Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

Licență
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 22862
Mărime: 100.01KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chironachi Vladimir

Cuprins

 1. INTRODUCERE.
 2. CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A BUNURILOR IMOBILE.
 3. 1.1 Noţiunea şi particularităţile contractului de vânzare-cumpărare.
 4. 1.2 Istoricul evoluției contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 5. 1.3 Noțiunea, importanța și domeniul de aplicare a contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 6. 1.4 Caracterele juridice ale contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 7. CAPITOLUL II. ELEMENTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A BUNURILOR IMOBILE.
 8. 2.1 Subiecţii contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 9. 2.2 Bunul imobil ca obiect a dreptului de proprietate şi a contractului de vânzare-cumpărare.
 10. 2.3 Preţul contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 11. 2.4 Forma contractului de vânzare-cumpărare.
 12. CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE JURIDICE ALE VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII A DEFERITOR CATEGORII DE BUNURI IMOBILE.
 13. 3.1 Încăperile de locuit – obiect juridic al contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 14. 3.2 Pămîntul – obiect juridic al contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
 15. CONCLUZIE.
 16. BIBLIOGRAFIE.

Extras din licență

INTRODUCERE

Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația bunurilor sau crearea de noi valori de întrebuințare. Normele juridice, care reglementează contractul, în principiu reprezintă aplicarea principiului autonomiei de voință în stabilirea condițiilor în care se încheie sau se stinge contractul dintre părțile acesteia.

Actualitatea temei investigate. Odată cu apariția monedei, contractul de vînzare-cumpărare a devenit instrumentul de bază cel mai frecvent utilizat de negustori. De-a lungul timpului contractul de vînzare-cumpărare nu și-a pierdut importanța, el apare ca unul din cele mai flexibile modalității de reglementare a rapoartelor sociale.

Contractul de vînzare-cumpărare reprezintă și astăzi una din instituțiile tradiționale principale ale dreptului civil. În prezent contractul de vînzare-cumpărare este cel mai răspîndit contract, ce asigură atît circuitul civil, cît și cel comercial.

Fiecare dintre noi de nenumărate ori se încadrează în diverse raporturi contractuale, fără că acestui fapt să-i fie acordată o careva atenție deosebită. Aceasta are loc doar pentru că, de regulă, se realizează contracte de vînzare-cumpărare elementare, cotidiene, cum ar fi procurarea produselor alimentare, îmbrăcăminte, alte mărfuri destinate uzului personal de la piață sau de la vre-o instituție comercială.

De asemenea, se încheie și contracte mai complete după natura lor, cum ar fi vînzarea la licitație, cu arvună, vînzarea unei succesiuni, vînzarea unor imobilelor, privatizarea, inclusiv și care reglementează relațiile pe plan internațional, de exemplu contractul de vînzare internațională de mărfuri.

În baza contractului de vînzare-cumpărare, cetățenii au posibilitatea nu numai de a cumpăra ci și de a vinde surplusul de bunuri acumulate. Contractul de vînzare-cumpărare, reprezintă motorul de bază a activității antreprenoriat. În bussnies el persistă în toate relațiile acestuia. Contractul de vînzare-cumpărare rămîne a fi instrumentul juridic principal de realizare a circulației bunurilor.

Motivul alegerii temei respective. Autorul a anlizat contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor, din motiv că această tema i-a prezentat interes în activitatea practică, necesitatea cotidiană, în ceea ce privește diversitatea opiniilor întîlnite

Scopul și obiectivele propuse.

Scopul prezentei lucrării constă în evidențierea specificlui contractului de vînzare-cumpărare, și anume, a condițiilor de valabilitate a acestora și a rolului acestora în eficiența contractului de vînzare-cumpărare, prin generalizarea teoriei și practicei.

Pentru realizarea scopului menționat, au fost elaborate următoarele sarcinii:

- determinarea conceptului teoretic a contractului de vînzare-cumpărare și condițiilor de valabilitate a acestuia;

- cercetarea evoluției istorice a contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor immobile;

- analiza şi determinarea particularităţile obiectului, subiecţilor, formei şi preţul contractului de vânzare-cumpărare a încăperii de locuit;

Suportul metodologic și tehnico-științific a lucrării.

Metodologia reprezintă sistemul principiilor generale de investigație ce rezultă din sistemul celor mai generale legi obiective.

