Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 26206
Mărime: 134.71KB (arhivat)
Publicat de: Timotei Fodor
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I 6
 3. FUNDALUL POLITIC AL REVOLUŢIILOR DE LA 1989 6
 4. 1.1. Societatea civilă versus partide politice 10
 5. CAPITOLUL II 17
 6. CAZUL ROMÂNIEI 17
 7. 2.1. Situaţia politico-istorică a comunismului românesc 17
 8. 2.2. Emergenţa şi evoluţia pluripartidismului 18
 9. CAPITOLUL III 34
 10. CAZURILE ALTOR SOCIETĂŢI POSTCOMUNISTE 34
 11. 3.1. Ungaria 34
 12. 3.2. Cehoslovacia/Cehia 37
 13. 3.3. Bulgaria 47
 14. CONCLUZII 56
 15. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Anul 1989 va intra în istorie ca an al prăbuşirii în lanţ a regimurilor comuniste din ţările Europei centrale şi de est. După aproape o jumătate de secol de experienţă comunistă în aceste state şi după mai bine de 70 de ani de experienţă sovietică, timp în care s-a inoculat popoarelor o ideologie menită să le formeze potrivit „sensului inexorabil al Istoriei”, aceste societăţi au avut o altă revelaţie: cursul istoriei se dovedea, dimpotrivă, reversibil.

Rapiditatea cu care s-a petrecut colapsul comunismului în ţările Europei de est mărturiseşte asupra artificialităţii de fond, antisociale în sens îngust, propriu, a acestuia. Partidul unic comunist s-a dovedit a fi un corp străin în interiorul societăţii şi pe care, în plus o stăpânea cu o atotputernicie nemaiîntâlnită în istorie. O stăpânea însă, după cum vom vedea, nu cu metode sociale. În consecinţă, o „reacţie de respingere”, declanşată de „sistemul imunitar” al societăţii, a fost întotdeauna prezentă, chiar dacă nu şi perceptibilă ca manifestare. Mai devreme sau mai târziu, societatea trebuia să înlăture acest corp străin, altminteri risca să sucombe. Mai mult, orice întârziere eliberatoare era provocatoare - astăzi acest lucru se vede cu ochiul liber – de „sechele”, care, la rândul lor, cer timp pentru vindecare. Într-un cuvânt, dacă partidele în multiplicitatea lor apar într-o relaţie organică, vitală cu societatea, ele fiind înglobate acesteia, depinzând de ea, partidul unic apare, dimpotrivă, ca o entitate înglobantă şi, prin urmare, independentă faţă de societate.

Partidul comunist unic este o contradicţie în termeni: deşi ontologic este o simplă parte, el se substituie totuşi întregului. Consecinţele acestei substituţii sunt incalculabile, descrise de un politolog în bună cunoştinţă de cauză: „Sub un regim de partid unic dictatorial, partidul este altceva decât un partid; o castă privilegiată, divinizată, conducătoare; o bandă de activişti care dirijează pe oricine să îndeplinească planurile «conducerii superioare» sau ale «Conducătorului»; o echipă care emite comenzi infailibile şi dogme; ochi şi urechi ale unui sistem de spionaj; un nucleu de penetrare şi control al tuturor organizaţiilor, cluburilor, uniunilor, cooperativelor agricole, uzinelor, organelor guvernamentale, armatei, poliţiei; o curea de transmisie care conduce voinţa Conducătorului la naţiunea lipsită de voinţă” .

Partidul comunist, omnipotent şi reificat, discreţionar şi impersonal (dar, paradoxal, purtând adesea pecetea autocratului secretar general, a cărui „personalitate” era public sanctificată), era un robot sui generis menit să uniformizeze indivizii, să desfiinţeze individualităţile (cu o singură excepţie, devenită model: cea a autocratului). Este ceea ce Hannah Arendt numea, ca marcă a totalitarismului, „dominaţia totală”, adică aceea „care se străduieşte să organizeze infinita pluralitate şi diferenţiere a fiinţelor omeneşti ca şi când întreaga umanitate ar fi doar un singur individ” . Or, cum imediat remarca strălucita elevă a lui Heidegger, o astfel de voinţă este finalmente deşartă, utopică, în ciuda imenselor, incomensurabilelor suferinţe pe care le provoacă: „Problema umană semănând altor specii animale şi a căror singură «libertate» ar consta în «conservarea speciei». Dominaţia totalitară încearcă să realizeze acest ţel (...) prin îndoctrinare ideologică (...) şi prin teroare” .

