Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 28313
Mărime: 136.42KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Burghelea Dumitru

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. CAPITOLUL I (6-14)
 3. Contractul ca izvor de obligaţii
 4. 1. Evoluţia conceptului de izvor al obligaţiilor 6
 5. 2. Noţiunea de contract şi evoluţia contractului 7
 6. - 2. 1. a. Noţiunea 7
 7. - 2. 1. b. Procesul formării noţiunii de contract 8
 8. 2. 2. Evoluţia contractului 8
 9. - 2. 2. a. Formalismul şi solemnităţile 9
 10. - 2. 2. b. Primele forme contractuale cunoscute: Nexum, Stipulatio; Litterarum obligatio 10
 11. - 2. 2 c. Apariţia contractelor reale: Muutum, Commodatum, Depositum, Pignus. 11
 12. - 2. 2. d. Apariţia contractelor consensuale: Emptio-venditio, Locatio-conductio, Societas, Mandatum; 12
 13. - 2. 2 e. Iudicia stricti iuris, Iudicia bonae fidei 13
 14. CAPITOLUL AL II-LEA (15-25)
 15. Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiune şi evoluţii.
 16. - Evoluţia contractelor consensuale 15
 17. - Vânzarea-cumpărarea 19
 18. 1. Noţiune 19
 19. 2 Apariţia vânzării 20
 20. 2. 1. Vânzarea – mancipaţiune 20
 21. 2. 2. Vânzarea prin stipulaţiune 21
 22. 2. 3. Vânzarea consensuală 22
 23. 3. Sancţiunea vânăzii
 24. 3. 1. Sancţiunea între peregini şi romani înainte de votarea Lex Aebutia 23
 25. 3. 2 Sancţiunea între cetăţeni după votarea Lex Aebutia 23
 26. CAPITOUL AL III-LEA (26-46)
 27. Elementele contractului de vânzare-cumpărare
 28. 1. Capacitatea
 29. 1. 1. Capacitatea (regula) 26
 30. 1. 2. Incapacitatea (excepţia) 26
 31. 1. 2. a. Reguli generale 26
 32. 1. 2. b. Reguli speciale 27
 33. 2. Consimţămăntul 29
 34. 2. 1. Definiţia şi condiţiile de validitate 33
 35. 2. 2. Forme ale vânzării: 33
 36. - a) vânzarea cu plata în avans a preţului (arrhes) 33
 37. - b) vânzarea prin înscrisuri 34
 38. 3. Marfa 36
 39. 3. 1 Definiţia şi condiţiile de validitate 36
 40. 3. 2. Natura bunurilor ce pot forma obiectul vânzării 38
 41. 3. 3 – Vânzarea bunurilor viitoare 40
 42. - vânzarea bunurilor aparţinănd unui non dominus 40
 43. 4. Preţul 42
 44. 4. 1. Definiţia şi condiţiile de validitate 42
 45. CAPITOLUL AL IV-LEA (47-74)
 46. Efectele contractului de vânzare-cumpărare
 47. 1. Obligaţiile vânzătorului 47
 48. 1. 1. Obligaţile prealabile 47
 49. 1. 1. a. Purgari dolo malo 48
 50. 1. 1. b. Rem praestam habere licere 48
 51. 1. 2. Obligaţiile ulterioare 57
 52. 1. 1. a. Garanţia contra viciilor ascunse ale bunului vândut 57
 53. 1. 1. b. Garanţia de evicţiune 63
 54. 2 Obligaţiile cumpărătorului 69
 55. 2. 1. Obligaţiile esenţiale 69
 56. 2. 2. Obligaţiile accesorii 72
 57. 3. Clauze speciale de vânzare-cumpărare (emptio-venditio) 73
 58. Concluzii 75
 59. Bibliografie 76

Extras din licență

Introducere

Tema lucrării noastre de licenţă o reprezintă „Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman”.

Deşi studiul unei legislaţii vechi nu pare să reprezinte un interes practic imediat pentru noi, dreptul roman a exercitat o influenţă decisivă asupra dreptului de mai târziu amprentând puternic evoluţia generală a ideilor şi instituţiilor juridice.

