Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16150
Mărime: 244.21KB (arhivat)
Publicat de: Ion Barbu
Puncte necesare: 10
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. Politici fiscale privind taxa pe valoarea adăugată în România şi în ţările membre ale Uniunii Europene 3
 4. 1.1. Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în ţările europene 3
 5. 1.1.1. Cote ale taxei pe valoarea adăugată utilizate în Europa 4
 6. 1.1.2. Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în România în perioada 2002-2012 5
 7. 1.2. Generalităţi privind taxa pe valoarea adăugată 7
 8. 1.2.1. Definiţia taxei pe valoarea adăugată 7
 9. 1.2.2. Caracteristicile principale ale taxei pe valoarea adăugată 8
 10. 1.2.3. Persoane impozabile 8
 11. 1.2.4. Operaţiuni impozabile şi operaţiuni neimpozabile 9
 12. 1.2.5. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei 12
 13. 1.2.6. Baza de impozitare şi cotele de impunere 14
 14. 1.2.7. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 15
 15. 1.3. Noutaţi în domeniul fiscal cu privire la TVA 17
 16. CAPITOLUL 2
 17. Prezentarea generală a societăţii 18
 18. 2.1. Piaţa întreprinderii 19
 19. 2.2. Organigrama şi managementul 20
 20. 2.1.1. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice 22
 21. 2.3. Mediul apropiat de afaceri 23
 22. CAPITOLUL 3
 23. Organizarea contabilităţii privind taxa pe valoarea adăugată
 24. la S.C. New Style S.R.L 25
 25. 3.1. Organizarea contabilităţii privind TVA 38
 26. 3.2. Analiza comparativă a evoluţiei taxei pe valoarea adăugată 42
 27. 3.3. Implicaţiile taxei pe valoarea adăugată asupra rentabilităţii întreprinderii 45
 28. 3.3.1. Taxa pe valoarea adăugată în raport cu rezultatele întreprinderii 45
 29. 3.3.2. Influenţa cheltuielilor de exploatare angajate de TVA asupra
 30. rezultatelor întreprinderii 48
 31. 3.3.3. Influenţa TVA asupra lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 51
 32. CONCLUZII 53
 33. BIBLIOGRAFIE 54

Extras din licență

INTRODUCERE

Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele fizice cât şi juridice.Termenul de impozit provine din latinescul imponere (a stabili cu forţa).

Taxa pe valoarea adăugată a fost introdusă în România prin Ordonanţa de Guvern nr. 3/1992, aprobată prin Legea nr.130 din decembrie 1992.

TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adăugată realizată de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi suportat de către consumatorii finali. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA trebuie să plătească bugetului de stat diferenţa dintre suma taxei colectată de la clienţii săi pentru vânzările de bunuri şi servicii şi taxa deductibilă achitată sau datorată de către persoana respectivă pentru achiziţia de bunuri şi servicii. Acest lucru înseamnă că rolul persoanei impozabile se reduce de la cel de perceptor al taxei în contul Ministerului Finanţelor Publice, această taxă nereprezentând un cost pentru persoana respectivă.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte cadrul legal al aplicării taxei pe valoarea adăugată şi principalele operaţii contabile în legatură cu aprovizionarea şi relaţiile cu cilienţii ale unei societăţi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în România.

Primul capitol cuprinde informaţii referitoare la evoluţia taxei pe valoarea adăugată atât în România cât şi în ţările europene dar şi o comparaţie între cotele de impunere ale acesteia utilizate în Europa precum şi date legate de caracteristicile principale ale taxei, sfera de aplicare ale acesteia, persoanele impozabile şi obligaţiile acestora, baza de impozitare şi cotele de impunere dar şi faptul generator şi exigibilitatea.

Capitolul II cuprinde descrierea activităţii societăţii NEW STYLE S.R.L. a resurelor umane, materiale si financiare ale acesteia dar şi date cu privire la piaţa pe care activează societatea.

Capitolul III include contribuţia proprie unde am analizat, în perioada 2010-2012 influenţele pe care taxa pe valoarea adăugată le-a avut asupra lichidităţii întreprinderii, implicaţiile taxei pe valoarea adăugată asupra rentabilităţii la nivelul firmei, dar şi influenţa cheltuielilor de exploatare angajate de TVA asupra rezultatelor întreprinderii.

