Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 25922
Mărime: 91.01KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Tudose
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I – ORGANIZAREA SISTEMICĂ A DREPTULUI
 3. ŞI SEMNIFICAŢIA SA.4
 4. 1. Conceptul de sistem al dreptului.4
 5. 2. Paliere ale organizării sistemice a dreptului.5
 6. 2.1. Normă – instituţie juridică – ramură de drept.5
 7. 2.2. Drept public – drept privat.9
 8. 2.3. Structurarea externă (internaţională şi comunitară) a dreptului.12
 9. CAPITOLUL II – CONFIGURAREA SISTEMICĂ A IZVOARELOR
 10. DREPTULUI.27
 11. 1. Noţiunea de izvor de drept.27
 12. 2. Clasificarea şi sistemul izvoarelor de drept.29
 13. CAPITOLUL III – DE LA CONDIŢIA FORMALĂ A SURSELOR
 14. DREPTULUI LA SUPORTUL LOR SOCIAL.43
 15. CONCLUZII.59
 16. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.60

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul îşi realizează funcţiile sociale pentru care este elaborat nu numai dacă răspunde condiţionărilor obiective, cerinţelor vieţii prin conţinutul reglementărilor adoptate, ci şi dacă asigură corelarea necontradictorie a normelor sale, astfel încât ele să se intercondiţioneze şi să contribuie armonic la reglementarea raporturilor sociale, devenite astfel raporturi juridice.

Convinşi, pe această bază, de importanţa condiţiei formale a dreptului, care asigură coerenţa lor funcţională, am căutat în lucrarea de faţă să identificăm acel factor apt să asigure această exigenţă formală a noncontradictorialităţii normelor de drept, rămânând ca în cuprinsul lucrării să o aflăm în ceea ce se poate numi sistemul dreptului. Conceptul în cauză, se regăşeşte atât la nivelul organizării normelor ca totalitate armonică a dreptului pozitiv, cât şi la nivelul formării şi funcţionării izvoarelor dreptului. Acest concept are o funcţie definitorie în configurarea amintitei totalităţi armonice a normelor şi, pe de altă parte, a izvoarelor dreptului, după cum are şi o importanţă deosebită sub aspect gnoseologic-metodologic, deschizând un unghi oportun de analiză asupra organizării normelor juridice în instituţii şi ramuri de drept, precum şi a izvoarelor normative în categorii coerente de surse ale dreptului.

Această motivaţie ne va conduce, mai întâi, la cercetarea organizării sistemice a normativităţii juridice cu accent pe conceptul de sistem şi a implicaţiilor sale în explicitarea corelării normelor, precum şi pe analiza palierelor organizării sistemice a dreptului.

Vom putea, astfel, să examinăm în continuare modul cum se configurează sistemic izvoarele dreptului, desprinzând de aici ideea necesităţii creării în cadrul dreptului pozitiv a unui sistem coerent al surselor normative.

CAPITOLUL I – ORGANIZAREA SISTEMICĂ A DREPTULUI

ŞI SEMNIFICAŢIA SA

1. Conceptul de sistem al dreptului

Viaţa socială implică o diversitate de norme juridice; există norme de drept constituţional (privind organizarea statală şi conducerea politică a societăţii), norme de drept administrativ (vizând procesul aplicării legilor), norme de drept civil (reglementând mai ales relaţiile patrimoniale între părţile egale în drepturi), norme de dreptul familiei (referind la complexul relaţiilor bio-psiho-sociale din cadrul acesteia) ş.a. Conţinutul specific al normelor nu exclude însă o seamă de trăsături comune, rezultate din calitatea lor de elemente componente ale unui sistem.

Sistemul dreptului are un caracter integrativ, exprimat în unitatea normelor sale. La baza acestei unităţi stau următorii factori:

- voinţa unică, obiectivată prin acţiunea legislativă a Parlamentului şi asigurată în forme riguros precizate prin regulamentele de funcţionare a Camerelor Parlamentului;

- scopul unic al normelor de drept, ţinând, în principiu, de îndeplinirea intereselor generale ale societăţii;

- unitatea “câmpului juridic”, derivând din faptul că normele, fiind generale şi impersonale prin natura lor, nu se aplică doar într-un singur caz şi într-un singur moment, ci în mod repetat într-un spaţiu şi un timp dat, care intră sub incidenţa unui sistem determinat de drept;

- unitatea modului de realizare a normelor juridice, rezultând din intervenţia, la nevoie, a forţei publice, ceea ce le diferenţiază de celelalte tipuri de norme sociale (politice, morale, religioase etc.).

Orice sistem de drept implică atât unitatea, cât şi diversitatea normelor juridice. Aceasta din urmă rezultă atât din marea varietate de relaţii sociale ce constituie obiectul reglementării, cât şi din necesitatea folosirii unor forme diferenţiate de realizare a voinţei legiuitorului.