Spre deosebire de alte legislaţii din Antichitate, dreptul roman nu a reprezentat un simplu document arheologic, ci a avut o viaţă şi o identitate proprie, a depăşit sub aspectul formei sale limitele formaţiunii sociale

Conţinutul dreptului roman a reprezentat izvorul de inspiraţie fundamental în procesul elaborării codurilor moderne şi sursa din care autorii moderni au împrumutat numeroase construcţii şi categorii juridice dar şi o serie de principii generale aşezate la baza întregii reglementări. Codul nostru civil nu este în mare parte decât o reproducere a codulului napolenian care, la rândul său, este inspirat în din principiile dreptului roman care s-a aplicat în Franţa. Legislaţia noastră privată actuală este deci fiica dreptului roman

Dreptul roman şi-a lăsat amprenta şi în ceea ce priveşte contractul de vânzare-cumpărare, apariţia acestuia datând din cea de-a doua jumătate a secolului al VII-lea î.Hr Contractul a evoluat în timp, acesta existând şi în zilele noastre. Se pot observa multe asemănări între contractul de vânzare-cumpărare actual şi cel din timpurile străvechi, evidenţiind faptul deja amintit, că, dreptul roman a stat la baza instituţiilor noastre de azi. El constituie baza dreptului civil actual. De asemenea, există şi deosebiri, consecinţă a evoluţiei timpurilor, a faptului că dreptul nu este ceva fix, universal. El este într-o continuă prefacere, ca expresie a civilizaţiei unui popor. Legat de mentalitatea, de obiceiurile, de limba, de traiul şi progresele lui, dreptul nu face decât să exprime dezvoltarea comunităţii populare din a cărei viaţă adâncă izvorăşte cu necesitate

Lucrarea este structurată în patru capitole la care se adaugă o introducere şi o secţiune de concluzii. Am încercat să surprindem toate aspectele legate de contractul de vânzare-cumpărare, începănd cu o evoluţie în timp a contractelor în general, apoi referindu-ne la evoluţia contractelor consensuale, a contractului de vânzare-cumpărare. În ultimele două capitole am insistat pe elementele şi pe efectele contractului de vânzare-cumpărare. Astfel, primul capitol se intitulează „Contractul ca izvor de obligaţii”, cel de-al doilea „Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiune şi evoluţii”, al III-ea „Elementele contractului de vânzare-cumpărare, iar cel de-al patrulea „Efectele contractului de vânzare-cumpărare”.

Fiind un contract esenţial pentru întreaga arhitectură juridică romană, contractul de vânzare-cumpărare a fost amplu analizat de toţi romaniştii români în lucrările şi manualele pe care le-au publicat. Dintre aceştia amintim pe: I. C. Cătuneanu, Valerius M. Ciucă, Vladimir Hanga, Mihail Vasile Jakotă, S. G. Longinescu, Emil Molcuţ, Dan Oancea, Vasile Val Popa şi alţii.

CAPITOLUL I

CONTRACTUL ca izvor de obligaţii

1. Evoluţia conceptului de izvor al obligaţiilor

Noţiunea de obligaţie s-a format din epoca foarte veche a dreptului roman, iar originea ei se confunda cu însăşi originea contractului, în care trebuie să vedem cel mai vechi izvor de obligaţii. Deşi primul contract roman, întelegerea dintre garant şi păgubaş îmbrăcată în forma jurământului religios a apărut în legătura cu comiterea unui delict, în întreaga epocă veche, şi chiar la începutul epocii clasice, delictul nu a fost văzut ca izvor de obligaţii, ci numai ca fapt ilicit ce dădea naştere obligaţiei legale de a compune (plata unei sume de bani la locul dreptului de răzbunare al victimei).

Preview document

Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 1
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 2
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 3
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 4
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 5
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 6
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 7
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 8
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 9
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 10
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 11
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 12
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 13
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 14
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 15
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 16
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 17
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 18
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 19
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 20
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 21
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 22
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 23
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 24
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 25
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 26
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 27
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 28
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 29
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 30
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 31
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 32
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 33
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 34
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 35
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 36
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 37
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 38
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 39
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 40
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 41
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 42
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 43
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 44
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 45
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 46
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 47
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 48
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 49
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 50
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 51
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 52
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 53
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 54
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 55
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 56
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 57
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 58
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 59
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 60
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 61
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 62
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 63
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 64
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 65
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 66
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 67
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 68
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 69
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 70
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 71
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 72
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 73
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 74
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 75
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 76
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 77
Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Conceptului de Izvor al Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Literatura Postbelică

Argument ,, O povestire e o fibra din durerea trecerii noastre. Când e vesela, lumineaza tâmpla, trista, izbeste-n osul fruntii. O povestire...

Teoria generală a dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Asigurări

1. CONCEPTUL DE "ASIGURARE" Şl MOMENTELE DE REFERINŢĂ ÎN EVOLUŢIA ACESTUIA Istoria atestă faptul că încă din timpuri străvechi, oamenii au fost...

Izvoarele Dreptului

Introducere Dezvoltarea teoriei generale a dreptului în statul nostru cere o interpretare critică a unui şir de categorii fundamentale, ridicarea...

Istoria dreptului românesc

Cutuma, denumită și tradiție, obicei sau consuetudine, a reprezentat pe parcursul timpului unul dintre cele mai importante izvoare formale ale...

Cutuma

1. Notiunea de izvor de drept Conceptul de izvor al dreptului este folosit într-un sens strict juridic, sens prin care se au în vedere formele de...

Ai nevoie de altceva?