Conflictul de interese între asociați

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23719
Mărime: 134.85KB (arhivat)
Publicat de: Octav Zaharia
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Banicioiu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - 1.1. Noţiuni introductive 7
 2. Secţiunea1.1.1-Concept.Înţelesul termenului,,conflict,, 7
 3. 1.1.2.Clasificarea conflictelor 8
 4. Secţiunea 1.2.-Principiile ce stau la baza societăţilor 9
 5. 1.2.1.Poziţia doctrinei faţa de principiul salvgardării societăţii 10
 6. 1.2.2.În căutarea interesului social-busolă a societăţii 10
 7. 1.2.3.Principiul preeminenţei interesului social 14
 8. 1.2.4.Principiul superiorităţii interesului social versus principiul majorităţii 15
 9. Secţiunea 1.3.-Consideraţii generale cu privire la conflictul de interese 16
 10. 1.3.1.Natura conflictului de interese 16
 11. 1.3.2.Fundamentul conflictului de interese 17
 12. CAPITOLUL II - Conflictul de interese în sectorul privat şi public
 13. Secţiunea 2.1.-Premisă 18
 14. Secţiunea 2.2.-Conceptul-,,conflictul de interese,, 19
 15. Secţiunea 2.3.Sectorul privat-Doctrină şi jurisprudenţă 21
 16. Secţiunea 2.4.Sectorul public-Doctrină şi jurisprudenţă 24
 17. Secţiunea 2.5.-Declaraţia de interese 27
 18. CAPITOLUL III - Conflictul de interese în sensul art 215 Codul Civil. Delimitări
 19. Secţiunea 3.1.-Premisă 29
 20. Secţiunea 3.2.-Delimitarea conflictului de interese faţă de contrarietatea de interese 30
 21. Secţiunea 3.3.-Diferenţa dintre conflictul de interese şi incompatibilitate -Doctrină şi practică 35
 22. Secţiunea 3.4.-Conflictul de interese versus concurenţa neloială 35
 23. 3.4.1.Considerente generale privind concurenţa neloială 35
 24. 3.4.2.Diferenţa dintre conflictul de interese şi concurenţa neloială 36
 25. Secţiunea 3.5.-Conflictul de interese apărut în urma exercitării dreptului de vot. Abuzul de drept 36
 26. CAPITOLUL IV - Cazuri de apariţie a conflictului de interese
 27. Secţiunea 4.1.-Conflictul dintre asociaţi şi societate-Doctrină şi jurisprudenţă 38
 28. Secţiunea 4.2. Conflictul dintre administrator şi societate-Doctrină şi jurisprudenţă 46
 29. CAPITOLUL V- Răspunderea juridică a persoanelor aflate în conflict de interese cu interesul social al societăţii
 30. Secţiunea 5.1.-Elementele raportului juridic de răspundere 58
 31. 5.1.1.Subiecţii raportului juridic de răspundere fondat pe conflictul de interese 58
 32. 5.1.2.Obiectul raportului juridic de răspundere întemeiat pe conflictul de interese 59
 33. 5.1.3.Conţinutul raportului juridic de răspundere bazat pe conflictul de interese 60
 34. 5.1.4.Sancţiunea raportului juridic întemeiat pe conflictului de interese între asociaţi 60
 35. Secţiunea 5.2.
 36. Formele răspunderii juridice a fondatorilor,asociaţilor ,membrilor consililui de administraţie,administratorului şi consiliului de supraveghere 61
 37. 5.2.1.Răspunderea civilă 62
 38. 5.2.2.Răspundera penală 63
 39. CAPITOLUL VI – CONCLUZII 65
 40. Bibliografie 68

Extras din licență

INTRODUCERE

În materia societăţilor legislaţia a fost şi continuă să fie într-o continuă evoluţie.

Această lucrare îşi propune să evidenţieze acele situaţii în care apar conflictele de interese între asociaţi,făcând o analiză a acestora în cele 5 capitole de prezentare.

În primul capitol al lucrării prezentăm noţiuni introductive ,analizând înţelesul termenului,clasificarea conflictelor dar şi principiile care stau la baza constituirii societăţilor.

În cel de-al doilea capitol analizăm existenta conflictului de interese atât în sectorul public cât şi în sectorul privat.

În doctrină s-au dovedit des întâlnite conflictele de interese din cadrul unei societăţi în special în cadrul societăţilor cu răspundere limitată sau societăţilor pe acţiuni.

Noţiunea de conflict de interese îşi are originea în sectorul public,reprezentând iniţial punctul de plecare în analiza cauzelor de favoritism,corupţie şi fraudă.

Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natura patrimonială,care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

În cel de-al treilea capitol analizăm conflictul de interese din perspectiva art 215 Cod civil şi deosebirile existente faţă de contrarietatea de interese şi concurenţa neloială.

În cel de al patrulea capitol facem o scurtă prezentare a cazurilor de apariţie a conflictului de interese mai exact între asociat şi societate cât şi între societate şi administrator.

