apoi găsim un adaos mobil, a cărui importanţă creşte, mai ales în relaţiile de afaceri, care conduce la apariţia unor contracte inedite şi la dificultăţi originale. Dreptul special al contractelor este rodul libertăţii contractuale, al imaginaţiei părţilor, care răspunde însă şi unor noi nevoi de ordin economic, precum şi evoluţiei în mai multe domenii, în special cel tehnic. De aceea se poate spune că este una din sferele dreptului cea mai aproape de realităţi, cea mai concretă, chiar dacă apelează la noţiunile abstracte ale dreptului obligaţiilor.

În realitate, opoziţia dintre teoria generală a contractului şi statutul special al diferitelor contracte nu este radicală. Aceasta, deoarece legea poate avea o precizie mai mare sau mai mică, în sensul de a se limita la reguli abstracte sau poate impune un contract-tip părţilor.

O altă problemă foarte importantă în drept şi în materia contractelor o reprezintă calificarea. Pornind de la constatarea că dreptul constituie în fapt un ansamblu limitat de reguli, în timp ce viaţa naşte o infinită varietate de fapte, se impune necesitatea calificării, a încadrării fiecărui contract individual încheiat de părţi cu scopul de a determina regimul juridic aplicabil.

Calificarea presupune un dublu demers: pe de-o parte, determinarea elementelor juridice caracteristice unui tip de contract ( ceea ce caracterizează contractul de depozit este obligaţia de pază, donaţia este caracterizată de existenţa intenţiei de a face o liberalitate, caracteristic vânzării este stabilirea unui preţ drept echivalent al transferului proprietăţii asupra unui bun sau drept.,etc.). Pe de altă parte, trebuie determinate concret circumstanţele de fapt din fiecare contract, care corespund acestor elemente de drept. Uneori, părţile intitulează într-un anume fel convenţia încheiată, deşi din conţinutul acesteia rezultă că acesta corespunde unui alt tip de contract. Uneori, această calificare inexactă dată de părţi contractului se datorează ignoranţei, în timp ce alteori în mod intenţionat părţile ascund adevărata intenţie, voind să eludeze o regulă imperativă. În virtutea rolului său activ şi a menirii sale, judecătorul, trebuie să califice contractul potrivit naturii sale reale. Calificarea, din punct de vedere al procedurii civile, este o problemă de drept, care poate forma motiv de recurs. Un criteriu esenţial în calificarea unui contract este determinarea obligaţiei caracteristice. Astfel, dacă se poate identifica un element principal (realizarea unei machete cu materialul procurat de cel care execută), contractul va fi calificat potrivit elementului principal (în acest caz, antrepriză), chiar dacă conţine şi elemente ale unui contract (vânzare), prin aplicarea regulii accesorium sequitur principale. În orice caz, o calificare nu poate fi cumulativă. Dificultăţile de calificare conduc în cazurile extreme, în care este imposibil de încadrat contractul într-o categorie preexistentă, la denumirea lui de contract sui generis.