Totodată, orice ansamblu de norme se ridică la calitatea de sistem de drept numai în măsura în care se structurează prin interrelaţii necesare între elementele componente (normele de drept), adică relaţii reciproce care să fie relativ stabile. În legătură cu relaţia normă-sistem juridic trebuie respins, în lumina achiziţiilor filosofice ale structuralismului, punct de vedere, împărtăşit încă de unii teoreticieni ai dreptului, după care sistemul derivă liniar din elementele componente. Se pierde din vedere că, de fapt, elementele se definesc prin funcţia lor integrativă în sistem. Acesta reprezintă altceva din punct de vedere calitativ decât fiecare dintre elementele sale componente (aici, normele juridice). Când se afirmă că legăturile puternice dintre norme asigură integralitatea sistemului, se confundă consecinţa relaţiei dintre elemente (caracterul ei “puternic”) cu izvorul ei: sistemul însuşi, fără să se poată explica de ce legăturile dintre elemente, în speţă dintre normele juridice, sunt puternice. Se înlocuieşte astfel explicaţia ştiinţifică, funcţional-structuralistă, cu o “mistică” a elementelor abordate atomar.

Bibliografie

– Ion M. Anghel, Tratatul internaţional de drept intern. Analiza conceptelor şi teoriilor de drept, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1998.

– L. Antonesei, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Iaşi, Ed. Polirom, 1996.

– Contribution é l'étude de la notion de droit économique, în "Il diritto dell Economia", nr. 6,1996.

– J.-L, Bergel, Théorie générale du droit, 2è éd., Dalloz, 1989.

– Craiovan, Tratat de teoria generală a dreptului, Bucureşti, Ed. CH. BECK, 2007.

– Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura ALL, 1993.

– Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, vol. I, Bucureşti, 1999.

– Ion Dogaru, Elemente de teorie generală a dreptului, Craiova, Ed. Oltenia, 1994.

– Dogaru, D. C. Dănişor, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999.

– Maria V.Dvoracec, Gheorghe Lupu, Teoria generală a dreptului, Iaşi, Chemarea, 1998.

– Vladimir Hanga, Drept privat roman, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 1978.

– Vladimir Hanga, Mihai Jacotă, Drept privat român, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1964.

– Ioan Humă, Teoria generală a dreptului, Galaţi, Ed. Fundaţiei "Danubius", 2007.

– Elena Iftime, Noţiuni introductive în studiul dreptului, laşi, 1991.

– O. Jaquemin, G .Schrans, Le droit économique, Paris, Presses Universitaires de France, 1970.

– M. Luburici, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005.

– L.P. Marcu, Introducere în studiul dreptului, Bucureşti, Enciclopedie Juridică, 1995.

– Dumitru Mazilu, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura ALL-BECK, 1999.

– Radu I. Motica, Gh.Mihai, Introducere în studiul dreptului, vol.I, Ed.”Alma Mater”, Series Jurisprudentia, Timişoara, 1995.

– N. Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Ed. CH.BECK, 2005.

– Adam Popescu, Teoria dreptului, Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de mîine”, 1999.

– Jean-Louis Bergel, Théorie générale du Droit, Paris, Dalloz, 1989.

– Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Lumina Lex, 2000.

– Giorgio del Vecchio, Lecţii de filosofie juridică/Traducere de I.C. Drăgan, Bucureşti, Europa Nova, 1992.

– Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Introducere în studiul dreptului, Iaşi, Ed. Ştefan Procopiu, 1993.

Preview document

Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 1
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 2
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 3
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 4
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 5
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 6
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 7
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 8
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 9
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 10
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 11
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 12
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 13
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 14
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 15
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 16
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 17
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 18
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 19
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 20
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 21
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 22
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 23
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 24
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 25
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 26
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 27
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 28
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 29
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 30
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 31
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 32
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 33
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 34
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 35
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 36
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 37
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 38
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 39
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 40
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 41
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 42
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 43
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 44
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 45
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 46
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 47
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 48
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 49
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 50
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 51
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 52
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 53
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 54
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 55
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 56
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 57
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 58
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 59
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 60
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 61
Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Ideea de Sistem in Configurarea Dreptului si a Izvoarelor Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și rolul dreptului în societatea contemporană

Originea și apariția dreptului. Accepțiunile noțiunii de „drept” Cuvântul „drept” poate fi folosit în mai multe accepțiuni, în funcție de context....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Mediului

1. Toate normele de dreptul mediului au caracter imperativ 2. Unele dintre normele de dreptul mediului sunt norme tehnice care prin includerea lor...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Dreptul Mediului

CURS 1- DREPTUL MEDIULUI CALITATEA VIETII SI STRATEGIA DEZVOLTARII NATIONALE Legatura dintre economie si problemele ecologice este determinanta...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Evoluția izvoarelor formale în dreptul românesc - cutuma

1. Conceptul izvorului de drept Izvoarele dreptului românesc, în special izvoarele formale constituie baza ştiinţelor juridice care nu sunt...

Noțiunea de executiv și administrație publică

evoca generic pe cei doi sefi ai “puterii executive”, pe ministri si alti demnitari, rolul constitutional al acestor autoritati publice neputand fi...

Teoria Generală a Dreptului

Modulul I: DREPTUL CA ŞTIINŢĂ CAPITOLUL I: SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE ELEMENTE DE SINTEZĂ: • clasificarea ştiinţelor sociale şi a clasificării...

Ai nevoie de altceva?