În capitolul final am analizat răspunderea juridică a persoanelor aflate în conflict de interese cu interesul social al societăţii,făcând o trecere în revistă a răspunderii civile dar şi a răspunderii penale.

Tema acestei lucrări de licenţă este ,,conflictul de interese între asociaţi,,şi am ales-o pentru că este o problemă tot mai des întâlnită în practică.

Această problemă este de actualitate atât în domeniul privat cât şi în domeniul public aşa cum rezultă şi din conţinutul lucrării.

Conflictele între asociaţi sunt inevitabile,fie că este vorba societatea în nume colectiv unde elementul personal predomină şi asociaţii se cunosc,fie că este vorba de societate pe acţiuni unde asociaţii nu relaţionează ca şi în cazul precedent.

Întrucât între asociaţi este o luptă continuă pentru satisfacerea propriului interes înţelegem că avem nevoie de existenţa unor principii generale pentru a exista un echilibru în cadrul societăţii pentru a se evita producerea unor conflicte de interese.

Conflictul de interese este privit ca o situaţie juridică extrem de dăunătoare pentru societate ,putând da naştere unor situaţii radicale ,precum retragerea sau excluderea asociaţilor sau dizolvarea societăţii ,fiind în măsură să creeze chiar suprimarea lui affectio societatis.

Societăţile există datorită voinţei asociaţilor,voinţă exprimată atât la momentul constituirii cât şi pe parcursul funcţionării acestora.Indiferent de forma societăţii,asociaţii sunt motivaţi de un interes personal.

Interesul social ca noţiune specifică dreptului societăţilor,este destinat protecţiei asociaţilor

Bibliografie

1.Tratate,manuale,legi comentate,studii

A.M.Dodek-Conflicted Identities,2011

C Predoiu, Gh. Piperea, în St. D. Cărpenaru, S. David, C Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor comerciale. Comentarii pe articole, Editia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti

C.Duţescu , Drepturile acţionarilor .ed-a II-a .Ed C.H.Beck,Bucureşti 2007

Cristian Gheorghe ,Societăţile comerciale .Voinţa asociaţiilor şi voinţa socială ed ALL Beck

Catherine Pichè-Définir l'étendue des tentacules du conflit d'intérêts pour ,mieux les ,maîtriser, , professeur de droit ,Université de Montréal Ed Journées nationales

C.Cucu , M.V.Gavriş ,C.G.Bădoiu,C.Haraga ,Legea societăţilor comerciale nr 31/1990

Dominique Schmidt,Les conflits d'intérêts dans la société anonyme.Jolly , Paris,2004

F.A.Baias,Eugen Chelaru,R.Constantinovici,I Macovei ,Noul Cod Civil comentat pe articole ,Ed C.H. Beck 2012

Lucian Săuleanu, Societăţi comerciale. Studii, Editura Universul Juridic 2012

Lucian Bojin ,Acţiunea în anularea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor ,Ed Universul Juridic 2012

Legea 31/1990 ,Legea societăţilor comerciale

Mustapha MekkiI ,Introduction à la notion de conflit d'intérêts, Agrégé des Facultés de droit,professeur a l'Université Paris 2013 Ed Journées nationales,

Octavian Căpăţână, Dreptul Concurenţei Comerciale ,Editura Lumina LEX Bucureşti 1992

Radu Catană , Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind societăţile pe acţiuni. Democraţia acţionarială. Ed.Sfera.Cluj-Napoca 2007

2.Articole

Av Răzan Scafeş,Considerente generale privind conflicul de interese în cadrul societăţilor ,Timişoara 2014

Av. Răzvan Scafeş, Conflictul de interese în profesia de avocat,Revista IUSTITIA Nr 2/2014

Av.Răzvan Scafeş , Noţiunea de ,,contrarietate de interese’’ în sensul art 215 Cod Civil şi delimitarea faţă de ,,conflictul de interese’’ ,Revista IUSTITIA nr1- 2

E.Derşidan, Dicţionar,Termeni juridici uzuali, Ed. Proteus Bucureşti 2006

Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese( A.N I)

M.Bratiş, Conflictul de interese în domeniul societăţilor comerciale, răspunderea persoanelor şi sancţiunile aplicabile deciziilor adoptate în conditiile constatării conflictului de interese, în Conferinţa Internaţională bilenară ,Timişoara ,Ed Universul Juridic 2011