Preview document

Contractul de Întreținere - Pagina 1
Contractul de Întreținere - Pagina 2
Contractul de Întreținere - Pagina 3
Contractul de Întreținere - Pagina 4
Contractul de Întreținere - Pagina 5
Contractul de Întreținere - Pagina 6
Contractul de Întreținere - Pagina 7
Contractul de Întreținere - Pagina 8
Contractul de Întreținere - Pagina 9
Contractul de Întreținere - Pagina 10
Contractul de Întreținere - Pagina 11
Contractul de Întreținere - Pagina 12
Contractul de Întreținere - Pagina 13
Contractul de Întreținere - Pagina 14
Contractul de Întreținere - Pagina 15
Contractul de Întreținere - Pagina 16
Contractul de Întreținere - Pagina 17
Contractul de Întreținere - Pagina 18
Contractul de Întreținere - Pagina 19
Contractul de Întreținere - Pagina 20
Contractul de Întreținere - Pagina 21
Contractul de Întreținere - Pagina 22
Contractul de Întreținere - Pagina 23
Contractul de Întreținere - Pagina 24
Contractul de Întreținere - Pagina 25
Contractul de Întreținere - Pagina 26
Contractul de Întreținere - Pagina 27
Contractul de Întreținere - Pagina 28
Contractul de Întreținere - Pagina 29
Contractul de Întreținere - Pagina 30
Contractul de Întreținere - Pagina 31
Contractul de Întreținere - Pagina 32
Contractul de Întreținere - Pagina 33
Contractul de Întreținere - Pagina 34
Contractul de Întreținere - Pagina 35
Contractul de Întreținere - Pagina 36
Contractul de Întreținere - Pagina 37
Contractul de Întreținere - Pagina 38
Contractul de Întreținere - Pagina 39
Contractul de Întreținere - Pagina 40
Contractul de Întreținere - Pagina 41
Contractul de Întreținere - Pagina 42
Contractul de Întreținere - Pagina 43
Contractul de Întreținere - Pagina 44
Contractul de Întreținere - Pagina 45
Contractul de Întreținere - Pagina 46
Contractul de Întreținere - Pagina 47
Contractul de Întreținere - Pagina 48
Contractul de Întreținere - Pagina 49
Contractul de Întreținere - Pagina 50
Contractul de Întreținere - Pagina 51
Contractul de Întreținere - Pagina 52
Contractul de Întreținere - Pagina 53
Contractul de Întreținere - Pagina 54
Contractul de Întreținere - Pagina 55
Contractul de Întreținere - Pagina 56
Contractul de Întreținere - Pagina 57
Contractul de Întreținere - Pagina 58
Contractul de Întreținere - Pagina 59
Contractul de Întreținere - Pagina 60
Contractul de Întreținere - Pagina 61
Contractul de Întreținere - Pagina 62
Contractul de Întreținere - Pagina 63
Contractul de Întreținere - Pagina 64
Contractul de Întreținere - Pagina 65
Contractul de Întreținere - Pagina 66
Contractul de Întreținere - Pagina 67
Contractul de Întreținere - Pagina 68
Contractul de Întreținere - Pagina 69
Contractul de Întreținere - Pagina 70
Contractul de Întreținere - Pagina 71
Contractul de Întreținere - Pagina 72
Contractul de Întreținere - Pagina 73
Contractul de Întreținere - Pagina 74
Contractul de Întreținere - Pagina 75
Contractul de Întreținere - Pagina 76
Contractul de Întreținere - Pagina 77
Contractul de Întreținere - Pagina 78
Contractul de Întreținere - Pagina 79
Contractul de Întreținere - Pagina 80
Contractul de Întreținere - Pagina 81
Contractul de Întreținere - Pagina 82
Contractul de Întreținere - Pagina 83
Contractul de Întreținere - Pagina 84
Contractul de Întreținere - Pagina 85
Contractul de Întreținere - Pagina 86
Contractul de Întreținere - Pagina 87
Contractul de Întreținere - Pagina 88
Contractul de Întreținere - Pagina 89
Contractul de Întreținere - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Cuprins.doc
 • INTRO.doc
 • LICENTA TEORIE.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: În viaţa cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru naşterea raporturilor juridice civile, care pe...

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Noutăți cu Privire la Contractul de Locațiune

I Noţiunea contractului de locaţiune. Cunoscut încă din dreptul roman ca unul dintre contractele consensuale, contractul de locaţiune, este...

Contractul de Antrepriză

Introducere Actualitatea temei investigate. Economia noastră tinde spre economia specifică societăţii de consum. În aceste condiţii are loc un...

Contractul de Locațiune

1. Consideraţii generale 1.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor civile Potrivit Dicţionarului explicativ al limbi romane contractul civil...

Contractul de Depozit

Omul pentru aşi asigura existenţa, din cele mai vechi timpuri, a început să producă bunuri materiale. De la început acestea erau caracterizate prin...

Drept Civil - Contracte

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE § 1. Notiunea...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere

CAPITOLUL I Generalitati privind dreptul civil 1.1. Definitie, raporturi patrimoniale/nepatrimoniale,tipuri de drept etc. In acceptiunea...

Sănătate și Securitate în Muncă

Capitolul I Dispoziții generale 1.Definirea conceptului de „sănătate şi securitate în muncă” Securitatea și sănătatea în muncă este constituită...

Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil

Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă Abоrdarea temei privind instituţia juridică a înstrăinării...

Tipuri de contracte

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 1.Notiunea contractului de...

Drept Civil

Contractul de renta viagera. 1)Sediul materiei Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat...

Contractul de rentă viageră vs contractul de întreținere

Este reglementat de Codul Civil roman si reprezinta acea intelegere scrisa prin care o persoana instraineaza un bun sau plateste o suma de bani,...

Curs selectiv pentru examenul de definitivat pentru notari publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Ai nevoie de altceva?