Capitolul I

POLITICI FISCALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

1.1. Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în ţările europene

Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima dată în Franţa la iniţiativa lui Maurice Laure în anul 1954.

Ulterior acest impozit indirect a fost introdus şi în alte ţări din Europa, Asia, Africa şi America Latină.Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată şi-a găsit motivaţia în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afaceri şi folosirea ei ca taxă unică percepută în diferitele stadii ale producţiei de către producători. Fiecare producător este îndreptăţit prin lege să deducă taxa pe valoarea adăugată suportată anterior în procesul de producţie proprie.

Din multitudinea de cote care au funcţionat iniţial numărul lor s-a redus treptat ajungându-se la patru: cota normală, cota majorată, cota redusă şi cota intermediară.

Franţa generalizează aplicarea taxei pe valoarea adăugată în anul 1968 luna ianuarie.

Concomitent cu Franţa sau ulterior o serie de state ale lumii introduc şi ele acest impozit cum ar fi: Danemarca şi Brazilia 1967, Germania şi Uruguay 1968, Suedia şi Olanda 1969. Între anii 1970-1971 aderă la acest tip de impozit o serie de alte ţări ale lumii cum ar fi Norvegia (1970), Belgia (1971), Marea Britanie (1971), Irlanda (1971).

Pe continentul european în anul 1967 după zece ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în cadrul Comunităţii Economice Europene au fost adaptate o serie de directive care au pus bazele legislative ale acestui tip de impozit indirect. Introducerea TVA în România a avut loc în condiţiile trecerii la economia de piaţă (impozitul pe circulaţia mărfurilor ce funcţiona în economie ca un impozit indirect nu-şi mai avea justificarea). Introducerea TVA în locul impozitului pe circulaţia mărfurilor a fost primul pas făcut pe linia reformei fiscale în România; pentru aceasta, au fost necesare o serie de măsuri pregătitoare. Astfel, numărul cotelor de impozit pe circulaţia mărfurilor aferente bunurilor şi serviciilor a fost redus la 5 (anume : 3%, 5%, 7%, 10%, 15%), iar anumite produse şi articole de lux au intrat sub incidenţa accizelor. După emiterea unor acte normative pregătitoare, TVA a fost introdusă în România,prin OG nr.3/1992, cu începere de la 1 ianuarie 1993 (ulterior introducerea a fost amânată pentru 1 iulie acelaşi an).

Bibliografie

Anghelache, G.,Pavel ,B.,(2005), Finante publice ale României, Editura All Beck, Bucureşti

Bistriceanu, G.,Boaja, M.,(2006), Sistemul fiscal al României, Editura Universul Juridic, Bucureşti

Bombos, G., Galantou, M., (2006), Taxa pe valoarea adăugată –Legislatie.Doctrina. Jurisprudenta”, Editura C.H.Beck, Bucureşti

Chebac, N., (2010), Contabilitate financiară, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi

Florescu, D., Coman, P., Balasa, G., (2005), Fiscalitatea în România, Editura All Beck, Bucureşti

Hoanţă, N., (2000), Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi

Juravle, V., Vintilă, G., (2000), Metode şi tehnici fiscale, Editura Polcris, Bucureşti

Lacrita, N., (2006), Taxa pe valoarea adăugată, Editura Tribuna Economică, Bucureşti

Pântea, I.,Bodea, G.,(2007),Contabilitatea financiară românească conform cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva

Tatu, L., Serbanescu, C.,Cataramă, D., Miricescu, E., Nica, A., (2010), Fiscalitate.De la lege la practică, Editura C.H.Beck , Bucureşti

*** Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare , în vigoare de la 1 ianuarie 2012, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

***Legea contabilităţii nr.82 /1991

*** Situaţiile financiar-contabile ale societăţii din 2010-2012

www.anaf.ro

www.mfinante.ro

Preview document

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 1
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 2
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 3
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 4
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 5
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 6
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 7
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 8
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 9
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 10
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 11
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 12
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 13
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 14
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 15
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 16
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 17
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 18
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 19
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 20
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 21
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 22
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 23
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 24
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 25
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 26
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 27
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 28
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 29
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 30
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 31
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 32
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 33
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 34
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 35
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 36
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 37
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 38
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 39
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 40
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 41
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 42
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 43
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 44
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 45
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 46
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 47
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 48
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 49
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 50
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 51
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 52
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 53
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 54
Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii Privind Taxa pe Valoarea Adaugata la SC New Style SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?