3.Site-uri consultate

www. juridice.ro , Av. Dr. Ghe.Buta,Muşat şi Asociaţii

www. http://jurisprudentacedo.com

www. http://legeaz.net/spete-drept-comercial

www. http://jurisprudenţă.ro

Preview document

Conflictul de interese între asociați - Pagina 1
Conflictul de interese între asociați - Pagina 2
Conflictul de interese între asociați - Pagina 3
Conflictul de interese între asociați - Pagina 4
Conflictul de interese între asociați - Pagina 5
Conflictul de interese între asociați - Pagina 6
Conflictul de interese între asociați - Pagina 7
Conflictul de interese între asociați - Pagina 8
Conflictul de interese între asociați - Pagina 9
Conflictul de interese între asociați - Pagina 10
Conflictul de interese între asociați - Pagina 11
Conflictul de interese între asociați - Pagina 12
Conflictul de interese între asociați - Pagina 13
Conflictul de interese între asociați - Pagina 14
Conflictul de interese între asociați - Pagina 15
Conflictul de interese între asociați - Pagina 16
Conflictul de interese între asociați - Pagina 17
Conflictul de interese între asociați - Pagina 18
Conflictul de interese între asociați - Pagina 19
Conflictul de interese între asociați - Pagina 20
Conflictul de interese între asociați - Pagina 21
Conflictul de interese între asociați - Pagina 22
Conflictul de interese între asociați - Pagina 23
Conflictul de interese între asociați - Pagina 24
Conflictul de interese între asociați - Pagina 25
Conflictul de interese între asociați - Pagina 26
Conflictul de interese între asociați - Pagina 27
Conflictul de interese între asociați - Pagina 28
Conflictul de interese între asociați - Pagina 29
Conflictul de interese între asociați - Pagina 30
Conflictul de interese între asociați - Pagina 31
Conflictul de interese între asociați - Pagina 32
Conflictul de interese între asociați - Pagina 33
Conflictul de interese între asociați - Pagina 34
Conflictul de interese între asociați - Pagina 35
Conflictul de interese între asociați - Pagina 36
Conflictul de interese între asociați - Pagina 37
Conflictul de interese între asociați - Pagina 38
Conflictul de interese între asociați - Pagina 39
Conflictul de interese între asociați - Pagina 40
Conflictul de interese între asociați - Pagina 41
Conflictul de interese între asociați - Pagina 42
Conflictul de interese între asociați - Pagina 43
Conflictul de interese între asociați - Pagina 44
Conflictul de interese între asociați - Pagina 45
Conflictul de interese între asociați - Pagina 46
Conflictul de interese între asociați - Pagina 47
Conflictul de interese între asociați - Pagina 48
Conflictul de interese între asociați - Pagina 49
Conflictul de interese între asociați - Pagina 50
Conflictul de interese între asociați - Pagina 51
Conflictul de interese între asociați - Pagina 52
Conflictul de interese între asociați - Pagina 53
Conflictul de interese între asociați - Pagina 54
Conflictul de interese între asociați - Pagina 55
Conflictul de interese între asociați - Pagina 56
Conflictul de interese între asociați - Pagina 57
Conflictul de interese între asociați - Pagina 58
Conflictul de interese între asociați - Pagina 59
Conflictul de interese între asociați - Pagina 60
Conflictul de interese între asociați - Pagina 61
Conflictul de interese între asociați - Pagina 62
Conflictul de interese între asociați - Pagina 63
Conflictul de interese între asociați - Pagina 64
Conflictul de interese între asociați - Pagina 65
Conflictul de interese între asociați - Pagina 66
Conflictul de interese între asociați - Pagina 67
Conflictul de interese între asociați - Pagina 68
Conflictul de interese între asociați - Pagina 69
Conflictul de interese între asociați - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Conflictul de interese intre asociati.docx

Alții au mai descărcat și

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Corupția în organizațiile de servicii publice

Etica. Administratie Publica Studiul eticii este pentru Aristotel studiul caracterului uman, vorbind despre om in cadrul societatii. In aprecierea...

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Conflictul de Interese

Problema conflictului de interese este una delicata si importanta pentru orice stat, intrucat persoanele care sunt numite sau alese in functii sau...

Medierea - modalitate de soluționare a conflictelor de interese

Voi incepe cu o scurtă definiție a noțiunii de conflicte de interse. Atât Legea 169/1999, precum și Codul Muncii ,in art.248 alin.(2), definesc...

Plagiatul

Plagiatul este un subiect delicat și de întindere mare, care se poate regăsi în mai multe domenii, continuând să fie o problemă majoră în lumea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Fenomenul corupției

Ce este coruptia si care sunt consecintele ei? 2. Faptele prevazute si sanctiunile prevazute de legislatia penala : a) Coruperea pasiva b)...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul I Noţiuni introductive I.1. Introducerea în problematica societăţilor comerciale I.1.1. Funcţia economică a societăţii comerciale...

Deontologia funcționarului public

Functionarul public este persoana numita intr-o functie publica Asa cum este prevazut tot in Legea 188/1999,functia publica este „ansamblul...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul II Constituirea societatii cu raspundere limitata Introducere Legea nr. 31/1990, în forma modificata si completata prin Ordonanta de...

Societatea cu răspundere limitată

INTRODUCERE În elaborarea acestei lucrari am pornit de la ideea ca societatea cu raspundere limitata este o societate constituita, pe baza...

Adunarea Generală

INTRODUCERE Societăţile comerciale deţin un rol esenţial în dezvoltarea oricărei economii, acestea generând în mare măsură o parte din produsul...

Adunarea generală

CAP. I ADUNAREA GENERALA 1.1.CONSIDERATII GENERALE Rolul adunarii generale. Adunarea generala este organul de deliberare si decizie al...

Ai nevoie de altceva?