Un asemenea ţel politic, străin, ba chiar opus naturii umane şi sociale, este sortit eşecului. În ciuda omnipotenţei de moment sau de etapă a unui regim totalitar, de fapt a partidului unic conducător, devenit un fel de maşină kafkiană, acesta conţine în sine chiar gena propriului dezastru. Artificialitatea psiho-sociolo-gică a unui asemenea regim se vedea în ceea ce George Kennan numea „cultură a prefecătoriei”: „când un anumit regim nu mai este capabil să funcţioneze decât printr-o prefăcătorie pe scară largă pe care o împărtăşeşte cu poporul supus, ambele părţi fiind conştiente de artificialitatea pretenţiei respective, atunci prăbuşirea sa definitivă trebuie privită ca inevitabilă şi probabil iminentă, chiar dacă nimeni nu poate preciza când şi cum va avea loc” . Aceste cuvinte au fost, după cum ne-a arătat anul 1989, absolut vizionare.

Ideea centrală a studiului de faţă este aceea de a compara sistemele de partide existente în Europa de est odată cu prăbuşirea regimurilor comuniste precum şi fundalul politic al revoluţiei de la 1989.

Primul capitol se axează pe rolul avut de revoluţiile de la 1989 din ţările Europei Centrale şi de est care au însemnat în esenţă abrogarea prevederii constituţionale comuniste referitoare la rolul conducător al partidului unic.

Al doilea capitol face referire la cazul României, care pe ultima durată a regimului comunist a avut pe lângă asemănările inerente cu alte ţări, o situaţie politică aparte, care şi-a pus pecetea atât asupra revoluţiei cât şi asupra tranziţiei.

Ultimul capitol urmăreşte cazurile altor societăţi postcomuniste: Ungaria, Cehoslovacia şi Bulgaria.

CAPITOLUL I

FUNDALUL POLITIC AL REVOLUŢIILOR DE LA 1989

Lumea comunistă nu era, aşadar, o lumea normală, care să se fi întemeiat şi să fi ajuns acolo unde ajunsese în virtutea unei dezvoltări organice, fireşti, naturale, ci un soi de silnic experiment-limită, a cărui existenţă şi continuitate se bazau efectiv pe poliţia politică, în care viaţa socială şi publică era compusă din extrem de numeroase exerciţii impuse, cu mecanisme economice necompetitive, cu o administrare centralistă absolut păguboasă, într-un cuvânt, o lume comandată să execute un acelaşi rit străin ei. Regimul totalitar comunist, sfidând individul, nu era interesat decât de aparenţele comportamentiste ale societăţii, în care scop folosea o mulţime de trucuri ideologice şi de instrumente de teroare, numai astfel putându-se petrece simularea socială care-i hrănea orgoliul. Regia acestor rituri sociale era asigurată de partidul comunist, care se concepea pe sine ca o maşină simultan sociogonică şi antipersonală, antiindividuală. „Expresia «aparat» este utilizată în limbajul politic în legătură mai ales cu aparatul partidului comunist, şi el desemnează, în sens îngust, organizaţia internă a acestui partid, graţie căreia hotărârile luate de conducere sunt aplicate de cadre care, apoi, împing grupurile şi indivizii societăţii să le ducă la îndeplinire”, scria un politolog britanic de origine română . Limbajul politic i-a asociat cuvântului „aparat” un altul, acela de aparatcic, un cuvânt - cum apreciază acelaşi politolog - „îngrozitor”. Astfel s-a născut «statul-aparat» un stat „dictatorial, centralist şi monopolist” .

Preview document

Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 1
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 2
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 3
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 4
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 5
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 6
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 7
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 8
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 9
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 10
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 11
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 12
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 13
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 14
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 15
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 16
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 17
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 18
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 19
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 20
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 21
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 22
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 23
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 24
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 25
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 26
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 27
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 28
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 29
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 30
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 31
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 32
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 33
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 34
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 35
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 36
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 37
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 38
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 39
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 40
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 41
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 42
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 43
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 44
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 45
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 46
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 47
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 48
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 49
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 50
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 51
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 52
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 53
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 54
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 55
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 56
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 57
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 58
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 59
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 60
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 61
Pluripartidismul în Europa de Est postcomunistă - studiu de caz România - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Pluripartidismul in Europa de Est Postcomunista - Studiu de Caz Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?