Lucrarea este bazată pe următoarele izvoare normative:

 Constituția Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1 1994;

 Codul civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Monitorul Oficial, nr.082 din 22.06.2002.

Structura tezei de licență a fost determinată în funcţie de scopul şi obiectivele preconizate. Ea constă din introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.

Bibliografie

Acte normative:

1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994;

2. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1125-XV din 13.06.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002;

3. Codul Funciar Nr.828-XII din 25.12.1991 // Monitorul Parlamentului al Republicii Moldova 1993, nr. 3, art. 58, 60; Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1995, nr.13, art. 133; nr.24, art.279; 1997, nr.43-44, art.383; 1998, nr. 108, art.656; 1999, nr.90-92, art.460;

4. Legea cu privire la proprietate nr. 459-XII din 22.01.1991 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-4-5-6 din 30.06.1991;

5. Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.92 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 12/366 din 30.12.1992;

6. Legea Republicii Moldova privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58/515 din 04.09.1997;

7. Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr.1217-XIII din 25.06.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-60/518 din 11.09.1997;

8. Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5/126 din 10.05.1993;

9. Legea cu privire la notariat nr. 1153 din 11.04.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 61/520 din 16.09.1997;

10. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 44-46/318 din 21.05.1998;

11. Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 246 din 03.05.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35-37/268 din 11.06.1996;

12. Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează şi terenurilor aflate în folosinţa întreprinderilor private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-76/610 din 21.11.1996;

13. Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 982 din 26.10.99 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-76 din 21.11.1996;

14. Regulamentul licitaţiilor „cu reducere” aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 662 din 28.11.96 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7 din 30.01.1997;

15. Hotărârea Guvernului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor nr.192 din 20.02.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.30-33/225 din 09.04.1998;

16. Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind delimitarea terenurilor proprietate publică nr.837 din 14.08.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-105 din 24.08.2001;

17. Hotărîrea pentru adoptarea Regulamentului cu privire la vînzare cumpărarea terenurilor aferente nr.1428 din 16.12.2008// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226-229/1437 din19.12.2008.

17. Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96/996 din 22.10.1998;

18. Hotărârea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale nr.718 din 20.07.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/810 din 28.07.2000.

...

Preview document

Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 1
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 2
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 3
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 4
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 5
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 6
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 7
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 8
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 9
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 10
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 11
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 12
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 13
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 14
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 15
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 16
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 17
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 18
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 19
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 20
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 21
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 22
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 23
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 24
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 25
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 26
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 27
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 28
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 29
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 30
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 31
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 32
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 33
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 34
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 35
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 36
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 37
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 38
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 39
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 40
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 41
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 42
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 43
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 44
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 45
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 46
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 47
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 48
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 49
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 50
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 51
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 52
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 53
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 54
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 55
Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil.doc

Alții au mai descărcat și

Contracte speciale - contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract prin care una din părţi (vânzător) strămută un drept de proprietate asupra unui bun al său asupra...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

I. Efectele contractului de vanzare-cumparare Contractul de vanzare-cumparare, prin incheierea sa, produce anumite efecte, urmarite de partile...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Contractul de vânzare-cumpărare

§1. NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Creditul Ipotecar în România

INTRODUCERE Evoluţia economiei romaneşti in ultimul deceniu a fost remarcata de transformări structurale de substanţa, in încercarea de a crea...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Practică bancară - BCR

CAP.1. Scurt istoric al Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română este cea mai mare instituţie bancară din România. BCR este o instituţie...

Practică la Banca Comercială Română

BANCA COMERCIALA ROMANA Banca Comerciala Româna s-a înfiintat prin Hotarâre de Guvern la 1 decembrie 1990 ca societate pe actiuni, cu un capital...

Monografie de practică la BCR

CAPITOLUL I Sistemul Informational Bancar 1.1 Documentatia bancara BANCA COMERCIALA ROMÂNA este prima banca din Romania care a înfiintat o retea...

Condiții de contractare a unui credit Prima Casă pentru patru bănci

Programul Prima Casă face parte din măsurile anticriză iniţiate de guvern pentru a susţine sectoarele economice prioritare. Obiectivul principal...

Operațiuni ale Instituțiilor de Credit

1. RESTRUCTURAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC Sistemul bancar românesc înainte de 1990 a fost unul dintre cele mai rigide sisteme din fostele ţări...

Ai nevoie de altceva?