Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 37778
Mărime: 172.08KB (arhivat)
Publicat de: Atena Chiriță
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Capitolul I – Aspecte introductive 7
 2. § Secţiunea I – Consideraţii introductive 7
 3. § Secţiunea a II a – Scurt istoric al evoluției reglementarii infracțiunii de omor 9
 4. § Secțiunea a III a – Omorul calificat în Noul Cod Penal 14
 5. Capitolul II – Analiza conținutului constitutiv al infracțiunii de omor cu referire la omorul calificat 18
 6. § Secțiunea I – Definiție și condiții preexistente 18
 7. § Secțiunea a II a – Conținutul constitutiv 20
 8. 1. Obiectul infracțiunii
 9. 1.1. Obiectul juridic 20
 10. 1.2. Obiectul material 21
 11. 2. Subiecții infracțiunii
 12. 2.1. Subiectul activ 25
 13. 2.2. Subiectul pasiv 27
 14. 3. Latura obiectivă a infracțiunii
 15. 3.1. Elementul material 29
 16. 3.1.1. Error in personam și aberatio ictus 35
 17. 3.2. Urmarea imediată 37
 18. 3.3. Legătura de cauzalitate 41
 19. 4. Latura subiectivă a infracțiunii
 20. 4.1. Forma de vinovăție 45
 21. 4.2. Mobilul 48
 22. 4.3. Scopul 49
 23. § Secțiunea a III a - Alte aspecte
 24. 1. Formele infracțiunii 50
 25. 2. Participația penală 54
 26. 3. Sancțiuni 58
 27. 4. Aspecte procesuale 62
 28. Capitolul III – Analiza formelor agravate ale omorului calificat 63
 29. 1. Omorul săvârșit cu premeditare 63
 30. 2. Omorul săvârșit din interes material 69
 31. 3. Omorul săvârșit asupra soțului sau unei rude apropiate 71
 32. 4. Omorul profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra 78
 33. 5. Omorul săvârșit prin mijloace care pun în pericol viața mai multor persoane 81
 34. 6. Omorul săvârșit în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei 83
 35. 7. Omorul săvârșit pentru a se sustrage sau pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare sau de la executarea unei pedepse 87
 36. 8. Omorul săvârșit pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni 91 9. Omorul săvârșit în public 95
 37. Capitolul IV - Concluzii și propuneri de lege ferenda 99
 38. BIBLIOGRAFIE 104

Extras din licență

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE

SECȚIUNEA I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor bunurilor materiale și spirituale din societate care, transmise din generație în generație, au asigurat și asigură progresul continuu al omenirii. Acesta, spre deosebire de celelalte ființe, reușește să își domine pornirile primare și să ridice la rangul unor principii fundamentale de viață tot ceea ce este bun și echitabil.

Apărarea persoanei și vieții acesteia, a constituit o preocupare permanentă, comună tuturor sistemelor de drept din orice orânduire socială, viața fiind ocrotită de lege atât ca fenomen biologic, dar mai ales, ca fenomen social, ca valoare primară și absolută a oricărei societăți.

În toate sistemele de drept, persoana omului, se detașează ca obiect special de ocrotire juridico-penală și ca expresie a însăși rațiunii de a fi a tuturor reglementărilor juridice. Legea nu ocrotește numai interesul individual al fiecărei persoane de a trăi, ci și interesul general al societății ca viața fiecărui individ să fie conservată și respectată de ceilalți, păstrarea vieții indivizilor fiind un element decisiv pentru existența societății.

În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor, dovadă fiind primul articol al Constituției , care prevede că în România, ca stat de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate.

Art. 22 din Constituția României , reglementează și garantează dreptul la viață și la integritate fizică și psihică: “Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate; nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant; pedeapsa cu moartea este interzisă”. Acest drept figurează și în alte documente internaționale importante precum Convenția Europeană a drepturilor omului (art. 2) , Declarația universală a drepturilor omului (art. 3), Pactul cu privire la drepturile civile și politice (art. 6), etc.

Garantarea tuturor acestor drepturi și libertăți ale persoanei are loc, juridic, prin mijloacele dreptului penal, adică prin incriminarea ca infracțiuni și sancționarea cu pedepse a faptelor vătămătoare sau periculoase pentru valorile menționate.

Așa fiind, este firesc ca legea penală să acorde cea mai mare însemnătate ocrotirii omului, atât în ceea ce privește existența sa psihică și atributele fundamentale ale personalității lui, cât și în ceea ce privește toate celelalte drepturi, libertăți și interese, pe care societatea este datoare să i le asigure.

Făcând distincție între faptele îndreptate împotriva drepturilor absolute privitoare la existența fizică, pe de o parte, și faptele îndreptate împotriva altor drepturi și interese ale omului, pe de altă parte, legiuitorul a inclus pe cele dintâi într-o categorie distinctă de infracțiuni, sub denumirea „Infracțiuni contra persoanei”, reglementate în Titlul II din partea specială a Codului penal.

SECȚIUNEA a II a

SCURT ISTORIC AL EVOLUȚIEI REGLEMENTĂRII INFRACȚIUNII DE OMOR

Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate contra vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă încă din timpurile cele mai îndepărtate.

Abandonând ceea ce nu este semnificativ din starea conflictuală a comunei primitive, în cazul așezărilor prestatale se constată existența unor conflicte de grup impuse de concurența profitului de grup. Depinzând de rezultatul înfruntării grupurilor sociale, însăși existența acestora depindea de puterea de rezistență, de intimidare și mai ales de prevenire a repetării înfruntărilor.

În stadiul organizării tribale, se instituie posibilitatea pedepsirii membrilor tribului care prin comportamentul lor necorespunzător erau alungați din mijlocul tribului. Făptuitorul alungat din cadrul tribului și lipsit de protecția grupului, era practic, condamnat la dispariție

Preview document

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 1
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 2
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 3
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 4
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 5
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 6
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 7
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 8
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 9
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 10
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 11
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 12
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 13
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 14
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 15
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 16
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 17
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 18
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 19
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 20
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 21
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 22
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 23
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 24
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 25
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 26
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 27
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 28
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 29
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 30
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 31
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 32
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 33
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 34
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 35
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 36
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 37
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 38
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 39
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 40
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 41
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 42
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 43
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 44
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 45
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 46
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 47
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 48
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 49
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 50
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 51
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 52
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 53
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 54
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 55
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 56
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 57
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 58
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 59
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 60
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 61
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 62
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 63
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 64
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 65
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 66
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 67
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 68
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 69
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 70
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 71
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 72
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 73
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 74
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 75
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 76
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 77
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 78
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 79
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 80
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 81
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 82
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 83
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 84
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 85
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 86
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 87
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 88
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 89
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 90
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 91
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 92
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 93
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 94
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 95
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 96
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 97
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 98
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 99
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 100
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 101
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 102
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 103
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 104
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 105
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 106
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 107
Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Analiza Teoretica si Jurisprudentiala a Omorului Calificat.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Aspecte Teoretice și Practice privind Infracțiunea de Tâlhărie

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI Secţiunea I. Aspecte generale Legiuirile penale din cele mai vechi...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Ai nevoie de altceva?